Izpis COBISS+

Izpis SICRIS (2. povezava)


Članki

Patenti

Vabljena predavanja

Prispevki na konferencah


Diplomska dela (mentorstva)

Magistrska dela (mentorstva)

Doktorske disertacije (mentorstva)

Študije

Knjige in učbeniki

Poglavja in prispevki


Intervijuji

Nastopi

Ostalo

Seznam publikacij


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "A seven-core fibre for fluorescence spectroscopy", Inf. MIDEM, letn. 47, št. 1, str. 49-54, 2017, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_47(2017)1p49.pdf. [COBISS.SI-ID 11759188], [JCR, SNIP, WoS do 9. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

2. Marko Šajn, Jaka Petelin, Vid Agrež, Matjaž Vidmar, Rok Petkovšek, "DFB diode seeded low repetition rate fiber laser system operating in burst mode", Opt. Laser Technol., vol. 88, str. 99-103, Feb. 2017, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399216306247, doi: 10.1016/j.optlastec.2016.09.006. [COBISS.SI-ID 14904091], [JCR, SNIP, WoS do 27. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

3. Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator with quality multiplier", IEEE trans. microwave theor. tech., vol. 64, no. 2, str. 663-668, Feb. 2016, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7379017, doi: 10.1109/TMTT.2015.2511755. [COBISS.SI-ID 11308628], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 30. 9. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

4. Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Improving the side-mode suppression ratio and reducing the frequency drift in an opto-electronic oscillator with a feedback control loop and additional phase modulation", J. lightwave technol. (Print), vol. 34, no. 3, str. 885-890, Feb. 2016, http://ieeexplore.ieee.org/document/7349105/, doi: 10.1109/JLT.2015.2506614. [COBISS.SI-ID 11249748], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 18. 9. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

5. Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Proposal for distribution of a low-phase-noise oscillator signal in forthcoming fifth-generation mobile network by radio-over-fibre technology", V: Proceedings of ELMAR-2016, (Proceedings ELMAR), Mario Muštra, ur., Dijana Tralić, ur., Branka Zovko-Cihlar, ur., Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zadar, Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, cop. 2016, str. 13-16, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89261. [COBISS.SI-ID 11570260], [SNIP, WoS do 29. 1. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT

6. Jure Sušin, Vesna Eržen, Maja Atanasovska, Jan Fišer, Blaž Lavrič, Aljaž Hrastar, Manca Gale, Aljaž Bešter Cerar, Katarina Čebela, Luka Perpar, Leon Kocijančič, Ahmed Samir, Luka Bogataj, Jurij Tratnik, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, "Prostorsko multipleksiranje v vlakenskih optičnih komunikacijah", Elektrotehniški vestnik, letn. 82, št. 4, str. 217-223, 2015, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2015/Susin.pdf. [COBISS.SI-ID 11112788], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

7. Vladimir Furlan, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Barbara Malič, Matjaž Vidmar, "Influence of numerical method and geometry used by Maxwell's equation solvers on simulations of ferroelectric thin-film capacitors", IEEE trans. microwave theor. tech., vol. 63, no. 3, str. 891-896, 2015, doi: 10.1109/TMTT.2015.2388763. [COBISS.SI-ID 28402983], [JCR, SNIP, WoS do 1. 11. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN

8. Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "A feedback control loop for frequency stabilization in an opto-electronic oscillator", J. lightwave technol. (Print), vol. 32, no. 20, str. 3690-3694, Oct. 15, 2014, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6807672, doi: 10.1109/JLT.2014.2321023. [COBISS.SI-ID 10566996], [JCR, SNIP, WoS do 23. 7. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 6.00, Scopus do 18. 9. 2017: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

9. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Prihodnost, načrtovanje in razvoj brezžičnih širokopasovnih omrežij", Elektrotehniški vestnik, letn. 80, št. 4, str. 165-170, 2013, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2013/Mlinar.pdf. [COBISS.SI-ID 10331476], [SNIP, Scopus do 2. 2. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

10. Boštjan Batagelj, "Deployment of fiber-to-the-home in the Slovenian telecommunications market", Fiber integr. opt., vol. 32, 1, str. 1-11, 2013. [COBISS.SI-ID 9691732], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

11. Urška Kavčič, Leon Pavlovič, Matej Pivar, Miloje Đokić, Boštjan Batagelj, Deja Muck, "Printed electronics on recycled paper and cardboards", Inf. MIDEM, vol. 43, no. 1, str. 50-57, mar. 2013, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43%282013%291p50.pdf. [COBISS.SI-ID 2869872], [JCR, SNIP, WoS do 17. 11. 2016: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.17, Scopus do 3. 4. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

12. Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Use of copper-coated fiber as a tunable optical time-delay line in precise timing systems", Opt. quantum electron., vol. 45, no. 8, 7 str., Aug. 2013. [COBISS.SI-ID 10016596], [JCR, SNIP, WoS do 27. 11. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 26. 11. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

13. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "NG-PON1 : tehnološka opredelitev, uvajanje v prakso in sobivanje s sistemom GPON", Elektrotehniški vestnik, letn. 79, št. 3, str. 117-122, 2012, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SErzen.pdf. [COBISS.SI-ID 9664852], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

14. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "NG-PON1 : technology presentation, implementation in practice and coexistence with the GPON system", Elektrotehniški vestnik, vol. 79, no. 3, str. 117-122, 2012, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/Erzen.pdf. [COBISS.SI-ID 9665108], [SNIP]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

15. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "10 Gb/s 215 -1 pseudo-random binary sequence generator", Inf. MIDEM, letn. 42, št. 2, str. 104-108, jun. 2012, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)2p104.pdf. [COBISS.SI-ID 9449812], [JCR, SNIP, WoS do 4. 3. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 4. 2. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

16. Jurij Tratnik, Primož Lemut, Matjaž Vidmar, "Time-transfer and synchronization equipment for high-performance particle accelerators", Inf. MIDEM, letn. 42, št. 2, str. 115-122, jun. 2012, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)2p115.pdf. [COBISS.SI-ID 9443412], [JCR, SNIP, WoS do 4. 12. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 13. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

17. Robert J. Steed, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Hybrid integrated optical phase-lock loops for photonic terahertz sources", IEEE j. sel. top. quantum electron., vol. 17, no. 1, str. 210-217, Jan./Feb. 2011. [COBISS.SI-ID 8260948], [JCR, SNIP, WoS do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 29, čistih citatov (CI): 27, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.42, Scopus do 24. 8. 2017: št. citatov (TC): 43, čistih citatov (CI): 41, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.68]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

18. Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "2.8 GHz - 5.7 GHz very fast UWB CCO using discrete-packaged SiGe RF transistors", Inf. MIDEM, letn. 41, št. 1, str. 70-72, mar. 2011. [COBISS.SI-ID 8506196], [JCR, SNIP, WoS do 6. 9. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 30. 11. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

19. Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Sašo Tomažič, "Convergence of fixed and mobile networks by radio over fibre technology", Inf. MIDEM, letn. 41, št. 2, str. 144-149, jun. 2011, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_41(2011)2p144.pdf. [COBISS.SI-ID 8738132], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

20. L. Ponnampalam, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Monolithically integrated photonic heterodyne system", J. lightwave technol. (Print), vol. 29, no. 15, str. 2229-2234, Aug. 2011. [COBISS.SI-ID 8532308], [JCR, SNIP, WoS do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33, Scopus do 24. 8. 2017: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.49]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

21. Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Primož Lemut, Patrik Ritoša, Mario Ferianis, Matjaž Vidmar, "Fiber length compensated transmission of 2998.01 MHz RF signal with femtosecond precision", Microw. opt. technol. lett. (Print), vol. 53, no. 7, str. 1553-1555, Jul. 2011. [COBISS.SI-ID 8332116], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.86, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.29]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

22. Robert J. Steed, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Monolithically integrated heterodyne optical phase-lock loop with RF XOR phase detector", Opt. express, vol. 19, no. 21, str. 20048-20053, 2011, http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.020048. [COBISS.SI-ID 8722516], [JCR, SNIP, WoS do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 21, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.74, Scopus do 24. 8. 2017: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.33]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

23. Boštjan Batagelj, "Možnosti izvedb optičnega dostopovnega omrežja z arhitekturo točka-točka", Elektrotehniški vestnik, letn. 77, št. 5, str. 259-266, 2010. [COBISS.SI-ID 8204628], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

24. Adam Raspor, Matjaž Vidmar, "Two double-ring cavity antennas in 19-22 dBi directivity range", Electron. Lett., vol. 45, no. 25, str. 1288-1289, Dec. 2009. [COBISS.SI-ID 7675476], [JCR, SNIP, WoS do 21. 5. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 17. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

25. Tomi Mlinar, Leopold Gregorač, "New elements for the coexistence of digital broadcasting satellite systems With multi-channel multipoint distribution systems", IEEE trans. broadcast., vol. 55, iss. 2, str. 230-238, jun. 2009, doi: 10.1109/TBC.2009.2016503. [COBISS.SI-ID 516356121], [JCR, SNIP, WoS do 3. 6. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

26. Luka Naglič, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Improved phase detector for electro-optical phase-locked loops", Electron. Lett., vol. 44, no. 12, str. 758-760, Jun. 2008. [COBISS.SI-ID 6594388], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

27. Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Predstavitev ideje kvantnega šifriranja in pregled osnovnih tehnik kvantnega razdeljevanja ključa", Elektrotehniški vestnik, letn. 75, št. 5, str. 257-263, 2008. [COBISS.SI-ID 6937684], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

28. Uroš Mavrič, Brian Chase, Matjaž Vidmar, "Design and evaluation of a low-level RF control system analog/digital receiver for the ILC main LINACs", Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel., vol. 594, no. 1, str. 90-96, aug. 2008. [COBISS.SI-ID 1146875], [JCR, SNIP, WoS do 8. 3. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.67, Scopus do 8. 2. 2015: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

29. Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, "Overview of optically driven antenna systems", V: Second International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers : proceedings volume, (Proceedings of SPIE, vol. 7009), Igor A. Sukhoivanov, ur., Vasily A. Svich, ur., Yuriy Shmaliy, ur., [Bellingham, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers], = SPIE, 2008, str. 1-9, http://spie.org/x648.html?product_id=793861. [COBISS.SI-ID 8739668], [SNIP, Scopus do 21. 6. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

30. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, "Comparative study of noninterferometric measurement schemes for determination of optical fiber nonlinear coefficient", V: Second International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers : proceedings volume, (Proceedings of SPIE, vol. 7009), Igor A. Sukhoivanov, ur., Vasily A. Svich, ur., Yuriy Shmaliy, ur., [Bellingham, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers], = SPIE, 2008, str. 1-12, http://spie.org/x648.html?product_id=793423. [COBISS.SI-ID 8739412], [SNIP, Scopus do 30. 11. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

31. Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, "Remote optically controllable antenna array using a single optical fiber for RoF reception", Microw. opt. technol. lett. (Print), vol. 49, no. 6, str. 1349-1353, Jun. 2007. [COBISS.SI-ID 5903188], [JCR, SNIP, WoS do 11. 6. 2007: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

32. Tomaž Korošec, Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "An adaptive WiMAX antenna for indoor use", Microw. j. (Int. ed.), vol. 50, no. 5, str. 192-200, May 2007. [COBISS.SI-ID 5945428], [JCR, SNIP, WoS do 7. 9. 2007: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 14. 4. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

33. Tomaž Korošec, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, "Varactor-tuned microstrip-patch antenna with frequency and polarisation agility", Electron. Lett., vol. 42, no. 18, str. 1015-1017, Aug. 2006. [COBISS.SI-ID 5517396], [JCR, SNIP, WoS do 18. 9. 2017: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.67, Scopus do 19. 9. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

34. Drago Resnik, Danilo Vrtačnik, Boštjan Batagelj, Uroš Aljančič, Matej Možek, Slavko Amon, "Silicon optical microstructures based on wet micromachining", Inf. MIDEM, letn. 36, št. 1, str. 1-10, mar. 2006. [COBISS.SI-ID 5328212], [JCR, SNIP, WoS do 21. 7. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 15. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

35. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "2.5 Gbit/s PRBS generator and checker", V: Proceeding Elmar-2006, 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia, (Proceedings ELMAR), Mislav Grgić, ur., Sonja Grgić, ur., Zadar, Croatian society Electronics in Marine, = ELMAR, 2006, str. 363-366. [COBISS.SI-ID 5322068], [SNIP, Scopus do 7. 12. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT

36. Irena Jurdana, Sonja Zentner Pilinsky, Boštjan Batagelj, "PMD measurements in telecom networks", V: Proceeding Elmar-2006, 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia, (Proceedings ELMAR), Mislav Grgić, ur., Sonja Grgić, ur., Zadar, Croatian society Electronics in Marine, = ELMAR, 2006, str. 375-378. [COBISS.SI-ID 5338196], [SNIP, Scopus do 19. 2. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT

37. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, "Measurement of PMD with a fixed analyzer measurement technique", V: Proceeding Elmar-2006, 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia, (Proceedings ELMAR), Mislav Grgić, ur., Sonja Grgić, ur., Zadar, Croatian society Electronics in Marine, = ELMAR, 2006, str. 379-382. [COBISS.SI-ID 5338708], [SNIP, Scopus do 19. 2. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT

38. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, Sonja Zentner Pilinsky, "PMD compensators", V: Proceeding Elmar-2006, 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia, (Proceedings ELMAR), Mislav Grgić, ur., Sonja Grgić, ur., Zadar, Croatian society Electronics in Marine, = ELMAR, 2006, str. 383-386. [COBISS.SI-ID 5338452], [SNIP, Scopus do 2. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
tipologija 1.08 -> 1.01, kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICT

39. Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Optically steerable antenna array for radio over fibre transmission", Electron. Lett., vol. 41, no. 16, str. 917-918, Aug. 2005. [COBISS.SI-ID 4905300], [JCR, SNIP, WoS do 12. 3. 2016: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.33]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

40. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "High-speed single D-flip-flop pseudo-random bit sequence generator", Inf. MIDEM, letn. 35, št. 2, str. 72-76, jun. 2005. [COBISS.SI-ID 4950356], [JCR, SNIP, WoS do 9. 7. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 18. 8. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

41. Matjaž Vidmar, "An archery-target antenna", Microw. j. (Int. ed.), vol. 48, no. 5, str. 222-230, May 2005. [COBISS.SI-ID 4795988], [JCR, SNIP, WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00, Scopus do 11. 9. 2015: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

42. Matjaž Vidmar, "An improved microwave weed killer", Microw. j. (Int. ed.), vol. 48, no. 10, str. 116-126, Oct. 2005. [COBISS.SI-ID 5024084], [JCR, SNIP, WoS do 24. 10. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 11. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

43. Matjaž Vidmar, "Design improves 4.3-GHz radio altimeter accuracy", Microw. RF, str. 57-70, Jun. 2005. [COBISS.SI-ID 4876116], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 11. 4. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

44. D. Caccioli, Samo Vehovc, Matjaž Vidmar, et al., "Field demonstration of in-line all-optical wavelength conversion in a WDM dispersion managed 40-Gbit/s link", IEEE j. sel. top. quantum electron., vol. 10, no. 2, str. 356-361, 2004. [COBISS.SI-ID 4281428], [JCR, SNIP, WoS do 26. 7. 2014: št. citatov (TC): 20, čistih citatov (CI): 20, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.63, Scopus do 7. 6. 2014: št. citatov (TC): 28, čistih citatov (CI): 28, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.28]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

45. Radovan Pajntar, Matjaž Vidmar, Hubertus Suche, Arianna Paoletti, Alessandro Schiffini, "PMD penalty monitor for automatic PMD compensation of 40-Gb/s RZ data", IEEE photonics technol. lett., vol. 16, no. 4, str. 1203-1205, 2004. [COBISS.SI-ID 4585300], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 4. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

46. Samo Vehovc, Matjaž Vidmar, Arianna Paoletti, "80 Gbit/s optical clock recovery with automatic lock acquisition using electrical phase-locked loop", Electron. Lett., vol. 39, no. 8, str. 673-674, 2003. [COBISS.SI-ID 3455316], [JCR, SNIP, WoS do 14. 5. 2017: št. citatov (TC): 7, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.33, Scopus do 26. 4. 2014: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.67]
kategorija: 1A2; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

47. Boštjan Batagelj, "Merilne vezave za merjenje nelinearnega koeficienta optičnega vlakna", Elektrotehniški vestnik, letn. 70, št. 4, str. 304-309, 2003. [COBISS.SI-ID 4015444], [SNIP, Scopus do 29. 1. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

48. Matjaž Vidmar, "Ein verbesserter BPSK-Demodulator für einen 1,2-Mbit/s-Packet-Radio-Transceiver", AMSAT-DL Journal, jg. 29, nr. 1, str. 30-35, 2002. [COBISS.SI-ID 2569812]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

49. Matjaž Vidmar, "Multichannel IF amplifier bypasses AGC circuitry", Microw. RF, vol. 41, no. 2, str. 104-112, 145, 2002. [COBISS.SI-ID 2570068], [JCR, SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

50. Matjaž Vidmar, "Die LEILA- und MATRIX-Module von AMSAT- OSCAR 40", AMSAT-DL Journal, jg. 28/29, nr. 4, str. 24-27, Dez./Feb. 2001/2002. [COBISS.SI-ID 2501204]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

51. Matjaž Vidmar, "Speicher-Normalizer für Spektrum-Analyzer", AMSAT-DL Journal, jg. 28, nr. 1, str. 29-35, März/Mai 2001. [COBISS.SI-ID 2495828]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

52. Matjaž Vidmar, "Harmonischenkonverter für Spektrumanalyzer Erweiterung des Frequenzbereichs von Spektrumanalyzern", AMSAT-DL Journal, jg. 28, nr. 2, str. 36-44, Juni/August 2001. [COBISS.SI-ID 2495572]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

53. Matjaž Vidmar, "An improved BPSk for the 1.2Mbit/s RTX", VHF commun., vol. 33, no. 3, str. 176-188, 2001. [COBISS.SI-ID 2510932]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICT

54. Matjaž Vidmar, "Spektrum-Analyzer von 0 bis 1750 MHz. Teil 2, Anzeigebaugruppen und Abgleich", AMSAT-DL Journal, jg. 27, nr. 1, str. 18-29, 2000. [COBISS.SI-ID 1782868]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

55. Matjaž Vidmar, "Tracking-Generator für einen Spektrum-Analyzer (100 kHz bis 1750 MHz)", AMSAT-DL Journal, jg. 27, nr. 2, str. 15-24, 2000. [COBISS.SI-ID 1976916]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

56. Matjaž Vidmar, "Marker/Zähler für Spektrum-Analyzer", AMSAT-DL Journal, jg. 27, nr. 3, str. 28-38, 2000. [COBISS.SI-ID 1977172]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICT

57. Matjaž Vidmar, "K-band quadrature mixers with plastic-packaged diodes", Microw. j. (Int. ed.), vol. 43, no. 1, str. 22-40, 2000. [COBISS.SI-ID 1782612], [JCR, SNIP, WoS do 8. 11. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 6. 4. 2013: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A3; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

58. Matjaž Vidmar, "Achieve phasor rotation with analog switches", Microw. RF, vol. 39, no. 2, str. 59-64, 2000. [COBISS.SI-ID 1783124], [JCR, SNIP, WoS do 7. 6. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

59. Matjaž Vidmar, "Use transmitting power FETs for antenna switching", Microw. RF, vol. 39, no. 7, str. 81-86, 2000. [COBISS.SI-ID 1976660], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 13. 1. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

60. Matjaž Vidmar, Samo Vehovc, "Izločevalnik takta za NRZ signal s simbolno hitrostjo 9,953280 Gbit/s", Elektrotehniški vestnik, let. 66, št. 4/5, str. 266-272, 1999. [COBISS.SI-ID 1849428], [SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

61. Matjaž Vidmar, "A wideband, varactor-tuned microstrip VCO", Microw. j. (Euro-glob. ed.), vol. 42, no. 6, str. 80, 82, 84, 86, 1999. [COBISS.SI-ID 1662292], [WoS do 17. 1. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

62. Matjaž Vidmar, "Microstrip resonant phase shifters", Microw. j. (Euro-glob. ed.), vol. 42, no. 9, str. 127-130, 132, 134, 136, 1999. [COBISS.SI-ID 1662036], [WoS do 17. 7. 2015: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 17. 7. 2015: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

63. Matjaž Vidmar, "Use single diode to design antenna Tx/Rx switch", Microw. RF, vol. 38, no. 6, str. 99-100, 102, 105, 1999. [COBISS.SI-ID 1666132], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

64. Matjaž Vidmar, "Spectrum analyser 0 to 1750 MHz", VHF commun., vol. 31, no. 1, str. 2-30, 1999. [COBISS.SI-ID 1661012]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

65. Matjaž Vidmar, "Tracking generator for the spectrum analyser 100 kHz to 1750 MHz", VHF commun., vol. 31, no. 2, str. 66-79, 1999. [COBISS.SI-ID 1660756]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

66. Matjaž Vidmar, "Harmonic converter for spectrum analyser 100 kHz to 1750 MHz", VHF commun., vol. 31, no. 3, str. 136-147, 1999. [COBISS.SI-ID 1660500]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

67. Matjaž Vidmar, "Storage normaliser for spectrum analysers", VHF commun., vol. 31, no. 4, str. 219-229, 1999. [COBISS.SI-ID 1783892]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

68. Matjaž Vidmar, "Marker counter for spectrum analysis", VHF commun., vol. 31, no. 4, str. 230-247, 1999. [COBISS.SI-ID 1784148]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

69. Matjaž Vidmar, "Rauscharmer, breitbandiger Mikrowellen-VCO", AMSAT-DL Journal, jg. 25, nr. 4, str. 26-35, Dez./Feb. 1998/1999. [COBISS.SI-ID 1285972]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

70. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB transceiver for 1.3, 2.3, 5.7 and 10 GHz. Part 3", DUBUS (Hamburg), vol. 27, no. 1, str. 5-20, 1998. [COBISS.SI-ID 1061460]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

71. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB transceiver for 10 GHz. Part 4", DUBUS (Hamburg), vol. 27, no. 2, str. 5-24, 1998. [COBISS.SI-ID 1061716]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

72. Matjaž Vidmar, "A microwave analog frequency divider", Microw. j. (Euro-glob. ed.), vol. 41, no. 11, str. 120, 122, 124, 126, November 1998. [COBISS.SI-ID 1204308]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

73. Matjaž Vidmar, "Wideband & low-noise microwave VCO", VHF commun., vol. 30, no. 4, str. 210-225, 1998. [COBISS.SI-ID 1284692]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

74. Matjaž Vidmar, "SSB-Transceiver für 23, 12 und 6 cm ohne Abgleich", AMSAT j., let. 24, št. 3, str. 29-46, 1997, let. 24/25, št. 4, str. 23-45, 1997. [COBISS.SI-ID 819540]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

75. Matjaž Vidmar, "NO-TUNE SSB transceivers for 1.3, 2.3, 5.7 and 10 GHz", DUBUS (Hamburg), let. 26, št. 3, str. 5-26, 1997, let. 26, št. 4, str. 5-35, 1997. [COBISS.SI-ID 904532]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

76. Matjaž Vidmar, "Ein PSK -Transceiver für 2,4 GHz am Biespiel eines 1,2 MBit/s Daten-Transceivers", UKW-Ber., let. 37, št. 3, str. 179-190, 1997. [COBISS.SI-ID 818004]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

77. Matjaž Vidmar, "23cm PSK packet-radio transceiver for 1.2Mbit/s user access", VHF commun., let. 29, št. 2, str. 74-96, 1997. [COBISS.SI-ID 818260]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

78. Matjaž Vidmar, "NOAA HRPT receiver", VHF commun., let. 29, št. 3, str. 130-151, 1997. [COBISS.SI-ID 818516]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

79. Matjaž Vidmar, "DIY construction of a receiver for GPS and GLONASS : tips, improvements and corrections", VHF commun., let. 29, št. 3, str. 187-189, 1997. [COBISS.SI-ID 818772]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

80. Matjaž Vidmar, "GPS/GLONASS receiver hardware and software update. # 1", VHF commun., let. 29, št. 4, str. 252-253, 1997. [COBISS.SI-ID 819028]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

81. Pierluigi Franco, Flavio Fontana, Illaria Cristiani, Lucia Marazzi, Matjaž Vidmar, Michele Midrio, Marco Romagnoli, "10 GHz harmonically mode-locked, erbium fiber laser", Alta freq., vol. 8, n. 4, str. 43-45, 1996. [COBISS.SI-ID 1021012], [Scopus do 12. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.14]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

82. Matjaž Vidmar, "23-cm-PSK-Packet-Radio-Transceiver für 1,2-Mbit/s-Benutzerzugriffe. Teil 1", AMSAT-DL Journal, jg. 23, nr. 3, str. 42-44, 1996. [COBISS.SI-ID 1045332]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

83. Matjaž Vidmar, "Design des 23-cm-Null-ZF-PSK-Transceivers", AMSAT-DL Journal, jg. 23, nr. 4, str. 11-26, Dez./Feb. 1996/1997. [COBISS.SI-ID 1045588]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

84. Matjaž Vidmar, "13 cm PSK transceiver for 1.2Mbit/s packet radio", VHF commun., vol. 28, no. 3, str. 130-147, 1996, vol. 28, no. 4, str. 194-205, 1996. [COBISS.SI-ID 1005908]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

85. Matjaž Vidmar, "Selbstbau eines Empfängers für GSP- und GLONASS-Satelliten : Hinweise und Verbesserungen zum Beitrag in Ausgaben 2/93 bis 4/94 der UKW-Berichte", UKW-Ber., jg. 35, hft. 3, str. 163-167, 1995. [COBISS.SI-ID 1005396]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

86. Matjaž Vidmar, "Ein NOAA HRPT-Empfänger", UKW-Ber., jg. 35, hft. 4, str. 195-215, 1995. [COBISS.SI-ID 1005140]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

87. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 4", VHF commun., vol. 27, no. 1, str. 35-51, 1995. [COBISS.SI-ID 1007188]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

88. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 5", VHF commun., vol. 27, no. 2, str. 78-90, 1995. [COBISS.SI-ID 1007444]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

89. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 6", VHF commun., vol. 27, no. 3, str. 153-167, 1995. [COBISS.SI-ID 1007700]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

90. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 7 (conclusion)", VHF commun., vol. 27, no. 4, str. 194-205, 1995. [COBISS.SI-ID 1007956]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

91. Matjaž Vidmar, "Ein Front-End für den Satellitenempfang im 13-cm-Band", AMSAT-DL Journal, jg. 21, nr. 2, str. 21-33, 1994. [COBISS.SI-ID 1045076]
kategorija: 1NK; tip dela ni verificiran

92. Matjaž Vidmar, "Popravek keplerjevih elementov iz meritve dopplerjevega pojava", Elektrotehniški vestnik, 61, št. 1/2, str. [43]-[46], 1994. [COBISS.SI-ID 66423552], [SNIP, Scopus do 2. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

93. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 1", VHF commun., vol. 26, no. 1, str. 35-44, 1994. [COBISS.SI-ID 1006164]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

94. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 2", VHF commun., vol. 26, no. 2, str. 66-77, 1994. [COBISS.SI-ID 1006420]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

95. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 3", VHF commun., vol. 26, no. 3, str. 151-164, 1994. [COBISS.SI-ID 1006676]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

