Opis predmeta

Terminski razpored

Laboratorijske vaje


PDFZapiski predavanj

Radijske komunikacije

Predavatelj: izr. prof. dr. Boštjan Batagelj

Asistent: as. Aljaž Blatnik


Opis predmeta

Namen predmeta je podati zakonitosti radijske prenosne poti in osnovnih zakonitosti radijskega valovanja kot enega izmed delov elektromagnetnega valovanja. Predmet prikazuje fizikalne omejitve brezvrvičnih komunikacij s stališča razširjanja radijskih valov, šuma, in intermodulacijskih produktov. Spoznavanje načrtovanja fiksnih in mobilnih radijskih sistemov na osnovi analognih in številskih modulacij. Spoznavanje radijskih merilnih postopkov, meritve spektra ter antenskih parametrov.

Razširjanje elektromagnetnega valovanja v praznem prostoru in v prisotnosti naravnih ovir. Meritve presiha jakosti sprejema in popačenja radijskega kanala, obravnavanje statistike presiha, verjetnosti izpada radijske zveze, raznolikega sprejema in oddaje. Toplotni šum, šumna temperatura antene, naravni izvori šuma na Zemlji in v vesolju. Osnove meritev antenskih parametrov. Polarizacija elektromagnetnega valovanja in definicija polarizacije antene ter upoštevanje polarizacijske neusklajenosti v radijski zvezi. Meritve v radijskem področju in meritve s radiofrekvenčnim spektralnim analizatorjem.


Gradiva
  1. Ian Robertson, Nutapong Somjit, Mitchai Chongcheawchamnan: Microwave and Millimetre-wave Design for Wireless Communications (2016)
  2. Sophocles J. Orfanidis: Electromagnetic Waves and Antennas (2016)