language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2007

1.01 Izvirni znanstveni članek

RITOŠA, Patrik, VIDMAR, Matjaž. Remote optically controllable antenna array using a single optical fiber for RoF reception. Microw. opt. technol. lett. (Print), Jun. 2007, vol. 49, no. 6, str. 1349-1353, ilustr.

KOROŠEC, Tomaž, RITOŠA, Patrik, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. An adaptive WiMAX antenna for indoor use. Microw. j. (Int. ed.), May 2007, vol. 50, no. 5, str. 192-200, ilustr.

1.04 Strokovni članek

ZORC, Uroš, BATAGELJ, Boštjan. Nadzor pasivnega optičnega dostopovnega omrežja. Avtomatika (1999). [Tiskana izd.], 2007, letn. 7, št. 71, str. 13-17, ilustr.

1.05 Poljudni članek

BUDIN, Jožko, BATAGELJ, Boštjan. Varen prenos podatkov tudi po nevarovanem omrežju : optične komunikacije s pomočjo kvantne kriptografije. Delo (Ljubl.), 25. jan. 2007, leto 49, št. 20, str. 18, ilustr.

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž, BATAGELJ, Boštjan. Pametne naročniške antene za WiMAX sistem. V: UMEK, Anton (ur.), ERJAVEC, Tom (ur.), KOS, Anton (ur.), MEŠE, Pavel (ur.), VLAOVIČ, Boštjan (ur.). Devetnajsta delavnica o telekomunikacijah, 16. in 17. april 2007, Brdo pri Kranju. Brezžični širokopasovni dostop, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije: Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 39-43, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan. Evolucija pasivnih optičnih omrežij. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.). Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju. Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije: Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 9-16, ilustr.

ZORC, Uroš, BATAGELJ, Boštjan. Nadzor v PON. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.). Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju. Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije: Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 23-28, ilustr.

BATAGELJ, Boštjan. Optični dostop preko arhitekture točka-točka. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.). Dvajseta delavnica o telekomunikacijah, 5. in 6. november 2007, Brdo pri Kranju. Optična dostopovna omrežja : zbornik referatov, (VITEL), (Delavnica o telekomunikacijah, 20). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije: Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2007, f. 45-49, ilustr

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

PAVLOVIČ, Leon, KOROŠEC, Tomaž, VIDMAR, Matjaž, FERIANIS, M., ROSSI, F., HACKER, K., LOEHL, F., SCHLARB, H. Developments at elettra of the electronics for the bunch-arrival monitor. V: DIPAC 2007. [s. l.: s. n.], 2007, str. 310-312, ilustr.

RITOŠA, Patrik, KOROŠEC, Tomaž. Four-sector WiMAX subscriber antenna prototypes for 2.6 GHz and 3.45 GHz. V: Proceedings of the IASTED International Conference on Communication Systems, Networks, and Applications, October 8-10, 2007, Beijing, China. Anaheim; Calgary; Zurich: Acta Press, 2007, str. 152-157, ilustr.

KOROŠEC, Tomaž, RITOŠA, Patrik. A frequency and polarization reconfigurable microstrip patch antenna for adaptive wireless networks. V: Proceedings of the IASTED International Conference on Communication Systems, Networks, and Applications, October 8-10, 2007, Beijing, China. Anaheim; Calgary; Zurich: Acta Press, 2007, str. 158-162, ilustr.

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

BATAGELJ, Boštjan. Uvod v kvantno kriptografijo. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 33-40, ilustr.

ZORC, Uroš, BATAGELJ, Boštjan. Nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 155-164, ilustr.

PAVLOVIČ, Leon. Generiranje mm-radiofrekvenčnega signala s fotomešanjem optičnih nosilcev. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 197-204, ilustr.

KOROŠEC, Tomaž. Rodovno vklenjeni vlakenski laserji. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 55-63, ilustr.

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

VIDMAR, Matjaž. Fazno-sklenjene zanke v optičnih komunikacijah. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, cop. 2007, str. 21-31, ilustr.

ZORC, Uroš, BATAGELJ, Boštjan. Nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007.

BATAGELJ, Boštjan. Uvod v kvantno kriptografijo. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007.

PAVLOVIČ, Leon. Generiranje mm-radiofrekvenčnega signala s fotomešanjem optičnih nosilcev. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007.

KOROŠEC, Tomaž. Rodovno vklenjeni vlakenski laserji. V: BUDIN, Jožko (ur.), BATAGELJ, Boštjan (ur.). Strokovni seminar Optične komunikacije 2007, Ljubljana, 31. 1. - 2. 2. 2007. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, cop. 2007.