language: eng_flag slo_flag

../Študij

Osnove tehnike

Študijsko gradivo

Razpored za vaje (2012/2013)

Osnove tehnike

  • Nosilec predmeta: doc. dr. Boštjan Batagelj

  • Opis predmeta:

    Predmet sistematično obravnava izbrane teme elektrotehnike s poudarjenim prehodom od eksperimentov k fizikalnim pojavom. Uvaja opis fizikalnih pojavov, ki jih srečujemo v telekomunikacijah in razvija naravoslovno usmerjeno analitično-sintetično mišljenje. Študent osvoji principe delovanja komunikacijskih multimedijskih sistemov. Pri laboratorijskih vajah se seznanijo z osnovnimi načini merjenja fizikalnih količin v multimedijskih sistemih.