Opis predmeta

Tehnološke osnove multimedije

Predavatelj: doc. dr. Boštjan Batagelj


Opis predmeta

Predmet sistematično obravnava osnove tehnologije in elektrotehnike na katerih je osnovana multimedija. Spoznavanje in uporaba snovi je podkrepljena s poudarjenim prehodom od praktičnih eksperimentov k fizikalnim pojavom. Cilj predmeta je poglobiti znanje srednješolske fizike s poudarkom na pojavih, ki jih srečuje multimedijski tehnolog. Predmet razvija naravoslovno usmerjeno analitično-sintetično mišljenje. Študent se seznani z osnovami klasične elektrotehnike, zvočnega valovanja in elektromagnetnega valovanja (radio in optika) s poudarkom na obravnavanju in razumevanju komunikacijskih in multimedijskih sistemov. Predmet prikazuje tudi fizikalne in tehnološke omejitve radiodifuznih sistemov s stališča razširjanja radijskih valov in šuma. Pri laboratorijskih vajah se študentje seznanijo z osnovnimi načini merjenja fizikalnih količin. Predmet je podlaga za praktično delo in razumevanje strokovnih predmetov v višjih letnikih.