Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2010


1.01 Izvirni znanstveni članek

Boštjan Batagelj, "Možnosti izvedb optičnega dostopovnega omrežja z arhitekturo točka-točka", Elektrotehniški vestnik, letn. 77, št. 5, str. 259-266, 2010, http://ev.fe.uni-lj.si/5-2010/Batagelj.pdf.
[COBISS.SI-ID 8204628, SNIP, Scopus]


1.04 Strokovni članek

• Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Radar za Lunarno plovilo - ESMO", Spika, letn. 18, št. 2, str. 65-67, feb. 2010.
[COBISS.SI-ID 271493632]


1.05 Poljudni članek

• Jožko Budin, Boštjan Batagelj, "Enkraten tehnološki prelom zgodovinskega pomena: zakaj Nobelova nagrada za razvoj optičnih komunikacij?", Delo (Ljubljana), leto 52, št. 10, str. 25, 14. jan. 2010.
[COBISS.SI-ID 7675988]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

• Tomaž Rodič, Krištof Oštir, Drago Matko, Boštjan Batagelj, Marko Peljhan, Barbara Malič, Tomaž Zwitter, Tomaž Šuštar, "Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian Space-Si case", v: Connecting the dots: bringing visionaries, system implementers & mission sponsors together: proceedings, 24th Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, avgust 9-12, '10, Logan, USA, Logan, Utah State University, 2010, str. 1-10.
[COBISS.SI-ID 7898708]

Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Primož Lemut, Vladimir Poučki, "Femtosecond electro-optical synchronization system with long-term phase stability results", v: IPAC 2010: contributions to the proceedings, S. l., ACFA, cop. 2010, str. 2881-2883, http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/IPAC10/papers/wepeb080.pdf.
[COBISS.SI-ID 7753812, Scopus]

• L. Ponnampalam, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "A compact tunable coherent terahertz source based on an hybrid integrated optical phase-lock loop", v: MWP 2010: proceedings, 2010 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics, MWP 2010, Oct. 5-9, Montréal, Canada, Piscataway, IEEE, cop. 2010, str. 151-154, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5664138.
[COBISS.SI-ID 8212308, Scopus]

• Tomaž Rodič, Drago Matko, Krištof Oštir, Boštjan Batagelj, Marko Peljhan, Tomaž Zwitter, Barbara Malič, Tomaž Šuštar, "Small satellites technologies from newcomers perspective - Slovenian case Space.si", v: Proceedings of the 4S Symposium, Small Satellites Systems and Services Symposium, Madeira, Portugal, 31 May - 4 June 2010, Paris, Centre National d'Études Spatiales, = CNES, 2010, str. 1-11.
[COBISS.SI-ID 7904084]

Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "Electro-optical synchronization system with femtosecond precision", v: Technical digest: the future of optical communications is here, S. l., Optical Society of America, cop. 2010, str. 1-3.
[COBISS.SI-ID 7627092, Scopus]

• Hubert Fröhlich, Boštjan Batagelj, "Konceptualna zasnova zemeljskega segmenta satelitskih komunikacij za raziskovalne namene v okviru CO Vesolje", v: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 181-184.
[COBISS.SI-ID 8210772]

• Timotej Trinko, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Hubert Fröhlich, "Ojačevalna veriga za komunikacijsko sprejemno opremo mikrosatelita LAPAN-TUBSAT", v: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 185-188.
[COBISS.SI-ID 8210260]

• Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Impulzni-FM radar za lunarno misijo", v: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 189-192.
[COBISS.SI-ID 8211284]

• Vesna Koderman, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Primož Lemut, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Matjaž Vidmar, "Sistem za nadzor najprimernejše delovne točke Mach-Zehnderjevega modulatorja", v: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 197-200.
[COBISS.SI-ID 8209748]

• Timotej Trinko, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Simon Stanič, Matjaž Vidmar, "Meritve krivinskega slabljenja optičnega vlakna v odvisnosti od valovne dolžine", v: Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.-22. september 2010, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniske konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 201-204.
[COBISS.SI-ID 8210004]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

• Luka Naglič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Radar za Lunarno plovilo - ESMO", v: Slovenija in vesolje: včeraj, danes, jutri: yesterday, today and tomorrow, Andreja Gomboc, ur., Tomaž Zwitter, ur., Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, = Faculty of Mathematics and Physics, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, = Ministry of Higher Education, Science and Technology, 2010, str. 44-47.
[COBISS.SI-ID 8209492]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

