language: eng_flag slo_flag

../Domov

Člani

Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Luka Bogataj

Simon Stanič

Nasr Gad

Ahmed El Azarek

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek


Nekdanji člani

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

Nasr Gad

Nasr Gad

mag. Nasr Gad, univ. dipl. inž. el.
raziskovalec

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 423
telefaks: 01/4768 424
e-pošta: nasr.gad[at]fe.uni-lj.si

Biografija

Nasr Gad je diplomiral leta 2005 kot najboljši študent znotraj Skupine elektronikov Katedre za fiziko na Faculty of Science Ain Shams University. Po diplomi se je zaposlil kot asistent na Katedri za fiziko. Leta 2012 je magistriral s področja fizike na isti fakulteti, z magistrsko nalogo z naslovom "Radiation Pattern Simulation and Experimental Verification of Spiral Antennas". Naloga je obravnavala raziskave dveh tipov Arhimedove spiralne antene. Rezultati raziskav v sklopu magistrske naloge so bilim objavljeni na IEEE konferenci ("B13. CPW-fed square-spiral slot antenna design for Wideband applications," Radio Science Conference (NRSC), 2012 29th National, vol., no., pp.103-110, 10-12 April 2012,
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6208513).

Leta 2013 se je kot raziskovalec pridružil Laboratoriju za sevanje in optiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegovi interesi zajemajo antene (krpičaste in režaste) za širokopasovne aplikacije, mikrovalovno načrtovanje, fotoniko (optične antene), radarje ter nano-antene.

Izobrazba

  • magister znanosti (fizika), Faculty of Science Ain Shams University, Egipt, 2012
  • univerzitetni diplomirani inženir elektronike, Faculty of Science Ain Shams University, Egipt, 2005