Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2011


1.01 Izvirni znanstveni članek

• Robert J. Steed, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Hybrid integrated optical phase-lock loops for photonic terahertz sources", IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 17, št. 1, str. 210-217, Jan./Feb. 2011.
[COBISS.SI-ID 8260948, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "2.8 GHz - 5.7 GHz very fast UWB CCO using discrete-packaged SiGe RF transistors", Informacije MIDEM, letn. 41, št. 1, str. 70-72, mar. 2011, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YD31C18J/.
[COBISS.SI-ID 8506196, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Sašo Tomažič, "Convergence of fixed and mobile networks by radio over fibre technology", Informacije MIDEM, letn. 41, št. 2, str. 144-149, jun. 2011, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_41(2011)2p144.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-6WVN178J/.
[COBISS.SI-ID 8738132, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• L. Ponnampalam, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Monolithically integrated photonic heterodyne system", Journal of Lightwave Technology (Print), vol. 29, št. 15, str. 2229-2234, Aug. 2011.
[COBISS.SI-ID 8532308, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Primož Lemut, Patrik Ritoša, Mario Ferianis, Matjaž Vidmar, "Fiber length compensated transmission of 2998.01 MHz RF signal with femtosecond precision", Microwave and Optical Technology Letters (Print), vol. 53, št. 7, str. 1553-1555, Jul. 2011.
[COBISS.SI-ID 8332116, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Robert J. Steed, Leon Pavlovič, Luka Naglič, Matjaž Vidmar, et al., "Monolithically integrated heterodyne optical phase-lock loop with RF XOR phase detector", Optics Express, vol. 19, št. 21, str. 20048-20053, 2011, http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.020048, https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/B89E6DD0-DE38-5B16-E7024550FBF6A613_222838/oe-19-21-20048.pdf.
[COBISS.SI-ID 8722516, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.05 Poljudni članek

Boštjan Batagelj, "Širokopasovno optično naročniško omrežje", Avtomatika, št. 107, str. 15-17, 2011.
[COBISS.SI-ID 8960596]

Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Obstajati mora možnost za poznejšo nadgradnjo z novo tehnologijo: optično naročniško omrežje pred novimi izzivi", Delo (Ljubljana), leto 53, št. 10, str. 25, 13. jan. 2011.
[COBISS.SI-ID 8209236]


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Use of femtosecond synchronization system with long-term stability over optical infrastructure", v: ICTON 2011, 13th International Conference on Transparent Optical Networks, Stockholm, 26-30 June 2011, Stockholm, ICTON, 2011, str. 1-4.
[COBISS.SI-ID 8477012, WoS, Scopus]

Matjaž Vidmar, Primož Lemut, Jurij Tratnik, "Chasing femtoseconds - how accelerators can benefit from economies of scale in other industries", v: IPAC 2011: contributions to the proceedings, S. l., European Physical Society Accelerator Group, = EPS-AG, cop. 2011, str. 1973-1977, http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/IPAC2011/papers/weib01.pdf.
[COBISS.SI-ID 8740436, Scopus]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

• Tomaž Korošec, Luka Naglič, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Evolution of varactor-loaded frequency and polarization reconfigurable microstrip patches", v: APMC 2011, Asia Pacific Microwave Conference, APMC 2011, 5-8 December, 2011, Melbourne, Australia, Barton, Engineers Australia, cop. 2011, str. 705-708.
[COBISS.SI-ID 8844628, WoS, Scopus]

• Grega Milčinski, Miha Kadunc, Matjaž Vidmar, Teo Cerovski, Aleš Okorn, Tine Petkovšek, Alenka Rotter, Dragan Vitas, "Uncertainty of LPIS data or how to interpret ETS results", v: Geomatics in support of the Common Agricultural Policy: Proceedings of the 16th GeoCAP Annual Conference, 24th-26th November 2010, Bergamo, Italy, Kadim Taşdemir, ur., Ispra, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, 2011, str. 41-46.
[COBISS.SI-ID 25686055]

Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Stabilized fiber-optic link-propagation delay for timing distribution in particle accelerator facility", v: PTTI 2011: proceedings, 43rd Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, 14-17 November 2011, Long Beach, California, S. l., s. n., 2011, str. 35-44.
[COBISS.SI-ID 9342548, Scopus]

• Rajko Bukovec, Simon Stanič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Fazni sukalnik s preklopnimi zakasnilnimi linijami", v: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 104-107.
[COBISS.SI-ID 8648532]

• Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Mikrovalovni del pilotne proizvodne linije za proizvodnjo melaminskih pen", v: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 112-115.
[COBISS.SI-ID 8647764]

• Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Meritve magneto-optičnih vlakenskih naprav", v: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 132-135.
[COBISS.SI-ID 8648788]

• Miran Jelušič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, "Meritve dolžine, vstavitvenega slabljenja in temperaturnega koeficienta raztezka optičnega vlakna navitega na aluminijastem kolutu", v: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. A, str. 136-139.
[COBISS.SI-ID 8648020]

• Ilija Vojvodić, Žiga Divjak, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Obsevanje celega telesa s sistemom linearnega pospeševalnika in regulacijo hitrosti obsevalne mize", v: Zbornik dvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2011, 19.-21. september 2011, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2011, zv. B, str. 375-378.
[COBISS.SI-ID 8652372]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

• Timotej Trinko, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Merjenje slabljenja na krivinah optičnega vlakna", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 159-164.
[COBISS.SI-ID 8243028]

• Vesna Koderman, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija delovne točke optičnega modulatorja", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 165-171.
[COBISS.SI-ID 8242772]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

