Primeri zaključnih del


Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija


Optične komunikacije

Kvantne komunikacije in fotonika


Predlagane teme diplomskih in magistrskih nalog


Radijske komunikacije

 • Načrtovanje mikrovalovnih zvez
 • Načrtovanje mobilnih omrežij
 • Večpredstavni mikrovalovni distribucijski sistem
 • Omrežja LTE Advanced, LTE Advanced Pro, 5G in New Radio
 • Izdelava visokofrekvenčnega QAM izvora
 • LoRa in sorodne tehnologije
 • Pregled novih mikrovalovnih keramičnih in drugih materialov

Satelitske komunikacije

 • Sinhronizacija s pomočjo GNSS
 • Načrtovanje satelitskih anten in sevalnikov
 • Pregled komunikacijske opreme sodobnih satelitov
 • Načrtovanje in izdelava satelitskega sprejemnika

Radarji in navigacija

 • Avtomobilski radarji
 • GNSS repetitorji, motilci in spooferji
 • Nove generacije GNSS, SBAS in drugih pomožnih sistemov

Optične komunikacije

 • Meritev faznega šuma z optičnimi metodami
 • Koherentne optične vlakenske komunikacije
 • Uporaba večjedrnega optičnega vlakna
 • Zakasnitve signalov v sodobnih optičnih komunikacijskih omrežjih (Lightwave, Nov. 2012)
 • Prostorsko razvrščanje v optičnih komunikacijah (Space division multipleksing)
 • Elastično optično omrežje (Elastic optical network)
 • LIDAR (Light Detection And Ranging)
 • Optični spektralni analizator z nastavljivim filtrom
 • Optični spektralni analizator z uklonsko mrežico in skupino fotodiod
 • Prostozračno interferometrsko prisluškovanje
 • Prostozracni optični sistemi (FSO)
 • Prostozračna laserska zveza na satelitu
 • Modulacija LED
 • Modulacijski formati v optičnih komunikacijah
 • Meritev karakteristik vlakenskega optičnega ojačevalnika
 • PMD (polarizacijska rodovna disperzija)
 • Krmilna elektronika laserskega izvora ('Good design drivers diode performance', Opto & Laser Europe, str. 27
 • Praktični preizkus dvosmernega WDM sistema
 • Programska oprema za načrtovanje optičnih povezav in omrežja
 • Merjenje pasovne širine plastičnega optičnega vlakna
 • Optični parametrični ojačevalnik
 • Prisluškovanje signalom v optičnem vlaknu
 • Merilnik polarizacijskega stanja
 • Štirivalovno mešanje
 • Vlakenski senzor temperature in natega
 • Upočasnjena svetloba (Laser Fokus Word, January 2007, p. 127)
 • Pasivna optična omrežja
 • Meritve v pasivnem optičnem omrežju
 • Izdelava optične zanke za testiranje prenosa na velike razdalje
 • Primerjava merilnih tehnik kromatske disperzije optičnega vlakna in izdelava avtomatskega merilnika
 • Meritve pogostosti napak v odvisnosti od slablenja in refleksij na optičnih konektorjih (izdelava BER merilnika za 40 Mbit/s, meritve optičnih konektorjev, meritve BER na optični zvezi), V POVEZAVI Z INDUSTRIJO
 • Izboljšava spektra Fabry-Perotevega laserja v enorodovni laser z dodajo Braggove periodične strukture.
 • Izdelava zančnega vlakenskega pulznega laserja
 • Izdelava digitalnega merilnika optične moči

Kvantne komunikacije in fotonika

 • Mikrovalovna fotonika
 • Integrirana mikrovalovna fotonika
 • Nanotehnologija v optičnih komunikacijah
 • Kvantna kriptografija
 • Kvantne komunikacije