Opis predmeta

Terminski razpored

Laboratorijske vaje


PDFSatelitske komunikacije

PDFNavigacijske naprave

PDFZbirka rešenih nalog

YTPredavanje Satelitske komunikacije

Satelitski in navigacijski sistemi (Modul D)

Predavatelj: izr. prof. dr. Boštjan Batagelj

Asistent: as. Aljaž Blatnik


Opis predmeta

Namen predmeta je podati zakonitosti in lastnosti radijske satelitske zveze in osnovne sisteme za navigacijo. Spoznavanje osnovnih zakonitosti vesoljske tehnike, možnosti in omejitve zvez s plovilom v vesolju. Spoznavanje osnov zemeljske in satelitske radionavigacije, radiolokacije ter daljinskega zaznavanja.

Osnove nebesne mehanike, Keplerjevi zakoni, enačba tirnice satelita, uporabne tirnice satelitov in njihove lastnosti, prevoz satelita v tirnico in popravki tirnice. Vesoljsko okolje, uravnavanje lege in temperature satelita, izvori energije na krovu satelita. Lastnosti radijskih zvez Zemlja-satelit, satelit-satelit in satelit-Zemlja, Dopplerjev pomik v satelitskih zvezah. Načrtovanje telekomunikacijske opreme za satelitske zveze točka-točka, za radiodifuzijo, za mobilno telefonijo, za telekomando in telemetrijo satelita. Zemeljska radionavigacija: pomorska (LORAN), zrakoplovna (VOR, DME, ILS), določanje položaja preko sistemov mobilne telefonije GSM in UMTS. Satelitska radionavigacija: Dopplerjevi sistemi Transit in Cikada, 3-D sistemi GPS, GLONASS in GALILEO. Primarni in sekundarni radarji, pulzni in FM radarji, Dopplerjevi radarji. Daljinsko zaznavanje, pasivna radiometrija, aktivni radar s sintetično odprtino.


Gradiva
  1. Drago Matko (ur.). Uporaba vesoljskih tehnologij. Radovljica: Didakta, 1996, ISBN 86-7707-091-5.
  2. Matjaž Vidmar. Radiokomunikacije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2005. ISBN 961-243-026-8.
  3. Matjaž Vidmar. Laboratorijske vaje iz radiokomunikacij. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2000. ISBN 961-6210-79-3.
  4. Drago Kostevc. Radarji in navigacijski sistemi. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2006. ISBN 961-243-039-X.