language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2008

1.01 Izvirni znanstveni članek

NAGLIČ, Luka, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Improved phase detector for electro-optical phase-locked loops. Electron. Lett.. [Print ed.], Jun. 2008, vol. 44, no. 12, str. 758-760, ilustr. [COBISS.SI-ID 6594388]

1.04 Strokovni članek

BATAGELJ, Boštjan. Optično dostopovno omrežje. Avtomatika (1999). [Tiskana izd.], 2008, letn. [9], št. 79, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 6309204]

1.05 Poljudni članek

BATAGELJ, Boštjan, BUDIN, Jožko. Vlakno do doma, novost in izziv : telekomunikacije. Delo (Ljubl.), 10. jan. 2008, leto 50, št. 7, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 6310740]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

CHARBONNIER, B., NAGLIČ, Luka, PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Photonics for broadband radio communications at 60 GHz in access and home networks. V: The 2008 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics jointly held with the 2008 Asia-Pacific Microwave Photonics Conference, Sept. 30-Oct. 3, 2008, Gold Coast, Australia. MWP2008/APMP2008. Piscataway: IEEE, cop. 2008, str. 5-8, ilustr. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4666620&isnumber=4666616. [COBISS.SI-ID 6835540]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

HUMAR, Iztok, BATAGELJ, Boštjan, GUSLOV, Dragan, BEŠTER, Janez. Scenariji in algoritmi za preklapljanje med antenami pri prilagodljivi dvokvadratni štiri-sektorski WLAN anteni. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, zv. A, str. 77-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 6719828]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

NAGLIČ, Luka, PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž. Elektro-optična fazno-sklenjena zanka. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 93-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 6406996]

BATAGELJ, Boštjan. Modulacija v optičnih komunikacijah. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 41-49, ilustr. [COBISS.SI-ID 6308180]

BATAGELJ, Boštjan. PtP in PtMP optična dostopovna omrežja. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 171-182, ilustr. [COBISS.SI-ID 6308436]

PAVLOVIČ, Leon. Elektronika za direktno modulacijo polprevodniškega laserja. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 99-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 6406740]

RITOŠA, Patrik. Nastavljivi laserji. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 117-122, ilustr. [COBISS.SI-ID 6344276]

KOROŠEC, Tomaž. Optična spektralna analiza na osnovi SBS. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 79-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 6343764]

TRATNIK, Jurij. Kvantno šifriranje v teoriji in praksi. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 85-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 6747988]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

TRATNIK, Jurij. Uporaba interferometra za varen prenos šifrirnega ključa. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, zv. B, str. 385-386, ilustr. [COBISS.SI-ID 6747476]

NAGLIČ, Luka. Fazni detektor za elektro-optično fazno-sklenjeno zanko. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, zv. B, str. 387-388, ilustr. [COBISS.SI-ID 6747732]

1.25 Drugi članki ali sestavki

BATAGELJ, Boštjan. Slovar kratic s področja optičnih komunikacij. V: BATAGELJ, Boštjan (ur.), BUDIN, Jožko (ur.). Optične komunikacije : zbornik : proceedings. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: = Faculty of Electrical Engineering, 2008, str. 249-254, ilustr. [COBISS.SI-ID 6308948]