Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

Optične komunikacije


Boštjan Batagelj: Osnove optičnih komunikacij (2015)

Jožko Budin: Strokovno izobraževanje Optika (2010)

Jožko Budin: Optične komunikacije (1993)

Jožko Budin: Svetlovodi (1987)