Nazaj na Študij


Radijske komunikacije

Optične komunikacije

Primeri zaključnih del

Predlagane teme diplomskih in magistrskih nalog


Radijske komunikacije

 • Širokopasovna omrežja
 • Načrtovanje mikrovalovnih zvez
 • Načrtovanje mobilnih omrežij
 • Večpredstavni mikrovalovni distribucijski sistem
 • Omrežje 4G ali LTE Advanced
 • Omrežje 5G
 • Tehnološka nevtralnost in sobivanje sistemov
 • Izdelava visokofrekvenčnega izvora kompleksih modulacij (QPSK, QAM,..)
 • Sinhronizacija preko GPS omrežja
 • Realizacija vodila CAN z mikrokrmilnikom ARM7
 • ZigBee
 • GNSS repetitorji (angl. repeaters)
 • GALILEO GIOVE-a
 • Wide Area Augmentation System (WAAS)
 • Avtomobilski radar kratkega dosega
 • Pregled uporabe mikrovalovne keramike
 • Antena za WLAN
 • Antene za brezžične komunikacijske platforme
 • Antena za komunikacijo s satelitskim sistemom Iridium
 • Satellite-Based Augmentation System (WAAS/EGNOS/MSAS)
 • Komunikacijska oprema na satelitu
 • Satelitski sprejemnik
 • Ugotavljanje učinkovitosti konvolucijskega dekoderja (RK25)

Optične komunikacije

 • Zakasnitve signalov v sodobnih optičnih komunikacijskih omrežjih (Lightwave, Nov. 2012)
 • Prostorsko razvrščanje v optičnih komunikacijah (Space division multipleksing)
 • Elastično optično omrežje (Elastic optical network)
 • Nanotehnologija v optičnih komunikacijah
 • LIDAR (Light Detection And Ranging)
 • Optični spektralni analizator z nastavljivim filtrom
 • Optični spektralni analizator z uklonsko mrežico in skupino fotodiod
 • Prostozračno interferometrsko prisluškovanje
 • Prostozracni opticni sistemi
 • Prostozračna laserska zveza na satelitu
 • Modulacija LED
 • Modulacijski formati v optičnih komunikacijah
 • Meritev karakteristik vlakenskega optičnega ojačevalnika
 • PMD (polarizacijska rodovna disperzija)
 • Krmilna elektronika laserskega izvora ('Good design drivers diode performance', Opto & Laser Europe, str. 27
 • Praktični preizkus dvosmernega WDM sistema
 • Programska oprema za načrtovanje optičnih povezav in omrežja
 • Merjenje pasovne širine plastičnega optičnega vlakna
 • Opticni parametrični ojacevalnik
 • Prisluškovanje signalom v optičnem vlaknu
 • Merilnik polarizacijskega stanja
 • Štirivalovno mešanje
 • Vlakenski senzor temperature in natega DTS0115.pdf
 • Upočasnjena svetloba (Laser Fokus Word, January 2007, p. 127)
 • Kvantna kriptografija
 • Kvantne komunikacije
 • Pasivna optična omrežja
 • Meritve v pasivnem optičnem omrežju
 • Izdelava optične zanke za testiranje prenosa na velike razdalje
 • Primerjava merilnih tehnik kromatske disperzije optičnega vlakna in izdelava avtomatskega merilnika.
 • Meritve pogostosti napak v odvisnosti od slablenja in refleksij na optičnih konektorjih. (izdelava BER merilnika za 40 Mbit/s, meritve optičnih konektorjev, meritve BER na optični zvezi), V POVEZAVI Z INDUSTRIJO
 • Izboljšava spektra Fabry-Perotevega laserja v enorodovni laser z dodajo Braggove periodične strukture.
 • Izdelava zančnega vlakenskega pulznega laserja.
 • Izdelava digitalnega merilnika optične moči.

Primeri zaključnih del

 • Dvosmerna prostozračna optična internetna zveza (Marko Šajn)
 • Optični vlakenski ojačevalnik (Gorazd Gričar)
 • Plastično optično vlakno (Boštjan Čebulj)
 • Poskus uporabe optičnega interferometra za varen prenos šifrirnega ključa (Jure Tratnik)
 • Izdelava elektro-optične fazno-sklenjene zanke (Luka Naglič)
 • Antene za WLAN (Adam Raspor)
 • Brezžični sistem za širokopasovni dostop WiMAX (Tomaž Korošec)
 • Meritve v pasivnem optičnem omrežju za 8 uporabnikov (Uroš Zorc)
 • Meritev povratnega slabljenja pri proizvodnji optičnih konektorjev (Miha Čuček)
 • Brillounovo sipanje (Brigita Žibert)
 • Meritev pasovne širine mnogorodovnega opticnega vlakna in izdelava avtomatskega merilnika. (Borut Jenko)
 • Koherentni optični reflektometer v frekvenčnem prostoru s swipanjem valovne dolžine DFB laserja s spreminjanjem krmilnega toka le-tega. OFDR.pdf (Matjaž Pucko)
 • Generiranje RF signala s pomočjo dveh optičnih nosilcev (Patrik Ritoša)
 • Optični demultiplekser s pomočjo nelinearnega vlakenskega zrcala (Peter Milič)
 • Sistem za stabilizacijo delovne točke (BIAS) pri Mach-Zehnderjevem modulatorju (Marjan Rupnik)
 • Prostozračni optični komunikator (Tine Skok)