Opis predmeta

Terminski razpored

PDFLaboratorijske vaje


PDFPosnetki predavanj

PDFZapiski snovi

PDFTihe vaje

PDFRešitve

PDFPopis snovi


PDFDodatni videoposnetki

Visokofrekvenčna tehnika (Modul K)

Predavatelj: prof. dr. Matjaž Vidmar

Asistent: as. Aljaž Blatnik


Opis predmeta

Smerni grafi, lastnosti parametrov sipanja. Šum v radijski zvezi: šumna temperatura in šumno število ojačevalnika, šumne lastnosti verige ojačevalnih stopenj, šum gradnikov z izgubami, šumni parametri aktivnih sestavnih delov, merjenje šumnega števila. Visokofrekvenčne meritve: moč, frekvenca, spektralni analizator, vektorski in skalarni merilniki parametrov S. Diode: schottky, varaktor, PIN, Gunov element. Tranzistorji: GaAs poljski in HEMT; InP in SiGe polprevodniki, močnostni LDMOS, SiC in GaN. Elektronke: klistron, cev na potujoče valove. Koncentrirani elementi, mikrotrakasta linija, sklopljena mikrotrakasta linija, prilagodilna vezja. Mostiči, smerni sklopniki, cirkulatorji, izolatorji, delilniki in združevalniki moči. Detektorji, množilniki in mešalniki, kvadraturni mešalnik, oscilatorji z dvopolom. Ojačevalniki: Stabilnost, ojačevalnik z največjim ojačenjem. Nizkošumni in močnostni ojačevalnik. Zasičenje in izkoristek ojačevalnika in intermodulacijsko popačenje, presečna točka, izračun moči intermodulacijskih produktov, popačenje in izkoristek ojačevalnikov v razredih A, B in C, intermodulacijsko popačenje v radijskih sprejemnikih in oddajnikih. Homodinski in heterodinski sprejemniki. Izbira modulacije in multipleksiranja glede na omejitve radijskega kanala za analogni prenos, spektralna učinkovitost.


Gradiva
  1. Kostevc, D., Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
  2. Vidmar, M., Radiokomunikacije, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
  3. Lee, H. T., Planar Microwave Engineering, Cambridge University Press, 2004 Schwierz, F., Liou, J. J., Modern Microwave Transistors, Wiley, 2003
  4. Misra, D. K., Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits, Wiley, 2004