language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2000

1.01 Izvirni znanstveni članek

VIDMAR, Matjaž. Spektrum-Analyzer von 0 bis 1750 MHz. Teil 2, Anzeigebaugruppen und Abgleich. AMSAT-DL Journal, 2000, jg. 27, nr. 1, str. 18-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 1782868]

VIDMAR, Matjaž. Tracking-Generator für einen Spektrum-Analyzer (100 kHz bis 1750 MHz). AMSAT-DL Journal, 2000, jg. 27, nr. 2, str. 15-24, ilustr. [COBISS.SI-ID 1976916]

VIDMAR, Matjaž. Marker/Zähler für Spektrum-Analyzer. AMSAT-DL Journal, 2000, jg. 27, nr. 3, str. 28-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 1977172]

VIDMAR, Matjaž. K-band quadrature mixers with plastic-packaged diodes. Microw. j. (Int. ed.), 2000, vol. 43, no. 1, str. 22-40. [COBISS.SI-ID 1782612]

VIDMAR, Matjaž. Achieve phasor rotation with analog switches. Microw. RF, 2000, vol. 39, no. 2, str. 59-64, ilustr. [COBISS.SI-ID 1783124]

VIDMAR, Matjaž. Use transmitting power FETs for antenna switching. Microw. RF, 2000, vol. 39, no. 7, str. 81-86, ilustr. [COBISS.SI-ID 1976660]

1.02 Pregledni znanstveni članek

VEHOVC, Samo. Clock recovery at gigabit-per-second data rates. Microw. j. (Int. ed.), 2000, vol. 43, no. 7, str. 22, 24, 28, 30, 32, 34, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1910100

1.04 Strokovni članek

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 1. CQ Elettron., 2000, n. 2, str. 25-32, sheme. [COBISS.SI-ID 1784660]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 2. CQ Elettron., 2000, n. 3, str. 53-58, sheme. [COBISS.SI-ID 1784404]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 3. CQ Elettron., 2000, n. 4, str. 67-72, sheme. [COBISS.SI-ID 1939028]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 4. CQ Elettron., 2000, n° 5, str. 65-69, sheme. [COBISS.SI-ID 1939284]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 5. CQ Elettron., 2000, n. 6, str. 39-43, sheme. [COBISS.SI-ID 1974868]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 6. CQ Elettron., 2000, n. 7, str. 41-47, sheme. [COBISS.SI-ID 1975124]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 7. CQ Elettron., 2000, n. 8, str. 57-64, sheme. [COBISS.SI-ID 1975380]

VIDMAR, Matjaž. RTX SSB / CW per 10 GHz senza tarature. Parte 1. CQ Elettron., 2000, n. 9, str. 53-56, sheme. [COBISS.SI-ID 1975636]

VIDMAR, Matjaž. Gradnja in oživljanje postaj z ničelno medfrekvenco. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 1, str. 26-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 1783380]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 1, str. 45-46, ilustr. [COBISS.SI-ID 1783636]

VIDMAR, Matjaž. Kako se lotiti napajalnika?. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, let. 11, št. 2, str. 24-27, skice, načrti. [COBISS.SI-ID 1793108]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, let. 11, št. 2, str. 37. [COBISS.SI-ID 1793364]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, let. 11, št. 3, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 1975892]

VIDMAR, Matjaž. Megabitni TNC za packet-radio. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, let. 11, št. 4, str. 29-35, sheme. [COBISS.SI-ID 1976404]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, let. 11, št. 4, str. 45-46. [COBISS.SI-ID 1976148]

VIDMAR, Matjaž. Dodatki in izboljšave megabitnega TNCja. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 5, str. 28-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 2573396]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 5, str. 41-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 2573140]

VIDMAR, Matjaž. Predelave supervozlja in popravki TNCja. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 6, str. 32-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 2572884]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov decembra 2000. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 11, št. 6, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 2572628]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. A simple TNC for megabit packet-radio links. V: Amsat space 2000 : proceedings of the 15th AMSAT-UK Colloquium, University of Surrey, July 28th - 30th, 2000. [Guildford: AMSAT-UK, 2000], str. 47-67, ilustr., sheme. [COBISS.SI-ID 1977684]

VIDMAR, Matjaž. The LEILA and MATRIX modules for AMSAT-P3D. V: Amsat space 2000 : proceedings of the 15th AMSAT-UK Colloquium, University of Surrey, July 28th - 30th, 2000. [Guildford: AMSAT-UK, 2000], str. 114-121, ilustr., sheme. [COBISS.SI-ID 1977940]

BATAGELJ, Boštjan. Conversion efficiency of fiber wavelength converter based on degenerate FWM. V: International Conference on Transparent Optical Networks [also] ICTON 2000, Gdánsk, Poland, June 5-8, 2000. Conference proceedings. Piscataway: IEEE, cop. 2000, str. 179-182, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1872980]

BATAGELJ, Boštjan. The need for wavelength converters in all-optical transport network. V: ECONOMIDES, Costas (ur.). MEleCon 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 29-31, 2000, Cyprus. Information technology and electrotechnology for the Mediterranean countries. Vol. 1, Regional communication and information technology : proceedings. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2000, str. 277-280, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1863252]

BATAGELJ, Boštjan. Pretvornik valovne dolžine na osnovi štirivalovnega mešanja v optičnem vlaknu. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000, zv. A, str. 107-110, ilustr. [COBISS.SI-ID 2008916]

