language: eng_flag slo_flag

../Študij

Radijske komunikacije (VS)

Razpored za vaje

Navodila za vaje

Zbirka laboratorijskih vaj (PDF)

Radijske komunikacije (VS)

Predavatelj: viš. pred. dr. Tomaž Korošec

Opis predmeta

Namen predmeta je podati zakonitosti radijske prenosne poti in osnovnih zakonitosti radijskega valovanja kot enega izmed delov elektromagnetnega valovanja. Predmet prikazuje fizikalne omejitve brezvrvičnih komunikacij s stališča razširjanja radijskih valov, šuma, in intermodulacijskih produktov. Spoznavanje načrtovanja fiksnih in mobilnih radijskih sistemov na osnovi analognih in številskih modulacij. Spoznavanje radijskih merilnih postopkov, meritve spektra ter antenskih parametrov.

Razširjanje elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru in v prisotnosti naravnih ovir. Meritve presiha jakosti sprejema in popačenja radijskega kanala, obravnavanje statistike presiha, verjetnosti izpada radijske zveze, raznolikega sprejema in oddaje. Toplotni šum, šumna temperatura antene, naravni izvori šuma na Zemlji in v vesolju. Osnove meritev antenskih parametrov. Polarizacija elektromagnetnega valovanja in definicija polarizacije antene ter upoštevanje polarizacijske neusklajenosti v radijski zvezi. Meritve v radijskem področju in meritve s radijofrekvenčnim spektralnim analizatorjem.

Gradiva

  1. Navodila za vaje pri predmetu Radijske komunikacije
  2. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8
  3. Matjaž Vidmar. Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. ISBN 961-6210-79-3.
  4. Matjaž Vidmar. Sevanje in razširjanje : laboratorijske vaje. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 1998. ISBN 961-6210-50-5