Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Simon Stanič

Aljaž Blatnik

Peter Miklavčič

Tomi Mlinar

Nasr Gad

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek


Nekdanji člani

Luka Bogataj

Ahmed El Azarek

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

doc. dr. Boštjan Batagelj, univ. dipl. inž. el.

docent

Boštjan

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: 01 4768 400
e-pošta: bostjan.batagelj[at]fe.uni-lj.si
spletna stran: https://www.researchgate.net/profile/Bostjan_Batagelj

Govorilne ure: sreda od 9h do 11h

Biografija

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi v Ljubljani s področja optičnih tehnologij. Od leta 1997 je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Katedra za telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko. Kot docent in asistent predava ter vodi avditorne in laboratorijske vaje pri nekaterih telekomunikacijskih predmetih, med drugim tudi izbirnemu predmetu Satelitske komunikacije. Je avtor preko sto objavljenih člankov in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih in radijskih komunikacij.

Izobrazba

  • Doktor znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2003
  • Magister znanosti, Univerza v Ljubljani, FE, 2000
  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1997

Bibliografija