Jurij Tratnik, "Prenos takta po optičnem vlaknu", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 41-48.
[COBISS.SI-ID 7628372]

Boštjan Batagelj, "Prisluškovanje na optičnem vlaknu", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 81-84.
[COBISS.SI-ID 7627860]

Jurij Tratnik, "Varne optične komunikacije", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010, str. 85-89.
[COBISS.SI-ID 7628116]


1.22 Intervju

Boštjan Batagelj (intervjuvanec), "Optično vlakno je povzročilo komunikacijsko revolucijo", Finance, št. 209, str. 28-29, 27. okt. 2010.
[COBISS.SI-ID 8204884]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.24 Patent

Matjaž Vidmar, Leon Pavlovič, Patrik Ritoša, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Optični sistem za prenos signala časovne reference: SI 23045 (A), 2010-10-29, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2010.
[COBISS.SI-ID 8064340]

• Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Postopek generiranja psevdonaključnih podatkov in naprava za izvedbo postopka: patent št. 23082, datum objave 31. 12. vilka prijave P 200900158, datum vložitve 4. 6. 2009, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2010.
[COBISS.SI-ID 8290900]

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2010.
[COBISS.SI-ID 249550336]

Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2010, Ljubljana, 2.-4. junij 2010, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2010.
[COBISS.SI-ID 251272448]

Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2010, Ljubljana, 2.-4. junij 2010, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2010.
[COBISS.SI-ID 264677120]


Mentor pri doktorskih disertacijah

• Tomaž Korošec, Samodejno nastavljiva, frekvenčno in polarizacijsko prilagodljiva mikrotrakasta antena: doktorska disertacija, Ljubljana, T. Korošec, 2010.
[COBISS.SI-ID 7964244]


Mentor pri diplomskih delih

• Matej Mihalj, Distribucija video signalov preko koaksialno kabelskega omrežja s topologijo drevesa: diplomsko delo, Ljubljana, M. Mihalj, 2010.
[COBISS.SI-ID 8191572]

• Timotej Trinko, Meritev krivinskega slabljenja optičnega vlakna: diplomsko delo, Ljubljana, T. Trinko, 2010.
[COBISS.SI-ID 7976276]

• Uroš Jalovec, Možnosti za izboljšanje natančnosti satelitskih navigacijskih sistemov: diplomsko delo, Ljubljana, U. Jalovec, 2010.
[COBISS.SI-ID 8190548]

• Andrej Mrgole, Optični vmesnik za priključitev domofona na mnogorodovno optično vlakno: diplomsko delo, Ljubljana, A. Mrgole, 2010.
[COBISS.SI-ID 7827028]

• Miha Tisovec, Radijski komunikacijski sistem za avtocestne predore: diplomsko delo, Ljubljana, M. Tisovec, 2010.
[COBISS.SI-ID 7797844]

• Aleš Trkov, Razvoj in izdelava optičnega vlakna z invertiranim lomnim likom: diplomsko delo, Ljubljana, A. Trkov, 2010.
[COBISS.SI-ID 7747156]

• Boris Miklavc, Razvoj naprave za preverjanje delovanja regulatorjev masnega pretoka plinov: diplomsko delo, Ljubljana, B. Miklavc, 2010.
[COBISS.SI-ID 7707988]

• Tadej Trinko, Satelitska komunikacijska oprema za sprejem signala iz mikrosatelita LAPAN-TUBSAT: diplomsko delo, Ljubljana, T. Trinko, 2010.
[COBISS.SI-ID 7790676]

• Bojan Domijanić, Vpliv presiha na prenos digitalnega signala preko mikrovalovne digitalne radijske povezave: diplomsko delo, Ljubljana, B. Domijanić, 2010.
[COBISS.SI-ID 7523668]


NERAZPOREJENO


• Adam Raspor, Matjaž Vidmar, "Krožni valovod z zelo veliko smernostjo in izkoristkom osvetlitvene odprtine", Elektrotehniški vestnik, letn. 77, št. 2/3, str. 131-136, 2010, http://ev.fe.uni-lj.si/2-3-2010/Raspor.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-H7WB84VU/.
[COBISS.SI-ID 255918848]