language: eng_flag slo_flag

Predstavitev

Člani

Projekti

Oprema

Publikacije

Študij


Slovar

Delavnica spajkanja

Predstavitev

Laboratorij za sevanje in optiko se raziskovalno ukvarja z radijskimi komunikacijami in optičnimi komunikacijami, pri čemer je njegovo delovanje osredotočeno predvsem na fizični nivo telekomunikacijskega omrežja. V laboratoriju trenutno potekajo raziskave prenosa sinhronizacijskega signala preko optičnega vlakna, novih generacij optičnega dostopovnega omrežja, prilagodljivih anten in naprednih radijskih vmesnikov za nove generacije mobilnih zvez vključno s satelitskimi zvezami za majhne satelite. Laboratorijska ekipa je zadolžena za načrtovanje in razvoj tako analogne kot hitre digitalne mikrovalovne elektronike za optično in mikrovalovno komunikacijsko opremo, modeliranje in simulacijo 3D pasivnih mikrovalovnih struktur ter razvoj anten do teraherčnega frekvenčnega področja. Pri tem laboratorij sodeluje tako z industrijskimi parterji kot raziskovalnimi ustanovami.

Laboratorij že 20 let redno organizira seminarje s področja optičnih in radijskih komunikacij, ki pomenijo prenos znanja z univerze v slovensko industrijsko okolje. V okviru laboratorija se izvaja tudi pedagoški proces, pri čemer se izvajajo predavanja za predmete s področja elektromagnetnega sevanja ter optičnih in radijskih komunikacij. Predavanja so podprta s širokim spektrom zanimivih, dinamičnih in poučnih laboratorijskih vaj.

Naslov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za sevanje in optiko
Tržaška 25
1000 Ljubljana
telefon: +386 1 4768 435