Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2016


1.01 Izvirni znanstveni članek

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator with quality multiplier", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 64, št. 2, str. 663-668, Feb. 2016, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7379017, doi: 10.1109/TMTT.2015.2511755.
[COBISS.SI-ID 11308628, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Improving the side-mode suppression ratio and reducing the frequency drift in an opto-electronic oscillator with a feedback control loop and additional phase modulation", Journal of Lightwave Technology (Print), vol. 34, št. 3, str. 885-890, Feb. 2016, http://ieeexplore.ieee.org/document/7349105/, doi: 10.1109/JLT.2015.2506614.
[COBISS.SI-ID 11249748, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Proposal for distribution of a low-phase-noise oscillator signal in forthcoming fifth-generation mobile network by radio-over-fibre technology", v: Proceedings of ELMAR-2016, (Proceedings ELMAR), Mario Muštra, ur., Dijana Tralić, ur., Branka Zovko-Cihlar, ur., Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, Zadar, Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, cop. 2016, str. 13-16, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89261.
[COBISS.SI-ID 11570260, SNIP, WoS, Scopus]


1.02 Pregledni znanstveni članek

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Pasivna optična dostopovna omrežja z valovnodolžinskim multipleksiranjem odtočnega in pritočnega prometa uporabnika", Elektrotehniški vestnik, letn. 83, št. 3, str. 87-92, 2016, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2016/Erzen.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-84AFJGYS/.
[COBISS.SI-ID 11404116, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Združevanje signalov za optimalen prenos v satelitski radijski zvezi", Avtomatika, št. 140, str. 12-17, 2016.
[COBISS.SI-ID 11296340]

Boštjan Batagelj, "Sodobni optični prenosni sistem z zmogljivostjo 100 Gbit/s", Avtomatika, št. 149, str. 16-19, 2016.
[COBISS.SI-ID 11665492]


1.05 Poljudni članek

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Pomen frekvenčnega spektra za brezžično prihodnost: nova generacija brezžičnih komunikacij", Delo (Ljubljana), leto 58, št. 11, str. 14, 14. jan. 2016.
[COBISS.SI-ID 11296084]

Tomi Mlinar, Ana Robnik, "Pametna omrežja informacijske družbe: četrta industrijska revolucija", Delo (Ljubljana), leto 58, št. 109, str. 13, 12. maj 2016.
[COBISS.SI-ID 11363924]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "A multicore fibre probe for fluorescence spectroscopy", v: Conference proceedings 2016, 52nd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Biosensors and Microfluidics, september 28 - 30 2016, Ankaran, Slovenia, Danilo Vrtačnik, ur., Marko Topič, ur., Drago Resnik, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2016, str. 106-109.
[COBISS.SI-ID 11570516]

Mehmet Alp Ilgaz, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Electronic stabilization methods for a single-loop opto-electronic oscillator", v: EUMW 2016, European Microwave Week 2016, 3-7 October 2016, Nijkerk, EUMA, cop. 2016, eUMC2016, str. 1393-1396, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89259.
[COBISS.SI-ID 11571028, Scopus]

• Ahmed Samir, Luka Perpar, Boštjan Batagelj, "Fabrication of a single-mode seven-core optical fiber using the stack-and-draw procedure", v: FOAN 2016, 6th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, oktober 18-20 2016, Lisbon, Portugal, S. l., s. n., 2016, str. 39-42.
[COBISS.SI-ID 11593300, WoS, Scopus]

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Preliminary idea for a converged fixed and mobile network infrastructure with 5G using radio-over-fiber technology and an opto-electronic oscillator in the millimeter-wave range", v: ICTON 2016, 18th International Conference on Transparent Optical Networks, 10-14 July 2016, Trento, Italy, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2016, str. 1-4, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=89260.
[COBISS.SI-ID 11479380, WoS, Scopus]

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Seven-core optical fiber design and fabrication for space-division multiplexing optimized for low crosstalk", v: ICTON 2016, 18th International Conference on Transparent Optical Networks, 10-14 July 2016, Trento, Italy, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2016, str. 1-4.
[COBISS.SI-ID 11479636, WoS, Scopus]

Tomi Mlinar, "5G za kritične komunikacije", v: Pametna omrežja informacijske družbe: zbornik referatov, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2016, f. 76-80.
[COBISS.SI-ID 11364180]

