language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2001

1.01 Izvirni znanstveni članek

VIDMAR, Matjaž. Die LEILA- und MATRIX-Module von AMSAT- OSCAR 40. AMSAT-DL Journal, Dez./Feb. 2001/2002, jg. 28/29, nr. 4, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 2501204]

VIDMAR, Matjaž. Speicher-Normalizer für Spektrum-Analyzer. AMSAT-DL Journal, März/Mai 2001, jg. 28, nr. 1, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 2495828]

VIDMAR, Matjaž. Harmonischenkonverter für Spektrumanalyzer Erweiterung des Frequenzbereichs von Spektrumanalyzern. AMSAT-DL Journal, Juni/August 2001, jg. 28, nr. 2, str. 36-44. [COBISS.SI-ID 2495572]

VIDMAR, Matjaž. An improved BPSk for the 1.2Mbit/s RTX. VHF commun., 2001, vol. 33, no. 3, str. 176-188, ilustr. [COBISS.SI-ID 2510932

VEHOVC, Samo. Optoelektronska fazno sklenjena zanka za frekvenco 20 GHz. Elektroteh. vestn., 2001, letn. 68, št. 5, str. 300-305, ilustr. [COBISS.SI-ID 2581588

1.02 Pregledni znanstveni članek

VIDMAR, Matjaž. Optical-fiber communications : components and systems. Inf. MIDEM, 2001, letn. 31, št. 4, str. 246-251, ilustr. [COBISS.SI-ID 2662740]

1.04 Strokovni članek

VIDMAR, Matjaž. Amaterska izdelava tiskanih vezij. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 1, str. 26-32, ilustr. [COBISS.SI-ID 2572372]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 1, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 2572116]

VIDMAR, Matjaž. Amaterski packet-radio in internet. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 2, str. 22-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 2571604]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 2, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 2571860]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 3, str. 36-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 2571348]

VIDMAR, Matjaž. Rezonatorsko pasovno sito za 23CM. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 4, str. 32-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 2570836]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 4, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 2571092]

VIDMAR, Matjaž. Izboljšani BPSK demodulator za 1.2Mbit/s PSK RTX. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 5, str. 29-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 2570580]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 5, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 2570324]

VIDMAR, Matjaž. Kristalni oscilatorji in njihova zamenjava. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 6, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 2573908]

VIDMAR, Matjaž. Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 2001. CQ ZRS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2001, letn. 12, št. 6, str. 29-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 2573652]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

VIDMAR, Matjaž. Optical-fiber communications : components and systems. V: SMOLE, Franc (ur.), TOPIČ, Marko (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 37th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Optoelectronic Devices and Applications, October 10. - 12. 2001, Bohinj, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2001, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 2511188]

BATAGELJ, Boštjan. Dostopovno WDM omrežje. V: ŠTULAR, Mitja (ur.), UMEK, Anton (ur.), LEONARDIS, Savo (ur.). Enajsta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. maj 2001, Brdo pri Kranju. Dostop do telekomunikacijskih storitev : zbornik referatov. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2001, str. [1-6], ilustr. [COBISS.SI-ID 2244692]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. An improved BPSK demodulator for the 1.2Mbit/s packet radio RTX. V: AMSAT-UK : proceedings of the 16th Colloquium, University of Surrey, July 27th - 29th, 2001. [Guildford: AMSAT-UK, 2001], str. 127-134. [COBISS.SI-ID 2511956]

BATAGELJ, Boštjan. A simple non-linear coefficient measurement scheme based on Four-Wave Mixing. V: 6th Optical Fibre Measurement Conference, Girton College, Cambridge, September 26 -28, 2001. Conference digest. Middlesex: National Physical Laboratory, 2001, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 2516052]

BATAGELJ, Boštjan. Lastna fazna modulacija signala v optičnem vlaknu. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. - 26. september 2001, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2001, zv. A, str. 77-80. [COBISS.SI-ID 2516308]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Tehnološka zahtevnost satelitskih sistemov. V: ŠTULAR, Mitja (ur.), UMEK, Anton (ur.), LEONARDIS, Savo (ur.). Enajsta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. maj 2001, Brdo pri Kranju. Dostop do telekomunikacijskih storitev : zbornik referatov. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2001, 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2513492]

VIDMAR, Matjaž. Gradnja satelita AMSAT P3D. V: "Načrtovanje radijskih zvez in metode za radijsko prisluškovanje in vohunjenje". [Ljubljana]: Inštitut za telekomunikacije, 2001, 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2514004]

VIDMAR, Matjaž. Šumi in motnje v radijskem spektru = Noise and other interference signals in radiocommunications. V: "Načrtovanje radijskih zvez in metode za radijsko prisluškovanje in vohunjenje". [Ljubljana]: Inštitut za telekomunikacije, 2001, 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2514260]

VIDMAR, Matjaž. Električno in optično multipleksiranje. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2513236]

VIDMAR, Matjaž. Gumipendrek a vyzařovací účinnost prutových antén. V: Mezinárodní setkání radioamatérů, Holice 24.-26.8.2001. Sborník příspěvků. Holice: Radioklub, 2001, str. 45-47. [COBISS.SI-ID 2512980]

VIDMAR, Matjaž. An improved BPSK demodulator for the 1.2Mbit/s packet-radio RTX. V: 46. Weinheimer UKW-Tagung, 8. - 9. September 2001. Skriptum der Vorträge. Weinheim: Deutscher Amateur Radio Club e.V., 2001, str. [1-17]. [COBISS.SI-ID 2512468]

BATAGELJ, Boštjan. Nevtrino - komunikacija prihodnosti?. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 2133076]

BATAGELJ, Boštjan. Merjenje nelinearnih pojavov v optičnem vlaknu. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 2132820]

BATAGELJ, Boštjan. Nelinearni pojavi v optičnem vlaknu. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 2133588]

BATAGELJ, Boštjan. Optični dostop. V: TELEINFOS : pozabi zgodovino, na urniku je prihodnost : Cankarjev dom v Ljubljani, od 16. do 18. maja 2001, (Seminar Infos). Ljubljana: INFOS, 2001, str. [1-24], ilustr. [COBISS.SI-ID 2244948]

VEHOVC, Samo. Optoelektronika za 40 Gbit/s TDM kanale. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 2199380]

PAJNTAR, Radovan. Preprosti in ekonomični optični komunikacijski sistemi. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 2217812]

PAJNTAR, Radovan. Uporaba optičnega kodnega razvrščanja v optičnih omrežjih. V: BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 2218068]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

BATAGELJ, Boštjan. Kerrov pojav v optičnem vlaknu in njegove posledice. V: FLORJANČIČ, Urška (ur.), MUSAR, Aleš (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - novo tisočletje, Naravoslovje in tehnika : jesen - zima. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2001, str. 263-275. [COBISS.SI-ID 2581844]