Elektrodinamika

Antene in razširjanje valov

Visokofrekvenčna tehnika

Elektronika

Radijske komunikacije

Satelitske komunikacije

Radarji in navigacija

Optične komunikacije

Zgodovina

Zgodovina


Simon Šubic: Telegrafija - zgodovina njena in denašnji nje stan, Slovenska Matica (1875)

Herman Potočnik Noordung: Problem vožnje po vesolju: raketni motor (1929), original v nemščini, prevod v angleščino