RF raziskovalna oprema


ARRS

Raziskovalna oprema je financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Naziv opreme

Mikrovalovni vektorski analizator vezij do 67 GHz

ZVA67

Odgovorna oseba in skrbnik opreme

Ime in priimek: dr. Boštjan Batagelj
Oddelek: Laboratorij za sevanje in optiko
Telefon: 01 4768 400
e-pošta: bostjan.batagelj@fe.uni-lj.si

Namembnost opreme in dodatne informacije

Meritve linearnih in nelinearnih ojačevalnikov in mešalnikov. Meritve šumnega števila. Meritve anten.

Opis postopka dostopa do opreme

Merilno okolje se nahaja v Laboratoriju za sevanje in optiko. Za morebitne meritve kontaktirajte dr. Boštjana Batagelja.