language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2010

1.01 Izvirni znanstveni članek

BATAGELJ, Boštjan. Možnosti izvedb optičnega dostopovnega omrežja z arhitekturo točka-točka. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2010, letn. 77, št. 5, str. 259-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 8204628]

STÖHR, Andreas, PAVLOVIČ, Leon. Millimeter-wave photonic components for broadband wireless systems. IEEE trans. microwave theor. tech.. [Print ed.], Nov. 2010, vol. 58, no. 11, str. 3071-3082, ilustr. [COBISS.SI-ID 8165972]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

RODIČ, Tomaž, OŠTIR, Krištof, MATKO, Drago, BATAGELJ, Boštjan, PELJHAN, Marko, MALIČ, Barbara, ZWITTER, Tomaž, ŠUŠTAR, Tomaž. Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian Space-Si case. V: Connecting the dots : bringing visionaries, system implementers & mission sponsors together : proceedings. [Logan: Utah State University], 2010, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 7898708]

TRATNIK, Jurij, BATAGELJ, Boštjan, PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž, LEMUT, Primož, POUČKI, Vladimir. Femtosecond electro-optical synchronization system with long-term phase stability results. V: IPAC 2010 : contributions to the proceedings. [S. l.]: ACFA, cop. 2010, str. 2881-2883, ilustr. http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/IPAC10/papers/wepeb080.pdf. [COBISS.SI-ID 7753812]

RODIČ, Tomaž, MATKO, Drago, OŠTIR, Krištof, BATAGELJ, Boštjan, PELJHAN, Marko, ZWITTER, Tomaž, MALIČ, Barbara, ŠUŠTAR, Tomaž. Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian case Space.si. V: Small Satellites Systems and Services Symposium, Madeira, Portugal, 31 May - 4 June 2010. Proceedings of the 4S Symposium. [Paris]: Centre National d'Études Spatiales: = CNES, 2010, str. 1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 7904084]

TRATNIK, Jurij, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan, NAGLIČ, Luka, KOROŠEC, Tomaž, VIDMAR, Matjaž. Electro-optical synchronization system with femtosecond precision. V: Technical digest : the future of optical communications is here. [S. l.]: Optical Society of America, cop. 2010, str. 1-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 7627092]

PONNAMPALAM, L., PAVLOVIČ, Leon, NAGLIČ, Luka, VIDMAR, Matjaž. A compact tunable coherent terahertz source based on an hybrid integrated optical phase-lock loop. V: 2010 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, MWP 2010, Oct. 5-9, Montréal, Canada. MWP 2010 : proceedings. Piscataway: IEEE, cop. 2010, str. 151-154, ilustr. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5664138. [COBISS.SI-ID 8212308]

FRÖHLICH, Hubert, BATAGELJ, Boštjan. Konceptualna zasnova zemeljskega segmenta satelitskih komunikacij za raziskovalne namene v okviru CO Vesolje. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 181-184, ilustr. [COBISS.SI-ID 8210772]

TRINKO, Timotej, BATAGELJ, Boštjan, PAVLOVIČ, Leon, STANIČ, Simon, FRÖHLICH, Hubert. Ojačevalna veriga za komunikacijsko sprejemno opremo mikrosatelita LAPAN-TUBSAT. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 185-188, ilustr. [COBISS.SI-ID 8210260]

NAGLIČ, Luka, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Impulzni-FM radar za lunarno misijo. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 189-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 8211284]

KODERMAN, Vesna, BATAGELJ, Boštjan, TRATNIK, Jurij, LEMUT, Primož, NAGLIČ, Luka, KOROŠEC, Tomaž, PAVLOVIČ, Leon, STANIČ, Simon, VIDMAR, Matjaž. Sistem za nadzor najprimernejše delovne točke Mach-Zehnderjevega modulatorja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 197-200, ilustr. [COBISS.SI-ID 8209748]

TRINKO, Timotej, BATAGELJ, Boštjan, TRATNIK, Jurij, NAGLIČ, Luka, KOROŠEC, Tomaž, PAVLOVIČ, Leon, STANIČ, Simon, VIDMAR, Matjaž. Meritve krivinskega slabljenja optičnega vlakna v odvisnosti od valovne dolžine. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 201-204, ilustr. [COBISS.SI-ID 8210004]