language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2011

1.01 Izvirni znanstveni članek

STEED, Robert J., PAVLOVIČ, Leon, NAGLIČ, Luka, VIDMAR, Matjaž. Hybrid integrated optical phase-lock loops for photonic terahertz sources. IEEE j. sel. top. quantum electron.. [Print ed.], Jan./Feb. 2011, vol. 17, no. 1, str. 210-217, ilustr. [COBISS.SI-ID 8260948]

TRATNIK, Jurij, VIDMAR, Matjaž. 2.8 GHz - 5.7 GHz very fast UWB CCO using discrete-packaged SiGe RF transistors = 2,8 GHz - 5, 7 GHz zelo hiter ultra širokopasoven tokovno krmiljen oscilator z diskretnimi SiGe RF tranzistorji. Inf. MIDEM, 2011, letn. 41, št. 1, str. 70-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 8506196]

BATAGELJ, Boštjan, PAVLOVIČ, Leon, NAGLIČ, Luka, TOMAŽIČ, Sašo. Convergence of fixed and mobile networks by radio over fibre technology = Zlivanje mobilnih in fiksnih omrežij s tehnologijo prenosa radijskega signala preko optičnega vlakna. Inf. MIDEM, jun. 2011, letn. 41, št. 2, str. 144-149, ilustr. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_41(2011)2p144.pdf. [COBISS.SI-ID 873813]

PONNAMPALAM, L., PAVLOVIČ, Leon, NAGLIČ, Luka, VIDMAR, Matjaž. Monolithically integrated photonic heterodyne system. J. lightwave technol. (Print). [Print ed.], Aug. 2011, vol. 29, no. 15, str. 2229-2234, ilustr. [COBISS.SI-ID 8532308]

TRATNIK, Jurij, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan, LEMUT, Primož, RITOŠA, Patrik, FERIANIS, Mario, VIDMAR, Matjaž. Fiber length compensated transmission of 2998.01 MHz RF signal with femtosecond precision. Microw. opt. technol. lett. (Print), Jul. 2011, vol. 53, no. 7, str. 1553-1555, ilustr. [COBISS.SI-ID 8332116]

STEED, Robert J., PAVLOVIČ, Leon, NAGLIČ, Luka, VIDMAR, Matjaž. Monolithically integrated heterodyne optical phase-lock loop with RF XOR phase detector. Opt. express, 2011, vol. 19, no. 21, str. 20048-20053, ilustr. http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.020048. [COBISS.SI-ID 8722516]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

BATAGELJ, Boštjan, TRATNIK, Jurij, VIDMAR, Matjaž. Use of femtosecond synchronization system with long-term stability over optical infrastructure. V: 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 26-30 June 2011. ICTON 2011. Stockholm: ICTON, 2011, str. 1-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 8477012]

VIDMAR, Matjaž, LEMUT, Primož, TRATNIK, Jurij. Chasing femtoseconds - how accelerators can benefit from economies of scale in other industries. V: IPAC 2011 : contributions to the proceedings. [S. l.]: European Physical Society Accelerator Group: = EPS-AG, cop. 2011, str. 1973-1977, ilustr. http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/IPAC2011/papers/weib01.pdf. [COBISS.SI-ID 8740436]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KOROŠEC, Tomaž, NAGLIČ, Luka, TRATNIK, Jurij, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Evolution of varactor-loaded frequency and polarization reconfigurable microstrip patches. V: Asia Pacific Microwave Conference, APMC 2011, 5-8 December, 2011, Melbourne, Australia. APMC 2011. Barton: Engineers Australia, cop. 2011, str. 705-708, ilustr. [COBISS.SI-ID 8844628]

PAVLOVIČ, Leon, TRONTELJ, Janez, KOSTEVC, Drago. 300 GHz microbolometer double-dipole antenna for focal-plane-array imaging. V: LEITNER, Raimund (ur.), ARNOLD, Thomas (ur.). International THz Conference 2011 : Nov. 24-25, 2011, Villach, Austria. [Wien]: Österreichische Computer Gesellschaft, cop. 2011, str. 155-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 8806484]

FURLAN, Vladimir, KOROŠEC, Tomaž, PAVLOVIČ, Leon, FRÖHLICH, Hubert. RF down converter for LAPAN-TUBSAT satellite system receiver. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 97-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 8647252]

PAVLOVIČ, Leon, KOROŠEC, Tomaž, FURLAN, Vladimir, NAGLIČ, Luka, FRÖHLICH, Hubert. Nizkošumni antenski ojačevalnik za satelitski sprejem v frekvenčnem področju S = S-band ultra-low-noise antenna amplifier for satellite reception. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 101-103, ilustr. [COBISS.SI-ID 8646996]

BUKOVEC, Rajko, STANIČ, Simon, TRATNIK, Jurij, BATAGELJ, Boštjan. Fazni sukalnik s preklopnimi zakasnilnimi linijami. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 104-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 8648532]

KOROŠEC, Tomaž, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Mikrovalovni del pilotne proizvodne linije za proizvodnjo melaminskih pen. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 112-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 8647764]

DRAGONJA, Uroš, TRATNIK, Jurij, BATAGELJ, Boštjan. Meritve magneto-optičnih vlakenskih naprav. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 132-135, ilustr. [COBISS.SI-ID 8648788]

JELUŠIČ, Miran, TRATNIK, Jurij, BATAGELJ, Boštjan, KOROŠEC, Tomaž. Meritve dolžine, vstavitvenega slabljenja in temperaturnega koeficienta raztezka optičnega vlakna navitega na aluminijastem kolutu. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 136-139, ilustr. [COBISS.SI-ID 8648020]

VOJVODIĆ, Ilija, DIVJAK, Žiga, BATAGELJ, Boštjan, VIDMAR, Matjaž. Obsevanje celega telesa s sistemom linearnega pospeševalnika in regulacijo hitrosti obsevalne mize. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 375-378, ilustr. [COBISS.SI-ID 8652372]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

BATAGELJ, Boštjan. Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2011. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-243-195-2. [COBISS.SI-ID 259629056]