language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2005

1.01 Izvirni znanstveni članek

RITOŠA, Patrik, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Optically steerable antenna array for radio over fibre transmission. Electron. Lett.. [Print ed.], Aug. 2005, vol. 41, no. 16, str. 917-918, ilustr. [COBISS.SI-ID 4905300]

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. High-speed single D-flip-flop pseudo-random bit sequence generator = Gigabitni psevdonaključni podatkovni izvor. Inf. MIDEM, jun. 2005, letn. 35, št. 2, str. 72-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 4950356]

VIDMAR, Matjaž. An archery-target antenna. Microw. j. (Int. ed.), May 2005, vol. 48, no. 5, str. 222-230, ilustr. [COBISS.SI-ID 4795988]

VIDMAR, Matjaž. An improved microwave weed killer. Microw. j. (Int. ed.), Oct. 2005, vol. 48, no. 10, str. 116-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 5024084]

VIDMAR, Matjaž. Design improves 4.3-GHz radio altimeter accuracy. Microw. RF, Jun. 2005, str. 57-70, ilustr. [COBISS.SI-ID 4876116]

1.04 Strokovni članek

VIDMAR, Matjaž. Programator za govorno vezje ISD2560. Svet elektron.. [Tiskana izd.], apr. 2005, letn. 12, št. 119, str. 50-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 4665428]

VIDMAR, Matjaž. Uporaba modulov za GPS sprejemnike. Svet elektron.. [Tiskana izd.], sep. 2005, letn. 12, št. 123, str. 30-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 4970836]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Noninterferoetric measurement schemes for determination of single mode optical fiber nonlinear coefficien : a comparative study. V: 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005. Proceedings of CAOL 2005. Kharkov (Ukraine): V. N. Karazin Kharkiv National University; Guanajuato (Mexico); University, 2005, str. 200-207, ilustr. [COBISS.SI-ID 4930388]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

RITOŠA, Patrik, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Optically steerable antenna systems overview. V: 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005. Proceedings of CAOL 2005. Kharkov (Ukraine): V. N. Karazin Kharkiv National University; Guanajuato (Mexico); University, 2005, str. 180-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 4929620]

PUČKO, Matjaž, BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Optical frequency-domain reflectometer with temperature change of the DFB laser wavelenght. V: 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005. Proceedings of CAOL 2005. Kharkov (Ukraine): V. N. Karazin Kharkiv National University; Guanajuato (Mexico); University, 2005, str. 294-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 4929876]

BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Single mode optical fiber nonlinear coefficient measurement based on four wave mixing method with novel two-tone optical source. V: 2nd International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers, Yalta, Crimea, Ukraine, September 12-17, 2005. Proceedings of CAOL 2005. Kharkov (Ukraine): V. N. Karazin Kharkiv National University; Guanajuato (Mexico); University, 2005, str. 325-327, ilustr. [COBISS.SI-ID 4930132]

BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. Fibre non-linear coefficient measurement based on four-wave mixing method with two-tone optical source. V: 4th IEEE/LEOS Workshop on Fibres and Optical Passive Components, Mondello (Palermo), Italy, June 22-24, 2005. Proceedings of WFOPC2005 : 4th IEEE/LEOS Workshop on Fibres and Optical Passive Components, Mondello (Palermo), Italy, June 22-24, 2005. Piscataway: IEEE, cop. 2005, str. 152-157, ilustr. [COBISS.SI-ID 4932948]

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Full-rate PRBS generation method for the highest data rates. V: MALIČ, Barbara (ur.), BELAVIČ, Darko (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 165-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 4925012]

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. 2,5 Gbit/s psevdonaključni podatkovni izvor. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 70-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 4950612]

CVIJIČ, Duško, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Dupleksna digitalna video zveza po optičnem vlaknu. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 129-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 4943188]

RITOŠA, Patrik, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Združitev prenosa radia prek optike s pametnimi antenami za najzmogljivejša brezžična omrežja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 133-136, ilustr. [COBISS.SI-ID 4943444]

BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž. Izračun razmerja komponent pri meritvah nelinearnega koeficienta s pomočjo lastne fazne modulacije. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 155-158, ilustr. [COBISS.SI-ID 4943700]

SRČNIK, Gregor, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Izdelava majhnih zančnih merilnih anten za določanje parametrov mikrovalovnega absorberja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 163-166, ilustr. [COBISS.SI-ID 4944212]

PUČKO, Matjaž, BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž. Optični reflektometer v frekvenčnem prostoru s temperaturnim spreminjanjem valovne dolžine laserja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 167-170, ilustr. [COBISS.SI-ID 4944980]

JENKO, Borut, BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Avtomatski merilnik pasovne širine mnogorodovnega optičnega vlakna. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 171-174, ilustr. [COBISS.SI-ID 4945492]

KOROŠEC, Tomaž. WiMAX - tehnologija za brezžični širikopasovni dostop. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. A, str. 125-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 5185108]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Pregled komunikacijskih načinov in tehnik. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 26-35. [COBISS.SI-ID 4590676]

BATAGELJ, Boštjan. Disperzija optičnega vlakna. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 83-107. [COBISS.SI-ID 4589908]

BATAGELJ, Boštjan. Storitev trojček preko PON in FTTx arhitekture. V: HUDOBIVNIK, Alojz (ur.), HUMAR, Iztok (ur.), VLAOVIČ, Boštjan (ur.). Osemnajsta delavnica o telekomunikacijah, Storitev trojček, 14. in 15. november 2005, Ljubljana. Storitev trojček, (VITEL, 18). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2005, f. 91-96, ilustr. [COBISS.SI-ID 5188180]

PAVLOVIČ, Leon. Psevdonaključni binarni podatkovni izvor za OC-48/STM-16. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 75-81. [COBISS.SI-ID 4590164]

RITOŠA, Patrik. Uporaba optičnih signalov za generacijo radiofrekvenc. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2005, str. 69-74. [COBISS.SI-ID 4590420]