Matjaž Vidmar

Boštjan Batagelj

Aljaž Blatnik

Andrej Lavrič

Tomi Mlinar


Nekdanji člani

Simon Stanič

Peter Miklavčič

Mehmet Alp Ilgaz

Jurij Tratnik

Stanko Gajšek

Nasr Gad

Luka Bogataj

Ahmed El Azarek

Vesna Eržen

Leon Pavlovič

Leon Kocjančič

Tomaž Korošec

Luka Naglič

Hubert Fröhlich

Vladimir Furlan

Jožko Budin

Miran Jelušič

Patrik Ritoša

Janez Presetnik

Radovan Pajntar

Samo Vehovc

Edi Vovk

Jože Zrimšek

izr. prof. dr. Boštjan Batagelj, univ. dipl. inž. el.

izredni profesor

Boštjan

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon: 01 4768 400
e-pošta: bostjan.batagelj[at]fe.uni-lj.si
spletna stran: https://www.researchgate.net/profile/Bostjan_Batagelj

Govorilne ure: sreda od 9h do 11h

Biografija

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi v Ljubljani s področja optičnih tehnologij. Od leta 1997 je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Katedra za telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko. Kot docent in asistent predava ter vodi avditorne in laboratorijske vaje pri nekaterih telekomunikacijskih predmetih, med drugim tudi izbirnemu predmetu Satelitske komunikacije. Je avtor preko sto objavljenih člankov in sodeluje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih in radijskih komunikacij.

Izobrazba

  • Doktor znanosti s področja elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 2003
  • Magister znanosti, Univerza v Ljubljani, FE, 2000
  • Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Univerza v Ljubljani, FE, 1997

Nagrade in priznanja

  • Priznanje Slovenskega društva za elektronske komunikacije v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in IEEE COMSOC za najboljši prispevek na 24. delavnici o telekomunikacijah VITEL, 14. in 15. maj 2018, Brdo pri Kranju, Slovenija, z naslovom Kvantni internet
  • Nagrada za najboljši prispevek na konferenci; A. Samir, J. Ratkoceri, B. Batagelj, Multi-core optical fiber in a passive optical local area network, IEEE International Conference on Innovative Trends in Computer Engineering, Egipt, 19. - 21. februar 2018
  • Priznanje Slovenskega društva za elektronske komunikacije v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in IEEE COMSOC za najboljši prispevek na 23. delavnici o telekomunikacijah VITEL 2017, Brdo pri Kranju, Slovenija, z naslovom Optoelektronske tehnologije v 5G
  • Prva nagrada za študentski članek; A. Samir (mentor B. Batagelj), Seven-core optical fiber design and fabrication for space-division multiplexing optimized for low crosstalk, 18th International Conference on Transparent Optical Networks ICTON 2016, Trento, Italija, 10. - 14. julij 2016
  • Prešernova nagrada Fakultete za elektrotehniko študentki Vesni Eržen za zaključno delo Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju, 2012, mentor: doc. dr. Boštjan Batagelj
  • Vidmarjeva nagrada za asistenta na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, december 2010

Bibliografija