language: eng_flag slo_flag

../Domov

Člani

Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Luka Bogataj

Simon Stanič

Nasr Gad

Ahmed El Azarek

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek


Nekdanji člani

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

Boštjan Batagelj

Bostjan

doc. dr. Boštjan Batagelj, univ. dipl. inž. el.
asistent z doktoratom

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 400
telefaks: 01/4768 424
e-pošta: bostjan.batagelj[at]fe.uni-lj.si
spletna stran: http://www2.arnes.si/~bbatag

Govorilne ure: Sreda od 9h do 11h

Biografija

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi v Ljubljani s področja optičnih tehnologij. Od leta 1997 je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Katedra za telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko. Kot docent in asistent predava ter vodi avditorne in laboratorijske vaje pri nekaterih telekomunikacijskih predmetih, med drugim tudi izbirnemu predmetu Satelitske komunikacije. Je avtor preko sto objavljenih člankov in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih in radijskih komunikacij.

Izobrazba

  • Doktor znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2003
  • Magister znanosti, Univerza v Ljubljani, FE, 2000
  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1997

Bibliografija