96. Matjaž Vidmar, "A DIY receiver for GPS and GLONASS satellites. Part 3b", VHF commun., vol. 26, no. 4, str. 197-200, 1994. [COBISS.SI-ID 1006932]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran


1.02 Pregledni znanstveni članek :: Nazaj

97. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Pasivna optična dostopovna omrežja z valovnodolžinskim multipleksiranjem odtočnega in pritočnega prometa uporabnika", Elektrotehniški vestnik, letn. 83, št. 3, str. 87-92, 2016, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2016/Erzen.pdf. [COBISS.SI-ID 11404116], [SNIP, WoS do 1. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

98. Boštjan Batagelj, Vijay Janyani, Sašo Tomažič, "Research challenges in optical communications towards 2020 and beyond", Inf. MIDEM, letn. 44, št. 3, str. 177-184, sep. 2014, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_44(2014)3p177.pdf. [COBISS.SI-ID 10798420], [JCR, SNIP, WoS do 10. 4. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT

99. Matjaž Vidmar, "Optical-fiber communications : components and systems", Inf. MIDEM, letn. 31, št. 4, str. 246-251, 2001. [COBISS.SI-ID 2662740], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00, Scopus do 14. 1. 2017: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT


1.04 Strokovni članek :: Nazaj

100. Matjaž Vidmar, Tadeja Saje, "Radijsko opazovanje pulzarja B0329+54", Javorniški mesečnik, letn. 18, št. 210, str. 1-2, jul. 2017, http://www.adj.si/pmwiki/uploads/Mesecnik/HomePage/JaM-2017-07.pdf. [COBISS.SI-ID 1537547715]
kategorija: SU

101. Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Združevanje signalov za optimalen prenos v satelitski radijski zvezi", Avtomatika, št. 140, str. 12-17, 2016. [COBISS.SI-ID 11296340]
kategorija: SU

102. Boštjan Batagelj, "Sodobni optični prenosni sistem z zmogljivostjo 100 Gbit/s", Avtomatika, št. 149, str. 16-19, 2016. [COBISS.SI-ID 11665492]
kategorija: SU

103. Boštjan Batagelj, "2015 - leto svetlobe", Avtomatika, št. 130, str. 8-9, 2015. [COBISS.SI-ID 10943572]
kategorija: SU

104. Jure Sušin, Boštjan Batagelj, "Kaj prinaša prostorsko multipleksiranje v optičnih komunikacijah?", Avtomatika, št. 130, str. 10-12, 2015. [COBISS.SI-ID 10943828]
kategorija: SU

105. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Razvoj pasivnih optičnih omrežij", Avtomatika, št. 130, str. 13-14, 2015. [COBISS.SI-ID 10944084]
kategorija: SU

106. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Kako do nižjih zakasnitev v optičnem omrežju?", Avtomatika, št. 130, str. 15-17, 2015. [COBISS.SI-ID 10944340]
kategorija: SU

107. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "5G : ali je na razpolago dovolj frekvenčnega spektra?", Avtomatika, št. 138, str. 25-27, 2015. [COBISS.SI-ID 11224404]
kategorija: SU

108. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Zakasnitev signala na fizični ravni optičnega omrežja", Elektrotehniški vestnik, letn. 82, št. 3, str. 111-116, 2015, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2015/Erzen.pdf. [COBISS.SI-ID 11113044], [SNIP, Scopus do 1. 12. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: SU

109. Boštjan Batagelj, "Kako izvajati meritve slabljenja in moči v pasivnem optičnem omrežju?", Avtomatika, št. 120, str. 16-21, 2014. [COBISS.SI-ID 10422868]
kategorija: SU

110. Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Ukrepi proti motilnikom GPS signala", Avtomatika, št. 125, str. 12-15, 2014. [COBISS.SI-ID 10740308]
kategorija: SU

111. Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Kam po frekvence za naslednje generacije brezžičnih komunikacijskih tehnologij?", Avtomatika, št. 126, str. 10-12, 2014. [COBISS.SI-ID 10800980]
kategorija: SU

112. Matjaž Vidmar, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Intermodulacijsko popačenje radijskih signalov", Avtomatika, št. 126, str. 12-14, 2014. [COBISS.SI-ID 10800724]
kategorija: SU

113. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Naslednja generacija komunikacij - tehnološki in družbeni presežek?", Avtomatika, št. 126, str. 16-17, 2014. [COBISS.SI-ID 10801492]
kategorija: SU

114. Tomi Mlinar, "Širokopasovne telekomunikacije", Življ. teh., letn. 65, [št.] 6, str. 50-57, jun. 2014. [COBISS.SI-ID 10649684]
kategorija: SU

115. Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Motenje GPS sprejemnikov na osnovi blokiranja ali prevare", Avtomatika, št. 118, str. 14-18, 2013. [COBISS.SI-ID 10331220]
kategorija: SU

116. Boštjan Batagelj, "Komunikacijski postopki in varnost v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju", Avtomatika, št. 119, str. 14-21, 2013. [COBISS.SI-ID 10423124]
kategorija: SU

117. Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "MIMO - tehnologija za prihodnje generacije radijskih omrežij", Avtomatika, št. 110, str. 18-20, 2012. [COBISS.SI-ID 9331284]
kategorija: SU

118. Jernej Prek, Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Uporaba optičnih razcepnikov v pasivnih optičnih omrežjih", Avtomatika, št. 114, str. 12-15, 2012. [COBISS.SI-ID 9665364]
kategorija: SU

119. Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Radar za Lunarno plovilo - ESMO", Spika, letn. 18, št. 2, str. 65-67, feb. 2010. [COBISS.SI-ID 271493632]
kategorija: SU

120. Boštjan Batagelj, "Pomen optičnih komunikacij v sodobnem času", Avtomatika, letn. [10], št. 89, str. 9, 2009. [COBISS.SI-ID 6986580]
kategorija: SU

121. Boštjan Batagelj, "Optično dostopovno omrežje", Avtomatika, letn. [9], št. 79, str. 7-9, 2008. [COBISS.SI-ID 6309204]
kategorija: SU

122. Boštjan Batagelj, "Optična povezava do uporabnikovega doma", Avtomatika, letn. [9], št. 88, str. 36-37, 2008. [COBISS.SI-ID 6986068]
kategorija: SU

123. Uroš Zorc, Boštjan Batagelj, "Nadzor pasivnega optičnega dostopovnega omrežja", Avtomatika, letn. 7, št. 71, str. 13-17, 2007. [COBISS.SI-ID 6000980]
kategorija: SU

124. Boštjan Batagelj, "Optične komunikacije bodo v prihodnosti še varnejše s pomočjo kvantne kriptografije", Avtomatika, letn. [8], št. 78, str. 34-36, 2007. [COBISS.SI-ID 6985812]
kategorija: SU

125. Boštjan Batagelj, "Optične komunikacije v sedanjosti in prihodnosti", Avtomatika, letn. 7, št. 69, str. 22-23, 2006. [COBISS.SI-ID 5742676]
kategorija: SU

126. Matjaž Vidmar, "Programator za govorno vezje ISD2560", Svet elektronike, letn. 12, št. 119, str. 50-56, apr. 2005. [COBISS.SI-ID 4665428]
kategorija: SU

127. Matjaž Vidmar, "Uporaba modulov za GPS sprejemnike", Svet elektronike, letn. 12, št. 123, str. 30-38, sep. 2005. [COBISS.SI-ID 4970836]
kategorija: SU

128. Matjaž Vidmar, "Letalska VHF-AM-radijska postaja", Svet elektronike, letn. 10, št. 100, str. 44-53, jul.-avg. 2003. [COBISS.SI-ID 214329088]
kategorija: SU

129. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Multimedijska sporočila ali iskanje "ubijalske" aplikacije", Življ. teh., letn. 53, št. 4, str. 65-69, apr. 2002. [COBISS.SI-ID 4305694]
kategorija: SU

130. Matjaž Vidmar, "Amaterska izdelava tiskanih vezij", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 1, str. 26-32, 2001. [COBISS.SI-ID 2572372]
kategorija: SU

131. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 1, str. 37-38, 2001. [COBISS.SI-ID 2572116]
kategorija: SU

132. Matjaž Vidmar, "Amaterski packet-radio in internet", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 2, str. 22-29, 2001. [COBISS.SI-ID 2571604]
kategorija: SU

133. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 2, str. 37, 2001. [COBISS.SI-ID 2571860]
kategorija: SU

134. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 3, str. 36-37, 2001. [COBISS.SI-ID 2571348]
kategorija: SU

135. Matjaž Vidmar, "Rezonatorsko pasovno sito za 23CM", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 4, str. 32-33, 2001. [COBISS.SI-ID 2570836]
kategorija: SU

136. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 4, str. 34, 2001. [COBISS.SI-ID 2571092]
kategorija: SU

137. Matjaž Vidmar, "Izboljšani BPSK demodulator za 1.2Mbit/s PSK RTX", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 5, str. 29-33, 2001. [COBISS.SI-ID 2570580]
kategorija: SU

138. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 5, str. 37-38, 2001. [COBISS.SI-ID 2570324]
kategorija: SU

139. Matjaž Vidmar, "Kristalni oscilatorji in njihova zamenjava", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 6, str. 20-21, 2001. [COBISS.SI-ID 2573908]
kategorija: SU

140. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 2001", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 6, str. 29-30, 2001. [COBISS.SI-ID 2573652]
kategorija: SU

141. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Merjenje premikov mravelj z uporabo sistema GSM in (D)GPS", Življ. teh., letn. 52, str. 52-56, mar. 2001. [COBISS.SI-ID 121382144]
kategorija: SU

142. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Storitve v mobilnih sistemih tretje generacije", Življ. teh., letn. 52, str. 58-63, dec. 2001. [COBISS.SI-ID 121710592]
kategorija: SU

143. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Izzivi mobilnikov prihodnosti: pametni telefoni", Življ. teh., letn. 52, str. 62-67, okt. 2001. [COBISS.SI-ID 121674240]
kategorija: SU

144. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "WCDMA kot podlaga za UMTS", Življ. teh., letn. 52, str. 63-68, nov. 2001. [COBISS.SI-ID 121703424]
kategorija: SU

145. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Uporaba mobilnega telefona pri ugotavljanju lokacije uporabnika", Življ. teh., letn. 52, str. 66-70, apr. 2001. [COBISS.SI-ID 121437696]
kategorija: SU

146. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Bluetooth: konkurenca celičnim sistemom?", Življ. teh., letn. 52, str. 66-70, jun. 2001. [COBISS.SI-ID 121530112]
kategorija: SU

147. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 1", CQ Elettron., n. 2, str. 25-32, 2000. [COBISS.SI-ID 1784660]
kategorija: SU

148. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 2", CQ Elettron., n. 3, str. 53-58, 2000. [COBISS.SI-ID 1784404]
kategorija: SU

149. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 3", CQ Elettron., n. 4, str. 67-72, 2000. [COBISS.SI-ID 1939028]
kategorija: SU

150. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 4", CQ Elettron., n° 5, str. 65-69, 2000. [COBISS.SI-ID 1939284]
kategorija: SU

151. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 5", CQ Elettron., n. 6, str. 39-43, 2000. [COBISS.SI-ID 1974868]
kategorija: SU

152. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 6", CQ Elettron., n. 7, str. 41-47, 2000. [COBISS.SI-ID 1975124]
kategorija: SU

153. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 1.3, 2.3, 5.7 e 10 GHz senza tarature. Parte 7", CQ Elettron., n. 8, str. 57-64, 2000. [COBISS.SI-ID 1975380]
kategorija: SU

154. Matjaž Vidmar, "RTX SSB / CW per 10 GHz senza tarature. Parte 1", CQ Elettron., n. 9, str. 53-56, 2000. [COBISS.SI-ID 1975636]
kategorija: SU

155. Matjaž Vidmar, "Gradnja in oživljanje postaj z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 1, str. 26-34, 2000. [COBISS.SI-ID 1783380]
kategorija: SU

156. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 1, str. 45-46, 2000. [COBISS.SI-ID 1783636]
kategorija: SU

157. Matjaž Vidmar, "Kako se lotiti napajalnika?", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 11, št. 2, str. 24-27, 2000. [COBISS.SI-ID 1793108]
kategorija: SU

158. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 11, št. 2, str. 37, 2000. [COBISS.SI-ID 1793364]
kategorija: SU

159. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 11, št. 3, str. 41-42, 2000. [COBISS.SI-ID 1975892]
kategorija: SU

160. Matjaž Vidmar, "Megabitni TNC za packet-radio", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 11, št. 4, str. 29-35, 2000. [COBISS.SI-ID 1976404]
kategorija: SU

161. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 11, št. 4, str. 45-46, 2000. [COBISS.SI-ID 1976148]
kategorija: SU

162. Matjaž Vidmar, "Dodatki in izboljšave megabitnega TNCja", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 5, str. 28-33, 2000. [COBISS.SI-ID 2573396]
kategorija: SU

163. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 5, str. 41-42, 2000. [COBISS.SI-ID 2573140]
kategorija: SU

164. Matjaž Vidmar, "Predelave supervozlja in popravki TNCja", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 6, str. 32-34, 2000. [COBISS.SI-ID 2572884]
kategorija: SU

165. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov decembra 2000", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 11, št. 6, str. 37-38, 2000. [COBISS.SI-ID 2572628]
kategorija: SU

166. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilne komunikacije. [2], Gradniki mobilnega sistema", Življ. teh., letn. 51, str. 46-52, jun. 2000. [COBISS.SI-ID 118985984]
kategorija: SU

167. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Mobilne komunikacije. [1], Generacije mobilnih sistemov", Življ. teh., letn. 51, str. 53-59, maj 2000. [COBISS.SI-ID 118977536]
kategorija: SU

168. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilne komunikacije. 3, Načrtovanje radijskega omrežja", Življ. teh., letn. 51, str. 57-64, jul.-avg. 2000. [COBISS.SI-ID 119058176]
kategorija: SU

169. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilna telefonija. 7, Sklepna faza razvoja mobilnih sistemov?", Življ. teh., letn. 51, str. 64-69, dec. 2000. [COBISS.SI-ID 119140864]
kategorija: SU

170. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilna telefonija. 6, Tehnike za povečanje hitrosti v mobilnem svetu", Življ. teh., letn. 51, str. 64-69, nov. 2000. [COBISS.SI-ID 119127296]
kategorija: SU

171. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilne komunikacije. 5, Prenos podatkov", Življ. teh., letn. 51, str. 66-70, okt. 2000. [COBISS.SI-ID 119105024]
kategorija: SU

172. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Mobilne komunikacije. 4, Antene - ušesa mobilnega sistema", Življ. teh., letn. 51, str. 66-71, sep. 2000. [COBISS.SI-ID 119088896]
kategorija: SU

173. Matjaž Vidmar, "Circuito di taratura RTX PSK", CQ Elettron., n. 4, str. 38-39, 1999. [COBISS.SI-ID 1661524]
kategorija: SU

174. Matjaž Vidmar, "SBFA per la banda 2.3 GHz", CQ Elettron., n. 6, str. 25-30, 1999. [COBISS.SI-ID 1661780]
kategorija: SU

175. Matjaž Vidmar, "Slikovni pomnilnik za spektralni analizator", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 1, str. 26-29, 1999. [COBISS.SI-ID 1665108]
kategorija: SU

176. Matjaž Vidmar, "Počasni A/D pretvornik za SuperVozelj", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 1, str. 33-35, 1999. [COBISS.SI-ID 1665364]
kategorija: SU

177. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 1, str. 41-42, 1999. [COBISS.SI-ID 1664596]
kategorija: SU

178. Matjaž Vidmar, "Marker frekvencmeter za spektralni analizator", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 2, str. 27-33, 1999. [COBISS.SI-ID 1664852]
kategorija: SU

179. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 2, str. 41-42, 1999. [COBISS.SI-ID 1664340]
kategorija: SU

180. Matjaž Vidmar, "Lastnosti in oznake keramičnih kondenzatorjev", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 3, str. 24-28, 1999. [COBISS.SI-ID 1663572]
kategorija: SU

181. Matjaž Vidmar, "Aktivna antenska kretnica 1.7 GHz / 2.4 GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 3, str. 28-30, 1999. [COBISS.SI-ID 1663828]
kategorija: SU

182. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 3, str. 33-34, 1999. [COBISS.SI-ID 1664084]
kategorija: SU

183. Matjaž Vidmar, "Kako naročiti kremenčev kristal?", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 4, str. 39-40, 1999. [COBISS.SI-ID 1663316]
kategorija: SU

184. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 4, str. 45-46, 1999. [COBISS.SI-ID 1663060]
kategorija: SU

185. Matjaž Vidmar, "Na sneg in led odporna skodelica za 70 cm", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 5, str. 31-33, 1999. [COBISS.SI-ID 1662548]
kategorija: SU

186. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 5, str. 41-42, 1999. [COBISS.SI-ID 1662804]
kategorija: SU

187. Matjaž Vidmar, "Predelava marker-frekvencmetra", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 6, str. 31, 1999. [COBISS.SI-ID 1715796]
kategorija: SU

188. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1999", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 10, št. 6, str. 40-41, 1999. [COBISS.SI-ID 1716052]
kategorija: SU

189. Matjaž Vidmar, "10-GHz-SSB/CW-Transceiver ohne Abgleich", AMSAT-DL Journal, jg. 25, nr. 1, str. 26-38, 1998. [COBISS.SI-ID 1062484]
kategorija: SU

190. Matjaž Vidmar, "RTX 13cm PSK per packet-radio a 1.2288 Mbit/s", CQ Elettron., n. 1, str. 68-74, 1998, n. 2, str. 78-82, 1998. [COBISS.SI-ID 1061972]
kategorija: SU

191. Matjaž Vidmar, "RTX PSK 23 cm 1.2288 Mbps per packet-radio", CQ Elettron., n. 6, str. 32-38, 1998, n. 7, str. 52-58, 1998, n. 8, str. 77-82, 1998. [COBISS.SI-ID 1062228]
kategorija: SU

192. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 10GHz z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 1, str. 25-32, 1998. [COBISS.SI-ID 1062996]
kategorija: SU

193. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 1, str. 41, 1998. [COBISS.SI-ID 1063252]
kategorija: SU

194. Matjaž Vidmar, "Ohišja SSB/CW mikrovalovnih postaj z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 2, str. 28-33, 1998. [COBISS.SI-ID 1063764]
kategorija: SU

195. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 2, str. 37, 1998. [COBISS.SI-ID 1063508]
kategorija: SU

196. Matjaž Vidmar, "Delovanje, uporaba in izbira VF spektralnega analizatorja", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 3, str. 29-36, 1998. [COBISS.SI-ID 1064020]
kategorija: SU

197. Matjaž Vidmar, "Piramidna lijaka za 5.7GHz in 10GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 3, str. 37-42, 1998. [COBISS.SI-ID 1064276]
kategorija: SU

198. Matjaž Vidmar, "Predelava močnostnega ojačevalnika za 145MHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 3, str. 44, 1998. [COBISS.SI-ID 1064532]
kategorija: SU

199. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 3, str. 45-46, 1998. [COBISS.SI-ID 1064788]
kategorija: SU

200. Matjaž Vidmar, "VF spektralni analizator 0...1750MHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 4, str. 21-35, 1998. [COBISS.SI-ID 1065044]
kategorija: SU

201. Matjaž Vidmar, "CW tipkač", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 4, str. 35-37, 1998. [COBISS.SI-ID 1065300]
kategorija: SU

202. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 4, str. 41-42, 1998. [COBISS.SI-ID 1065556]
kategorija: SU

203. Darko Volk, Matjaž Vidmar, "Prva slovenska zveza na 3,4GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 5, str. 20-21, 1998. [COBISS.SI-ID 1172308]
kategorija: SU

204. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 3400MHz z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 5, str. 27-33, 1998. [COBISS.SI-ID 1172564]
kategorija: SU

205. Matjaž Vidmar, "Sledilni izvor za spektralni analizator 100kHz... 1750MHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 5, str. 34-39, 1998. [COBISS.SI-ID 1172820]
kategorija: SU

206. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 5, str. 45-46, 1998. [COBISS.SI-ID 1173076]
kategorija: SU

207. Matjaž Vidmar, "PSK radijska postaja za 13cm z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 6, str. 27-31, 1998. [COBISS.SI-ID 1285204]
kategorija: SU

208. Matjaž Vidmar, "Harmonski konverter za spektralni analizator", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 6, str. 31-34, 1998. [COBISS.SI-ID 1285460]
kategorija: SU

209. Matjaž Vidmar, "Gumirepek in sevalna učinkovitost paličastih anten", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 6, str. 34-37, 1998. [COBISS.SI-ID 1285716]
kategorija: SU

210. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1998", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 9, št. 6, str. 41-42, 1998. [COBISS.SI-ID 1284948]
kategorija: SU

211. Matjaž Vidmar, "RTX 13cm PSK per packet-radio a 1.2288Mbit/s", CQ Elettron., št. 10, str. 64-65, 1997, št. 11, str. 38-44, 1997, št. 12, str. 58-64, 1997. [COBISS.SI-ID 819284]
kategorija: SU

212. Matjaž Vidmar, "Tehnika mikrotrakastih vodov", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 1, str. 25-33, 1997. [COBISS.SI-ID 756820]
kategorija: SU

213. Matjaž Vidmar, "5-elementna Yagi antena za 435MHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 1, str. 33-34, 1997. [COBISS.SI-ID 757076]
kategorija: SU

214. Matjaž Vidmar, "Predelava DSP računalnika in SuperVozlja na MC68020", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 1, str. 35-39, 1997. [COBISS.SI-ID 757332]
kategorija: SU

215. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 1, str. 45-46, 1997. [COBISS.SI-ID 753492]
kategorija: SU

216. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 1296MHz z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 2, str. 27-41, 1997. [COBISS.SI-ID 757588]
kategorija: SU

217. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 2, str. 44, 1997. [COBISS.SI-ID 753748]
kategorija: SU

218. Matjaž Vidmar, "Vesoljski nadzornik moči z imenom LEILA", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 2, str. 44-46, 1997. [COBISS.SI-ID 757844]
kategorija: SU

219. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 2304MHz z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 3, str. 24-33, 1997. [COBISS.SI-ID 758100]
kategorija: SU

220. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 3, str. 45-46, 1997. [COBISS.SI-ID 754004]
kategorija: SU

221. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 4, str. 44-46, 1997. [COBISS.SI-ID 754260]
kategorija: SU

222. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 5760MHz z ničelno medfrekvenco", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 5, str. 30-37, 1997. [COBISS.SI-ID 758356]
kategorija: SU

223. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 5, str. 45-46, 1997. [COBISS.SI-ID 754516]
kategorija: SU

224. Matjaž Vidmar, "Blišč in beda protokola AX.25", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 6, str. 22-31, 1997. [COBISS.SI-ID 758612]
kategorija: SU

225. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1997", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 8, št. 6, str. 44-45, 1997. [COBISS.SI-ID 754772]
kategorija: SU

226. Matjaž Vidmar, "SuperVozelj: sistema di nodi packet-radio a 1.2 Mbit/s", CQ Elettron., n. 5, str. 25-31, 1996, n. 6, str. 89-93, 1996. [COBISS.SI-ID 1022292]
kategorija: SU

227. Matjaž Vidmar, "Na sneg in led odporni lonci za 23cm in 13cm", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 1, str. 15-23, 1996. [COBISS.SI-ID 751188]
kategorija: SU

228. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 1, str. 33, 1996. [COBISS.SI-ID 751700]
kategorija: SU

229. Matjaž Vidmar, "Uporabniška 23cm PSK radijska postaja za 1.2Mbit/s", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 2, str. 23-37, 1996. [COBISS.SI-ID 755028]
kategorija: SU

230. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 2, str. 45, 41, 1996. [COBISS.SI-ID 751956]
kategorija: SU

231. Matjaž Vidmar, "Pajek za mikroprocesor MC68020", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 3, str. 26-29, 1996. [COBISS.SI-ID 755284]
kategorija: SU

232. Matjaž Vidmar, "Vrste kondenzatorjev in njihova pravilna izbira", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 3, str. 29-33, 1996. [COBISS.SI-ID 755540]
kategorija: SU

233. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 3, str. 40-41, 1996. [COBISS.SI-ID 752212]
kategorija: SU

234. Matjaž Vidmar, "Mehko spajkanje v elektroniki", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 4, str. 19-23, 1996. [COBISS.SI-ID 755796]
kategorija: SU

235. Matjaž Vidmar, "Slikolov", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 4, str. 26-30, 1996. [COBISS.SI-ID 756052]
kategorija: SU

236. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 4, str. 33-34, 1996. [COBISS.SI-ID 752468]
kategorija: SU

237. Matjaž Vidmar, "Satelitski sprejemnik za 1.7GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 5, str. 24-36, 1996. [COBISS.SI-ID 756308]
kategorija: SU

238. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 5, str. 45-46, 1996. [COBISS.SI-ID 752724]
kategorija: SU

239. Matjaž Vidmar, "Dvokanalni LCD terminal za packet-radio", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 6, str. 29-35, 1996. [COBISS.SI-ID 756564]
kategorija: SU

240. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1996", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, št. 6, str. 41-42, 1996. [COBISS.SI-ID 752980]
kategorija: SU

241. Matjaž Vidmar, "Šumomer", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 1, str. 24-29, 1995. [COBISS.SI-ID 745812]
kategorija: SU

242. Matjaž Vidmar, "Sprejem APT-WEFAX slikic s satelita Meteosat", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 1, str. 30-33, 1995. [COBISS.SI-ID 746068]
kategorija: SU

243. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 1, str. 37-38, 1995. [COBISS.SI-ID 745556]
kategorija: SU

244. Matjaž Vidmar, "UKV FM sprejemnik za vremenske satelite", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 2, str. 25-32, 1995. [COBISS.SI-ID 746324]
kategorija: SU

245. Matjaž Vidmar, "Izboljšani napajalnik za helij-neonsko lasersko cev", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 2, str. 33-35, 1995. [COBISS.SI-ID 746580]
kategorija: SU

246. Matjaž Vidmar, "Packet-radio vozlišče SuperVozelj (2)", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 3, str. 22-32, 1995. [COBISS.SI-ID 747348]
kategorija: SU

247. Matjaž Vidmar, "SBFA za frekvenčno območje 2.3 GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 3, str. 33-36, 1995. [COBISS.SI-ID 747604]
kategorija: SU

248. Matjaž Vidmar, "13 cm PSK radijska postaja za hitri packet-radio", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 4, str. 18-31, 1995. [COBISS.SI-ID 747860]
kategorija: SU

249. Matjaž Vidmar, "Popravki, predelave in preizkus 13 cm PSK radijske postaje", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 6, št. 5, str. 22-23, okt. 1995. [COBISS.SI-ID 103520512]
kategorija: SU

250. Matjaž Vidmar, "PLL sintetizator za konverter za L področje", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 6, str. 26-28, 1995. [COBISS.SI-ID 749396]
kategorija: SU

251. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 2, str. 39-41, 1995. [COBISS.SI-ID 746836]
kategorija: SU

252. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 3, str. 40-42, 1995. [COBISS.SI-ID 747092]
kategorija: SU

253. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 4, str. 38, 1995. [COBISS.SI-ID 748116]
kategorija: SU

254. Matjaž Vidmar, "Popravki , predelave in preizkus 13 cm PSK radijske postaje", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 5, str. 22-23, 1995. [COBISS.SI-ID 749908]
kategorija: SU