Boštjan Batagelj, "Odtočne tehnologije v optičnih dostopovnih omrežjih", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 37-58.
[COBISS.SI-ID 8241492]

Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Luka Naglič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "Sistem za stabilen prenos RF signala s femtosekundno natančnostjo", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 82.
[COBISS.SI-ID 8244308]

• Luka Naglič, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Meritev barvne disperzije", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 83.
[COBISS.SI-ID 8242260]

Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, "Električne prevajalne lastnosti optičnih komponent", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 84.
[COBISS.SI-ID 8242004]

Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, Luka Naglič, "Varjenje PM optičnih vlaken", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 85.
[COBISS.SI-ID 8243540]

• Tomaž Korošec, Jurij Tratnik, Luka Naglič, "Optično vlakno in svetlovodni poskus", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011, str. 86.
[COBISS.SI-ID 8242516]

Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, Primož Lemut, Luka Naglič, Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, "Timing systems based on optical technologies", v: Research policy within the European cohesion policy: present and future perspective of Centres of Excellence, 17th-18th November 2011, Brdo pri Kranju, Slovenia, Ljubljana, Government Office for Local Self-Government and Regional Policy, 2011, str. 14-15.
[COBISS.SI-ID 8808020]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Tomi Mlinar, "Predgovor", v: Zbornik, Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Tomi Mlinar, ur., 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011, str. 3-4.
[COBISS.SI-ID 11317588]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

Boštjan Batagelj, Pasivno optično dostopovno omrežje s časovnim razvrščanjem, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011.
[COBISS.SI-ID 259629056]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

• Jožko Budin, Leopold Gregorač, Boštjan Batagelj, Proučitev strokovnih možnosti za razširitev frekvenčnega obsega odtoka s frekvenčnim pasom od 25 kHz do 138 kHz v sistemih ADSL/ADSL2+ in VDSL2: projektna naloga, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko (LSO), 2011.
[COBISS.SI-ID 10595924]


2.24 Patent

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

Boštjan Batagelj, Prebojni raziskovalni izzivi v centru odličnosti BIK: oddaja Znanje žanje, TV 3, Ljubljana, TV 3, 14. apr. 2011.
[COBISS.SI-ID 8739924]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Boštjan Batagelj, Sodobne tehnologije inteligentnih zgradb, brezžičnih komunikacij, optičnih sistemov in osvetlitev, Ljubljana, 25. 2. 2011, Optika in optični sistemi za prenos signalov, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2011.
[COBISS.SI-ID 8258388]

Boštjan Batagelj, Prebojni raziskovalni izzivi v centru odličnosti BIK, Ljubljana, Republika Slovenija, Državni zbor, 24. 3. 2011.
[COBISS.SI-ID 8281428]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Tomi Mlinar (urednik), Dušan Caf (urednik), Ana Robnik (urednik), Alojz Hudobivnik (urednik), Pavel Meše (urednik), Šestindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 7. in 8. november 2011, Brdo pri Kranju, Komunikacije in računalništvo v oblaku: zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2011.
[COBISS.SI-ID 2022981]

Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2011.
[COBISS.SI-ID 254594560]

Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011.
[COBISS.SI-ID 256023808]

Tomi Mlinar (urednik), Strokovni seminar Radiokomunikacije 2011, Ljubljana, 1.-3. junija 2011, Zbornik, 1. izd., Ljubljana, TA Helia, 2011.
[COBISS.SI-ID 263709440]


Mentor pri magistrskih delih

• Luka Naglič, Razvoj faznega detektorja za optično fazno-sklenjeno zanko v integriranem fotoničnem sistemu: magistrsko delo, Ljubljana, L. Naglič, 2011.
[COBISS.SI-ID 8705108]

• Ilija Vojvodić, Regulacija hitrosti obsevalne mize pri obsevanju celega telesa z linearnim pospeševalnikom: magistrsko delo, Ljubljana, I. Vojvodić, 2011.
[COBISS.SI-ID 8516180]


Mentor pri diplomskih delih

• Rajko Bukovec, Digitalno nastavljiv fazni sukalnik s preklopnimi zakasnilnimi linijami: diplomsko delo, Ljubljana, R. Bukovec, 2011.
[COBISS.SI-ID 8526420]

• Marko Šajn, Dvosmerna prostozračna optična internetna zveza: diplomsko delo, Ljubljana, M. Šajn, 2011.
[COBISS.SI-ID 8516692]

• Gorazd Gričar, Meritve lastnosti izdelanega vlakenskega optičnega ojačevalnika s primesjo erbija: diplomsko delo, Ljubljana, G. Gričar, 2011.
[COBISS.SI-ID 8525652]

• Luka Bogataj, Nizkošumni kristalni oscilator: diplomsko delo, Ljubljana, L. Bogataj, 2011.
[COBISS.SI-ID 8618324]

• Elena Ristova, Radiodifuzni FM sprejemnik z nizko medfrekvenco: diplomsko delo, Ljubljana, E. Ristova, 2011.
[COBISS.SI-ID 8522324]

• Klemen Dobravec, Sistem za napajanje senzorjev ter prenos podatkov preko optičnega vlakna v pralnih pripravah: diplomsko delo, Ljubljana, K. Dobravec, 2011.
[COBISS.SI-ID 8676180]

• Jure Zajc, Zasnova zemeljske postaje za komunikacijo s satelitom: diplomsko delo, Ljubljana, J. Zajc, 2011.
[COBISS.SI-ID 8861268]