language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2003

1.01 Izvirni znanstveni članek

VEHOVC, Samo, VIDMAR, Matjaž, PAOLETTI, Arianna. 80 Gbit/s optical clock recovery with automatic lock acquisition using electrical phase-locked loop. Electron. Lett.. [Print ed.], 2003, vol. 39, no. 8, str. 673-674. [COBISS.SI-ID 3455316]

BATAGELJ, Boštjan. Merilne vezave za merjenje nelinearnega koeficienta optičnega vlakna = Optical fiber nonlinear coefficient measurement schemes. Elektroteh. vestn., 2003, letn. 70, št. 4, str. 304-309. [COBISS.SI-ID 4015444]

1.04 Strokovni članek

VIDMAR, Matjaž. Letalska VHF-AM-radijska postaja. Svet elektron.. [Tiskana izd.], jul.-avg. 2003, letn. 10, št. 100, str. 44-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 214329088

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Dvofrekvenčni optični merilni vir za merjenje nelinearnega koeficienta optičnega vlakna. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 331-334, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3940436]

MILIČ, Peter, BATAGELJ, Boštjan. Prikaz optičnega demultpleksiranja s pomočjo vlakenskega nelinearnega optičnega zrcala. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 79-82, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3940692]

BATAGELJ, Boštjan. Generiranje dveh enako polariziranih optičnih frekvenčnih komponent z Mach-Zehnderjevim modulatorjem. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 83-86, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3940948]

BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Dvofrekvenčni optični merilni vir za merjenje nelinearnega koeficienta optičnega vlakna. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik dvanajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2003, 25. - 26. september 2003, Ljubljana, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2003, str. 331-334, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3940436]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Elektronika na meji zmogljivosti. V: BUDIN, Jožko (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2003, str. [1-18]. [COBISS.SI-ID 4280916]

BATAGELJ, Boštjan. Kerrove nelinearnosti optičnega vlakna. V: BUDIN, Jožko (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2003, 23 str. [COBISS.SI-ID 3384148]

VEHOVC, Samo. Optično časovno multipleksiranje - OTDM. V: BUDIN, Jožko (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2003, str. [1-26]. [COBISS.SI-ID 3367252]

1.25 Drugi članki ali sestavki

BATAGELJ, Boštjan. Slovar kratic s področja optičnih komunikacij. V: BUDIN, Jožko (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 29. - 31. januar 2003. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2003, 4 str. [COBISS.SI-ID 3384404]

BATAGELJ, Boštjan. Primerjava merilnih vezav za določevanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna. V: KLANJŠEK, Martin (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : e-zbornik. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 1-11. [COBISS.SI-ID 3477844]

BATAGELJ, Boštjan. Primerjava merilnih vezav za določevanje nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna = Comparison of measurement schemes for determination of single-mode optical fiber nonlinear coefficient. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), ZORKO, Andrej (ur.), JEGLIČ, Peter (ur.), NEMEC, Damjan (ur.), ŠETINC, Marko (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - ena znanost : zbornik povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2003, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 3477588]