language: eng_flag slo_flag

../Domov

Člani

Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Luka Bogataj

Simon Stanič

Nasr Gad

Ahmed El Azarek

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek


Nekdanji člani

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

Matjaž Vidmar

Matjaz

prof. dr. Matjaž Vidmar, univ. dipl. inž. el.
redni profesor
vodja Laboratorija za sevanje in optiko

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01/4768 435
telefaks: 01/4768 424
e-pošta: matjaz.vidmar[at]fe.uni-lj.si
spletna stran: http://lea.hamradio.si/~s53mv/

Biografija

Matjaž Vidmar je diplomiral leta 1980 in magistriral leta 1983 na Fakulteti za elektrotehniko. Leta 1986 je kot Fulbrightov štipendist nadaljeval podiplomski študij v ZDA na University of Colorado. V ZDA je razvijal satelitske oddajnike za organizacijo AMSAT. Leta 1992 je doktoriral z naslovom teme »Metoda korekcije ionosferskih pogreškov pri satelitski navigaciji in prenosu časa«. V sklopu sodelovanja z AMSAT-om je sodeloval pri razvoju komunikacijske in navigacijske opreme za satelit “AMSAT-Phase-3D”, ki je bil uspešno izstreljen v novembru 2000. Profesor Vidmar trenutno poučuje podiplomske in dodpilomske predmete s področja telekomunikacij na Fakulteti za elektrotehniko. Njegovo področje dela je mikrovalovna elektronika, ki obsega področja od letalske industrije do optičnih komunikacij.

Izobrazba

  • Doktor znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1992
  • Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1983
  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1980

Bibliografija