language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2006

1.01 Izvirni znanstveni članek

KOROŠEC, Tomaž, RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž. Varactor-tuned microstrip-patch antenna with frequency and polarisation agility. Electron. Lett.. [Print ed.], Aug. 2006, vol. 42, no. 18, str. 1015-1017, ilustr.

RESNIK, Drago, VRTAČNIK, Danilo, BATAGELJ, Boštjan, ALJANČIČ, Uroš, MOŽEK, Matej, AMON, Slavko. Silicon optical microstructures based on wet micromachining = Silicijeve optične mikrostrukture realizirane z mikroobdelavo. Inf. MIDEM, mar. 2006, letn. 36, št. 1, str. 1-10, ilustr.

1.04 Strokovni članek

BATAGELJ, Boštjan. Optične komunikacije v sedanjosti in prihodnosti. Avtomatika (1999). [Tiskana izd.], 2006, letn. 7, št. 69, str. 22-23, ilustr.

1.05 Poljudni članek

BUDIN, Jožko, BATAGELJ, Boštjan. Z optičnim vlaknom 15.000-krat okrog Zemlje. Delo (Ljubl.), 26. jan. 2006, leto 48, št. 21, str. 17, ilustr.

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Multi-gigabit pseudo-random binary sequence generator and tester. V: LANGER, Kalus-Dieter (ur.), FAULKNER, David W. (ur.), NEAT, Rosamund (ur.). 11th European Conference on Networks and Optical Communications and International Workshop on Optical Cabling and Infrastructure. NOC 2006 proceedings : 11th European Conference on Networks and Optical Communications, incorporating papers of International Workshop on Optical Cabling and Infrastructure. Berlin: Fraunhofer Institute for Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut, 2006, str. 353-359, ilustr.

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. 2.5 Gbit/s PRBS generator and checker. V: GRGIĆ, Mislav (ur.), GRGIĆ, Sonja (ur.). 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia. Proceeding Elmar-2006, (Proceedings ELMAR). Zadar: Croatian society Electronics in Marine: = ELMAR, 2006, str. 363-366, ilustr.

RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Smart antennas and radio over fibre for next generation wireless networks. V: IASTED Interantional Conference on Networks and Communication Systems, March 29-31, 2006, Chiang Mai, Thailand. Proceedings of the IASTED International Conference on Networks and Communication Systems, March 29-31, 2006, Chiang Mai, Thailand : a publication of The International Association of Science and Technology for Development - IASTED. Anaheim; Calgary; Zürich: ACTA Press, cop. 2006, str. 461-466, ilustr.

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Practical 2.5 Gbit/s digital design using discrete logic components. V: BELAVIČ, Darko (ur.), KOSEC, Marija (ur.), ŠORLI, Iztok (ur.). EMPS 2006 - 4th European Microelectronics and Packaging Symposium with Table-Top Exhibition, May 21-24, 2006, Terme Čatež, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: Midem, cop. 2006, str. 395-400, ilustr.

RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Več-sektorske naročniške antene za WiMAX sistem. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. A, str. 111-114, ilustr.

JURDANA, Irena, ZENTNER PILINSKY, Sonja, BATAGELJ, Boštjan. PMD measurements in telecom networks. V: GRGIĆ, Mislav (ur.), GRGIĆ, Sonja (ur.). 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia. Proceeding Elmar-2006, (Proceedings ELMAR). Zadar: Croatian society Electronics in Marine: = ELMAR, 2006, str. 375-378, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž. Measurement of PMD with a fixed analyzer measurement technique. V: GRGIĆ, Mislav (ur.), GRGIĆ, Sonja (ur.). 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia. Proceeding Elmar-2006, (Proceedings ELMAR). Zadar: Croatian society Electronics in Marine: = ELMAR, 2006, str. 379-382, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan, RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž, ZENTNER PILINSKY, Sonja. PMD compensators. V: GRGIĆ, Mislav (ur.), GRGIĆ, Sonja (ur.). 48th International symposium ELMAR-2006 focused on multimedia signal processing and communications, 07-09 June 2006, Zadar, Croatia. Proceeding Elmar-2006, (Proceedings ELMAR). Zadar: Croatian society Electronics in Marine: = ELMAR, 2006, str. 383-386, ilustr.

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Svetlobni merilniki odbojnosti. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 29-38, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan. Optični dostop. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 39-47, ilustr.

PAVLOVIČ, Leon. Merilnik bitnih napak v optični zvezi. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 224-230, ilustr.

RITOŠA, Patrik. Optična obdelava radiofrekvenčnih signalov. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 118-128, ilustr.

KOROŠEC, Tomaž. Simulacija optičnih zvez. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2006. Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2006, str. 232-235, ilustr.

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

VIDMAR, Matjaž, BATAGELJ, Boštjan. An overview of optical communications research at the University of Ljubljana. V: Radionica "Optičke mreže i mrežne tehnologije", Zagreb, 20. listopada 2006. Zagreb: Tehničko Veleučilište, 2006, str. 64-70, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan. Impact of fiber nonlinearity on optical communications. V: Radionica "Optičke mreže i mrežne tehnologije", Zagreb, 20. listopada 2006. Zagreb: Tehničko Veleučilište, 2006, str. 31-43, ilustr.

VIDMAR, Matjaž, BATAGELJ, Boštjan. An overview of optical communications research at the University of Ljubljana. V: Radionica "Optičke mreže i mrežne tehnologije", Zagreb, 20. listopada 2006. Zagreb: Tehničko Veleučilište, 2006, str. 64-70, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan. Fotonika v telekomunikacijah. V: MEŠL, Mateja, VEDLIN, Boris, RENKO, Janez, MOŽINA, Janez, MAJARON, Boris, ĐONLAGIĆ, Denis, ZRIMEC, Alexis, ČOPIČ, Martin, BATAGELJ, Boštjan. 2. konferenca Tehnološke platforme Fotonika 21, 20. 9. 2006, Ljubljana. Tehnološka platforma : Fotonika 21 : 2. strateška konferenca : optoelektronske tehnologije : Fotonika 21 : slovenske tehnološke platforme Fotonika 21. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, 2006, str. 1-7, ilustr.