255. Matjaž Vidmar, "Pasovno sito za 2m področje", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 5, str. 24-25, 1995. [COBISS.SI-ID 749652]
kategorija: SU

256. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 5, str. 36-37, 1995. [COBISS.SI-ID 748372]
kategorija: SU

257. Matjaž Vidmar, "Johannes Kepler in Keplerjevi elementi", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 5, str. 37-38, 1995. [COBISS.SI-ID 748628]
kategorija: SU

258. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1995", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 6, str. 36, 1995. [COBISS.SI-ID 748884]
kategorija: SU

259. Matjaž Vidmar, "Satelitsko radarsko slikanje zemeljske površine", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 6, št. 6, str. 37-39, 1995. [COBISS.SI-ID 749140]
kategorija: SU

260. Matjaž Vidmar, "Packet veloce: modifiche e messa a punto dei RTX WBFM", CQ Elettron., n. 1, str. 9-16, 1994. [COBISS.SI-ID 1021268]
kategorija: SU

261. Matjaž Vidmar, "Ricevitore per la gamma satelliti dei 2400 MHz", CQ Elettron., n. 7, str. 25-32, 1994, n. 8, str. 25-34, 1994. [COBISS.SI-ID 1021780]
kategorija: SU

262. Matjaž Vidmar, "Helij-neonski laser", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 1, str. 21-23, 1994. [COBISS.SI-ID 741716]
kategorija: SU

263. Matjaž Vidmar, "Vijačna antena (helix) z osnim sevanjem", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 1, str. 24-26, 1994. [COBISS.SI-ID 741972]
kategorija: SU

264. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - januar 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 1, str. 36-38, 1994. [COBISS.SI-ID 742228]
kategorija: SU

265. Matjaž Vidmar, "Sestavljanje krožne polarizacije", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 2, str. 23-26, 1994. [COBISS.SI-ID 742740]
kategorija: SU

266. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 2, str. 38-41, 1994. [COBISS.SI-ID 742484]
kategorija: SU

267. Matjaž Vidmar, "Akusto-optični modulator za laser", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 3, str. 22-25, 1994. [COBISS.SI-ID 742996]
kategorija: SU

268. Matjaž Vidmar, "Pojasnila in predelave 70cm WBFM postaj", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 3, str. 27-31, 1994. [COBISS.SI-ID 743252]
kategorija: SU

269. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 3, str. 41-42, 1994. [COBISS.SI-ID 743508]
kategorija: SU

270. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 4, str. 37-38, 1994. [COBISS.SI-ID 743764]
kategorija: SU

271. Matjaž Vidmar, "Slikovni ojačevalniki in pretvorniki", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 5, str. 29-30, 1994. [COBISS.SI-ID 744276]
kategorija: SU

272. Matjaž Vidmar, "Navodila za pisanje tehničnih člankov", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 5, str. 30, 1994. [COBISS.SI-ID 744532]
kategorija: SU

273. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 5, str. 35-38, 1994. [COBISS.SI-ID 744020]
kategorija: SU

274. Matjaž Vidmar, "Pretvorniki na krovu amaterskega satelita P3D", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 5, str. 36-38, 1994. [COBISS.SI-ID 744788]
kategorija: SU

275. Matjaž Vidmar, "Kremenčevi kristali, kristalna sita in oscilatorji", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 6, str. 24-30, 1994. [COBISS.SI-ID 745044]
kategorija: SU

276. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1994", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 5, št. 6, str. 35-36, 1994. [COBISS.SI-ID 745300]
kategorija: SU

277. Matjaž Vidmar, "Modem manchester migliorato", CQ Elettron., n. 4, str. 25-31, 1993. [COBISS.SI-ID 1019732]
kategorija: SU

278. Matjaž Vidmar, "RTX FM a larga banda per i 70 cm", CQ Elettron., n. 11, str. 25-30, 1993, n. 12, str. 26-32, 1993. [COBISS.SI-ID 1020756]
kategorija: SU

279. Matjaž Vidmar, "Sateliti", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 1, str. 54-56, 1993. [COBISS.SI-ID 739156]
kategorija: SU

280. Matjaž Vidmar, "Packet-radio vozlišče SuperVozel (1)", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 1, str.26-40, 1993. [COBISS.SI-ID 48968448]
kategorija: SU

281. Matjaž Vidmar, "Kako se lotiti napajalnika?", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 2, str. 45-54, 1993. [COBISS.SI-ID 48968960]
kategorija: SU

282. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - marec 1993", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 2, str. 59-61, 1993. [COBISS.SI-ID 739668]
kategorija: SU

283. Matjaž Vidmar, "Širokopasovna 70cm FM postaja", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 3, str. 42-55, 1993. [COBISS.SI-ID 48970240]
kategorija: SU

284. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - maj 1993", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 3, str. 63-66, 1993. [COBISS.SI-ID 739924]
kategorija: SU

285. Matjaž Vidmar, "Električni šum in elektronski izvori šuma", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 3, str.56-60, 1993. [COBISS.SI-ID 48971776]
kategorija: SU

286. Matjaž Vidmar, "Širokopasovna 23cm FM postaja", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 4, str. 33-52, 1993. [COBISS.SI-ID 48972288]
kategorija: SU

287. Matjaž Vidmar, "Intermodulacijsko popačenje", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 4, str. 53-61, 1993. [COBISS.SI-ID 48972544]
kategorija: SU

288. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - julij 1993", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 4, str. 62-65, 1993. [COBISS.SI-ID 740180]
kategorija: SU

289. Matjaž Vidmar, "Hitri packet: predelave in preizkus WBFM postaj", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 5, str. 42-49, 1993. [COBISS.SI-ID 48973056]
kategorija: SU

290. Matjaž Vidmar, "Lecherjev vod", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 5, str. 50-56, 1993. [COBISS.SI-ID 48975104]
kategorija: SU

291. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - september 1993", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 5, str. 57-60, 1993. [COBISS.SI-ID 740436]
kategorija: SU

292. Matjaž Vidmar, "Stanje amaterskih in drugih satelitov - november 1993", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 6, str. 63-65, 1993. [COBISS.SI-ID 740948]
kategorija: SU

293. Matjaž Vidmar, "Sprejemnik za frekvenčno področje 2.4GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 6, str.34-51, 1993. [COBISS.SI-ID 48976128]
kategorija: SU

294. Matjaž Vidmar, "Avtomat za praznični drevešček", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 4, št. 6, str.52-53, 1993. [COBISS.SI-ID 740692]
kategorija: SU

295. Matjaž Vidmar, "Report on mode S operation", OSCAR news, no. 103, str. 22-23, 1993. [COBISS.SI-ID 1045844]
kategorija: SU

296. Matjaž Vidmar, "Sprejem slik z meteoroloških satelitov", Proteus, letn. 41, št. 1, str. 39-40, sep. 1978. [COBISS.SI-ID 12891437]
kategorija: SU


1.05 Poljudni članek :: Nazaj

297. Tomi Mlinar, Ana Robnik, "Omrežja 5G za popolno digitalno preobrazbo", Delo (Ljubl.), leto 59, št. 112, str. 15, 18. maj 2017. [COBISS.SI-ID 11748692]
kategorija: SU

298. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Pomen frekvenčnega spektra za brezžično prihodnost : nova generacija brezžičnih komunikacij", Delo (Ljubl.), leto 58, št. 11, str. 14, 14. jan. 2016. [COBISS.SI-ID 11296084]
kategorija: SU

299. Tomi Mlinar, Ana Robnik, "Pametna omrežja informacijske družbe : četrta industrijska revolucija", Delo (Ljubl.), leto 58, št. 109, str. 13, 12. maj 2016. [COBISS.SI-ID 11363924]
kategorija: SU

300. Boštjan Batagelj, "Bomo trčili ob "vlakenski zid"? : optične komunikacije", Delo (Ljubl.), leto 57, št. 24, str. 14, 29. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 10937172]
kategorija: SU

301. Tomi Mlinar, "Če odpove informacijsko-komunikacijska podpora : kritična infrastruktura", Delo (Ljubl.), leto 57, št. 104, str. 14, 7. maj 2015. [COBISS.SI-ID 11025236]
kategorija: SU

302. Boštjan Batagelj, Gal Šmidovnik, "Kako povečati prenos podatkov?", Delo (Ljubl.), leto 56, št. 25, str. 15, 30. jan. 2014. [COBISS.SI-ID 10425172]
kategorija: SU

303. Tomi Mlinar, Alojz Hudobivnik, "Kaj nam bodo omogočala omrežja prihodnosti", Delo (Ljubl.), leto 56, št. 105, str. 15, 8. maj 2014. [COBISS.SI-ID 10585684]
kategorija: SU

304. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Odmik od svetovnih tokov? : standardizacija in razvoj optičnega omrežja", Delo (Ljubl.), leto 55, št. 14, str. 16, 17. jan. 2013. [COBISS.SI-ID 9665620]
kategorija: SU

305. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Slovenija zgled pri gradnji sodobnih omrežij IKT? : uresničevanje digitalne agende", Delo (Ljubl.), leto 55, št. 117, str. 19, 23. maj 2013. [COBISS.SI-ID 10169684]
kategorija: SU

306. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Kako v Sloveniji graditi naprej? : optično dostopovno omrežje naslednje generacije", Delo (Ljubl.), leto 54, št. 21, str. 17, 26. jan. 2012. [COBISS.SI-ID 8960852]
kategorija: SU

307. Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Ko več anten izboljša radijsko zvezo : komunikacijski sistemi MIMO : nosilci prihodnjih radijskih stacionarnih in mobilnih omrežij", Delo (Ljubl.), leto 54, št. 212, str. 16, 13. sep. 2012. [COBISS.SI-ID 9372500]
kategorija: SU

308. Boštjan Batagelj, "Širokopasovno optično naročniško omrežje", Avtomatika, št. 107, str. 15-17, 2011. [COBISS.SI-ID 8960596]
kategorija: SU

309. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Obstajati mora možnost za poznejšo nadgradnjo z novo tehnologijo : optično naročniško omrežje pred novimi izzivi", Delo (Ljubl.), leto 53, št. 10, str. 25, 13. jan. 2011. [COBISS.SI-ID 8209236]
kategorija: SU

310. Jožko Budin, Boštjan Batagelj, "Enkraten tehnološki prelom zgodovinskega pomena : zakaj Nobelova nagrada za razvoj optičnih komunikacij?", Delo (Ljubl.), leto 52, št. 10, str. 25, 14. jan. 2010. [COBISS.SI-ID 7675988]
kategorija: SU

311. Boštjan Batagelj, "Ko se zapre dostop do interneta : poškodbe pomorskih optičnih kablov", Delo (Ljubl.), leto 51, št. 1, str. 17, 3. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 6987092]
kategorija: SU

312. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Zdaj prihaja še WDM PON : nadaljnji razvoj optičnega dostopovnega omrežja", Delo (Ljubl.), leto 51, št. 11, str. 19, 15. jan. 2009. [COBISS.SI-ID 6987348]
kategorija: SU

313. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Vlakno do doma, novost in izziv : telekomunikacije", Delo (Ljubl.), leto 50, št. 7, str. 21, 10. jan. 2008. [COBISS.SI-ID 6310740]
kategorija: SU

314. Jožko Budin, Boštjan Batagelj, "Varen prenos podatkov tudi po nevarovanem omrežju : optične komunikacije s pomočjo kvantne kriptografije", Delo (Ljubl.), leto 49, št. 20, str. 18, 25. jan. 2007. [COBISS.SI-ID 5742420]
kategorija: SU

315. Jožko Budin, Boštjan Batagelj, "Z optičnim vlaknom 15.000-krat okrog Zemlje", Delo (Ljubl.), leto 48, št. 21, str. 17, 26. jan. 2006. [COBISS.SI-ID 5186644]
kategorija: SU

316. Tomi Mlinar, "Svoboda mobilnega dostopa do večpredstavnosti : zbrani vtisi z obiska na Japonskem", Škrjanček (Ljubl.), letn. 5, št. 1, str. 28-29, jan. 2002. [COBISS.SI-ID 10402644]
kategorija: SU

317. Tomi Mlinar, "Tretja generacija mobilnih telekomunikacij že deluje!", Življ. teh., letn. 53, [št.] 2, str. 70-73, feb. 2002. [COBISS.SI-ID 128339200]
kategorija: SU

318. Tomi Mlinar, "Mobilna telefonija in elektromagnetno sevanje", Gospod. vestn., leto 49, št. 19, str. 54-56, 11. maja 2000. [COBISS.SI-ID 123741696]
kategorija: SU

319. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Še malo o čebelarjih ali o načrtovanju mobilnega omrežja", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 12, str. 48-52, maj 2000. [COBISS.SI-ID 10404692]
kategorija: SU

320. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Ko zunanje komunikacije onemijo : pogovori znotraj stavb", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 13, str. 48-51, jun. 2000. [COBISS.SI-ID 10403156]
kategorija: SU

321. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Selitev inteligence po mobilnem sistemu : pametne antene", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 14, str. 48-52, jul. 2000. [COBISS.SI-ID 10403412]
kategorija: SU

322. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "Prenos podatkov po omrežju GSM : uporabniški vidik", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 15, str. 46-50, avg. 2000. [COBISS.SI-ID 10403924]
kategorija: SU

323. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "HSCSD ali preskok z makadama na avtocesto", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 16, str. 46-49, sep. 2000. [COBISS.SI-ID 10404436]
kategorija: SU

324. Marko Smolič, Tomi Mlinar, "GPRS : paketiranje podatkov", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 17, str. 48-50, okt. 2000. [COBISS.SI-ID 10404180]
kategorija: SU

325. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "UMTS : ali evropska različica tretje generacije mobilnih sistemov", Mobinet (Grosuplje, Tisk. izd.), št. 18, str. 46-50, nov. 2000. [COBISS.SI-ID 10403668]
kategorija: SU

326. Matjaž Vidmar, "Od radioamaterja do doktorja znanosti", CQ ZRS (Tisk. izd.), let. 7, posebna št., str. 57-58, september 1996. [COBISS.SI-ID 1062740]
kategorija: SU


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) :: Nazaj

327. Boštjan Batagelj, "FTTH solutions in the Slovenian telecommunications market", V: Networks 2014 : program, 2014 16th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (Networks), 17-19 September 2014, Madeira Island, Portugal, Piscataway, IEEE, cop. 2014, str. 1-6. [COBISS.SI-ID 10825300], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICT

328. Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Use of femtosecond synchronization system with long-term stability over optical infrastructure", V: ICTON 2011, 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 26-30 June 2011, Stockholm, ICTON, 2011, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 8477012], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

329. Matjaž Vidmar, Primož Lemut, Jurij Tratnik, "Chasing femtoseconds - how accelerators can benefit from economies of scale in other industries", V: IPAC 2011 : contributions to the proceedings, [S. l.], European Physical Society Accelerator Group, = EPS-AG, cop. 2011, str. 1973-1977, http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/IPAC2011/papers/weib01.pdf. [COBISS.SI-ID 8740436], [Scopus do 24. 3. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

330. Boštjan Batagelj, "FTTH networks deployment in Slovenia", V: ICTON 2009, 11th International Conference on Transparent Optical Networks, June 28 - July 2, 2009, Island of São Miguel, Azores, Portugal, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., [S. l.], IEEE, Warsaw, National Institute of Telecommunications, Department of Transmission and Optical Technologies, 2009, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 7160148], [Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 7.00]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

331. B. Charbonnier, Luka Naglič, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, et al., "Photonics for broadband radio communications at 60 GHz in access and home networks", V: MWP2008/APMP2008, The 2008 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics jointly held with the 2008 Asia-Pacific Microwave Photonics Conference, Sept. 30-Oct. 3, 2008, Gold Coast, Australia, Piscataway, IEEE, cop. 2008, str. 5-8, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4666620&isnumber=4666616. [COBISS.SI-ID 6835540], [Scopus do 21. 3. 2017: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.77]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

332. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Noninterferoetric measurement schemes for determination of single mode optical fiber nonlinear coefficien : a comparative study", V: Proceedings of CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005, Kharkov (Ukraine), V. N. Karazin Kharkiv National University, Guanajuato (Mexico), University, 2005, str. 200-207. [COBISS.SI-ID 4930388], [Scopus do 10. 11. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

333. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Use of four-wave mixing in optical fibers for applications in transparent optical networks", V: Proceedings, 6th International Conference on Transport Optical Networks, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, collocated with 3rd Workshop on All-Optical Routing, July 5 ... [et al.], Marian Marciniak, ur., Piscataway, IEEE, cop. 2004, vol. 1, str. 215-220. [COBISS.SI-ID 4347988], [Scopus do 17. 6. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.33]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

334. Boštjan Batagelj, "Dostopovno WDM omrežje", V: Dostop do telekomunikacijskih storitev : zbornik referatov, Enajsta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. maj 2001, Brdo pri Kranju, Mitja Štular, ur., Anton Umek, ur., Savo Leonardis, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2001, str. [1-6]. [COBISS.SI-ID 2244692]
kategorija: 4D; tip dela ni verificiran

335. Matjaž Vidmar, "Optical-fiber communications : components and systems", V: Proceedings, 37th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Optoelectronic Devices and Applications, October 10. - 12. 2001, Bohinj, Slovenia, Franc Smole, ur., Marko Topič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2001, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 2511188]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT


1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) :: Nazaj

336. Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Patrik Ritoša, "Zlivanje mobilnih in fiksnih omrežij na fizičnem nivoju", V: Konvergenčne storitve v mobilnih in fiksnih omrežjih, Dvaindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 20 in 21. april 2009, Brdo pri Kranju, (VITEL), Andrej Kos, ur., et al, Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2009, f. 64-67. [COBISS.SI-ID 7160404]
kategorija: SU

337. Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Frekvenčno in polarizacijsko prilagodljive antene za sodobna širokopasovna brezžična omrežja", V: Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov, Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju, (VITEL), Anton Umek, ur., et al, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009, f. 30-35. [COBISS.SI-ID 7394900]
kategorija: SU

338. Hubert Fröhlich, Boštjan Batagelj, "Širokopasovni mobilni dostop preko satelitskih komunikacij", V: Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov, Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju, (VITEL), Anton Umek, ur., et al, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009, f. 40-43. [COBISS.SI-ID 7399252]
kategorija: SU

339. Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Pametne naročniške antene za WiMAX sistem", V: Brezžični širokopasovni dostop, Devetnajsta delavnica o telekomunikacijah, 16. in 17. april 2007, Brdo pri Kranju, (VITEL), Anton Umek, ur., et al, Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 39-43. [COBISS.SI-ID 6000468]
kategorija: SU

340. Boštjan Batagelj, "Evolucija pasivnih optičnih omrežij", V: Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20), Boštjan Batagelj, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 9-16. [COBISS.SI-ID 6309972]
kategorija: SU

341. Uroš Zorc, Boštjan Batagelj, "Nadzor v PON", V: Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20), Boštjan Batagelj, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 23-28. [COBISS.SI-ID 6310228]
kategorija: SU

342. Boštjan Batagelj, "Optični dostop preko arhitekture točka-točka", V: Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20), Boštjan Batagelj, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 45-49. [COBISS.SI-ID 6310484]
kategorija: SU


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci :: Nazaj

343. Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Experimental presentation of the injection-locking phenomenon and measurement of its locking range", V: BalkanCom 2017 : engaging the Balkan region through communication and networking, First International Balkan Conference on Communications and Networking, Tirana, Albania, May 30-June 2, 2017, [S. l., s. n.], 2017, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 11760212]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

344. Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, Mehmet Alp Ilgaz, "Optoelektronske tehnologije v 5G (FiWiN5G)", V: Omrežja 5G za digitalno preobrazbo : zbornik referatov, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, 2017, f. 61-64. [COBISS.SI-ID 11746644]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

345. Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator in the mm-W range for 5G wireless and mobile networks : design challenges and possible solutions", V: ONDM 2017, 21th International Conference on Optical Network Design and Modeling, ONDM 2017, Budapest, Hungary, May 15-18, 2017, Budapest, IFIP, 2017, str. 1-5, http://dl.ifip.org/db/conf/ondm/ondm2017/1570346460.pdf. [COBISS.SI-ID 11747924], [Scopus do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

346. Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "A multicore fibre probe for fluorescence spectroscopy", V: Conference proceedings 2016 : niobate Layers obtained by electrophoretic deposition, 52nd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Biosensors and Microfluidics, September 28 - 30 2016, Ankaran, Slovenia, Danilo Vrtačnik, ur., Marko Topič, ur., Drago Resnik, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2016, str. 106-109. [COBISS.SI-ID 11570516]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

347. Mehmet Alp Ilgaz, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Electronic stabilization methods for a single-loop opto-electronic oscillator", V: EUMW 2016, European Microwave Week 2016, 3-7 October 2016, [Nijkerk], EUMA, cop. 2016, eUMC2016, str. 1393-1396, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89259. [COBISS.SI-ID 11571028], [Scopus do 8. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

348. Ahmed Samir, Luka Perpar, Boštjan Batagelj, "Fabrication of a single-mode seven-core optical fiber using the stack-and-draw procedure", V: FOAN 2016, 6th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, October 18-20 2016, Lisbon, Portugal, [S. l., s. n.], 2016, str. 39-42. [COBISS.SI-ID 11593300], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 4. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

349. Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Preliminary idea for a converged fixed and mobile network infrastructure with 5G using radio-over-fiber technology and an opto-electronic oscillator in the millimeter-wave range", V: ICTON 2016, 18th International Conference on Transparent Optical Networks, 10-14 July 2016, Trento, Italy, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2016, str. 1-4, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89260. [COBISS.SI-ID 11479380], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 30. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

350. Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Seven-core optical fiber design and fabrication for space-division multiplexing optimized for low crosstalk", V: ICTON 2016, 18th International Conference on Transparent Optical Networks, 10-14 July 2016, Trento, Italy, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2016, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 11479636], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 8. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

351. Tomi Mlinar, "5G za kritične komunikacije", V: Pametna omrežja informacijske družbe : zbornik referatov, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2016, f. 76-80. [COBISS.SI-ID 11364180]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

352. Jakup Ratkoceri, Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Seven-core optical fiber in a passive optical access network", V: Proceedings of papers, 24th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, November, 22-23, 2016 = 24 Telekomunikacioni forum TELFOR, [Beograd, 22 i 23 novembar 2016 godine], Beograd, = Belgrade, Društvo za telekomunikacije, = Telecommunications Society, Akademska misao, = Academic Mind, cop. 2016, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 11620436], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

353. Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Simulations of inter-core crosstalk in a seven-core optical fiber based on silica glass", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 11568724]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

354. Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Overview of wireline access technologies in Kosovo", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 53-56. [COBISS.SI-ID 11569492]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

355. Aljoša Kalanj, Boštjan Batagelj, "Reflektometerski nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 11569748]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

356. Rok Kropej, Boštjan Batagelj, "Meritve povečanega dometa optičnega dostopovnega omrežja z rodovno vklenitvijo polprevodniške Fabry-Pérotove laserske diode", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 11568468]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

357. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, Mehmet Alp Ilgaz, "Prenos fazno stabilnega nizkošumnega oscilatorjevega signala v mobilnih omrežjih 5G s tehniko prenosa radijskih signalov po optičnem vlaknu", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 65-68, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88917. [COBISS.SI-ID 11528276]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

358. Mehmet Alp Ilgaz, Eszter Udvary, Boštjan Batagelj, "Influence of fibre chromatic dispersion on the performance of analogue optical links for an opto-electronic oscillator within a 5G network structure", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 69-72, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89255. [COBISS.SI-ID 11569236]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

359. Tomi Mlinar, "Ali je LTE primerna tehnologija za uporabo v omrežjih javne varnosti in pomoči ob nesrečah?", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 105-108. [COBISS.SI-ID 11528020]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

360. Nasr Gad, Leon Pavlovič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "CPW-fed wideband printed spiral slot antenna design for multiband applications", V: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 117-120. [COBISS.SI-ID 11568980]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

361. Boštjan Batagelj, "Slovenian FTTH deployments before and after the economic crisis", V: FOAN 2015 proceedings, 5th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, October 6, Brno, Czech Republic, Piscataway, IEEE, cop. 2015, str. 6-10. [COBISS.SI-ID 11175764], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 8. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

362. Vesna Eržen, Mitja Mikulič, Boštjan Batagelj, "Frequency-response measurements of an injection-locked Fabry-Pérot laser diode in a colorless WDM-PON", V: FOAN 2015 proceedings, 5th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, October 6, Brno, Czech Republic, Piscataway, IEEE, cop. 2015, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 11176020]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

363. Boštjan Batagelj, Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, "Key properties and design issues for an opto-electronic oscillator", V: ICTON 2015, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2015) and 7th Sub-Wavelength Photonics Conference (SWP 2015) and 13th Colloquiumon Microwave Communications (MICROCOLL 2015), Budapest, Hungary, July 5-9, 2015, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2015, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 11075924], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 9. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

364. Boštjan Batagelj, "Vdori v omrežje in prisluškovanje na fizični optični infrastrukturi", V: Kritična infrastruktura in IKT : zbornik referatov, Enaintrideseta delavnica o telekomunikacijah, 11. in 12. maja 2015, Brdo pri Kranju, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2015, f. 34-39. [COBISS.SI-ID 11020628]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

365. Maja Atanasovska, Vesna Eržen, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija delovne točke Mach-Zenderjevega modulatorja", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 37-40. [COBISS.SI-ID 11122260]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

366. Aljaž Bešter Cerar, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, "Uvajanje tehnologije večjedrnih optičnih vlaken v telekomunikacijska omrežja : argumenti, priložnosti in zadržki", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 41-44. [COBISS.SI-ID 11122516]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

367. Manca Gale, Leon Kocjančič, Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Simulacije presluha v večjedrnem optičnem vlaknu", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 45-48. [COBISS.SI-ID 11122772]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

368. Jan Fišer, Andraž Lenardič, Matej Mikanec, Janko Štajner, Luka Perpar, Borut Lenardič, Boštjan Batagelj, "Prvi poskus izdelave 7-jedrnega optičnega vlakna v podjetju Optacore", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 11123028]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

369. Blaž Lavrič, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija optične moči pri laserski diodi", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 53-56. [COBISS.SI-ID 11123284]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

370. Aljaž Hrastar, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija temperature DFB laserskega modula", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 11123540]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

371. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Rodovno vklenjena FP-LD za brezbarvni WDM-PON", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 61-64. [COBISS.SI-ID 11123796]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

372. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Multi-purpose constant-delay optical link", V: 2014 European Frequency and Time Forum (EFTF), 28th European Frequency and Time Forum, EFTF 2014, Neuchâtel, Switzerland, June 23-26, 2014, [S. l.], IEEE Xplore, cop. 2014, str. 333-335, http://ieeexplore.ieee.org/document/7331502/. [COBISS.SI-ID 11801940], [WoS do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

373. Tomi Mlinar, "Omrežja pete generacije mobilnih komunikacij", V: Omrežja prihodnosti : zbornik referatov, Trideseta delavnica o telekomunikacijah, 12. in 13. maj 2014, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2014, f. 53-57. [COBISS.SI-ID 10591572]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

374. Tomi Mlinar, "5G - omrežje prihodnosti", V: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. A, str. 45-48. [COBISS.SI-ID 10806612]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

375. Jurij Tratnik, Primož Lemut, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Distribution of RF-clock signal over single optical fiber with temperature-drift and vibration compensation", V: 2013 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics (MWP), October 28-31, 2013, Alexandria, Virginia, USA, Piscataway, IEEE, cop. 2013, str. 162-165. [COBISS.SI-ID 10231636], [WoS do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 16. 3. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

376. Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Implementation of variable optical delay line using metal-coated optical fibers", V: CLEO-PR & OECC/PS 2013, The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR 2013) & The 18th OptoElectronics and Communications Conference (OECC2013) & International Conference on Photonics in Switching, June 30 to July 4, 2013, Kyoto, Japan, [S. l.], Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, = IEICE, 2013, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 9960788], [Scopus do 17. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

377. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Brezžične alternative za premostitev širokopasovne vrzeli", V: Infrastruktura za izpolnitev Digitalne agende in kaj po tem - primer Slovenije : zbornik referatov, Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 27 in 28. maj 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2013, f. 62-65. [COBISS.SI-ID 10168660]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

378. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Razvoj tehnologij za brezžični širokopasovni dostop", V: Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. A, str. 89-92. [COBISS.SI-ID 10170196]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

379. Deja Muck, Matej Pivar, Miloje Đokić, Diana Gregor-Svetec, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed UHF RFID antenna on coated cardboard", V: Advances in printing and media technology : [proceedings of the 39th International Research Conference iarigai, Ljubljana, Slovenia, September 2012]. Vol. 39, Nils Enlund, ur., Mladen Lovreček, ur., Darmstadt, International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries, 2012, str. 83-89. [COBISS.SI-ID 2826352]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICN

380. Boštjan Batagelj, Vesna Eržen, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Vitalii Bagan, Yury Ignatov, Maxim Antonenko, "Optical access network migration from GPON to XG-PON", V: InfoWare 2012 : June 24-29, 2012, Venice, Italy, [S. l.], IARIA, cop. 2012, str. 62-67. [COBISS.SI-ID 9276244]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

381. Deja Muck, Marica Starešinič, Diana Gregor-Svetec, Matej Pivar, Miloje Đokić, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed HF and UHF RFID antenna directly on cardboard and recycled paper", V: LOPE-C : Large-area, organic & printed electronics convention, 4th International Conference and Exhibition for the Organc and Printed Electronics Industry, 19 - 21 June, 2012, Messe München International, Germany, München, OE-A, Organic Electronic Association, 2012, str. 398-401. [COBISS.SI-ID 2753648]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

382. Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Miha Leskovec, Jurij Tratnik, Sebastjan Zorzut, "Evaluation of short and long-term stability of the 2998 MHz reference-clock transfer system", V: Proceedings, Newport, Jefferson Lab, 2012, str. 1-3, http://www.toddsatogata.net/BIW12Prelim/papers/mopg009.pdf. [COBISS.SI-ID 2405883]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

383. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljševanje dosega zveze v pasivnem optičnem omrežju", V: Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 295-296. [COBISS.SI-ID 9439060]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

384. Tomaž Korošec, Luka Naglič, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Evolution of varactor-loaded frequency and polarization reconfigurable microstrip patches", V: APMC 2011, Asia Pacific Microwave Conference, APMC 2011, 5-8 December, 2011, Melbourne, Australia, Barton, Engineers Australia, cop. 2011, str. 705-708. [COBISS.SI-ID 8844628], [WoS do 17. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

385. Grega Milčinski, Miha Kadunc, Matjaž Vidmar, Teo Cerovski, Aleš Okorn, Tine Petkovšek, Alenka Rotter, Dragan Vitas, "Uncertainty of LPIS data or how to interpret ETS results", V: Geomatics in support of the Common Agricultural Policy : Proceedings of the 16th GeoCAP Annual Conference, 24th-26th November 2010, Bergamo, Italy, Kadim Taşdemir, ur., Ispra, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2011, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 25686055]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

386. Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Stabilized fiber-optic link-propagation delay for timing distribution in particle accelerator facility", V: PTTI 2011 : proceedings, 43rd Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, 14-17 November 2011, Long Beach, California, [S. l., s. n.], 2011, str. 35-44. [COBISS.SI-ID 9342548], [Scopus do 24. 4. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

387. Rajko Bukovec, Simon Stanič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Fazni sukalnik s preklopnimi zakasnilnimi linijami", V: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 104-107. [COBISS.SI-ID 8648532]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

388. Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Mikrovalovni del pilotne proizvodne linije za proizvodnjo melaminskih pen", V: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 112-115. [COBISS.SI-ID 8647764]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

389. Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Meritve magneto-optičnih vlakenskih naprav", V: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 132-135. [COBISS.SI-ID 8648788]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

390. Miran Jelušič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, "Meritve dolžine, vstavitvenega slabljenja in temperaturnega koeficienta raztezka optičnega vlakna navitega na aluminijastem kolutu", V: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 136-139. [COBISS.SI-ID 8648020]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

391. Ilija Vojvodić, Žiga Divjak, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Obsevanje celega telesa s sistemom linearnega pospeševalnika in regulacijo hitrosti obsevalne mize", V: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 375-378. [COBISS.SI-ID 8652372]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

392. Tomaž Rodič, Krištof Oštir, Drago Matko, Boštjan Batagelj, Marko Peljhan, Barbara Malič, Tomaž Zwitter, Tomaž Šuštar, "Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian Space-Si case", V: Connecting the dots : bringing visionaries, system implementers & mission sponsors together : proceedings, 24th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, August 9-12, '10, Logan, USA, [Logan, Utah State University], 2010, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 7898708]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

393. Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Primož Lemut, Vladimir Poučki, "Femtosecond electro-optical synchronization system with long-term phase stability results", V: IPAC 2010 : contributions to the proceedings, [S. l.], ACFA, cop. 2010, str. 2881-2883, http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/IPAC10/papers/wepeb080.pdf. [COBISS.SI-ID 7753812], [Scopus do 23. 4. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICN

394. L. Ponnampalam, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "A compact tunable coherent terahertz source based on an hybrid integrated optical phase-lock loop", V: MWP 2010 : proceedings, 2010 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, MWP 2010, Oct. 5-9, Montréal, Canada, Piscataway, IEEE, cop. 2010, str. 151-154, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5664138. [COBISS.SI-ID 8212308], [Scopus do 3. 3. 2017: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.45]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

395. Tomaž Rodič, Drago Matko, Krištof Oštir, Boštjan Batagelj, Marko Peljhan, Tomaž Zwitter, Barbara Malič, Tomaž Šuštar, "Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian case Space.si", V: Proceedings of the 4S Symposium, Small Satellites Systems and Services Symposium, Madeira, Portugal, 31 May - 4 June 2010, [Paris], Centre National d'Études Spatiales, = CNES, 2010, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 7904084]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

396. Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "Electro-optical synchronization system with femtosecond precision", V: Technical digest : the future of optical communications is here, [S. l.], Optical Society of America, cop. 2010, str. 1-3. [COBISS.SI-ID 7627092], [Scopus do 23. 3. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

397. Hubert Fröhlich, Boštjan Batagelj, "Konceptualna zasnova zemeljskega segmenta satelitskih komunikacij za raziskovalne namene v okviru CO Vesolje", V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 181-184. [COBISS.SI-ID 8210772]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

398. Timotej Trinko, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Hubert Fröhlich, "Ojačevalna veriga za komunikacijsko sprejemno opremo mikrosatelita LAPAN-TUBSAT", V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 185-188. [COBISS.SI-ID 8210260]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

399. Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Impulzni-FM radar za lunarno misijo", V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 8211284]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

400. Vesna Koderman, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Primož Lemut, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Matjaž Vidmar, "Sistem za nadzor najprimernejše delovne točke Mach-Zehnderjevega modulatorja", V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 197-200. [COBISS.SI-ID 8209748]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

401. Timotej Trinko, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Matjaž Vidmar, "Meritve krivinskega slabljenja optičnega vlakna v odvisnosti od valovne dolžine", V: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 201-204. [COBISS.SI-ID 8210004]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

402. Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Boštjan Batagelj, "Adaptive WiMAX subscriber antenna for 2.6 GHz and 3.45 GHz", V: Eurocon 2009 : proceedings, Piscataway, IEEE, cop. 2009, str. 67-72. [COBISS.SI-ID 7094356], [Scopus do 11. 2. 2015: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.40]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

403. Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, "Comparative study of interferometric and noninterferometric measurement schemes for fiber nonlinear coefficient measurement", V: Eurocon 2009 : proceedings, Piscataway, IEEE, cop. 2009, str. 1185-1192. [COBISS.SI-ID 7093844], [Scopus do 22. 6. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

404. Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Fiber interferometric communications using Mach-Zehnder interferometer topology", V: Eurocon 2009 : proceedings, Piscataway, IEEE, cop. 2009, str. 1725-1730. [COBISS.SI-ID 7094612], [Scopus do 15. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

405. Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Luka Naglič, Leon Pavlovič, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, Silvan Bucik, Primož Lemut, Borut Repič, Sebastjan Zorzut, M. Ferianis, "Femtosecond electro-optical synchronization system over distance up to 300 m", V: FEL 2009 : contributions to the proceedings, [S. l., s. n.], 2009, str. 772-775, http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/FEL2009/papers/froa03.pdf. [COBISS.SI-ID 7468116], [Scopus do 22. 3. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.86]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

406. Iztok Humar, Boštjan Batagelj, Dragan Guslov, Janez Bešter, "Scenariji in algoritmi za preklapljanje med antenami pri prilagodljivi dvokvadratni štiri-sektorski WLAN anteni", V: Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, zv. A, str. 77-80. [COBISS.SI-ID 6719828]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

407. Leon Pavlovič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, M. Ferianis, F. Rossi, K. Hacker, F. Loehl, H. Schlarb, "Developments at elettra of the electronics for the bunch-arrival monitor", V: DIPAC 2007, [s. l., s. n.], 2007, str. 310-312. [COBISS.SI-ID 6891092], [Scopus do 5. 9. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

408. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Multi-gigabit pseudo-random binary sequence generator and tester", V: NOC 2006 proceedings : 11th European Conference on Networks and Optical Communications, incorporating papers of International Workshop on Optical Cabling and Infrastructure, 11th European Conference on Networks and Optical Communications and International Workshop on Optical Cabling and Infrastructure, Kalus-Dieter Langer, ur., David W. Faulkner, ur., Rosamund Neat, ur., Berlin, Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut, 2006, str. 353-359. [COBISS.SI-ID 5378132]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

409. Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Smart antennas and radio over fibre for next generation wireless networks", V: Proceedings of the IASTED International Conference on Networks and Communication Systems, March 29-31, 2006, Chiang Mai, Thailand : a publication of The International Association of Science and Technology for Development - IASTED, IASTED Interantional Conference on Networks and Communication Systems, March 29-31, 2006, Chiang Mai, Thailand, Anaheim, Calgary, Zürich, ACTA Press, cop. 2006, str. 461-466. [COBISS.SI-ID 5238868], [Scopus do 2. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

410. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Practical 2.5 Gbit/s digital design using discrete logic components", V: Proceedings, EMPS 2006 - 4th European Microelectronics and Packaging Symposium with Table-Top Exhibition, May 21-24, 2006, Terme Čatež, Slovenia, Darko Belavič, ur., Marija Kosec, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, Midem, cop. 2006, str. 395-400. [COBISS.SI-ID 5290836]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

411. Patrik Ritoša, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Več-sektorske naročniške antene za WiMAX sistem", V: Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. A, str. 111-114. [COBISS.SI-ID 5510228]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

412. Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Optically steerable antenna systems overview", V: Proceedings of CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005, Kharkov (Ukraine), V. N. Karazin Kharkiv National University, Guanajuato (Mexico), University, 2005, str. 180-183. [COBISS.SI-ID 4929620], [Scopus do 13. 4. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

413. Matjaž Pučko, Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Optical frequency-domain reflectometer with temperature change of the DFB laser wavelenght", V: Proceedings of CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005, Kharkov (Ukraine), V. N. Karazin Kharkiv National University, Guanajuato (Mexico), University, 2005, str. 294-296. [COBISS.SI-ID 4929876], [Scopus do 24. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

414. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Single mode optical fiber nonlinear coefficient measurement based on four wave mixing method with novel two-tone optical source", V: Proceedings of CAOL 2005, 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005, Kharkov (Ukraine), V. N. Karazin Kharkiv National University, Guanajuato (Mexico), University, 2005, str. 325-327. [COBISS.SI-ID 4930132], [Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

415. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "Fibre non-linear coefficient measurement based on four-wave mixing method with two-tone optical source", V: Proceedings of WFOPC2005 : 4th IEEE/LEOS Workshop on Fibres and Optical Passive Components, Mondello (Palermo), Italy, June 22-24, 2005, 4th IEEE/LEOS Workshop on Fibres and Optical Passive Components, Mondello (Palermo), Italy, June 22-24, 2005, Piscataway, IEEE, cop. 2005, str. 152-157. [COBISS.SI-ID 4932948], [Scopus do 15. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

416. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Full-rate PRBS generation method for the highest data rates", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 165-170. [COBISS.SI-ID 4925012]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICN

417. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "2,5 Gbit/s psevdonaključni podatkovni izvor", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 70-73. [COBISS.SI-ID 4950612]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

418. Duško Cvijič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Dupleksna digitalna video zveza po optičnem vlaknu", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 129-132. [COBISS.SI-ID 4943188]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

419. Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Združitev prenosa radia prek optike s pametnimi antenami za najzmogljivejša brezžična omrežja", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 133-136. [COBISS.SI-ID 4943444]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

420. Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, "Izračun razmerja komponent pri meritvah nelinearnega koeficienta s pomočjo lastne fazne modulacije", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 155-158. [COBISS.SI-ID 4943700]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

421. Gregor Srčnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Izdelava majhnih zančnih merilnih anten za določanje parametrov mikrovalovnega absorberja", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 163-166. [COBISS.SI-ID 4944212]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

422. Matjaž Pučko, Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Matjaž Vidmar, "Optični reflektometer v frekvenčnem prostoru s temperaturnim spreminjanjem valovne dolžine laserja", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 167-170. [COBISS.SI-ID 4944980]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

423. Borut Jenko, Boštjan Batagelj, Patrik Ritoša, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Avtomatski merilnik pasovne širine mnogorodovnega optičnega vlakna", V: Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 171-174. [COBISS.SI-ID 4945492]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

424. Boštjan Batagelj, Sašo Tomažič, "Meritev PDM z metodo fiksnega analizatorja", V: Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. A, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 4399956]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

425. Peter Milič, Boštjan Batagelj, "Prikaz optičnega demultpleksiranja s pomočjo vlakenskega nelinearnega optičnega zrcala", V: Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 79-82. [COBISS.SI-ID 3940692]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

426. Boštjan Batagelj, "Generiranje dveh enako polariziranih optičnih frekvenčnih komponent z Mach-Zehnderjevim modulatorjem", V: Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 83-86. [COBISS.SI-ID 3940948]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

427. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Dvofrekvenčni optični merilni vir za merjenje nelinearnega koeficienta optičnega vlakna", V: Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572), Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 331-334. [COBISS.SI-ID 3940436]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

428. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Four-wave mixing determination of the non-linear coefficient of optical fibers by improved measurement scheme", V: Communications and information technology for development : proceedings, 11th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2002, May 7-9 2002, Cairo, Egypt, Piscataway, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2002, str. 379-383. [COBISS.SI-ID 2703700], [Scopus do 14. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICT

429. Boštjan Batagelj, "Review of so far proposed fiber n2 measurement schemes", V: Proceedings of 2002 4th International Conference on Transparent Optical Networks collocated with Workshop on All-Optical Routing, April 22 in association with COST 266 and European Symposium on Photonic Crystals April 24-25, in association with COST 268 and PCIC and Closing Meeting of COST 268, April 25-26, Warsaw, Poland, April 21-25, 2002. Vol. 1, Piscataway, IEEE, cop. 2002, str. 103-106. [COBISS.SI-ID 2706004], [Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

430. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Fiber nonlinear coefficient measurement scheme based on four-wave mixing method with externally modulated laser source", V: Proceedings of 2002 4th International Conference on Transparent Optical Networks collocated with Workshop on All-Optical Routing, April 22 in association with COST 266 and European Symposium on Photonic Crystals April 24-25, in association with COST 268 and PCIC and Closing Meeting of COST 268, April 25-26, Warsaw, Poland, April 21-25, 2002. Vol. 1, Piscataway, IEEE, cop. 2002, str. 184-187. [COBISS.SI-ID 2705748], [Scopus do 15. 6. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

431. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Fiber nonlinear coefficient measurement scheme based on FWM method with externally modulation DFB laser source", V: Technical digest: Symposium on Optical Fiber Measurements, 2002, September 24-26, 2002, National Institute of Standards and Technology Boulder, Colorado 80305, (NIST special publication, 988), P. A. Williams, ur., G. W. Day, ur., Washington, National Institute of Standards and Technology, 2002, str. 11-14. [COBISS.SI-ID 3346260]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

432. Matjaž Vidmar, "An improved BPSK demodulator for the 1.2Mbit/s packet radio RTX", V: AMSAT-UK : proceedings of the 16th Colloquium, University of Surrey, July 27th - 29th, 2001, [Guildford, AMSAT-UK, 2001], str. 127-134. [COBISS.SI-ID 2511956]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

433. Boštjan Batagelj, "A simple non-linear coefficient measurement scheme based on Four-Wave Mixing", V: Conference digest, 6th Optical Fibre Measurement Conference, Girton College, Cambridge, September 26 -28, 2001, Middlesex, National Physical Laboratory, 2001, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 2516052]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

434. Boštjan Batagelj, "Lastna fazna modulacija signala v optičnem vlaknu", V: Zbornik desete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2001, 24. - 26. september 2001, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2001, zv. A, str. 77-80. [COBISS.SI-ID 2516308]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

435. Matjaž Vidmar, "A simple TNC for megabit packet-radio links", V: Amsat space 2000 : proceedings of the 15th AMSAT-UK Colloquium, University of Surrey, July 28th - 30th, 2000, [Guildford, AMSAT-UK, 2000], str. 47-67. [COBISS.SI-ID 1977684]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

436. Matjaž Vidmar, "The LEILA and MATRIX modules for AMSAT-P3D", V: Amsat space 2000 : proceedings of the 15th AMSAT-UK Colloquium, University of Surrey, July 28th - 30th, 2000, [Guildford, AMSAT-UK, 2000], str. 114-121. [COBISS.SI-ID 1977940]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

437. Boštjan Batagelj, "Conversion efficiency of fiber wavelength converter based on degenerate FWM", V: Conference proceedings, International Conference on Transparent Optical Networks [also] ICTON 2000, Gdánsk, Poland, June 5-8, 2000, Piscataway, IEEE, cop. 2000, str. 179-182. [COBISS.SI-ID 1872980], [Scopus do 13. 9. 2017: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 15, čistih citatov na avtorja (CIAu): 15.00]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

438. Boštjan Batagelj, "The need for wavelength converters in all-optical transport network", V: Information technology and electrotechnology for the Mediterranean countries. Vol. 1, Regional communication and information technology : proceedings, MEleCon 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 29-31, 2000, Cyprus, Costas Economides, ur., New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2000, str. 277-280. [COBISS.SI-ID 1863252], [Scopus do 21. 5. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

439. Tomi Mlinar, "Uvod v UMTS", V: Mobilnost v telekomunikacijah : zbornik referatov, Deseta delavnica o telekomunikacijah, 15. in 16. maj 2000, Brdo pri Kranju, Marko Jagodič, ur., Mitja Štular, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2000, str. 1-9. [COBISS.SI-ID 10389588]
kategorija: 4D; tip dela ni verificiran

440. Boštjan Batagelj, "Pretvornik valovne dolžine na osnovi štirivalovnega mešanja v optičnem vlaknu", V: Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000, zv. A, str. 107-110. [COBISS.SI-ID 2008916]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

441. Ilija Vojvodić, Boštjan Batagelj, "Možnosti uporabe glave laserskega predvajalnika za meritve razdalje", V: Zbornik devete Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2000, 21. - 23. september 2000, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2000, zv. A, str. 415-418. [COBISS.SI-ID 2008660]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICT

442. Boštjan Batagelj, "Optical wavelength path and optical virtual wavelength path comparison", V: Conference proceedings, International Conference on Transparent Optical Networks [also] ICTON'99, Kielce, Poland, June 9-11, 1999, Piscataway, IEEE, cop. 1999, str. 169-172. [COBISS.SI-ID 1502036], [Scopus do 12. 5. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

443. Boštjan Batagelj, "Wavelength routing in all-optical broadband networks for the constant bit rate multimedia traffic", V: Intelligent communication technologies and applications, with emphasis on mobile communications : international COST 254 Workshop, May 5-7, 1999, Neuchatel, Switzerland : final programme, Neuchatel, University of Neuchatel, 1999. [COBISS.SI-ID 1754708]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

444. Tomi Mlinar, "Prenos podatkov in dostop do interneta/intraneta preko mobilnega (GSM) omrežja", V: Omrežja IP, internet, intranet, ekstranet, Marko Jagodič, ur., Sašo Tomažič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 1999, str. 1-16. [COBISS.SI-ID 10389844]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

445. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB/CW transceivers for 1296, 2304 & 5760 MHz", V: Proceedings of the AMSAT-NA 17th Space Symposium, and AMSAT-NA Annual Meeting, October 8-10, 1999, San Diego, California, Newington, ARRL - The American Radio Relay League, 1999, str. 115-172. [COBISS.SI-ID 1653076]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

446. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB/CW transceiver for 10 GHz", V: Proceedings of the AMSAT-NA 17th Space Symposium, and AMSAT-NA Annual Meeting, October 8-10, 1999, San Diego, California, Newington, ARRL - The American Radio Relay League, 1999, str. 173-190. [COBISS.SI-ID 1652820]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

447. Boštjan Batagelj, "Regeneracija optičnega signala načina 1R in 2R", V: Zbornik osme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '99, 23. - 25. september 1999, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1999, str. 153-156. [COBISS.SI-ID 1751892]
kategorija: 4C; tip dela ni verificiran

448. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB/CW transceiver for 10GHz", V: The proceedings of the 13th AMSAT-UK Colloquium'98, University of Surrey, Guildford, 31st July to 2nd August 1998, [Guildford, AMSAT-UK, 1998], str. 101-115. [COBISS.SI-ID 1061204]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

449. Boštjan Batagelj, "Umerjanje skale Fabry-Perotovega planarnega optičnega spektralnega analizatorja", V: Zbornik sedme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '98, 24. - 26. september 1998, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1998, zv. A, str. 197-200. [COBISS.SI-ID 1330772]
kategorija: 4C; tip dela ni verificiran

450. Matjaž Vidmar, "NO-TUNE SSB transceivers for 1296, 2304 and 5760 MHz", V: The proceedings of the 12th AMSAT-UK colloquium 1997 : 25th to 27th July 1997, Guilford, University of Surrey, 1997, str. 111-173. [COBISS.SI-ID 759124]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

451. Matjaž Vidmar, "13cm PSK transceiver for 1.2Mbit/s packet radio", V: 15th ARRL and TAPR digital communications conference : September 20-22, 1996, Seattle, ARRL, 1996, str. 145-175. [COBISS.SI-ID 768596]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

452. Matjaž Vidmar, "23cm PSK packet-radio RTX for 1.2Mbit/s user access", V: 15th ARRL and TAPR digital communications conference : September 20-22, 1996, Seattle, ARRL, 1996, str. 176-202. [COBISS.SI-ID 768340]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

453. Matjaž Vidmar, "A satellite navigation receiver for P3D position and attitude determination", V: Proceedings of the Third P3-D Experimenters Meeting, Marburg, Germany, May 25 - 28 1992, [Marburg, AMSAT-DL, 1992], str. B1-B27. [COBISS.SI-ID 1289300]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

454. Matjaž Vidmar, "Single frequency refraction correction", V: NAV 91 : satellite navigation : papers presented at the 1991 Conference of the Royal Institute of Navigation, 6 - 8 November 1991, London, London, The Royal Institute of Navigation, cop. 1991, str. [1-5]. [COBISS.SI-ID 1290580]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

455. Matjaž Vidmar, "Phase-3D imaging experiment data transmission format", V: Proceedings of the Second P3-D Experimenters Meeting, Marburg, Germany, May 6 - 9 1991, [Marburg, AMSAT-DL, 1991], str. E.3-E.11. [COBISS.SI-ID 1289044]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

456. Matjaž Vidmar, "Experimental reception of the UoSAT-2 2.4 GHz beacon", V: Proceedings, AMSAT-UK/UoSAT Colloquium, 29-31 July, 1988, University of Surrey, [Guildford, AMSAT-UK, 1988], str. 1-2. [COBISS.SI-ID 1291348]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

457. Matjaž Vidmar, "Digital signal processing using general purpose microprocessors", V: Proceedings, AMSAT-UK/UoSAT Colloquium, 29-31 July, 1988, University of Surrey, [Guildford, AMSAT-UK, 1988], str. [3-8]. [COBISS.SI-ID 1291092]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci :: Nazaj

458. Peter Miklavčič, Belma Šestan, Nikola Latković, Hana Lozej, Robert Magdič, Matevž Moljk, Miha Vardijan, Jakob Gajšek, Kristina Petelin, Tomaž Sindičič, Matej Bažec, Marko Gombač, Peter Gajšek, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, "Measuring electromagnetic signals in traffic using software-defined radio", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 224. [COBISS.SI-ID 2635875]
kategorija: SU

459. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "WDM-PON : pasivno optično omrežje z valovnodolžinskim multipleksiranjem", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 133-139. [COBISS.SI-ID 10935636]
kategorija: SU

460. Jure Sušin, Boštjan Batagelj, "Optične komunikacije s prostorskim multipleksiranjem signalov", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 197-204. [COBISS.SI-ID 10935892]
kategorija: SU

461. Boštjan Batagelj, "Raziskovalne novosti in dosežki v letu 2013 na področju optičnih komunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 10426708]
kategorija: SU

462. Boštjan Batagelj, "Kdo potrebuje točen prenos takta po optičnem vlaknu?", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 145-147. [COBISS.SI-ID 21369062]
kategorija: SU

463. Jurij Tratnik, "Sistem za točen prenos takta po optičnem vlaknu", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 21369318]
kategorija: SU

464. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Konstantna zakasnitev signala v optičnem vlaknu na dolgih razdaljah", V: Zasejemo uspeh!, Ljubljana, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 2013, str. 46. [COBISS.SI-ID 21890790]
kategorija: SU

465. Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Miha Leskovec, Jurij Tratnik, Sebastjan Zorzut, "Evalvacija sistema za točen prenos takta", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 80-83. [COBISS.SI-ID 9275220]
kategorija: SU

466. Marko Šajn, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Prostozračna optična zveza", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 86-89. [COBISS.SI-ID 9275476]
kategorija: SU

467. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljšan doseg GPON-a", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 158-162. [COBISS.SI-ID 9438036]
kategorija: SU

468. Timotej Trinko, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Merjenje slabljenja na krivinah optičnega vlakna", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 159-164. [COBISS.SI-ID 8243028]
kategorija: SU

469. Vesna Koderman, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija delovne točke optičnega modulatorja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 165-171. [COBISS.SI-ID 8242772]
kategorija: SU

470. Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Radar za Lunarno plovilo - ESMO", V: Slovenija in vesolje : včeraj, danes, jutri : yesterday, today and tomorrow, Andreja Gomboc, ur., Tomaž Zwitter, ur., Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, = Faculty of Mathematics and Physics, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, = Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2010, str. 44-47. [COBISS.SI-ID 8209492]
kategorija: SU