VOJVODIĆ, Ilija, BATAGELJ, Boštjan. Možnosti uporabe glave laserskega predvajalnika za meritve razdalje. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000, zv. A, str. 415-418, ilustr. [COBISS.SI-ID 2008660

VIDMAR, Matjaž. Optične meritve - elementi. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 1785684]

VIDMAR, Matjaž. Optične meritve - sistemi. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 1785428]

VIDMAR, Matjaž. A simple TNC for megabit packet-radio links. V: 45. Weinheimer UKW-Tagung, 9. - 10. September 2000. Skriptum der Vorträge. Weinheim: Deutscher Amateur Radio Club e.V., 2000, str. 28.01-28.19, ilustr., načrti, sheme. [COBISS.SI-ID 1955412]

BATAGELJ, Boštjan. Integrirana optika. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. 1-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 1751636]

BATAGELJ, Boštjan. Pretvorniki valovne dolžine. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. 1-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 1751380]

BATAGELJ, Boštjan. Pretvorniki valovne dolžine v popolnem optičnem omrežju. V: MUSAR, Aleš (ur.), FLORJANČIČ, Urška (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000, str. 215-226, ilustr. [COBISS.SI-ID 2046036]

VEHOVC, Samo. Kanalsko kodiranje - splošno. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. [1-13], ilustr. [COBISS.SI-ID 1879636]

VEHOVC, Samo. Kanalsko kodiranje - FEC. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. [1-27], ilustr. [COBISS.SI-ID 1879892]

PAJNTAR, Radovan. Optična regeneracija. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. [1-35], ilustr. [COBISS.SI-ID 1773140]

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

VIDMAR, Matjaž. Blišč in beda protokola AX.25. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 15-25, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2204756]

VIDMAR, Matjaž. FM sprejemnik / oddajnik za VHF in UHF. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 33-50, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2205012]

VIDMAR, Matjaž. Izboljšave in predelave za VHF / UHF FM RTX. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 51-56, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2205268]

VIDMAR, Matjaž. VF + VCO modul za 50MHz in druge predelave FM RTXa. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 57-61, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2205524]

VIDMAR, Matjaž. Popravljeni in izboljšani TNC2. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 63-75, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2205780]

VIDMAR, Matjaž. Switching napajalnik za en TNC2. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 77-78, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2206036]

VIDMAR, Matjaž. Izboljšani manchester modem. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 85-88, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2206292]

VIDMAR, Matjaž. Družine TTL digitalnih integriranih vezij. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 89-92, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2206548]

VIDMAR, Matjaž. 1 Mbyte CMOS RAM plošča. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 93-95, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2206804]

VIDMAR, Matjaž. Pocket-radio vozlišče SuperVozelj 1. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 97-103, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2207060]

VIDMAR, Matjaž. Pocket-radio vozlišče SuperVozelj 2. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 105-116, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2207316]

VIDMAR, Matjaž. Opis programa SuperVozelj : izvedba V83 z datumom 20/10/1998. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 123-133, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2207572]

VIDMAR, Matjaž. Pajek za mikroprocesor MC68020. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 141-144, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2207828]

VIDMAR, Matjaž. Predelava DSP računalnika in SuperVozlja na MC68020. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 145-148, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2208084]

VIDMAR, Matjaž. 13cm PSK radijska postaja za hitri packet-radio. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 173-187, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2208340]

VIDMAR, Matjaž. Popravki, predelave in preizkus 13cm PSK radijske postaje. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 189-191, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2208596]

VIDMAR, Matjaž. Uporabniška 23cm PSK radijska postaja za 1.2Mbit/s. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 189-191, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2208852]

VIDMAR, Matjaž. PSK radijska postaja za 13cm z ničelno medfrekvenco. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 221-225, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2209108]

VIDMAR, Matjaž. Širokopasovna 70cm FM postaja. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 229-235, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2209364]

VIDMAR, Matjaž. Širokopasovna 23cm FM postaja. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 237-248, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2209620]

VIDMAR, Matjaž. Hitri packet: predelave in preizkus WBFM postaj. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 249-252, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2209876]

Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 253-258, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2210132]

VIDMAR, Matjaž. Počasni A/D pretvornik za SuperVozelj. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 267-270, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2210388]

VIDMAR, Matjaž. Slikolov. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 271-276, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2210644]

VIDMAR, Matjaž. Dvokanalni LCD terminal za packet-radio. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 277-286, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2210900]

VIDMAR, Matjaž. Megabitni TNC za packet-radio. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 287-294, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2211156]

VIDMAR, Matjaž. Dodatki in izboljšave megabitnega TNCja. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 295-306, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2211412]

VIDMAR, Matjaž. Lastnosti in oznake keramičnih kondenzatorjev. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 307-310, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2211668]

VIDMAR, Matjaž. Kako naročiti kremenčev kristal?. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 311-312, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2211924]

VIDMAR, Matjaž. Gumirepek in sevalna učinkovitost paličastih anten. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 313-316, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2212180]

VIDMAR, Matjaž. Pasovno sito za 2m področje. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 317-318, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2212436]

VIDMAR, Matjaž. Na sneg in led odporna skodelica za 70cm. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 319-322, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2212692]

VIDMAR, Matjaž. 5-elementna Yagi antena za 435MHz. V: KOVAČ, Jani (ur.). Digitalni mostovi "Hitri packet radio". Murska Sobota: RTV klub, 2000, str. 323-324, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2212948]