Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Aljaž Blatnik

Andrej Lavrič

Tomi Mlinar


Nekdanji člani

Simon Stanič

Peter Miklavčič

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek

Nasr Gad

Luka Bogataj

Ahmed El Azarek

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

prof. dr. Matjaž Vidmar, univ. dipl. inž. el.

redni profesor
predstojnik laboratorija

Matjaž

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: 01 4768 435
e-pošta: matjaz.vidmar[at]fe.uni-lj.si
spletna stran: http://lea.hamradio.si/~s53mv/

Biografija

Matjaž Vidmar je diplomiral leta 1980 in magistriral leta 1983 na Fakulteti za elektrotehniko. Leta 1986 je kot Fulbrightov štipendist nadaljeval podiplomski študij v ZDA na University of Colorado. V ZDA je razvijal satelitske oddajnike za organizacijo AMSAT. Leta 1992 je doktoriral z naslovom teme Metoda korekcije ionosferskih pogreškov pri satelitski navigaciji in prenosu časa. V sklopu sodelovanja z AMSAT-om je sodeloval pri razvoju komunikacijske in navigacijske opreme za satelit AMSAT-Phase-3D, ki je bil uspešno izstreljen v novembru 2000. Profesor Vidmar trenutno poučuje podiplomske in dodiplomske predmete s področja telekomunikacij na Fakulteti za elektrotehniko. Njegovo področje dela je mikrovalovna elektronika, ki obsega področja od letalske industrije do optičnih komunikacij.

Izobrazba

  • Doktor znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1992
  • Magister elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1983
  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1980

Bibliografija