Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

Radarji in navigacija


Drago Kostevc: Navigacijske naprave in sistemi (2012)