Nazaj na Študij


Radijske komunikacije

Radijske komunikacije

Predavatelj: prof. dr. Matjaž Vidmar

Opis predmeta

Definicije polja in šumov, karakteristike elementov in naprav, sistemi in komunikacijske enačbe, odbojno, uklonsko in absorpcijsko slabljenje, elektromagnetna in valovno-optična (skalarna) formulacija pojavov, uklon na oviri, uklon na dvojni oviri po Millingtonu, približek uklonskega slabljenja za dve in več ovir po Deygoutu in drugih, empirični modeli: Model Okumura/Hata, metoda CCIR, drugi modeli, prilagoditev modelov za urbana, delno urbana okolja, statistika sprejemanega polja, presih polja, metode diverznega sprejema, dobitek diverznega sprejema, bitni pogrešek, šumna temperatura sistema, optimalni in adaptivni sprejem, adaptivne antene, osnove nebesne mehanike, rešitev enačbe gibanja, Keplerjevi zakoni, izstrelitev satelita, enačba rakete, Keplerjevi elementi tirnice, motnje tirnice, uporabne vrste tirnic komunikacijskih satelitov, izračun položaja satelita na nebu, sledenje z anteno, izvori energije v vesolju, toplotne razmere v vesolju, vpliv ionizirajočega sevanja na komunikacijske naprave, zmogljivost satelitske zveze, izračun radijske zveze v praznem prostoru, učinek ozračja in padavin, šum antene in sprejemnika, spektralna in močnostna učinkovitost modulacije, primeri satelitskih komunikacijskih sistemov.

Gradiva

  1. Collin, R.E., Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill, 1985.
  2. Lee, W.C.Y, Mobile Communications Engineering, McGraw-Hill, 1998.
  3. Matko, D., (ed.), Uporaba vesoljskih tehnologij, Didakta, 1996.
  4. Maral, G., Bousquet, M., Satellite Communications Systems, Systems, Techniques and Technology, Wiley, 1993. Yuen, J.H., (ed.), Deep Space Telecommunications Systems Engineering, Plenum Press, 1983.