Opis predmeta

PDFLaboratorijske vaje


PDFZapiski predavanj
(1. poglavje)

PDFProsojnice predavanj
(1. poglavje)

PDFZapiski predavanj
(2. poglavje)

PDFProsojnice predavanj
(2. poglavje)

Osnove tehnike

Predavatelj: doc. dr. Boštjan Batagelj

Opis predmeta

Predmet sistematično obravnava izbrane teme elektrotehnike s poudarjenim prehodom od eksperimentov k fizikalnim pojavom. Uvaja opis fizikalnih pojavov, ki jih srečujemo v telekomunikacijah in razvija naravoslovno usmerjeno analitično-sintetično mišljenje. Študent osvoji principe delovanja komunikacijskih multimedijskih sistemov. Pri laboratorijskih vajah se seznanijo z osnovnimi načini merjenja fizikalnih količin v multimedijskih sistemih.