Opis predmeta

Terminski razpored

Laboratorijske vaje


YTPosnetki predavanj

PDFPosnetki predavanj

PDFUčbenik

PDFZapiski snovi

PDFTihe vaje

PDFRešitve

PDFPopis snovi

Elektrodinamika

Predavatelj: prof. dr. Matjaž Vidmar

Asistent: as. Aljaž Blatnik


Opis predmeta

Spoznavanje osnovnih zakonitosti dinamičnega električnega polja. Spoznavanje pojava sevanja, ki je osnova brezvrvične (radijske) zveze. Spoznavanje različnih dinamičnih elektromagnetnih pojavov v neomejenem prostoru, omejenem prostoru, v brezizgubni snovi in v snovi z izgubami. Koordinatni sistemi, Lame-jevi koeficienti, diferencialne operacije v prostoru, Maxwell-ove enačbe iz integralne oblike v diferencialno, valovni enačbi za električno in magnetno polje. Vektorski potencial, Lorentz-ov pogoj, valovni enačbi za skalarni in vektorski potencial, reševanje valovnih enačb za potenciale. Potenciali in točna elektromagnetna polja tokovnega elementa in tokovne zanke, razvrstitev členov na statično, dinamično in izsevano polje, velikostni razredi členov kot funkcija razdalje in frekvence. Sevalna upornost tokovnega elementa in zanke, sevalni izkoristek in smernost, osnovni parametri anten, enačba dometa radijske zveze v praznem prostoru. Elektromagnetno valovanje v praznem prostoru, valovno število in valovni vektor, valovanje v snovi z izgubami, vdorna globina in kožni pojav. TEM vodi, telegrafska enačba, karakteristična impedanca, odbojnost in valovitost.


Gradiva
  1. C. G. Someda, Electromagnetic Waves, Chapman & Hall, London, 1998.
  2. M. Vidmar, Vaje iz teorije elektromagnetike, FE, Ljubljana, 1997.
  3. J. Budin, Antene, FE, Ljubljana 1968.