471. Jurij Tratnik, "Tehnologije za kvantno distribucijo ključa in kvantna omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2009, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 6900820]
kategorija: SU

472. Boštjan Batagelj, "Modulacija v optičnih komunikacijah", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 41-49. [COBISS.SI-ID 6308180]
kategorija: SU

473. Jurij Tratnik, "Kvantno šifriranje v teoriji in praksi", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 6747988]
kategorija: SU

474. Luka Naglič, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Elektro-optična fazno-sklenjena zanka", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 93-98. [COBISS.SI-ID 6406996]
kategorija: SU

475. Boštjan Batagelj, "PtP in PtMP optična dostopovna omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 171-182. [COBISS.SI-ID 6308436]
kategorija: SU

476. Boštjan Batagelj, "Uvod v kvantno kriptografijo", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 33-40. [COBISS.SI-ID 5743444]
kategorija: SU

477. Uroš Zorc, Boštjan Batagelj, "Nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 155-164. [COBISS.SI-ID 5743700]
kategorija: SU

478. Matjaž Vidmar, "Svetlobni merilniki odbojnosti", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 29-38. [COBISS.SI-ID 5187924]
kategorija: SU

479. Boštjan Batagelj, "Optični dostop", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 39-47. [COBISS.SI-ID 5187668]
kategorija: SU

480. Matjaž Vidmar, "Pregled komunikacijskih načinov in tehnik", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 26-35. [COBISS.SI-ID 4590676]
kategorija: SU

481. Boštjan Batagelj, "Disperzija optičnega vlakna", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 83-107. [COBISS.SI-ID 4589908]
kategorija: SU

482. Boštjan Batagelj, "Storitev trojček preko PON in FTTx arhitekture", V: Storitev trojček, Osemnajsta delavnica o telekomunikacijah, Storitev trojček, 14. in 15. november 2005, Ljubljana, (VITEL, 18), Alojz Hudobivnik, ur., Iztok Humar, ur., Boštjan Vlaovič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2005, f. 91-96. [COBISS.SI-ID 5188180]
kategorija: SU

483. Tomi Mlinar, "Stanje elektromagnetnih sevanj v Sloveniji", V: Zbornik, Strokovni seminar Radiokomunikacije 2005, Ljubljana, 1.-3. junij 2005 = Course on Radiocommunications 2005, Ljubljana, 1st to 3rd June 2005, Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2005, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 10369108]
kategorija: SU

484. Boštjan Batagelj, "Preproste meritve na optičnih vlaknih", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2004, str. 1-26. [COBISS.SI-ID 4306004]
kategorija: SU

485. Matjaž Vidmar, "Sodobne komponente v optičnih komunikacijah", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2004, str. 52-61. [COBISS.SI-ID 4281684]
kategorija: SU

486. Boštjan Batagelj, "Kerrove nelinearnosti optičnega vlakna", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2003, 23 str. [COBISS.SI-ID 3384148]
kategorija: SU

487. Matjaž Vidmar, "Elektronika na meji zmogljivosti", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2003, str. [1-18]. [COBISS.SI-ID 4280916]
kategorija: SU

488. Tom Zickero, Tomi Mlinar, "Računalniška predikcija obremenitve okolja z EMS", V: Radiokomunikacije 2003 : zbornik : proceedings, Strokovni seminar = Course, Ljubljana, 4.6.- 6.6. 2003, Stanko Gajšek, ur., Marko Smolič, ur., Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute für Telecommunications, 2002 [i. e. 2003], petek IV/1-IV/7. [COBISS.SI-ID 10368852]
kategorija: SU

489. Matjaž Vidmar, "Modulacijski formati", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. [1-16]. [COBISS.SI-ID 2569300]
kategorija: SU

490. Matjaž Vidmar, "Optični modulatorji", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. [1-16]. [COBISS.SI-ID 2569044]
kategorija: SU

491. Boštjan Batagelj, "Optična WDM dostopovna omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. [1-24]. [COBISS.SI-ID 2588756]
kategorija: SU

492. Boštjan Batagelj, "Optična dostopovna omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. [1-26]. [COBISS.SI-ID 2588500]
kategorija: SU

493. Tomi Mlinar, "Današnje stanje in smeri razvoja mobilnih radijskih zvez", V: Radiokomunikacije 2002 : zbornik : proceedings, Stanko Gajšek, ur., 1. izd., Ljubljana, Inštitut za telekomunikacije, = Institute für Telecommunications, 2002, str. III/1-III/6. [COBISS.SI-ID 10369364]
kategorija: SU

494. Matjaž Vidmar, "Tehnološka zahtevnost satelitskih sistemov", V: Dostop do telekomunikacijskih storitev : zbornik referatov, Enajsta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. maj 2001, Brdo pri Kranju, Mitja Štular, ur., Anton Umek, ur., Savo Leonardis, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2001, 25 str. [COBISS.SI-ID 2513492]
kategorija: SU

495. Matjaž Vidmar, "Gradnja satelita AMSAT P3D", V: "Načrtovanje radijskih zvez in metode za radijsko prisluškovanje in vohunjenje", [Ljubljana], Inštitut za telekomunikacije, 2001, 15 str. [COBISS.SI-ID 2514004]
kategorija: SU

496. Matjaž Vidmar, "Šumi in motnje v radijskem spektru", V: "Načrtovanje radijskih zvez in metode za radijsko prisluškovanje in vohunjenje", [Ljubljana], Inštitut za telekomunikacije, 2001, 23 str. [COBISS.SI-ID 2514260]
kategorija: SU

497. Matjaž Vidmar, "Električno in optično multipleksiranje", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, [2001], 23 str. [COBISS.SI-ID 2513236]
kategorija: SU

498. Boštjan Batagelj, "Nevtrino - komunikacija prihodnosti?", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-13. [COBISS.SI-ID 2133076]
kategorija: SU

499. Boštjan Batagelj, "Merjenje nelinearnih pojavov v optičnem vlaknu", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-14. [COBISS.SI-ID 2132820]
kategorija: SU

500. Boštjan Batagelj, "Nelinearni pojavi v optičnem vlaknu", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, [2001], str. 1-28. [COBISS.SI-ID 2133588]
kategorija: SU

501. Matjaž Vidmar, "Gumipendrek a vyzařovací účinnost prutových antén", V: Sborník příspěvků, Mezinárodní setkání radioamatérů, Holice 24.-26.8.2001, Holice, Radioklub, 2001, str. 45-47. [COBISS.SI-ID 2512980]
kategorija: SU

502. Matjaž Vidmar, "An improved BPSK demodulator for the 1.2Mbit/s packet-radio RTX", V: Skriptum der Vorträge, 46. Weinheimer UKW-Tagung, 8. - 9. September 2001, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 2001, str. [1-17]. [COBISS.SI-ID 2512468]
kategorija: SU

503. Boštjan Batagelj, "Optični dostop", V: TELEINFOS : pozabi zgodovino, na urniku je prihodnost : Cankarjev dom v Ljubljani, od 16. do 18. maja 2001, (Seminar Infos), Ljubljana, INFOS, 2001, str. [1-24]. [COBISS.SI-ID 2244948]
kategorija: SU

504. Matjaž Vidmar, "Optične meritve - elementi", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2000, loč. pag. [COBISS.SI-ID 1785684]
kategorija: SU

505. Matjaž Vidmar, "Optične meritve - sistemi", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2000, loč. pag. [COBISS.SI-ID 1785428]
kategorija: SU

506. Boštjan Batagelj, "Integrirana optika", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. 1-23. [COBISS.SI-ID 1751636]
kategorija: SU

507. Boštjan Batagelj, "Pretvorniki valovne dolžine", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2000, str. 1-28. [COBISS.SI-ID 1751380]
kategorija: SU

508. Boštjan Batagelj, "Pretvorniki valovne dolžine v popolnem optičnem omrežju", V: Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Naravoslovje in tehnika, Aleš Musar, ur., Urška Florjančič, ur., Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000, str. 215-226. [COBISS.SI-ID 2046036]
kategorija: SU

509. Matjaž Vidmar, "A simple TNC for megabit packet-radio links", V: Skriptum der Vorträge, 45. Weinheimer UKW-Tagung, 9. - 10. September 2000, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 2000, str. 28.01-28.19. [COBISS.SI-ID 1955412]
kategorija: SU

510. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "3G", V: Telekomunikacije : zbornik : konferenca 2000, conference, 8. - 9. november, Portorož, Slovenija, Ljubljana, Mobinet, 2000, str. 154-160. [COBISS.SI-ID 10389332]
kategorija: SU

511. Boštjan Batagelj, "Optične tehnologije danes", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1999, str. [1-12]. [COBISS.SI-ID 1334868]
kategorija: SU

512. Boštjan Batagelj, "WDM - tehnologije", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1999, str. [1-37]. [COBISS.SI-ID 1335124]
kategorija: SU

513. Matjaž Vidmar, "Terminalna elektronika", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1999, str. [19]. [COBISS.SI-ID 1653844]
kategorija: SU

514. Matjaž Vidmar, "WDM - sistemi", V: Optične komunikacije : zbornik, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1999, str. [20]. [COBISS.SI-ID 1653588]
kategorija: SU

515. Matjaž Vidmar, "Širokopásmový a nízkošumový mikrovlnný VCO", V: Sborník příspěvků, Mezinárodní setkání radioamatérů, Holice 27.-29.8.1999, Holice, Radioklub, 1999, str. 70-75. [COBISS.SI-ID 1665876]
kategorija: SU

516. Matjaž Vidmar, "Harmonic converter for spectrum analyzers", V: Skriptum der Vorträge, 44. Weinheimer UKW-Tagung, 18.-19. September 1999, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1999, str. 23.1-23.13. [COBISS.SI-ID 1653332]
kategorija: SU

517. Matjaž Vidmar, "Wideband & low-noise microwave VCO", V: Scriptum der Vorträge, 43. Weinheimer UKW-Tagung, 19.-20. September 1998, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1998, str. 28.1-28.16. [COBISS.SI-ID 1144148]
kategorija: SU

518. Boštjan Batagelj, "Optični spektralni analizatorji", V: Tečaj Optične komunikacije, Ljubljana 2. do. 4. februarja, 1998, [Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1998], str. [1-12]. [COBISS.SI-ID 1334612]
kategorija: SU

519. Stanko Gajšek, Tomi Mlinar, "Obremenitev prostora v okolici baznih postaj z elektromagnetnim sevanjem zaradi obratovanja baznih postaj mobitelovih mobilnih sistemov", V: Zbornik referatov, Ljubljana, Zavod za varstvo pri delu, 1998, str. 395-399. [COBISS.SI-ID 9238745]
kategorija: SU

520. Matjaž Vidmar, "ZERO-IF SSB transceivers for 1296, 2304 and 5760 MHz", V: 42. Weinheimer UKW-Tangung : 13.-14. September 1997 : Skriptum der Vorträge, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1997, str. 24.1-24.10. [COBISS.SI-ID 766292]
kategorija: SU

521. Matjaž Vidmar, "Transceiver SSB senza taratura per microonde", V: Alpe-Adria International meeting, (CQ Friûl, 4/97), Udine, Associazione radioamatori Italiani, 1997, str. 10-12. [COBISS.SI-ID 759636]
kategorija: SU

522. Matjaž Vidmar, "23cm PSK packet-radio RTX for 1.2Mbit/s user access", V: 41. Weinheimer UKW-Tangung : 21.-22. September 1996 : Skriptum der Vorträge, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1996, str. 25.1-25.15. [COBISS.SI-ID 768852]
kategorija: SU

523. Matjaž Vidmar, "1.2Mbit/s SuperVozelj packet-radio node system", V: 40. Weinheimer UKW-Tangung : 16./17. September 1995 : Scriptum der Vorträge, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1995, str. 240-252. [COBISS.SI-ID 769108]
kategorija: SU

524. Matjaž Vidmar, "A satellite receiving front-end for 2400MHz", V: 39. Weinheimer UKW-Tangung : 17./18. September 1994 : Scriptum der Vorträge, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1994, str. 195-217. [COBISS.SI-ID 767060]
kategorija: SU

525. Matjaž Vidmar, "Radio-amateur applications of GPS/GLONASS satellites", V: 38. Weinheimer UKW-Tangung : 18./19. September 1993 : Scriptum der Vorträge, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1993, str. 214-223. [COBISS.SI-ID 769364]
kategorija: SU

526. Matjaž Vidmar, "Radio-amateur applications of GPS/GLONASS satellites", V: Scriptum der Vorträge, 37. Weinheimer UKW Tagung, 19.-20. September 1992, Weinheim, Deutscher Amateur Radio Club e.V., 1992, str. 186-190. [COBISS.SI-ID 1290836]
kategorija: SU


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci :: Nazaj

527. Luka Bogataj, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Uroš Dragonja, "A highly stable OEO using a multi-purpose optical-delay stabilization system", V: EFTF-IFCS 2017, 31st European Frequency and Time Forum [and] International Frequency Control Symposium, July 10th - July 13th 2017, Besançon, France, [S. l.], EFTF-IFCS, cop. 2017, str. 1, http://www.epapers.org/eftf-ifcs2017/ESR/paper_details.php?PHPSESSID=s285b8mg8tnib5n4d69qeqipe1&paper_id=1119. [COBISS.SI-ID 11802452]
kategorija: SU

528. S. Aceski, Uroš Dragonja, Julija Jakopin, Tadej Menegatti, Tanja Lukan, Andraž Mulej, Kristina Nemec, Leon Pavlovič, Matjaž Peterka, Aleš Podgornik, M. Poljanec, Jurij Tratnik, Aneja Tuljak, "Development of novel analytical method for in-situ determination of biomolecule adsorbed layer thickness", V: Zbornik referatov in povzetkov, Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, September 24 - 25, 2015, Venčeslav Kaučič, ur., et al, Ljubljana, Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. [1]. [COBISS.SI-ID 1536563651]
kategorija: SU

529. Aljaž Bešter Cerar, Aljaž Hrastar, Blaž Lavrič, Maja Atanasovska, Manca Gale, Jan Fišer, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Borut Lenardič, Jurij Tratnik, "Kreativna pot do inovativnega večjedrnega optičnega vlakna", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. B, str. 194. [COBISS.SI-ID 11124052]
kategorija: SU

530. Peter Miklavčič, Belma Šestan, Nikola Latković, Hana Lozej, Robert Magdič, Matevž Moljk, Miha Vardijan, Jakob Gajšek, Kristina Petelin, Tomaž Sindičič, Matej Bažec, Marko Gombač, Peter Gajšek, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, "Measuring electromagnetic signals in traffic using software-defined radio", V: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. B, str. 195. [COBISS.SI-ID 11124308]
kategorija: SU

531. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Multi-purpose constant-delay optical link", V: EFTF 2014, 28th European Frequency and Time Forum, Neuchâtel, Switzerland, June 23-26, 2014, [S. l.], Printing House, 2014, str. 1. [COBISS.SI-ID 10742612]
kategorija: SU

532. Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, "Ba0.5Sr0.5TiO3 thin film capacitors for microwave antenna", V: Electronic Materials and Applications 2014, EMA 2014, January 22-24, 2014 Orlando, FL : conference program, [S. l.], The American Ceramic Society, 2014, str. 65. [COBISS.SI-ID 27432231]
kategorija: SU

533. Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, "Microstructure and dielectric properties of solution-derived Ba[sub](0.5)Sr[sub](0.5)TiO[sub]3 thin film varactors for microwave patch antenna", V: MS&Tʼ13, Materials Science & Technology 2013, October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada, [S. l.], The American Ceramic Society, 2013, http://www.matscitech.org/wp-content/uploads/2011/09/mst13_techprogram.pdf. [COBISS.SI-ID 27198759]
kategorija: SU

534. Deja Muck, Matej Pivar, Miloje Đokić, Diana Gregor-Svetec, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed UHF RFID Antenna on coated cardboard", V: Advances in printing and media technology : graphic communication and beyond : compendium, 39th International Research Conference of Iarigai, 9 - 12 September, 2012, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, 2012, 5 str. [COBISS.SI-ID 2775664]
kategorija: SU

535. Luka Naglič, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, "Advanced phase detection for electro-optical phase-locked loop (EO-PLL)", V: European Workshop on Photonic Solutions for Wireless, Access, and in House Networks : May 18-20, 2009, Duisburg, Germany, [S. l., s. n.], 2009, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 7088724]
kategorija: SU

536. Jurij Tratnik, "Uporaba interferometra za varen prenos šifrirnega ključa", V: Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, zv. B, str. 385-386. [COBISS.SI-ID 6747476]
kategorija: SU

537. Boštjan Batagelj, "Dvofrekvenčni merilnik nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna na osnovi štirivalovnega mešanja", V: Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : knjiga povzetkov, Martin Klanjšek, ur., et al, Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 4670548]
kategorija: SU


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci :: Nazaj

538. Boštjan Batagelj, "Trendi v optičnih komunikacijah", V: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 11-19. [COBISS.SI-ID 11720788]
kategorija: SU

539. Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator for the millimeter wave range", V: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 224. [COBISS.SI-ID 11720532]
kategorija: SU

540. Harri Holma, Tomi Mlinar, "Razvoj radijskih tehnologij proti programabilnemu svetu 5G", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 19-29. [COBISS.SI-ID 11298132]
kategorija: SU

541. Mehmet Alp Ilgaz, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Stabilization methods for single-loop opto-electronic oscillator", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 227. [COBISS.SI-ID 11296852]
kategorija: SU

542. Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Fiber-optic fluorometer probes", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 169-176. [COBISS.SI-ID 10935380]
kategorija: SU

543. Boštjan Batagelj, "Večjedrna optična vlakna", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 205-213. [COBISS.SI-ID 10935124]
kategorija: SU

544. John Mitchell, Boštjan Batagelj, "Fiber-Wireless Integrated Networks for 5th Generation delivery", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 215-217. [COBISS.SI-ID 10936148]
kategorija: SU

545. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Optična povezava s stabilno zakasnitvijo", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014. [COBISS.SI-ID 10426452]
kategorija: SU

546. Boštjan Batagelj, "Raziskovalne novosti in dosežki v letu 2013 na področju optičnih komunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014. [COBISS.SI-ID 10426196]
kategorija: SU

547. Luka Bogataj, "Opto-elektronski oscilator", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. 109-114. [COBISS.SI-ID 10453588]
kategorija: SU

548. Tomi Mlinar, "Peta generacija mobilnih komunikacij", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 32-36. [COBISS.SI-ID 10806868]
kategorija: SU

549. Andrej Štern, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, Blaž Luin, "COST akcija SaPPART - ocenjevanje učinkov delovanja satelitskega lociranja na cestni promet", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 226. [COBISS.SI-ID 10799700]
kategorija: SU

550. Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Pregled ukrepov proti motenju globalnega navigacijskega satelitskega sistema", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 228. [COBISS.SI-ID 10799188]
kategorija: SU

551. Blaž Drolc, Boštjan Batagelj, "Odstranjevanje nezaželenih odbojev pri meritvi dobitka antene", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 230. [COBISS.SI-ID 10798932]
kategorija: SU

552. Boštjan Batagelj, "Retrospektiva razvoja optičnega dostopovnega omrežja v Sloveniji", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 10169940]
kategorija: SU

553. Jernej Prek, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Optični razcepniki za pasivna optična omrežja", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 50. [COBISS.SI-ID 10330452]
kategorija: SU

554. Andrej Kurinčič, Boštjan Batagelj, "Komunikacije z vidno svetlobo", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 51. [COBISS.SI-ID 10330196]
kategorija: SU

555. Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljševalniki PON dosega", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 52. [COBISS.SI-ID 10329172]
kategorija: SU

556. Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Luka Bogataj, "Fazni šum - trendi in dosežki", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 123-128. [COBISS.SI-ID 10190932]
kategorija: SU

557. Tomi Mlinar, "MMDS", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 137-142. [COBISS.SI-ID 10190676]
kategorija: SU

558. Aleksandra Doroteja Rettinger, Luka Naglič, Boštjan Batagelj, "Test odpornosti GPS sprejemnikov na namerno motenje", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 262. [COBISS.SI-ID 10190420]
kategorija: SU

559. Andrej Hrvatin, Boštjan Batagelj, "Meritve Galileo signalov", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 263. [COBISS.SI-ID 10189908]
kategorija: SU

560. Matej Božič, Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, "Sistem za brezžični prenos analognega video signala", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 264. [COBISS.SI-ID 10190164]
kategorija: SU

561. Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Mikrovalovna kasnilna linija", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 265. [COBISS.SI-ID 10189396]
kategorija: SU

562. Luka Naglič, Jurij Tratnik, "Fazni detektor in hitri širokopasovni tokovno-krmiljeni oscilator za optično fazno-sklenjeno zanko", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 50. [COBISS.SI-ID 9437780]
kategorija: SU

563. Miha Leskovec, Primož Lemut, Jurij Tratnik, "Merjenje femtosekundne dolgotrajne stabilnosti prenosa po optičnem vlaknu s faznim detektorjem", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 51. [COBISS.SI-ID 9438292]
kategorija: SU

564. Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Tomaž Korošec, "Meritve magneto-optičnih komponent", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 53. [COBISS.SI-ID 9438804]
kategorija: SU

565. Boštjan Batagelj, "GPON - splošne karakteristike in fizični nivo", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 131-139. [COBISS.SI-ID 9274964]
kategorija: SU

566. Urška Kavčič, Matej Pivar, Miloje Đokić, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Deja Muck, "UHF RFID tiskani papirni odzivniki", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 26.-28. september 2012 = Course on Radio Communications, Ljubljana, 26.-28. September 2012, Tomaž Korošec, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 77-80. [COBISS.SI-ID 2777712]
kategorija: SU

567. Boštjan Batagelj, "Odtočne tehnologije v optičnih dostopovnih omrežjih", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 37-58. [COBISS.SI-ID 8241492]
kategorija: SU

568. Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "Sistem za stabilen prenos RF signala s femtosekundno natančnostjo", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 82. [COBISS.SI-ID 8244308]
kategorija: SU

569. Luka Naglič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Meritev barvne disperzije", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 83. [COBISS.SI-ID 8242260]
kategorija: SU

570. Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, "Električne prevajalne lastnosti optičnih komponent", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 84. [COBISS.SI-ID 8242004]
kategorija: SU

571. Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, Luka Naglič, "Varjenje PM optičnih vlaken", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 85. [COBISS.SI-ID 8243540]
kategorija: SU

572. Tomaž Korošec, Jurij Tratnik, Luka Naglič, "Optično vlakno in svetlovodni poskus", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 86. [COBISS.SI-ID 8242516]
kategorija: SU

573. Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, Primož Lemut, Luka Naglič, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Timing systems based on optical technologies", V: Research policy within the European cohesion policy : present and future perspective of Centres of Excellence, 17th-18th November 2011, Brdo pri Kranju, Slovenia, Ljubljana, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy, 2011, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 8808020]
kategorija: SU

574. Jurij Tratnik, "Prenos takta po optičnem vlaknu", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 41-48. [COBISS.SI-ID 7628372]
kategorija: SU

575. Boštjan Batagelj, "Prisluškovanje na optičnem vlaknu", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 81-84. [COBISS.SI-ID 7627860]
kategorija: SU

576. Jurij Tratnik, "Varne optične komunikacije", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 85-89. [COBISS.SI-ID 7628116]
kategorija: SU

577. David Mugerli, Boštjan Batagelj, "Merjenje optičnega spektra z vlakenskim interferometrom", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2009, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 6905172]
kategorija: SU

578. Boštjan Batagelj, "Evolucija optičnega dostopovnega omrežja tipa točka - več točk", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2009, str. 141-146. [COBISS.SI-ID 6905684]
kategorija: SU

579. Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Pametne antene", V: Zbornik, Strokovni seminar Radiokomunikacije 2009, Ljubljana, 3.-5. junij 2009, Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2009, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 7168340]
kategorija: SU

580. Matjaž Vidmar, "Fazno-sklenjene zanke v optičnih komunikacijah", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 21-31. [COBISS.SI-ID 5744468]
kategorija: SU

581. Uroš Zorc, Boštjan Batagelj, "Nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja", V: Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 5745236]
kategorija: SU

582. Boštjan Batagelj, "Uvod v kvantno kriptografijo", V: Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007, Jožko Budin, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 5745492]
kategorija: SU

583. Boštjan Batagelj, "Impact of fiber nonlinearity on optical communications", V: Radionica "Optičke mreže i mrežne tehnologije", Zagreb, 20. listopada 2006, Zagreb, Tehničko Veleučilište, 2006, str. 31-43. [COBISS.SI-ID 5571412]
kategorija: SU

584. Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "An overview of optical communications research at the University of Ljubljana", V: Radionica "Optičke mreže i mrežne tehnologije", Zagreb, 20. listopada 2006, Zagreb, Tehničko Veleučilište, 2006, str. 64-70. [COBISS.SI-ID 5571668]
kategorija: SU

585. Boštjan Batagelj, "Fotonika v telekomunikacijah", V: Tehnološka platforma : Fotonika 21 : 2. strateška konferenca : optoelektronske tehnologije : Fotonika 21 : slovenske tehnološke platforme Fotonika 21, 2. konferenca Tehnološke platforme Fotonika 21, 20. 9. 2006, Ljubljana, Mateja Mešl, et al, Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 2006, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 5583956]
kategorija: SU

586. Tomi Mlinar, "Osnove mikrovalovnih večtočkovnih distribucijskih sistemov", V: Zbornik, Strokovni seminar Radiokomunikacije 2006, Ljubljana, 31. maj - 2. junij 2006, Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2006, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 10550100]
kategorija: SU


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji :: Nazaj

587. Boštjan Batagelj, "Dvofrekvenčni merilnik nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna na osnovi štirivalovnega mešanja", V: Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : e-knjiga, Martin Klanjšek, ur., Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 4671060]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICT

588. Boštjan Batagelj, "Need of knowing fiber non-linear coefficient in optical networks", V: Advances in communications and software technologies, (Electrical and computer engineering series, A series of reference books and textbooks), Nikos E. Mastorakis, ur., Vitaliy V. Kluev, ur., [S. l.], WSEAS, cop. 2002, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 3356756], [Scopus do 6. 3. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICT

589. Boštjan Batagelj, "Kerrov pojav v optičnem vlaknu in njegove posledice", V: Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - novo tisočletje, Naravoslovje in tehnika : jesen - zima, Urška Florjančič, ur., Aleš Musar, ur., Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2001, str. 263-275. [COBISS.SI-ID 2581844]
kategorija: 3NK; tip dela je verificiral OSICT


1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji :: Nazaj

590. Tomi Mlinar, Marko Smolič, "Od ročnih posredovalnikov do sodobnih mobilnih sistemov", V: 50 let Življenja in tehnike : 1950-2000, (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Matej Pavlič, ur., Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2000, str. 94-95. [COBISS.SI-ID 119506688]
kategorija: SU

591. Matjaž Vidmar, "Blišč in beda protokola AX.25", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 15-25. [COBISS.SI-ID 2204756]
kategorija: SU

592. Matjaž Vidmar, "FM sprejemnik / oddajnik za VHF in UHF", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 33-50. [COBISS.SI-ID 2205012]
kategorija: SU

593. Matjaž Vidmar, "Izboljšave in predelave za VHF / UHF FM RTX", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 2205268]
kategorija: SU

594. Matjaž Vidmar, "VF + VCO modul za 50MHz in druge predelave FM RTXa", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 2205524]
kategorija: SU

595. Matjaž Vidmar, "Popravljeni in izboljšani TNC2", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 63-75. [COBISS.SI-ID 2205780]
kategorija: SU

