Opis predmeta

Terminski razpored

PDFLaboratorijske vaje


YTPosnetki predavanj

PDFPosnetki predavanj

PDFZapiski snovi

PDFTihe vaje

PDFRešitve

PDFPopis snovi


YTDodatni videoposnetki

Visokofrekvenčna tehnika

Predavatelj: prof. dr. Matjaž Vidmar

Asistent: as. Aljaž Blatnik


Video predstavitev


Opis predmeta

Predmet Visokofrekvenčna tehnika obsega tematike s področja:

 1. Visokofrekvenčni polprevodniki: diode in tranzistorji.
 2. Različni polprevodniki: prepovedan energijski pas in mobilnost nosilcev.
 3. Delovna točka ojačevalnika, razredi A,B,C.
 4. Porazdeljeni gradniki.
 5. Odbojnost in valovitost na prenosnih vodih.
 6. S-parametri.
 7. Stabilnost ojačevalnika.
 8. Toplotni šum ojačevalnika. Šumno število. Meritev šuma.
 9. Nasičenje ojačevalnika, definicija P1dB.
 10. Inter-modulacijsko popačenje, presečna točka IMD.
 11. Koncentrirani LC in votlinska električna sita.
 12. Piezoelektrični mehanski resonatorji, kremenčevi kristali in SAW naprave.
 13. Električni oscilatorji. Kratkoročna in dolgoročna stabilnost. Fazni šum oscilatorja.
 14. Frekvenčni sintetizatorji. Fazno-sklenjene zanke, stabilnost zanke in fazni šum.
 15. Izvedba radijskega oddajnika.
 16. Zasnova radijskega sprejemnika: homodinski, heterodinski in ničelna medfrekvenca. Izločanje nosilca in takta v sprejemniku.


Cilji in kompetence

Poznavanje specifičnih elementov vezij in sistemov za visoke frekvence, specifičnih postopkov meritev, analize in sinteze vezij za visoke frekvence. Poznavanje osnovnih sistemskih znanj o brezžičnih komunikacijah.


Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje delovanja, načrtovanja in meritve gradnikov radijskih zvez. Izdelava preprostih visokofrekvenčnih vezji.


Metode poučevanja in učenja

Predmet se izvaja v obliki predavanj, laboratorijskih vaj in praktične delavnice. Vsa predavanja so posneta in prosto dostopna. Študentom so na voljo zapiski predavanj.

Laboratorijske vaje se izvajajo v majhnih skupinah na namenskih merilnih inštrumentih v laboratoriju. Vaje imajo posneto video razlago in prikaz delovanja. Za vaje je na voljo skripta s podrobno razlago obravnavane tematike.

Praktične delavnica obsega izdelavo tiskanega vezja, ročno spajkanje in oživljanje preproste visokofrekvenčne naprave. Izdelek študentje odnesejo domov.


Gradiva
 1. Skripta laboratorijskih vaj
 2. Zapiski snovi
 3. Posnetki predavanj
 4. Posnetki laboratorijskih vaj
 5. Kostevc, D., Poglavja iz mikrovalov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005
 6. Lee, H. T., Planar Microwave Engineering, Cambridge University Press, 2004 Schwierz, F., Liou, J. J., Modern Microwave Transistors, Wiley, 2003
 7. Misra, D. K., Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits, Wiley, 2004

Študiji na katerih se predmet izvaja

1 letnik - 2. stopnja - Elektrotehnika