Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

Elektrodinamika


Matjaž Vidmar: Elektrodinamika (2020)


Sophocles J. Orfanidis: Electromagnetic Waves and Antennas (2016)