language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2004

1.01 Izvirni znanstveni članek

CACCIOLI, D., VEHOVC, Samo, VIDMAR, Matjaž. Field demonstration of in-line all-optical wavelength conversion in a WDM dispersion managed 40-Gbit/s link. IEEE j. sel. top. quantum electron.. [Print ed.], 2004, vol. 10, no. 2, str. 356-361. [COBISS.SI-ID 4281428]

PAJNTAR, Radovan, VIDMAR, Matjaž, SUCHE, Hubertus, PAOLETTI, Arianna, SCHIFFINI, Alessandro. PMD penalty monitor for automatic PMD compensation of 40-Gb/s RZ data. IEEE photonics technol. lett., 2004, vol. 16, no. 4, str. 1203-1205. [COBISS.SI-ID 4585300]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Use of four-wave mixing in optical fibers for applications in transparent optical networks. V: MARCINIAK, Marian (ur.). 6th International Conference on Transport Optical Networks, Wroclaw, Poland, July 4-8, 2004, collocated with 3rd Workshop on All-Optical Routing, July 5 ... [et al.]. Proceedings. Piscataway: IEEE, cop. 2004, vol. 1, str. 215-220. [COBISS.SI-ID 4347988]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

BATAGELJ, Boštjan, TOMAŽIČ, Sašo. Meritev PDM z metodo fiksnega analizatorja = Measurement of PMD with fixed analyser measurement technique. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. A, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 4399956]

RITOŠA, Patrik. Možnost uporabe direktnega opto-električnega pretvornika za mobilna omrežja naslednjih generacij. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. A, str. 167-170. [COBISS.SI-ID 4528468]

LAPUH, Rado, PAJNTAR, Radovan. Calculable filter for Josephson arbitary wafeform synthesis. V: 2004 conference on precision electromagnetic measurements digest, London, UK, 27 June - 2 July 2004. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2004, str. 152-153. [COBISS.SI-ID 26011397]

LAPUH, Rado, PAJNTAR, Radovan, RYDLER, K.-E., TARASSO, V., STENARSSON, V. CCEM key comparison CCEM.RF-K10.CL(GT/RF 99-2) power in 50. V: 2004 conference on precision electromagnetic measurements digest, London, UK, 27 June - 2 July 2004. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2004, str. 152-153, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26011653]

RYDLER, K.-E., TARASSO, V., LAPUH, Rado, PAJNTAR, Radovan. A method for the dissemination of the AC-voltage of a Josephson arbitrary waveform synthesizer. V: 2004 conference on precision electromagnetic measurements digest, London, UK, 27 June - 2 July 2004. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2004, str. 162-163, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26070277]

PAJNTAR, Radovan. Prve meritve polarizacijske rodovne disperzije na položenih optičnih vodnikih v Sloveniji. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004, str. 253-. [COBISS.SI-ID 25868037]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Sodobne komponente v optičnih komunikacijah. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004, str. 52-61. [COBISS.SI-ID 4281684]

BATAGELJ, Boštjan. Preproste meritve na optičnih vlaknih. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Ljubljana, 28.-30. januar 2004. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2004, str. 1-26. [COBISS.SI-ID 4306004]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

BATAGELJ, Boštjan. Dvofrekvenčni merilnik nelinearnega koeficienta enorodovnega optičnega vlakna na osnovi štirivalovnega mešanja = Two-tone nonlinear-coefficient meter of single-mode optical fiber based by four wave mixing. V: KLANJŠEK, Martin (ur.), JEGLIČ, Peter (ur.), ZORKO, Andrej (ur.), ŠETINC, Marko (ur.). Znanstveno delo podiplomskih študentov v Sloveniji - "publish or perish!" : knjiga povzetkov. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2004, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 4670548]