596. Matjaž Vidmar, "Switching napajalnik za en TNC2", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 77-78. [COBISS.SI-ID 2206036]
kategorija: SU

597. Matjaž Vidmar, "Izboljšani manchester modem", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 85-88. [COBISS.SI-ID 2206292]
kategorija: SU

598. Matjaž Vidmar, "Družine TTL digitalnih integriranih vezij", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 89-92. [COBISS.SI-ID 2206548]
kategorija: SU

599. Matjaž Vidmar, "1 Mbyte CMOS RAM plošča", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 93-95. [COBISS.SI-ID 2206804]
kategorija: SU

600. Matjaž Vidmar, "Pocket-radio vozlišče SuperVozelj 1", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 2207060]
kategorija: SU

601. Matjaž Vidmar, "Pocket-radio vozlišče SuperVozelj 2", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 2207316]
kategorija: SU

602. Matjaž Vidmar, "Opis programa SuperVozelj : izvedba V83 z datumom 20/10/1998", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 123-133. [COBISS.SI-ID 2207572]
kategorija: SU

603. Matjaž Vidmar, "Pajek za mikroprocesor MC68020", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 141-144. [COBISS.SI-ID 2207828]
kategorija: SU

604. Matjaž Vidmar, "Predelava DSP računalnika in SuperVozlja na MC68020", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 145-148. [COBISS.SI-ID 2208084]
kategorija: SU

605. Matjaž Vidmar, "13cm PSK radijska postaja za hitri packet-radio", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 173-187. [COBISS.SI-ID 2208340]
kategorija: SU

606. Matjaž Vidmar, "Popravki, predelave in preizkus 13cm PSK radijske postaje", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 189-191. [COBISS.SI-ID 2208596]
kategorija: SU

607. Matjaž Vidmar, "Uporabniška 23cm PSK radijska postaja za 1.2Mbit/s", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 189-191. [COBISS.SI-ID 2208852]
kategorija: SU

608. Matjaž Vidmar, "PSK radijska postaja za 13cm z ničelno medfrekvenco", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 221-225. [COBISS.SI-ID 2209108]
kategorija: SU

609. Matjaž Vidmar, "Širokopasovna 70cm FM postaja", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 229-235. [COBISS.SI-ID 2209364]
kategorija: SU

610. Matjaž Vidmar, "Širokopasovna 23cm FM postaja", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 237-248. [COBISS.SI-ID 2209620]
kategorija: SU

611. Matjaž Vidmar, "Hitri packet: predelave in preizkus WBFM postaj", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 249-252. [COBISS.SI-ID 2209876]
kategorija: SU

612. Matjaž Vidmar, "Pojasnila in predelave 70cm WBFM postaj", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 253-258. [COBISS.SI-ID 2210132]
kategorija: SU

613. Matjaž Vidmar, "Počasni A/D pretvornik za SuperVozelj", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 267-270. [COBISS.SI-ID 2210388]
kategorija: SU

614. Matjaž Vidmar, "Slikolov", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 271-276. [COBISS.SI-ID 2210644]
kategorija: SU

615. Matjaž Vidmar, "Dvokanalni LCD terminal za packet-radio", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 277-286. [COBISS.SI-ID 2210900]
kategorija: SU

616. Matjaž Vidmar, "Megabitni TNC za packet-radio", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 287-294. [COBISS.SI-ID 2211156]
kategorija: SU

617. Matjaž Vidmar, "Dodatki in izboljšave megabitnega TNCja", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 295-306. [COBISS.SI-ID 2211412]
kategorija: SU

618. Matjaž Vidmar, "Lastnosti in oznake keramičnih kondenzatorjev", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 307-310. [COBISS.SI-ID 2211668]
kategorija: SU

619. Matjaž Vidmar, "Kako naročiti kremenčev kristal?", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 311-312. [COBISS.SI-ID 2211924]
kategorija: SU

620. Matjaž Vidmar, "Gumirepek in sevalna učinkovitost paličastih anten", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 313-316. [COBISS.SI-ID 2212180]
kategorija: SU

621. Matjaž Vidmar, "Pasovno sito za 2m področje", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 317-318. [COBISS.SI-ID 2212436]
kategorija: SU

622. Matjaž Vidmar, "Na sneg in led odporna skodelica za 70cm", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 319-322. [COBISS.SI-ID 2212692]
kategorija: SU

623. Matjaž Vidmar, "5-elementna Yagi antena za 435MHz", V: Digitalni mostovi "Hitri packet radio", Jani Kovač, ur., Murska Sobota, RTV klub, 2000, str. 323-324. [COBISS.SI-ID 2212948]
kategorija: SU

624. Matjaž Vidmar, "Svetilniki za 1.3 GHz, 2.3 GHz, 3.4 GHz in 10 GHz", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 7-12. [COBISS.SI-ID 1654356]
kategorija: SU

625. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 1296 MHz z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 19-35. [COBISS.SI-ID 1654612]
kategorija: SU

626. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 2304 MHz z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 37-47. [COBISS.SI-ID 1654868]
kategorija: SU

627. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 3400 MHz z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 49-56. [COBISS.SI-ID 1655124]
kategorija: SU

628. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 5760 MHz z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 57-66. [COBISS.SI-ID 1655380]
kategorija: SU

629. Matjaž Vidmar, "SSB/CW RTX za 10 GHz z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 67-75. [COBISS.SI-ID 1655636]
kategorija: SU

630. Matjaž Vidmar, "Ohišja SSB/CW mikrovalovnih postaj z ničelno medfrekvenco", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 77-84. [COBISS.SI-ID 1655892]
kategorija: SU

631. Matjaž Vidmar, "SBFA za frekvenčno področje 2.3 GHz", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 85-89. [COBISS.SI-ID 1656148]
kategorija: SU

632. Matjaž Vidmar, "Na sneg in led odporni lonci za 23 cm in 13 cm", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 91-104. [COBISS.SI-ID 1656404]
kategorija: SU

633. Matjaž Vidmar, "Piramidna lijaka za 5.7 GHz in 10 GHz", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 105-110. [COBISS.SI-ID 1656660]
kategorija: SU

634. Matjaž Vidmar, "Delovanje, uporaba in izbira VF spektralnega analizatorja", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 117-126. [COBISS.SI-ID 1656916]
kategorija: SU

635. Matjaž Vidmar, "VF spektralni analizator 0... 1750 MHz", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 127-141. [COBISS.SI-ID 1657172]
kategorija: SU

636. Matjaž Vidmar, "Sledilni izvor za spektralni analizator 100 kHz... 1750 MHz", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 143-148. [COBISS.SI-ID 1657428]
kategorija: SU

637. Matjaž Vidmar, "Harmonski konverter za spektralni analizator", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 1657684]
kategorija: SU

638. Matjaž Vidmar, "Slikovni pomnilnik za spektralni analizator", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 153-157. [COBISS.SI-ID 1657940]
kategorija: SU

639. Matjaž Vidmar, "Marker frekvencmeter za spektralni analizator", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 159-166. [COBISS.SI-ID 1658196]
kategorija: SU

640. Matjaž Vidmar, "Šumomer", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 177-182. [COBISS.SI-ID 1658452]
kategorija: SU

641. Matjaž Vidmar, "Kaj bi radioamater moral vedeti o VF vodih", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 186-190. [COBISS.SI-ID 1658708]
kategorija: SU

642. Matjaž Vidmar, "Mehko spajkanje v elektroniki", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 193-197. [COBISS.SI-ID 1658964]
kategorija: SU

643. Matjaž Vidmar, "Kako se lotiti napajalnika?", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 201-206. [COBISS.SI-ID 1659220]
kategorija: SU

644. Matjaž Vidmar, "Kremenčevi kristali, kristalna sita in oscilatorji", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 207-214. [COBISS.SI-ID 1659476]
kategorija: SU

645. Matjaž Vidmar, "Vrste kondenzatorjev in njihova uporaba", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 215-219. [COBISS.SI-ID 1659732]
kategorija: SU

646. Matjaž Vidmar, "CW tipkač", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 220-221. [COBISS.SI-ID 1659988]
kategorija: SU

647. Matjaž Vidmar, "Lecherjev vod", V: Beacon 99, Murska Sobota, RTV klub, 1999, str. 226-229. [COBISS.SI-ID 1660244]
kategorija: SU

648. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB transceivers for 1.3, 2.3, 5.7 and 10GHz", V: DUBUS Technik V : a selection of technical reports from DUBUS 1995-1997 and previously unpublished reports, Rainer Bertelsmeier, ur., 1st ed., Hamburg, DUBUS, cop. 1998, str. 203-271. [COBISS.SI-ID 1144660]
kategorija: SU

649. Matjaž Vidmar, "No-tune SSB transceiver for 10 GHz", V: DUBUS Technik V : a selection of technical reports from DUBUS 1995-1997 and previously unpublished reports, Rainer Bertelsmeier, ur., 1st ed., Hamburg, DUBUS, cop. 1998, str. 272-291. [COBISS.SI-ID 1144916]
kategorija: SU

650. Matjaž Vidmar, Jurij F. Tasič, "Komunikacijski sateliti", V: Uporaba vesoljskih tehnologij, Jožko Budin, et al, Radovljica, Didakta, 1996, str. 137-167. [COBISS.SI-ID 642388]
kategorija: SU


1.20 Predgovor, spremna beseda :: Nazaj

651. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Predgovor", V: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 11720276]
kategorija: SU

652. Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Predgovor", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. [I-II]. [COBISS.SI-ID 11296596]
kategorija: SU

653. Boštjan Batagelj, "Seminar optične komunikacije ob letu svetlobe : predgovor", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 10936404]
kategorija: SU

654. Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, "Predgovor", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. [I-V]. [COBISS.SI-ID 10427220]
kategorija: SU

655. Tomi Mlinar, "Uvodna beseda", V: Infrastruktura za izpolnitev Digitalne agende in kaj po tem - primer Slovenije : zbornik referatov, Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 27 in 28. maj 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2013, f. VI. [COBISS.SI-ID 11317332]
kategorija: SU

656. Tomi Mlinar, "Predgovor", V: Zbornik, Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 11317588]
kategorija: SU


1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar :: Nazaj

657. Boštjan Batagelj, "Optičnim dostopovnim omrežjem na pot", V: Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20), Boštjan Batagelj, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. VI. [COBISS.SI-ID 6309716]
kategorija: SU


1.22 Intervju :: Nazaj

658. Boštjan Batagelj (intervjuvanec), "Optično vlakno je povzročilo komunikacijsko revolucijo", Finance, št. 209, str. 28-29, 27. okt. 2010. [COBISS.SI-ID 8204884]
kategorija: SU

659. Boštjan Batagelj (intervjuvanec), "Slovenski IT naj začne pospešeno razvijati storitve", Finance, št. 81, str. 34-35, 28. apr. 2008. [COBISS.SI-ID 6986836]
kategorija: SU

660. Tomi Mlinar (intervjuvanec), "Kdaj bo WAP omogočil prenos multimedije?", Finance, št. 68, str. 68, 12. jun. 2000. [COBISS.SI-ID 10402900]
kategorija: SU


1.25 Drugi sestavni deli :: Nazaj

661. Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Reportaža iz 22. strokovnega seminarja radijske komunikacije", Avtomatika, št. 141, str. 39-43, 2016. [COBISS.SI-ID 11322196]

662. Vesna Eržen, Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "22. Seminar optičnih komunikacij 2015", Avtomatika, št. 132, str. 14-17, 2015. [COBISS.SI-ID 11020372]

663. Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij in širšega področja telekomunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 229-235. [COBISS.SI-ID 10936660]

664. Aleksandra Doroteja Rettinger, Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Seminar radijskih komunikacij - SRK 2014", Avtomatika, št. 128, str. 22-23, 2014. [COBISS.SI-ID 10936916]

665. Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij in širšega področja telekomunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. 213-221. [COBISS.SI-ID 10426964]

666. Boštjan Batagelj, "Prof. dr. Jožko Budin, 1928-2013", Delo (Ljubl.), leto 55, št. 96, str. 15, 25. apr. 2013. [COBISS.SI-ID 268384768]

667. Tomaž Korošec, Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Luka Naglič, "Slovar kratic s področja radijskih komunikacij", V: Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 26.-28. september 2012 = Course on Radio Communications, Ljubljana, 26.-28. September 2012, Tomaž Korošec, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 199-202. [COBISS.SI-ID 9449044]

668. Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "15. strokovni seminar Optične komunikacije", Avtomatika, letn. [9], št. 80, str. 20-22, 2008. [COBISS.SI-ID 6986324]

669. Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 249-254. [COBISS.SI-ID 6308948]

670. Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 263-268. [COBISS.SI-ID 5743956]

671. Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2003, 4 str. [COBISS.SI-ID 3384404]

672. Boštjan Batagelj, "Primerjava merilnih vezav za določevanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna", V: Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : e-zbornik, Martin Klanjšek, ur., Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 3477844]

673. Boštjan Batagelj, "Primerjava merilnih vezav za določevanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna", V: Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : zbornik povzetkov, Martin Klanjšek, ur., et al, Ljubljana, Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 3477588]

674. Boštjan Batagelj, "Predgovor k slovarju kratic", V: Optične komunikacije : zbornik : proceedings, Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2002, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 2589012]

2.02 Strokovna monografija :: Nazaj

675. Bojan Stopar, Samo Stanič, Boštjan Batagelj, Andrej Štern, Roman Kamnik, Sandi Berk, Renato Filjar, Franc Dimc (avtor, urednik), Forum GNSS.SI : po prvem srečanju, Portorož, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2013. [COBISS.SI-ID 270209280]
kategorija: SU

676. Boštjan Batagelj, Passivnaja optičeskaja set´ dostupa xPON, 1-e izd., Kranj, Iskratel, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 261277440]
kategorija: SU

677. Boštjan Batagelj, Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011. [COBISS.SI-ID 259629056]
kategorija: SU

678. Jožko Budin, Tomi Mlinar (avtor, urednik), Leopold Gregorač, Siegfried Eggert, Lebrecht von Klitzing, Rudi Vončina, Gregor Kovač, Marko Čebokli, Elektromagnetna sevanja, Ljubljana, Inštitut za telekomunikacije, 2004. [COBISS.SI-ID 215188224]
kategorija: SU

679. Jožko Budin, Andrej Čadež, Milan Hočevar, Aleksander Kerstein, Juš Kocijan, Krištof Oštir, Nikola Pavešić, Branko Pavlin, Jože Rakovec, Zoran Stančič, Danijela Šabić, Jurij F. Tasič, Ana Tretjak, Matjaž Vidmar, Drago Matko (urednik), Uporaba vesoljskih tehnologij, Radovljica, Didakta, 1996. [COBISS.SI-ID 54383104]
kategorija: SU


2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo :: Nazaj

680. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Optične komunikacije : laboratorijske vaje, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2003. [COBISS.SI-ID 121988608]
kategorija: SU

681. Matjaž Vidmar, Optične komunikacije : laboratorijske vaje, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1998. [COBISS.SI-ID 80032000]
kategorija: SU

682. Matjaž Vidmar, Sevanje in razširjanje : laboratorijske vaje, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1998. [COBISS.SI-ID 79325440]
kategorija: SU

683. Matjaž Vidmar, Vaje iz elektromagnetike, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 1997. [COBISS.SI-ID 69131008]
kategorija: SU


2.05 Drugo učno gradivo :: Nazaj

684. Leon Pavlovič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, Elektrodinamika, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2016, http://antena.fe.uni-lj.si/studij/eld/gradivo/ELD_laboratorijske_vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 11306836]
kategorija: SU

685. Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, Laboratorijske vaje iz osnov tehnike, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2015, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/tehnika/gradivo/labOT2015.pdf. [COBISS.SI-ID 11308884]
kategorija: SU

686. Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Radijske komunikacije : laboratorijske vaje, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/rk_vs/gradivo/RK-VS_LaboratorijskeVaje.pdf. [COBISS.SI-ID 10502740]
kategorija: SU

687. Boštjan Batagelj, Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/optika_vs/nalogeOK_2_00.pdf. [COBISS.SI-ID 10438740]
kategorija: SU

688. Boštjan Batagelj, Satelitske komunikacije : študijsko gradivo, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2013, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn/gradivo/satelitske_komunikacije%20_Batagelj.pdf. [COBISS.SI-ID 10439252]
kategorija: SU

689. Boštjan Batagelj, Zbirka rešenih nalog iz satelitskih komunikacij, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2012, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn_vs/gradivo/nalogeSK_1_3.pdf. [COBISS.SI-ID 10438996]
kategorija: SU

690. Matjaž Vidmar, Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2000. [COBISS.SI-ID 105195520]
kategorija: SU


2.08 Doktorska disertacija :: Nazaj

691. Luka Bogataj, Zasnova in izvedba visokostabilnega optoelektronskega oscilatorja : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Bogataj], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87058. [COBISS.SI-ID 11647572]
kategorija: SU

692. Tomi Mlinar, Metoda za ugotavljanje sobivanja digitalnih signalov na istem frekvenčnem območju : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Mlinar], 2012, http://eprints.fri.uni-lj.si/1734/. [COBISS.SI-ID 9340500]
kategorija: SU

693. Jurij Tratnik, Stabiliziran prenos radiofrekvenčnega takta po optičnem vlaknu s femtosekundno točnostjo : doktorska disertacija, Ljubljana, [J. Tratnik], 2012. [COBISS.SI-ID 9269588]
kategorija: SU

694. Boštjan Batagelj, Določanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna s pomočjo nelinearnega pojava štirivalovnega mešanja : doktorska disertacija, Ljubljana, [B. Batagelj], 2003. [COBISS.SI-ID 4021076]
kategorija: SU

695. Matjaž Vidmar, Metoda korekcije ionosferskih pogreškov pri satelitski navigaciji in prenosu časa : doktorska disertacija, Nova Gorica, [samozal.] M. Vidmar, 1992. [COBISS.SI-ID 32385536]
kategorija: SU


2.09 Magistrsko delo :: Nazaj

696. Tomi Mlinar, Analiza sistema UTMS in obstoječih slovenskih mobilnih sistemov v smislu vpliva na okolje z elektromagnetnim sevanjem in predlog postopkov za omejitev tega vpliva : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Mlinar], 2002. [COBISS.SI-ID 2652756]
kategorija: SU

697. Samo Vehovc, Matjaž Vidmar, Izločanje takta z optoelektronsko fazno sklenjeno zanko v optičnih časovno multipleksiranih prenosnih sistemih : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Vehovc], 2001. [COBISS.SI-ID 2232660]
kategorija: SU

698. Boštjan Batagelj, Pretvorniki valovne dolžine v optičnem transportnem omrežju : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Batagelj], 2000. [COBISS.SI-ID 1794132]
kategorija: SU

699. Matjaž Vidmar, Numerična obravnava vijačnih anten : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Vidmar], 1983. [COBISS.SI-ID 1454932]
kategorija: SU


2.11 Diplomsko delo :: Nazaj

700. Luka Bogataj, Nizkošumni kristalni oscilator : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Bogataj], 2011. [COBISS.SI-ID 8618324]
kategorija: SU

701. Jurij Tratnik, Poskus uporabe optičnega interferometra za varen prenos šifrirnega ključa : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Tratnik], 2007. [COBISS.SI-ID 6124372]
kategorija: SU

702. Boštjan Batagelj, Fabry-Perotov optični spektralni analizator : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Batagelj], 1997. [COBISS.SI-ID 1517140]
kategorija: SU

703. Tomi Mlinar, Celične radiozveze : diplomska naloga, Ljubljana, [T. Mlinar], 1995. [COBISS.SI-ID 2994004]
kategorija: SU


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav :: Nazaj

704. Boštjan Batagelj, Večjederna [!] optična vlakna : končno poročilo o izvedenih projektnih aktivnostih, Ljubljana, [B. Batagelj], 2015. [COBISS.SI-ID 11081044]
kategorija: SU

705. Jožko Budin, Matjaž Vidmar, Optične komunikacije, (Digitalna komunikacijska omrež ja), Ljubljana, RSS, 1986. [COBISS.SI-ID 11070720]
kategorija: SU

706. Jožko Budin, Anton Šinigoj, Matjaž Vidmar, Optične komunikacije, (Digitalni komunikacijski sistemi), Ljubljana, RSS, 1986. [COBISS.SI-ID 11141376]
kategorija: SU


2.13 Elaborat, predštudija, študija :: Nazaj

707. Tomi Mlinar, MMDS - izračun povratne zveze na 5,7 GHz : različica: 1.1, Medvode, Inštitut za EMS, 2016. [COBISS.SI-ID 11317076]
kategorija: SU

708. Pauline Chetail, John Mitchell, Andreas Stöhr, Beatrice Cabon, Stavros Iezekiel, Boštjan Batagelj, Fibre-wireless integrated networks for 5th generation delivery : D1.4 progress report, [S. l., s. n.], 2015. [COBISS.SI-ID 11309140]
kategorija: SU

709. Tomi Mlinar, Podlaga za srednjeročno širokopasovno strategijo Slovenije (2015-2020), Medvode, Inštitut za EMS, 2015. [COBISS.SI-ID 11297620]
kategorija: SU

710. Tomi Mlinar, Analiza primernosti RF pasov za širokopasovne linke za povezavo LTE infrastrukture pod cenovno ugodnimi pogoji : različica 1.1 : ver. 1.1, Ljubljana, Inštitut za EMS, 2014. [COBISS.SI-ID 10409812]
kategorija: SU

711. Barbara Malič, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Sebastjan Glinšek, Georgia Basina, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : ESA-PECS FERROPATCH : 18-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11580), 2014. [COBISS.SI-ID 27593767]
kategorija: SU

712. Barbara Malič, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Sebastjan Glinšek, Georgia Basina, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : ESA-PECS FERROPATCH : final report, (IJS delovno poročilo, 11697), 2014. [COBISS.SI-ID 27973927]
kategorija: SU

713. Tanja Pečnik, Brigita Kmet, Sebastjan Glinšek, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Barbara Malič, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : report on dielectric characterization (RF, MW, temperature dependences) of thin film ferroelectric capacitors : ESA-PECS FERROPATCH, (IJS delovno poročilo, 11582), 2014. [COBISS.SI-ID 27594279]
kategorija: SU

714. Tomi Mlinar, Analiza dvosmernih širokopasovnih dostopovnih tehnologij v gigaherčnem frekvenčnem območju, Ljubljana, [T. Mlinar], 2013. [COBISS.SI-ID 10189140]
kategorija: SU

715. Tomi Mlinar, Analiza primernosti RF pasov pod 15 GHz za širokopasovno povezavo infrastrukture LTE : različica 1.1 : ver. 1.1, Ljubljana, Inštitut za EMS, 2013. [COBISS.SI-ID 10409556]
kategorija: SU

716. Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : ESA-PECS FERROPATCH : 6-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11262), 2013. [COBISS.SI-ID 26641703]
kategorija: SU

717. Sebastjan Glinšek, Barbara Malič, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : report on ferroelectric materials characteristics relevant for antenna design : ESA-PECS FERROPATCH, (IJS delovno poročilo, 11263), 2013. [COBISS.SI-ID 26641959]
kategorija: SU

718. Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Kostja Makarovič, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Georgia Basina, Jena Cilenšek, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors : report on ferroelectric materials characteristics relevant for antenna design : ESA-PECS FERROPATCH : 12-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11414), 2013. [COBISS.SI-ID 27087399]
kategorija: SU

719. Boštjan Batagelj, Izdelava tehnične rešitve MMDS v frekvenčnem pasu 10 GHz, Ljubljana, [B. Batagelj], 2013. [COBISS.SI-ID 10188884]
kategorija: SU

720. Jožko Budin, Leopold Gregorač, Anton Umek, Boštjan Batagelj, Tehnične možnosti in vplivi na povečanje kapacitete in dosega v prenosu po omrežjih DSL Telekoma Slovenije : elaborat, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2012. [COBISS.SI-ID 10576724]
kategorija: SU

721. Jožko Budin, Leopold Gregorač, Boštjan Batagelj, Proučitev strokovnih možnosti za razširitev frekvenčnega obsega odtoka s frekvenčnim pasom od 25 kHz do 138 kHz v sistemih ADSL/ADSL2+ in VDSL2 : projektna naloga, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko (LSO), 2011. [COBISS.SI-ID 10595924]
kategorija: SU

722. Rozalija Blekač, Matjaž Vidmar, Delovanje in vzdrževanje avtomatskega sistema za razrez CNC 2006 : (navodila po Bullmer-ju), [S.l.], [s.n.], [1999]. [COBISS.SI-ID 45667073]
kategorija: SU

723. Rozalija Blekač, Matjaž Vidmar, Delovanje in vzdrževanje avtomatskega sistema za razrez CNC 5002 : (navodila po Bullmer-ju), [S.l.], [s.n.], [1999]. [COBISS.SI-ID 45667329]
kategorija: SU


2.19 Radijska ali televizijska oddaja :: Nazaj

724. Maja Primic-Žakelj, Peter Gajšek, Karel Lipič, Miha Ušeničnik, Tomi Mlinar, Marjan Poljanec, Elektromagnetna sevanja mobilnih telefonov in baznih postaj : Studio ob 17h, Ljubljana, Radio Slovenija, 1. program, 16. 7. 2003. [COBISS.SI-ID 10369620]
kategorija: SU


2.23 Patentna prijava :: Nazaj

725. Radovan Grapulin, Aleš Podgornik, Boštjan Batagelj, Maja Ravnikar, Matjaž Peterka, Umetni list : številka prijave P-201300454, 2013-12-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013. [COBISS.SI-ID 10885972]
kategorija: SU


2.24 Patent :: Nazaj

726. Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Naprava za zmanjšanje stranskih rodov nihanja opto-elektronskega oscilatorja : SI25111 (A), 2017-06-30, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170630&CC=SI&NR=25111A&KC=A#. [COBISS.SI-ID 11801428]
kategorija: SU

727. Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Method for the improvement of side-mode suppression in the spectrum of an optoelectronic oscillator : EP2890004 (B1) - 2016-11-30, Munich, European Patent Office, 2016, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161130&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2890004B1&KC=B1&ND=4#. [COBISS.SI-ID 11076180]
kategorija: 2E; tip dela je verificiral OSICT

728. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Monopulzni antenski sevalnik : SI-24732 2015-11-30, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2015. [COBISS.SI-ID 11250004]
kategorija: SU

729. Matjaž Vidmar, Robert Zagorec, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Fazni sukalnik z zmanjšanim vplivom napak : SI 24149 A, 2014-01-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2014. [COBISS.SI-ID 10422612]
kategorija: SU

730. Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Naprava za stabilizacijo dolžine optične poti : SI 24131 A, 2013-12-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013. [COBISS.SI-ID 10422356]
kategorija: SU

731. Matjaž Vidmar, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Primož Lemut, Sebastjan Zorzut, Črt Valentinčič, Optični sistem za prenos signala časovne reference : SI 23523 A, 2012-04-30, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2012. [COBISS.SI-ID 10422100]
kategorija: SU

732. Matjaž Vidmar, Leon Pavlovič, Patrik Ritoša, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Optični sistem za prenos signala časovne reference : SI 23045 (A), 2010-10-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2010. [COBISS.SI-ID 8064340]
kategorija: SU

733. Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Postopek generiranja psevdonaključnih podatkov in naprava za izvedbo postopka : patent št. 23082, datum objave 31. 12. 2010 : številka prijave P 200900158, datum vložitve 4. 6. 2009, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2010. [COBISS.SI-ID 8290900]
kategorija: SU

734. Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus : patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006. [COBISS.SI-ID 9441364]
kategorija: 2E; tip dela je verificiral OSICT

735. Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Optični vir za merjenje nelinearnosti optičnega vlakna z metodo štirivalovnega mešanja : patent št. 20934, podeljen z odločbo št. 600-29/02-JM-7 z dne 07.01.2003 : datum objave 31.12.2002 : datum prijave 06.02.2002, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2002. [COBISS.SI-ID 3396692]
kategorija: SU


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela :: Nazaj

736. Matjaž Vidmar, Postaja za sprejem podatkov z vremenskih satelitov : tema za Prešernovo nagrado, Ljubljana, [M. Vidmar], 1979. [COBISS.SI-ID 4201556]

3.11 Radijski ali TV dogodek :: Nazaj

737. Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Laser proti laserju : oddaja Avtomobilnost, RTVSLO 2, Ljubljana, RTVSLO 2, 1. apr. 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/avtomobilnost/174328202. [COBISS.SI-ID 10983508]
kategorija: SU

738. Janez Martinčič (intervjuvanec), Robert Vehovec (intervjuvanec), Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Motnje avtomobilskih in policijskih laserjev : oddaja Avtomobilnost, RTVSLO 2, Ljubljana, RTVSLO 2, 31. mar. 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/avtomobilnost/174327396. [COBISS.SI-ID 10983252]
kategorija: SU

739. Andrej Lakner, Ž. Dolajš, Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Zlatko Podgorski (intervjuvanec), Kaj se dogaja s projektom Galileo? : Prispevki in izjave - Prvi dnevnik, Ljubljana, RTV 4D, 25. sep. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174296460. [COBISS.SI-ID 10800212]
kategorija: SU

740. Boštjan Batagelj, Prebojni raziskovalni izzivi v centru odličnosti BIK : oddaja Znanje žanje, TV 3, Ljubljana, TV 3, 14. apr. 2011. [COBISS.SI-ID 8739924]
kategorija: SU

741. Renata Dacinger, Arne Hodalič (fotograf), Miha Pihler, Andrej Guštin, Uroš Zupan, Gorazd Planinšič, Tomaž Zwitter, Martin Čopič, Jožko Budin, Matjaž Vidmar, Ladislav Grad, Davorin Sevšek, Jožef Muhovič, Svetloba : televizijska poljudnoznanstvena oddaja izobraževalnega programa Zenit, RTV Slovenija, 27. september 2001, Ljubljana, 2001. [COBISS.SI-ID 1693028]
kategorija: SU


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa :: Nazaj

742. Boštjan Batagelj, Delavnica - Satelitski vohuni : predavanje in delavnica na Poletnem taboru inovativnih tehnologij 2016, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 22. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 11479892]
kategorija: SU

743. Boštjan Batagelj, Multicore fiber-optic probe for fluorometry : predavanje na 5th International Scientific Workshop for Egyptian PhD Students, Researchers and their Academic Supervisors, Wien, Egypt's Office for Cultural and Educational Relations, 31st Oct. 2015. [COBISS.SI-ID 11193940]
kategorija: SU

744. Boštjan Batagelj, Optično vlakno v dostopovnih omrežjih : usposabljanje AKOS, Ljubljana, 24. marec 2015. [COBISS.SI-ID 10982996]
kategorija: SU

745. Boštjan Batagelj, Elementi in pojavi v optičnih zvezah : predavanje na Šoli optike 1 v organizaciji Družbe EZŽ, 19. maj 2014. [COBISS.SI-ID 10603860]
kategorija: SU

746. Boštjan Batagelj, Optična širokopasovna omrežja : predavanje na Šoli optike II v organizaciji Družbe EZŽ, 1. december 2014. [COBISS.SI-ID 10886228]
kategorija: SU

747. Boštjan Batagelj, Optične zveze in njihovi elementi : predavanje na dvodnevnem intenzivnem tečaju Šola Optike na EZŽ 18. nov. 2013 v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 10332756]
kategorija: SU

748. Boštjan Batagelj, Sodobne tehnologije inteligentnih zgradb, brezžičnih komunikacij, optičnih sistemov in osvetlitev, Ljubljana, 25. 2. 2011, Optika in optični sistemi za prenos signalov, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2011. [COBISS.SI-ID 8258388]
kategorija: SU

749. Boštjan Batagelj, Prebojni raziskovalni izzivi v centru odličnosti BIK, Ljubljana, Republika Slovenija, Državni zbor, 24. 3. 2011. [COBISS.SI-ID 8281428]
kategorija: SU


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa :: Nazaj

750. Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, Optoelectronic oscillator in the millimeter wave range : expected problems and possible solutions : vabljeno predavanje na 17th Belarusian-Lithuanian Workshop Microwave Devices and Systems, Minsk, Belarus, 9-10 Dec. 2016. [COBISS.SI-ID 11647060]
kategorija: SU


3.25 Druga izvedena dela :: Nazaj

751. Boštjan Batagelj, DWDM laboratorijski poskusi : interno izobraževanje, ELES, 20. februar 2017. [COBISS.SI-ID 11721044]

752. Žiga Gosar, Jure Novak, Jernej Brezovar, Natan Osterman, Boštjan Batagelj, Rok Petkovšek, Vid Agrež, Borut Lenardič, Luka Perpar, Rok Capuder, Damjana Panić, Andrej Lavrič, Ahme El Azerk, Ajda Tuševski, Jernej Jan Kočica, Uroš Radosavljević, Irena Drevenšek Olenik, PKP - sklopki za mikrostrukturirana optična vlakna : predstavitev na dogodku Mini Maker Faire Ljubljana, 13. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 3083620]

753. Boštjan Batagelj, Tehnologija in omrežja DWDM : interno izobraževanje, ELES, 5. - 6. december 2016. [COBISS.SI-ID 11646804]

754. Boštjan Batagelj, Satelitske komunikacije : predavanje študentom v okviru iTECH IAESTE 2014, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 17. marec 2014. [COBISS.SI-ID 10504532]

755. Boštjan Batagelj, Vsestransko uporabno optično vlakno : predavanje dijakom v okviru COBIK-ove Dodatne šole za mlade naravoslovce na delavnici Vsestransko uporabno optično vlakno, Ljubljana, 11. april 2012. [COBISS.SI-ID 10937428]

Urednik :: Nazaj

756. Tomi Mlinar (urednik), Nikolaj Simič (urednik), Omrežja 5G za digitalno preobrazbo : zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, 2017. [COBISS.SI-ID 30516519]
kategorija: SU

757. Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Zbornik, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017. [COBISS.SI-ID 288672512]
kategorija: SU

758. Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Zbornik, 2. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017. [COBISS.SI-ID 288672256]
kategorija: SU

759. Tomi Mlinar (urednik), Pametna omrežja informacijske družbe : zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 1536940739]
kategorija: SU

760. Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016. [COBISS.SI-ID 283205888]
kategorija: SU

761. Boštjan Batagelj (urednik), Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016. [COBISS.SI-ID 283206144]
kategorija: SU

762. Tomi Mlinar (urednik), Enaintrideseta delavnica o telekomunikacijah, 11. in 12. maja 2015, Brdo pri Kranju, Kritična infrastruktura in IKT : zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 33339229]
kategorija: SU

763. Boštjan Batagelj (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015. [COBISS.SI-ID 277732608]
kategorija: SU

764. Boštjan Batagelj (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015. [COBISS.SI-ID 277733376]
kategorija: SU

765. Boštjan Batagelj (urednik), Tomaž Korošec (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014. [COBISS.SI-ID 271672064]
kategorija: SU

766. Boštjan Batagelj (urednik), Tomaž Korošec (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, http://sok.fe.uni-lj.si/2014/glavna.php?page=program.html. [COBISS.SI-ID 271756032]
kategorija: SU

767. Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014. [COBISS.SI-ID 275507712]
kategorija: SU

768. Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014. [COBISS.SI-ID 275507456]
kategorija: SU

769. Tomi Mlinar (urednik), Slovensko-švedsko društvo : naših 20 let : 1994-2014, Ljubljana, Slovensko-švedsko društvo, 2014. [COBISS.SI-ID 275197184]
kategorija: SU

770. Tomi Mlinar (urednik), Lions klub Ljubljana Tivoli : 20 let : 1993-2013, Ljubljana, Lions klub Ljubljana Tivoli, 2013. [COBISS.SI-ID 267588352]
kategorija: SU

771. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013. [COBISS.SI-ID 265242368]
kategorija: SU

772. Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Radijske komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013. [COBISS.SI-ID 268867328]
kategorija: SU

773. Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), SRK 2013, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013. [COBISS.SI-ID 268868096]
kategorija: SU

774. Igor Emri (urednik), Marjan Heričko (urednik), Mitjan Kalin (urednik), Marija Kosec (urednik), Andrijana Sever Škapin (urednik), Stanko Strmčnik (urednik), Danilo Suvorov (urednik), Brane Širok (urednik), Mojca Škerget (urednik), Gorazd Štumberger (urednik), Marko Topič (urednik), Matjaž Vidmar (urednik), Izjemni dosežki v letu 2011 na področju tehnike, Ljubljana, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2012. [COBISS.SI-ID 9747540]
kategorija: SU

775. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012. [COBISS.SI-ID 259953664]
kategorija: SU

776. Nikolaj Simič (urednik), Pavel Meše (urednik), Tomi Mlinar (urednik), Sedemindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. junij 2012, Brdo pri Kranju, Telekomunikacije in zasebnost : zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, [2012]. [COBISS.SI-ID 2038853]
kategorija: SU

777. Tomi Mlinar (urednik), Dušan Caf (urednik), Ana Robnik (urednik), Alojz Hudobivnik (urednik), Pavel Meše (urednik), Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju, Komunikacije in računalništvo v oblaku : zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 2022981]
kategorija: SU

778. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011. [COBISS.SI-ID 254594560]
kategorija: SU

779. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011. [COBISS.SI-ID 256023808]
kategorija: SU

780. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011. [COBISS.SI-ID 263709440]
kategorija: SU

781. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010. [COBISS.SI-ID 249550336]
kategorija: SU

782. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2010, Ljubljana, 2.-4. junij 2010, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2010. [COBISS.SI-ID 251272448]
kategorija: SU

783. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2010, Ljubljana, 2.-4. junij 2010, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2010. [COBISS.SI-ID 264677120]
kategorija: SU

784. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2009. [COBISS.SI-ID 243548160]
kategorija: SU

785. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2009, Ljubljana, 3.-5. junij 2009, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2009. [COBISS.SI-ID 245818112]
kategorija: SU

786. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2009, Ljubljana, 3.-5. junij 2009, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2009. [COBISS.SI-ID 263692800]
kategorija: SU

787. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2008. [COBISS.SI-ID 237161728]
kategorija: SU

788. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2008, Ljubljana, 4.-6. junij 2008, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK - Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2008. [COBISS.SI-ID 239193344]
kategorija: SU

789. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2008, Ljubljana, 4-6. junij 2008, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2008. [COBISS.SI-ID 61472513]
kategorija: SU

790. Boštjan Batagelj (urednik), Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju, Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 1877829]
kategorija: SU

791. Boštjan Batagelj (urednik), Optična dostopovna omrežja, (Vitel), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 6272340]
kategorija: SU

792. Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 231191552]
kategorija: SU

793. Jožko Budin (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007. [COBISS.SI-ID 231259648]
kategorija: SU

794. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2007, Ljubljana, 30. maj - 1. junij 2007 = Course on Radiocommunications 2007, Ljubljana, 30 May -12 June 2007, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK - Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2007. [COBISS.SI-ID 233115136]
kategorija: SU

795. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2007, Ljubljana, 30. maj - 1. junij 2007, Zbornik, Ljubljana, ITK - Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2007. [COBISS.SI-ID 5923924]
kategorija: SU

796. Jožko Budin (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006, Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2006. [COBISS.SI-ID 224599552]
kategorija: SU

797. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2006, Ljubljana, 31. maj - 2. junij 2006, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2006. [COBISS.SI-ID 226871552]
kategorija: SU

798. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2006, Ljubljana, 31. maj - 2. junij 2006, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2006. [COBISS.SI-ID 227898112]
kategorija: SU

799. Jožko Budin (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, = Faculty of Electrical Engineering, 2005. [COBISS.SI-ID 218672640]
kategorija: SU

800. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2005, Ljubljana, 1.-3. junij 2005 = Course on Radiocommunications 2005, Ljubljana, 1st to 3rd June 2005, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2005. [COBISS.SI-ID 220469504]
kategorija: SU

801. Jožko Budin (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004, Optične komunikacije : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2004. [COBISS.SI-ID 127975168]
kategorija: SU

802. Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2004, Ljubljana, 2.-4. junij 2004, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute for Telecommunications, 2004. [COBISS.SI-ID 213955584]
kategorija: SU

803. Stanko Gajšek (urednik), Marko Smolič (urednik), Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar = Course, Ljubljana, 4.6.- 6.6. 2003, Radiokomunikacije 2003 : zbornik : proceedings, 1. izd., Ljubljana, ITK, Inštitut za telekomunikacije, = Institute für Telecommunications, 2002 [i. e. 2003]. [COBISS.SI-ID 124230400]
kategorija: SU


Mentor pri doktorskih disertacijah :: Nazaj

804. Adam Raspor, Raziskava možnosti povečanja smernosti in delovanja v poljubnem polarizacijskem oziroma v dvopolarizacijskem načinu votlinskih rezonatorskih anten : doktorska disertacija, Ljubljana, [A. Raspor], 2012. [COBISS.SI-ID 9463636]
kategorija: SU

805. Jurij Tratnik, Stabiliziran prenos radiofrekvenčnega takta po optičnem vlaknu s femtosekundno točnostjo : doktorska disertacija, Ljubljana, [J. Tratnik], 2012. [COBISS.SI-ID 9269588]
kategorija: SU

806. Tomaž Korošec, Samodejno nastavljiva, frekvenčno in polarizacijsko prilagodljiva mikrotrakasta antena : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Korošec], 2010. [COBISS.SI-ID 7964244]
kategorija: SU

807. Uroš Mavrič, Vmesnik za kontrolo faze in amplitude polja ter resonančne frekvence pri kontrolnem sistemu linearnih pospeševalnikov osnovnih delcev : doktorska disertacija, Ljubljana, [U. Mavrič], 2009. [COBISS.SI-ID 7150164]
kategorija: SU

808. Patrik Ritoša, Vzbujanje prilagodljive antene z uporabo optične obdelave radiofrekvenčnega signala : doktorska disertacija, Ljubljana, [P. Ritoša], 2009. [COBISS.SI-ID 7130964]
kategorija: SU

809. Leon Pavlovič, Merilnik bitnih napak v komunikacijski zvezi preko optičnega vlakna z bitno hitrostjo 2,48832 Gbit/s : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Pavlovič], 2006. [COBISS.SI-ID 231118080]
kategorija: SU

810. Radovan Pajntar, Spektralni merilnik polarizacijske kvalitete optičnega signala za samodejni kompenzator polarizacijske rodovne disperzije : doktorska disertacija, Ljubljana, [R. Pajntar], 2005. [COBISS.SI-ID 4993876]
kategorija: SU

811. Samo Vehovc, Regenerator takta za optične časovno multipleksirane signale z bitno hitrostjo 80 Gb/s : doktorska disertacija, Ljubljana, [S. Vehovc], 2004. [COBISS.SI-ID 214585344]
kategorija: SU

812. Boštjan Batagelj, Določanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna s pomočjo nelinearnega pojava štirivalovnega mešanja : doktorska disertacija, Ljubljana, [B. Batagelj], 2003. [COBISS.SI-ID 4021076]
kategorija: SU


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) :: Nazaj

813. Vladimir Furlan, Frequency-agile, highly-efficient antenna on ferroelectric substrate : Ph. D. dissertation, Ljubljana, [V. Furlan], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80185. [COBISS.SI-ID 11284564]
kategorija: SU

814. Luka Bogataj, Zasnova in izvedba visokostabilnega optoelektronskega oscilatorja : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Bogataj], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87058. [COBISS.SI-ID 11647572]
kategorija: SU

815. Andrej Osterman, Vzporedno računanje vidnosti in Fresnelovih con na grafičnih procesnih enotah : doktorska disertacija, Ljubljana, [A. Osterman], 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73398. [COBISS.SI-ID 11202132]
kategorija: SU


Mentor pri magistrskih delih :: Nazaj

816. Primož Lemut, Zasnova in izvedba nadzornega sistema pri napravi za prenos visokostabilnega referenčnega signala : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Lemut], 2012. [COBISS.SI-ID 9273684]
kategorija: SU

817. Luka Naglič, Razvoj faznega detektorja za optično fazno-sklenjeno zanko v integriranem fotoničnem sistemu : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Naglič], 2011. [COBISS.SI-ID 8705108]
kategorija: SU

818. Ilija Vojvodić, Regulacija hitrosti obsevalne mize pri obsevanju celega telesa z linearnim pospeševalnikom : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Vojvodić], 2011. [COBISS.SI-ID 8516180]
kategorija: SU

819. Leon Pavlovič, Psevdonaključni binarni podatkovni izvor z bitno hitrostjo 2,48832 Gbit/s : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Pavlovič], 2004. [COBISS.SI-ID 4235092]
kategorija: SU

820. Tomi Mlinar, Analiza sistema UTMS in obstoječih slovenskih mobilnih sistemov v smislu vpliva na okolje z elektromagnetnim sevanjem in predlog postopkov za omejitev tega vpliva : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Mlinar], 2002. [COBISS.SI-ID 2652756]
kategorija: SU

821. Marko Čebokli, Avtomatizacija antenskega merilnega mesta : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Čebokli], 2002. [COBISS.SI-ID 2694484]
kategorija: SU

822. Boštjan Batagelj, Pretvorniki valovne dolžine v optičnem transportnem omrežju : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Batagelj], 2000. [COBISS.SI-ID 1794132]
kategorija: SU

823. Gregor Kovač, Primerjava metod za določanje elektromagnetne združljivosti v frekvenčnem področju med 30 Mhz in 1000 Mhz : magistrsko delo, Ljubljana, [G. Kovač], 2002. [COBISS.SI-ID 2542164]
kategorija: SU

824. Petra Vovk, Širokopasovna optična transportna omrežja : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Vovk], 1999. [COBISS.SI-ID 1499220]
kategorija: SU

825. Radovan Pajntar, Optični prenos frekvenčno razvrščenih signalov in optično generiranje radiofrekvenčnih signalov v frekvenčnem področju milimetrskih valov : magistrsko delo, Ljubljana, [R. Pajntar], 1998. [COBISS.SI-ID 1317204]
kategorija: SU


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) :: Nazaj

826. Kaja Jarm, Avtomatsko usmerjanje prometa na primeru železniške makete : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Jarm], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94822. [COBISS.SI-ID 11806036]
kategorija: SU

827. Peter Miklavčič, Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala : magistrsko delo, Ljubljana, [P. Miklavčič], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94823. [COBISS.SI-ID 11805524]
kategorija: SU

828. Tadeja Saje, Radioteleskop za vodikovo črto 21cm : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Saje], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88901. [COBISS.SI-ID 11687252]
kategorija: SU

829. Darko Šekuljica, Using the Moon as a calibrated noise source to measure the G/T figure-of-merit of an X-band satellite receiving station with a large antenna 200...400 wavelengths in diameter : master's thesis, Ljubljana, [D. Šekuljica], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88902. [COBISS.SI-ID 11686996]
kategorija: SU

830. Aljaž Blatnik, Vrednotenje faznega šuma v ulomkovi fazno sklenjeni zanki : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Blatnik], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91113. [COBISS.SI-ID 11715924]
kategorija: SU

831. Aleš Celar, Daljinsko vodenje modela avtomobila z mobilnim telefonom : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Celar], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83454. [COBISS.SI-ID 11386964]
kategorija: SU

832. Boštjan Leben, Meritev barvne temperature svetlobe belih svetlečih diod : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Leben], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85734. [COBISS.SI-ID 11640660]
kategorija: SU

833. Sebastijan Mrak, Satelitski sprejemnik za spremljanje svetilniškega signala satelita Alphasat v frekvenčnem pasu Q (Ka) : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Mrak], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81644. [COBISS.SI-ID 11356500]
kategorija: SU

834. Tatjana Ržarova, Verifikacija in validacija radijske enote na področju E-band : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Ržarova], 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30709. [COBISS.SI-ID 11003476]
kategorija: SU

835. Ana Marija Turšič, Sodoben frekvenčni števec za območje radijskih frekvenc : magistrsko delo, Ljubljana, [A. M. Turšič], 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29543. [COBISS.SI-ID 10816596]
kategorija: SU


Mentor pri diplomskih delih :: Nazaj

836. Katarina Čebela, Frekvenčna odvisnost optičnih sklopnikov z dvema izhodoma : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [K. Čebela], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83610. [COBISS.SI-ID 11442772]
kategorija: SU

837. Janez Tisovec, Hibridna dostopovna omrežja na osnovi tehnologije G.fast : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [J. Tisovec], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83522. [COBISS.SI-ID 11450196]
kategorija: SU

838. Jure Makše, Izdelava večjedrnega optičnega vlakna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [J. Makše], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83133. [COBISS.SI-ID 11403604]
kategorija: SU

839. Božidar Aljaž, Komunikacija z vesoljskimi plovili na neeliptični tirnici : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [B. Aljaž], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86440. [COBISS.SI-ID 11593556]
kategorija: SU

840. Marko Antonin, Metode preizkušanja optičnih vlaken in kablov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [M. Antonin], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84209. [COBISS.SI-ID 11455572]
kategorija: SU

841. Emil Leban, Mikrovalovni detektor gibanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [E. Leban], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85823. [COBISS.SI-ID 11554132]
kategorija: SU

842. Leon Kocjančič, Načrtovanje in izdelava Vivaldi-jeve [!] antene z večoktavnim frekvenčnim področjem delovanja : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [L. Kocjančič], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80186. [COBISS.SI-ID 11287636]
kategorija: SU

843. Aljoša Kalanj, Nadzor pasivnega optičnega dostopovnega omrežja z vgrajeno optično reflektometrijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [A. Kalanj], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81757. [COBISS.SI-ID 11374676]
kategorija: SU

844. Grega Lozinšek, Napredno mobilno omrežje LTE : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [G. Lozinšek], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83499. [COBISS.SI-ID 11417684]
kategorija: SU

845. Edi Bagar, Optični prenosni sistemi z zmogljivostjo 100 Gbit/s : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [E. Bagar], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83103. [COBISS.SI-ID 11377748]
kategorija: SU

846. Rok Kropej, Povečana dolžina optične zveze z rodovno vklenitvijo polprevodniške Fabry-Pérotove laserske diode : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [R. Kropej], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83208. [COBISS.SI-ID 11406676]
kategorija: SU

847. Peter Zalar, Pravilni postopki pri načrtovanju brezžičnih lokalnih omrežij za doseganje resnične pokritosti s signalom : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [P. Zalar], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84952. [COBISS.SI-ID 11503188]
kategorija: SU

848. Davor Žonta, Prenos satelitskega signala v frekvenčnem pasu Ka : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [D. Žonta], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82777. [COBISS.SI-ID 11407956]
kategorija: SU

849. Rok Remic, Prenosna pot satelitskih televizijskih vsebin s poudarkom na stiskanju podatkov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [R. Remic], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82778. [COBISS.SI-ID 11378516]
kategorija: SU

850. Tomaž Rus, Prostozračna optična zveza za prenos zvoka z analogno modulacijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [T. Rus], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81532. [COBISS.SI-ID 11314516]
kategorija: SU

851. Zoran Ivanić, Radio-frekvenčni vir s slabilcem 35 MHz-4,4 GHz : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [Z. Ivanić], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85735. [COBISS.SI-ID 11550036]
kategorija: SU

852. Vasja Jarc, Telekomunikacijske storitve preko geostacionarnih satelitov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [V. Jarc], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81543. [COBISS.SI-ID 11314772]
kategorija: SU

853. Jurij Lenko, Uvajanje digitalnega mobilnega radijskega telekomunikacijskega omrežja v podjetju Elektro Primorske d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [J. Lenko], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83797. [COBISS.SI-ID 11428180]
kategorija: SU

854. Boštjan Golob, Zasnova sistema za meritev antenskega sevalnega diagrama na prostem : visokošolsko strokovno diplomsko delo, Ljubljana, [B. Golob], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83498. [COBISS.SI-ID 11416148]
kategorija: SU

855. Mitja Mikulič, Rodovno vklenjen laser za valovnodolžinsko multipleksiranje v pasivnem optičnem omrežju : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mikulič], 2015. [COBISS.SI-ID 11018580]
kategorija: SU

856. Peter Češnovar, Digitalna obdelava zvoka na radijski postaji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [P. Češnovar], 2014. [COBISS.SI-ID 10700116]
kategorija: SU

857. Blaž Drolc, Odstranitev nezaželenih odbojev pri meritvi dobitka logaritmično-periodične antene : visokošolsko strokovno diplomsko delo, Ljubljana, [B. Drolc], 2014. [COBISS.SI-ID 10554196]
kategorija: SU

858. Jure Sušin, Prostorsko multipleksiranje za komunikacije v optičnem vlaknu : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [J. Sušin], 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29542. [COBISS.SI-ID 10841940]
kategorija: SU

859. May Doušak, Simulacija radarskega dosega z uporabo kasnilnih linij iz optičnega vlakna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [M. Doušak], 2014. [COBISS.SI-ID 10662740]
kategorija: SU

860. Gal Šmidovnik, Uporaba obodne vrtilne količine svetlobe za povečevanje zmogljivosti optičnih telekomunikacijskih zvez : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [G. Šmidovnik], 2014. [COBISS.SI-ID 10479444]
kategorija: SU

861. Aleš Cvelbar, Zakasnitve signala v optičnem omrežju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [A. Cvelbar], 2014. [COBISS.SI-ID 10700884]
kategorija: SU

862. Aleksandra Doroteja Rettinger, Motilniki globalnega navigacijskega satelitskega sistema : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [A. D. Rettinger], 2013. [COBISS.SI-ID 9942612]
kategorija: SU

863. Samo Jordan, Pregled reflektometrskih merilnih metod za določanje dolžine optičnega vlakna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [S. Jordan], 2013. [COBISS.SI-ID 9993556]
kategorija: SU

864. Matej Božič, Radijska zveza za prenos analognega video signala iz brezpilotnega letala : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [M. Božič], 2013. [COBISS.SI-ID 9976660]
kategorija: SU

865. Andrej Hrvatin, Sprejem navigacijskih signalov sistema Galileo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [A. Hrvatin], 2013. [COBISS.SI-ID 9683540]
kategorija: SU

866. Darijan Vidič, Dostop do interneta preko satelitskega sistema AVANTI Hylas : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Vidič], 2012. [COBISS.SI-ID 9023828]
kategorija: SU

867. Simon Zemljarič, Izgradnja in obratovanje odprtih širokopasovnih omrežij v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Zemljarič], 2012. [COBISS.SI-ID 9542484]
kategorija: SU

868. Uroš Dragonja, Meritve lastnosti magnetooptičnih vlakenskih gradnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Dragonja], 2012. [COBISS.SI-ID 9170004]
kategorija: SU

869. Uroš Zezula, Optično dostopovno omrežje v pasivni drevesni topologiji : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Zezula], 2012. [COBISS.SI-ID 9331796]
kategorija: SU

