language: eng_flag slo_flag

../Domov

Publikacije

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Publikacije


Publikacije v letu 2012

Izvirni znanstveni članek

ERŽEN, Vesna, BATAGELJ, Boštjan. NG-PON1 : tehnološka opredelitev, uvajanje v prakso in sobivanje s sistemom GPON. Elektrotehniški vestnik. [Slovenska tiskana izd.], 2012, letn. 79, št. 3, str. 117-122, ilustr. http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SErzen.pdf. [COBISS.SI-ID 9664852]

KOROŠEC, Tomaž, TOMAŽIČ, Sašo. An adaptive-parity error-resilient LZ'77 compression algorithm = Na napake odporen zgoščevalni algoritem LZ'77 s prilagodljivo pariteto. Inf. MIDEM, Mar. 2012, vol. 42, no. 1, str. 29-35, ilustr. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)1p29.pdf. [COBISS.SI-ID 9249108]

PAVLOVIČ, Leon, TRONTELJ, Janez, KOSTEVC, Drago. 300 GHz microbolometer double-dipole antenna for focal-plane-array imaging = 300 GHz mikrobolometrska antena z dvojnim dipolom za slikanje s poljem v goriščni ravnini. Inf. MIDEM, Mar. 2012, vol. 42, no. 1, str. 56-59, ilustr. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)1p56.pdf. [COBISS.SI-ID 9246292]

PAVLOVIČ, Leon, VIDMAR, Matjaž, TOMAŽIČ, Sašo. 10 Gb/s 2[sup]15 - 1 pseudo-random binary sequence generator = Psevdonaključni podatkovni izvor z bitno hitrostjo 10 Gbit/s in dolžino zaporedja 2[na]15 - 1. Inf. MIDEM, jun. 2012, letn. 42, št. 2, str. 104-108, ilustr. [COBISS.SI-ID 9449812]

TRATNIK, Jurij, LEMUT, Primož, VIDMAR, Matjaž. Time-transfer and synchronization equipment for high-performance particle accelerators = Prenos takta in sinhronizacijska oprema za visoko-zmogljive pospeševalnike osnovnih delcev. Inf. MIDEM, jun. 2012, vol. 42, no. 2, str. 115-122, ilustr. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)2p115.pdf. [COBISS.SI-ID 9443412]

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

PRANAJAYA, Freddy M., ZEE, R. E., GROCOTT, Simon C. O., RODIČ, Tomaž, MATKO, Drago, OŠTIR, Krištof, PELJHAN, Marko, URBAS, Ana, FRÖHLICH, Hubert, BLAŽIČ, Sašo, MARSETIČ, Aleš. Nemo-HD : high-resolution microsatellite for earth monitoring and observation. V: Small Satellites Systems and Services Symposium, 2012 4S Symposium, Portorož, Slovenija, 4-8 June 2012. The 2012 4S Symposium. [Paris]: European Space Agency: = ESA, 2012, str. 1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 9232980]

RODIČ, Tomaž, OŠTIR, Krištof, ŽAGAR, Nedjeljka, ZWITTER, Tomaž, MATKO, Drago, FRÖHLICH, Hubert, MALIČ, Barbara, PELJHAN, Marko, MILČINSKI, Grega. Slovenian small satellite systems and services. V: Small Satellites Systems and Services Symposium, 2012 4S Symposium, Portorož, Slovenija, 4-8 June 2012. The 2012 4S Symposium. [Paris]: European Space Agency: = ESA, 2012, str. 1-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 9232724]

BATAGELJ, Boštjan, ERŽEN, Vesna, TRATNIK, Jurij, NAGLIČ, Luka, BAGAN, Vitalii, IGNATOV, Yury, ANTONENKO, Maxim. Optical access network migration from GPON to XG-PON. V: InfoWare 2012 : June 24-29, 2012, Venice, Italy. [S. l.]: IARIA, cop. 2012, str. 62-67, ilustr. [COBISS.SI-ID 9276244]

MUCK, Tadeja, STAREŠINIČ, Marica, GREGOR-SVETEC, Diana, PIVAR, Matej, ĐOKIĆ, Miloje, BOGATAJ, Urška, MAČEK, Marijan, PAVLOVIČ, Leon, BATAGELJ, Boštjan. Printed HF and UHF RFID antenna directly on cardboard and recycled paper. V: 4th International Conference and Exhibition for the Organc and Printed Electronics Industry, 19 - 21 June, 2012, Messe München International, Germany. LOPE-C : Large-area, organic & printed electronics convention. München: OE-A, Organic Electronic Association, 2012, str. 398-401. [COBISS.SI-ID 2753648]

ERŽEN, Vesna, BATAGELJ, Boštjan. Podaljševanje dosega zveze v pasivnem optičnem omrežju. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17. - 19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 295-296, ilustr. [COBISS.SI-ID 9439060]