870. Jure Grjolj, Optimizacija brezžične komunikacijske zveze med vremensko postajo in njeno zunanjo enoto : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Grjolj], 2012. [COBISS.SI-ID 9333844]
kategorija: SU

871. Boštjan Čebulj, Plastično optično vlakno kot telekomunikacijski medij : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Čebulj], 2012. [COBISS.SI-ID 9020244]
kategorija: SU

872. Vesna Eržen, Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [V. Eržen], 2012. [COBISS.SI-ID 9605204]
kategorija: SU

873. Darko Atelšek, Posebni nanosi na optičnih vlaknih : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Atelšek], 2012. [COBISS.SI-ID 9541972]
kategorija: SU

874. Jernej Prek, Razcepniki za pasivno optično omrežje : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Prek], 2012. [COBISS.SI-ID 9571924]
kategorija: SU

875. Urban Kuhar, Razvoj merilnika za vrednotenje vpliva vremena na razširjanje satelitskih signalov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Kuhar], 2012. [COBISS.SI-ID 9467220]
kategorija: SU

876. Andrej Kurinčič, Uporaba belih svetlečih diod v komunikacijske namene : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [A. Kurinčič], 2012. [COBISS.SI-ID 9680724]
kategorija: SU

877. Robert Zagorec, Visoko stabilni fazni popravki radiofrekvenčnega signala : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Zagorec], 2012. [COBISS.SI-ID 9333588]
kategorija: SU

878. Primož Ravbar, Vlakno do končnih uporabnikov s tehnologijo gigabitnega pasivnega optičnega omrežja : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Ravbar], 2012. [COBISS.SI-ID 9093460]
kategorija: SU

879. Rajko Bukovec, Digitalno nastavljiv fazni sukalnik s preklopnimi zakasnilnimi linijami : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Bukovec], 2011. [COBISS.SI-ID 8526420]
kategorija: SU

880. Marko Šajn, Dvosmerna prostozračna optična internetna zveza : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Šajn], 2011. [COBISS.SI-ID 8516692]
kategorija: SU

881. Gorazd Gričar, Meritve lastnosti izdelanega vlakenskega optičnega ojačevalnika s primesjo erbija : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Gričar], 2011. [COBISS.SI-ID 8525652]
kategorija: SU

882. Luka Bogataj, Nizkošumni kristalni oscilator : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Bogataj], 2011. [COBISS.SI-ID 8618324]
kategorija: SU

883. Elena Ristova, Radiodifuzni FM sprejemnik z nizko medfrekvenco : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Ristova], 2011. [COBISS.SI-ID 8522324]
kategorija: SU

884. Klemen Dobravec, Sistem za napajanje senzorjev ter prenos podatkov preko optičnega vlakna v pralnih pripravah : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Dobravec], 2011. [COBISS.SI-ID 8676180]
kategorija: SU

885. Jure Zajc, Zasnova zemeljske postaje za komunikacijo s satelitom : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Zajc], 2011. [COBISS.SI-ID 8861268]
kategorija: SU

886. Matej Mihalj, Distribucija video signalov preko koaksialno kabelskega omrežja s topologijo drevesa : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Mihalj], 2010. [COBISS.SI-ID 8191572]
kategorija: SU

887. Timotej Trinko, Meritev krivinskega slabljenja optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trinko], 2010. [COBISS.SI-ID 7976276]
kategorija: SU

888. Uroš Jalovec, Možnosti za izboljšanje natančnosti satelitskih navigacijskih sistemov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Jalovec], 2010. [COBISS.SI-ID 8190548]
kategorija: SU

889. Andrej Mrgole, Optični vmesnik za priključitev domofona na mnogorodovno optično vlakno : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Mrgole], 2010. [COBISS.SI-ID 7827028]
kategorija: SU

890. Miha Tisovec, Radijski komunikacijski sistem za avtocestne predore : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Tisovec], 2010. [COBISS.SI-ID 7797844]
kategorija: SU

891. Aleš Trkov, Razvoj in izdelava optičnega vlakna z invertiranim lomnim likom : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Trkov], 2010. [COBISS.SI-ID 7747156]
kategorija: SU

892. Boris Miklavc, Razvoj naprave za preverjanje delovanja regulatorjev masnega pretoka plinov : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Miklavc], 2010. [COBISS.SI-ID 7707988]
kategorija: SU

893. Tadej Trinko, Satelitska komunikacijska oprema za sprejem signala iz mikrosatelita LAPAN-TUBSAT : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Trinko], 2010. [COBISS.SI-ID 7790676]
kategorija: SU

894. Bojan Domijanić, Vpliv presiha na prenos digitalnega signala preko mikrovalovne digitalne radijske povezave : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Domijanić], 2010. [COBISS.SI-ID 7523668]
kategorija: SU

895. Sandi Slak, Izgradnja optične povezve [!] med Ribnico in Kočevsko Reko : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Slak], 2009. [COBISS.SI-ID 6960724]
kategorija: SU

896. Gašper Kraševec, Kompenzacija disperzije na optični zvezi z valovnodolžinskim razvrščanjem : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Kraševec], 2009. [COBISS.SI-ID 7479636]
kategorija: SU

897. Jaka Simonič, Ponovna uporaba frekvenc v sistemu WiMAX : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Simonič], 2009. [COBISS.SI-ID 7001172]
kategorija: SU

898. Luka Pogačar, Prisluškovanje telekomunikacijskemu prometu pri prenosu po optičnem vlaknu : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Pogačar], 2009. [COBISS.SI-ID 7176276]
kategorija: SU

899. Andrej Predalič, Uporaba inteligentnih anten v mobilnih celičnih omrežjih in primer uporabe v GSM-omrežju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Predalič], 2009. [COBISS.SI-ID 6920276]
kategorija: SU

900. Gregor Razpet, Elektronska vezja helatnega dopirnega sistema za proizvodnjo optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Razpet], 2008. [COBISS.SI-ID 6520916]
kategorija: SU

901. Jože Bokal, Izgradnja prenosne poti iz optičnih vlaken : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Bokal], 2008. [COBISS.SI-ID 6640212]
kategorija: SU

902. Gregor Petkovšek, Komora z nadzorom temperature in vlage za testiranje vzorcev optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Petkovšek], 2008. [COBISS.SI-ID 6640724]
kategorija: SU

903. David Mugerli, Merjenje laserskega spektra z uporabo tehnike zakasnjenega lastnega mešanja v vlakenskem interferometru : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Mugerli], 2008. [COBISS.SI-ID 6520660]
kategorija: SU

904. Bojan Kuselj, Mobilna satelitska komunikacija preko satelitskega sistema Thuraya : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Kuselj], 2008. [COBISS.SI-ID 6552148]
kategorija: SU

905. Goran Radin, Primerjava gigabitnih radijskih in optičnih prostozračnih zvez : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Radin], 2008. [COBISS.SI-ID 6771028]
kategorija: SU

906. Iztok Fajdiga, Sistem za prenos radijskih signalov po optičnem vlaknu v prostorih podjetja Mobitel, d. d. : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Fajdiga], 2008. [COBISS.SI-ID 6552404]
kategorija: SU

907. Boštjan Krakar, Trenutno delujoči in prihajajoči globalni navigacijski satelitski sistemi : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Krakar], 2008. [COBISS.SI-ID 6379604]
kategorija: SU

908. Aljoša Ferderber, Vodenje procesa vlečenja optičnih vlaken : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Ferderber], 2008. [COBISS.SI-ID 6377044]
kategorija: SU

909. Bojan Cuder, Antena za naročniški modem brezžičnega širokopasovnega dostopa : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Cuder], 2007. [COBISS.SI-ID 5846356]
kategorija: SU

910. Luka Naglič, Izdelava elektro-optične fazno sklenjene zanke : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Naglič], 2007. [COBISS.SI-ID 6126420]
kategorija: SU

911. David Čebular, Načrtovanje 16 kanalnega DWDM sistema s tremi vozlišči : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Čebular], 2007. [COBISS.SI-ID 5996884]
kategorija: SU

912. Adam Raspor, Načrtovanje in izdelava anten za WLAN omrežja : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Raspor], 2007. [COBISS.SI-ID 6077268]
kategorija: SU

913. Jurij Tratnik, Poskus uporabe optičnega interferometra za varen prenos šifrirnega ključa : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Tratnik], 2007. [COBISS.SI-ID 6124372]
kategorija: SU

914. Uroš Zorc, Poskusna postavitev in meritve pasivnega optičnega omrežja za osem uporabnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Zorc], 2007. [COBISS.SI-ID 5842772]
kategorija: SU

915. Miran Jelušič, Spektralne meritve na digitalnem naročniškem vodu s pomočjo visokoimpedančnega transformatorja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Jelušič], 2007. [COBISS.SI-ID 6007636]
kategorija: SU

916. Marko Volf, Vlakno do končnega uporabnika po arhitekturi točka-točka : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Volf], 2007. [COBISS.SI-ID 6131796]
kategorija: SU

917. Gregor Srčnik, Izdelava majhnih merilnih anten za določanje lastnosti tankoplastnih absorbcijskih materialov : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Srčnik], 2006. [COBISS.SI-ID 5226580]
kategorija: SU

918. Brigita Žibert, Meritve in uporaba stimuliranega Brillouinovega sipanja v optičnih komunikacijah : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Žibert], 2006. [COBISS.SI-ID 5304916]
kategorija: SU

919. Branko Kobal, Meritve v optični zvezi z valovnodolžinskim razvrščanjem : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Kobal], 2006. [COBISS.SI-ID 5522004]
kategorija: SU

920. Miha Čuček, Merjenje povratnega slabljenja z reflektometrsko metodo nemoduliranega izvora : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Čuček], 2006. [COBISS.SI-ID 5307988]
kategorija: SU

921. Jernej Grum, Sistem za avtomatičen nadzor in merjenje optičnega vlakna v telekomunikacijskem omrežju : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Grum], 2006. [COBISS.SI-ID 5522516]
kategorija: SU

922. Goran Tadić, Aplikacijski sistem meritev slabljenja, mejne valovne dolžine in numerične aperture optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Tadić], 2005. [COBISS.SI-ID 5126740]
kategorija: SU

923. Tomaž Korošec, Brezžični sistem za širokopasovni dostop WiMAX : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Korošec], 2005. [COBISS.SI-ID 4852820]
kategorija: SU

924. Borut Jenko, Izdelava avtomatskega merilnika pasovne širine mnogorodovnega optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Jenko], 2005. [COBISS.SI-ID 4817492]
kategorija: SU

925. Matjaž Pučko, Optični reflektometer v frekvenčnem prostoru s temperaturnim spreminjanjem valovne dolžine DFB laserja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pučko], 2005. [COBISS.SI-ID 4693844]
kategorija: SU

926. Janez Guzelj, Razvoj modularnega merilnika optičnih vlakenskih povezav : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Guzelj], 2005. [COBISS.SI-ID 4569684]
kategorija: SU

927. Mensud Čović, Sistem za merjenje slabljenja, mejne valovne dolžine in numerične aperture optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Čović], 2005. [COBISS.SI-ID 5127508]
kategorija: SU

928. Duško Cvijič, Dupleksna digitalna video zveza po opitčnem [!] vlaknu : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Cvijič], 2004. [COBISS.SI-ID 4616020]
kategorija: SU

929. Drago Bunič, Frekvenčni pretvornik za satelitski sistem INMARSAT : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Bunič], 2004. [COBISS.SI-ID 4405844]
kategorija: SU

930. Jure Štricelj, Možnost za nadgradnjo optičnega omrežja v Elektro Ljubljana : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Štricelj], 2004. [COBISS.SI-ID 4525140]
kategorija: SU

931. Patrik Ritoša, Proizvajanje radiofrekvenčnega signala s pomočjo dveh svetlobnih nosilcev : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Ritoša], 2004. [COBISS.SI-ID 4342100]
kategorija: SU

932. Guillaume Dubar, Fiber bandwidth and chromatic dispersion measurement controled by computer : diplomsko delo, Ljubljana, [G. Dubar], 2003. [COBISS.SI-ID 4322388]
kategorija: SU

933. Erik Bizaj, Meritev izkoristka magnetne sklopke s permanentnimi magneti : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Bizaj], 2003. [COBISS.SI-ID 3938644]
kategorija: SU

934. Miran Meža, Vmesnik med stacionarnim ISDN in mobilnim GSM telefonskim omrežjem : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Meža], 2003. [COBISS.SI-ID 3430228]
kategorija: SU

935. Aleksander Matovski, Optična sita in kretnice za valovnodolžinski multipleks (WDM) : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Matovski], 2002. [COBISS.SI-ID 3181652]
kategorija: SU

936. Peter Milič, Optični demultiplekser s pomočjo nelinearnega zančnega zrcala : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Milič], 2002. [COBISS.SI-ID 2682964]
kategorija: SU

937. Mladen Marčeta, Optični preklopniki : diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, [M. Marčeta], 2002. [COBISS.SI-ID 3320916]
kategorija: SU

938. Tine Skok, Prostozračni optični komunikator : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Skok], 2002. [COBISS.SI-ID 3176532]
kategorija: SU

939. Sandi Bogataj, Radijske komunikacije v satelitskem sistemu Inmarsat : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Bogataj], 2002. [COBISS.SI-ID 3131988]
kategorija: SU

940. Sergej Rodman, Raziskava bližnjega polja radarjeve antene : diplomsko delo, Ljubljana, [S. Rodman], 2002. [COBISS.SI-ID 3172436]
kategorija: SU

941. Marjan Rupnik, Sistem za nadzor delovne točke Mach-Zehnderjevega modulatorja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Rupnik], 2002. [COBISS.SI-ID 3364948]
kategorija: SU

942. Marjan Grman, Umerjanje visokofrekvenčnega spektralnega analizatorja in sledilnega izvora : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Grman], 2002. [COBISS.SI-ID 2609236]
kategorija: SU

943. Uroš Mavrič, Vmesnik za direktno vzorčenje RF signala v pospeševalniku : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Mavrič], 2002. [COBISS.SI-ID 3437652]
kategorija: SU

944. Leon Pavlovič, Brezžično radijsko podatkovno omrežje na podlagi 10 Mbit/s Ethernet-a : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Pavlovič], 2001. [COBISS.SI-ID 2767700]
kategorija: SU

945. Jože Špelko, Temperaturna stabilizacija polprevodniškega laserja : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Špelko], 2001. [COBISS.SI-ID 2610260]
kategorija: SU

946. Ilija Vojvodić, Možnost uporabe glave laserskega predvajalnika : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Vojvodić], 2000. [COBISS.SI-ID 2410068]
kategorija: SU

947. Jožef Kočar, Osnovne radijske meritve na bazni postaji sistema GSM : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Kočar], 2000. [COBISS.SI-ID 2384468]
kategorija: SU

948. Mladen Radovanović, Radijske komunikacije v satelitskem sistemu ORBOCOMM : [diplomska naloga], Ljubljana, [M. Radovanović], 2000. [COBISS.SI-ID 1886804]
kategorija: SU

949. Luka Močnik, Uporaba Sagnac-ovega interferometra v žiroskopu : [diplomska naloga], Ljubljana, [L. Močnik], 1999. [COBISS.SI-ID 1666900]
kategorija: SU

950. Sašo Zadnik, Antena za merjenje jakosti GPS signalov v "L" področju : diplomska naloga, Ljubljana, [S. Zadnik], 1998. [COBISS.SI-ID 1273428]
kategorija: SU

951. Samo Vehovc, Regeneracija takta v gigabitnih optičnih zvezah : diplomska naloga, Ljubljana, [S. Vehovc], 1998. [COBISS.SI-ID 1190996]
kategorija: SU

952. Boštjan Hafner, Daljinsko zaznavanje in senzorji na satelitih za opazovanje Zemlje : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Hafner], 1997. [COBISS.SI-ID 2787156]
kategorija: SU

953. Uroš Petrič, Mobilni digitalni radijski sistem TETRA : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Petrič], 1997. [COBISS.SI-ID 2885460]
kategorija: SU

954. Sašo Savić, Razširjanje valov ob železniški progi : diplomska naloga, Ljubljana, [S. Savić], 1997. [COBISS.SI-ID 2781268]
kategorija: SU

955. Borut Muženič, Satelitski navigacijski sistem GPS : diplomska naloga, Ljubljana, [B. Muženič], 1997. [COBISS.SI-ID 2749780]
kategorija: SU

956. Matjaž Mušič, Analiza mobilnega celičnega sistema IS-95 : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Mušič], 1996. [COBISS.SI-ID 2885716]
kategorija: SU

957. Andrej Požar, Razširjanje radijskih valov prek neravnih površin v mobilnih komunikacijah : diplomska naloga, Ljubljana, [A. Požar], 1996. [COBISS.SI-ID 2934868]
kategorija: SU

958. Miran Saksida, Modeli razširjanja radijskih valov v urbanih področjih : diplomska naloga, Ljubljana, [M. Saksida], 1994. [COBISS.SI-ID 3001172]
kategorija: SU


Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) :: Nazaj

959. Boštjan Malej, Sistem brezžične krajevne zanke WLL : zaključna naloga, Ljubljana, [B. Malej], 2001. [COBISS.SI-ID 2681428]
kategorija: SU

960. Miroslav Mučič, Optični kabli na daljnovodih : zaključna naloga, Ljubljana, [M. Mučič], 2000. [COBISS.SI-ID 2322772]
kategorija: SU

961. Matjaž Žnidaršič, Sistem digitalne mobilne telefonije GSM : zaključna naloga, Ljubljana, [M. Žnidaršič], 1997. [COBISS.SI-ID 3550804]
kategorija: SU

962. Amir Bobič, NTM sistem mobilne telefonije : zaključna naloga, Ljubljana, [A. Bobič], 1996. [COBISS.SI-ID 3607124]
kategorija: SU


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) :: Nazaj

963. Miha Bevk, Laserska optična vlakna in sistem za merjenje numerične odprtine : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [M. Bevk], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96377. [COBISS.SI-ID 11845204]
kategorija: SU

964. Blaž Lavrič, Optično vlakenske sonde za fluorimetrijo : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [B. Lavrič], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92822. [COBISS.SI-ID 11788372]
kategorija: SU

965. Aljaž Hrastar, Stabilizacija optične moči in temperature laserskega modula : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [A. Hrastar], 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96378. [COBISS.SI-ID 11844436]
kategorija: SU

966. David Trček, Fiksni brezžični širokopasovni sistemi : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [D. Trček], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83710. [COBISS.SI-ID 11457108]
kategorija: SU

967. Domen Drnovšek, Frekvenčni standard nadzorovan z GPS navigacijskim sistemom : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [D. Drnovšek], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85509. [COBISS.SI-ID 11518292]
kategorija: SU

968. Anže Žvanut, Gigabitno pasivno optično omrežje in LTE : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [A. Žvanut], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85545. [COBISS.SI-ID 11511892]
kategorija: SU

969. Luka Grabar, Koncept mobilnega omrežja pete generacije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [L. Grabar], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80908. [COBISS.SI-ID 11327572]
kategorija: SU

970. Matej Mikanec, Lomni liki in disperzija optičnih valovodov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [M. Mikanec], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85544. [COBISS.SI-ID 11512660]
kategorija: SU

971. Simon Culot, Optično dostopovno omrežje s tehnologijo DVB-C : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [S. Culot], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85897. [COBISS.SI-ID 11586388]
kategorija: SU

972. Andrej Lozar, Posledice in kompenzacija barvne disperzije v optičnih vlakenskih zvezah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [A. Lozar], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83448. [COBISS.SI-ID 11462484]
kategorija: SU

973. David Boben, Simulacije porazdelitve brezžičnega signala z numeričnim programom HFSS : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [D. Boben], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85614. [COBISS.SI-ID 11515988]
kategorija: SU

974. Sanel Garibović, Temperaturna stabilizacija optičnega vlakna : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [S. Garibović], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85898. [COBISS.SI-ID 11588436]
kategorija: SU

975. Admir Avdić, Prilagodljivo optično prenosno omrežje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [A. Avdić], 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30794. [COBISS.SI-ID 11019092]
kategorija: SU

976. Gašper Knavs, Meritve v pasivnem optičnem omrežju : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [G. Knavs], 2014. [COBISS.SI-ID 10848084]
kategorija: SU

977. Sandi Cvitkovič, Napredne satelitske komunikacijske tehnike za video prenos : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [S. Cvitkovič], 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29598. [COBISS.SI-ID 10847828]
kategorija: SU


Mentor - drugo :: Nazaj

978. Vesna Eržen, Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Batagelja, Ljubljana, [V. Eržen], 2012. [COBISS.SI-ID 9579348]

979. David Navas Gómez, Measurement of the characteristics of erbium doped fiber amplifier : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Navas Gómez], 2005. [COBISS.SI-ID 8901972]

980. Jorge Raúl Fuentes Gallego, Terminal node controller at 10Mbits/s and ultra wide band FM radio transceiver at 5.8 GHz for packet radio : diplomsko delo, Ljubljana, [J. R. Fuentes Gallego], 2003. [COBISS.SI-ID 4322644]


Prevajalec :: Nazaj

981. Dragoslav Dobričić, "Tranzistorski ojačevalniki za VHF", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 3, str. 25-29, jun. 2001. [COBISS.SI-ID 125573888]
kategorija: SU

982. Dragoslav Dobričić, "Ceneni nizkošumni antennski ojačevalci za VHF in UHF z BF998", CQ ZRS (Tisk. izd.), letn. 12, št. 4, str. 27-32, jun. 2001. [COBISS.SI-ID 125576960]
kategorija: SU


Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) :: Nazaj

983. Luka Bogataj, Zasnova in izvedba visokostabilnega optoelektronskega oscilatorja : doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Bogataj], 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87058. [COBISS.SI-ID 11647572]
kategorija: SU


Somentor pri diplomskih delih :: Nazaj

984. Dejan Jurač, Svetlobni merilnik moči za neposredno vključitev v CWDM optično komunikacijsko zvezo : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Jurač], 2012. [COBISS.SI-ID 9088596]
kategorija: SU

985. Robert Zagorec, Visoko stabilni fazni popravki radiofrekvenčnega signala : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Zagorec], 2012. [COBISS.SI-ID 9333588]
kategorija: SU

986. Jaka Simonič, Ponovna uporaba frekvenc v sistemu WiMAX : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Simonič], 2009. [COBISS.SI-ID 7001172]
kategorija: SU

987. Dragan Guslov, Električno krmiljena prilagodljiva štirisektorska WLAN antena : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Guslov], 2008. [COBISS.SI-ID 6806356]
kategorija: SU

988. Adam Raspor, Načrtovanje in izdelava anten za WLAN omrežja : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Raspor], 2007. [COBISS.SI-ID 6077268]
kategorija: SU

989. Jurij Tratnik, Poskus uporabe optičnega interferometra za varen prenos šifrirnega ključa : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Tratnik], 2007. [COBISS.SI-ID 6124372]
kategorija: SU

990. Uroš Zorc, Poskusna postavitev in meritve pasivnega optičnega omrežja za osem uporabnikov : diplomsko delo, Ljubljana, [U. Zorc], 2007. [COBISS.SI-ID 5842772]
kategorija: SU

991. Brigita Žibert, Meritve in uporaba stimuliranega Brillouinovega sipanja v optičnih komunikacijah : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Žibert], 2006. [COBISS.SI-ID 5304916]
kategorija: SU

992. Tomaž Korošec, Brezžični sistem za širokopasovni dostop WiMAX : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Korošec], 2005. [COBISS.SI-ID 4852820]
kategorija: SU

993. Borut Jenko, Izdelava avtomatskega merilnika pasovne širine mnogorodovnega optičnega vlakna : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Jenko], 2005. [COBISS.SI-ID 4817492]
kategorija: SU

994. Matjaž Pučko, Optični reflektometer v frekvenčnem prostoru s temperaturnim spreminjanjem valovne dolžine DFB laserja : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Pučko], 2005. [COBISS.SI-ID 4693844]
kategorija: SU


Somentor - drugo :: Nazaj

995. David Navas Gómez, Measurement of the characteristics of erbium doped fiber amplifier : diplomsko delo, Ljubljana, [D. Navas Gómez], 2005. [COBISS.SI-ID 8901972]


Oseba, ki intervjuva :: Nazaj

996. Izzat Darwazeh (intervjuvanec), "Omrežje omrežij", Moj mikro (Slov. izd.), letn. 29, št. 11/12, str. 10-11, nov.-dec. 2013. [COBISS.SI-ID 10331988]


Fotograf :: Nazaj

997. Klapavica in njen okus po morju : za sladokusce in tiste, ki želijo izvedeti še kaj več ---, Ljubljana, Božnar & Partner, 2012. [COBISS.SI-ID 1111090526]


Drugo :: Nazaj

998. Zbornik predavanja, Ljubljana, Zveza radioamaterjev Slovenije, 1986. [COBISS.SI-ID 20440321]

NERAZPOREJENO :: Nazaj


999. Boštjan Batagelj, Marko Meža, Marko Jankovec, Drago Tacar, Riko Jerman, Nina Gržinič Frelih, Gregor Geršak, Tekmovanje v znanju tehnologij 2016 : bilten, [Ljubljana], Fakulteta za elektrotehniko, 2016. [COBISS.SI-ID 11733844]

1000. Boštjan Batagelj, Manca Gale, Blaž Lavrič, Jan Fišer, Jurij Tratnik, Aljaž Bešter Cerar, Po kreativni poti do tehnologije za večjedrna optična vlakna, https://www.youtube.com/watch?v=U9VuW3OYHBA. [COBISS.SI-ID 11095380]

1001. Boštjan Batagelj, Aleš Berkopec, Drago Tacar, Dejan Križaj, Jože Guna, Nina Gržinič Frelih, Gregor Geršak, Tekmovanje v znanju tehnologij 2015 : bilten, [Ljubljana], Fakulteta za elektrotehniko, 2015. [COBISS.SI-ID 11733588]

1002. Adam Raspor, Matjaž Vidmar, "Krožni valovod z zelo veliko smernostjo in izkoristkom osvetlitvene odprtine", Elektrotehniški vestnik, letn. 77, št. 2/3, str. 131-136, 2010. [COBISS.SI-ID 255918848]

1003. Matjaž Vidmar, Radiokomunikacije, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 223773696]

1004. Matjaž Vidmar, "DSP računalnik", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 1 (1992), str. 23-34 ; št.3 (1992), str.22-31. Ilustr. [COBISS.SI-ID 48958976]

1005. Matjaž Vidmar, "Mostični reflektometer 100kHz - 2.5GHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 2 (1992), str. 25-35. [COBISS.SI-ID 48959744]

1006. Matjaž Vidmar, "Tranzistorski močnostni ojačevalnik za 145MHz", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 4 (1992), str. 28-36. [COBISS.SI-ID 48960256]

1007. Matjaž Vidmar, "Satelit AMSAT Phase 3 - D : Matjaž Vidmar", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 4 (1992), str. 43-50. [COBISS.SI-ID 48961792]

1008. Matjaž Vidmar, "Dvostopenjski predojačevalec za L področje", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 6 (1992), str. 41-46. [COBISS.SI-ID 48962304]

1009. Matjaž Vidmar, "Izboljšani manchester modem", CQ ZRS (Tisk. izd.), 3, št. 6 (1992), str. 47-58. [COBISS.SI-ID 48963584]

1010. Matjaž Vidmar, "FM sprejemnik/oddajnik za VHF in UHF", CQ YU3, št. 2 (junij 1990), str. 47-59 ; št. 3 (avgust 1990), str. 36-49. [COBISS.SI-ID 48943616]