• Jakup Ratkoceri, Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Seven-core optical fiber in a passive optical access network", v: Proceedings of papers, 24th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, Serbia, november, 22-23, 2016 = 24 Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, 22 i 23 novembar 2016 godine, Beograd, = Belgrade, Društvo za telekomunikacije, = Telecommunications Society, Akademska misao, = Academic Mind, cop. 2016, str. 1-4.
[COBISS.SI-ID 11620436, WoS]

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Simulations of inter-core crosstalk in a seven-core optical fiber based on silica glass", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 49-52.
[COBISS.SI-ID 11568724]

• Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Overview of wireline access technologies in Kosovo", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 53-56, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/jakup(overview_of)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11569492]

• Aljoša Kalanj, Boštjan Batagelj, "Reflektometerski nadzor dostopovnega pasivnega optičnega omrežja", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 57-60, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/kalanj(reflektometerski_nadzor)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11569748]

• Rok Kropej, Boštjan Batagelj, "Meritve povečanega dometa optičnega dostopovnega omrežja z rodovno vklenitvijo polprevodniške Fabry-Pérotove laserske diode", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 61-64, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/kropej(meritve)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11568468]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, Mehmet Alp Ilgaz, "Prenos fazno stabilnega nizkošumnega oscilatorjevega signala v mobilnih omrežjih 5G s tehniko prenosa radijskih signalov po optičnem vlaknu", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 65-68, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/mlinar(prenos_fazno)_2p.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=92498&lang=slv.
[COBISS.SI-ID 11528276]

Mehmet Alp Ilgaz, Eszter Udvary, Boštjan Batagelj, "Influence of fibre chromatic dispersion on the performance of analogue optical links for an opto-electronic oscillator within a 5G network structure", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 69-72, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/ilgaz(influence)p.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=92855&lang=slv.
[COBISS.SI-ID 11569236]

Tomi Mlinar, "Ali je LTE primerna tehnologija za uporabo v omrežjih javne varnosti in pomoči ob nesrečah?", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 105-108.
[COBISS.SI-ID 11528020]

Nasr Gad, Leon Pavlovič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, "CPW-fed wideband printed spiral slot antenna design for multiband applications", v: Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 25), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. A, str. 117-120, http://erk.fe.uni-lj.si/2016/papers/gad(cpw_fed_wideband)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11568980]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Peter Miklavčič, Belma Šestan, Nikola Latković, Hana Lozej, Robert Magdič, Matevž Moljk, Miha Vardijan, Jakob Gajšek, Kristina Petelin, Tomaž Sindičič, Matej Bažec, Marko Gombač, Peter Gajšek, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, "Measuring electromagnetic signals in traffic using software-defined radio", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 224, https://www.researchgate.net....
[COBISS.SI-ID 2635875]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

• Harri Holma, Tomi Mlinar, "Razvoj radijskih tehnologij proti programabilnemu svetu 5G", v: Radijske komunikacije: zbornik : proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 19-29.
[COBISS.SI-ID 11298132]

Mehmet Alp Ilgaz, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Stabilization methods for single-loop opto-electronic oscillator", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. 227.
[COBISS.SI-ID 11296852]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Predgovor", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016, str. I-II.
[COBISS.SI-ID 11296596]


1.25 Drugi sestavni deli

Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Reportaža iz 22. strokovnega seminarja radijske komunikacije", Avtomatika, št. 141, str. 39-43, 2016.
[COBISS.SI-ID 11322196]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

• Leon Pavlovič, Tomaž Korošec, Matjaž Vidmar, Elektrodinamika, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2016, http://antena.fe.uni-lj.si/studij/eld/gradivo/ELD_laboratorijske_vaje.pdf.
[COBISS.SI-ID 11306836]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

Tomi Mlinar, MMDS - izračun povratne zveze na 5,7 GHz: različica: 1.1, Medvode, Inštitut za EMS, 2016.
[COBISS.SI-ID 11317076]


2.24 Patent

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Method for the improvement of side-mode suppression in the spectrum of an optoelectronic oscillator: EP2890004 (B1) - 2016-11-30, Munich, European Patent Office, 2016, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161130&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2890004B1&KC=B1&ND=4#.
[COBISS.SI-ID 11076180]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

Boštjan Batagelj, Marko Meža, Marko Jankovec, Drago Tacar, Riko Jerman, Nina Gržinič Frelih, Gregor Geršak, Tekmovanje v znanju tehnologij 2016: bilten, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2016.
[COBISS.SI-ID 11733844]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Boštjan Batagelj, Delavnica - Satelitski vohuni: predavanje in delavnica na Poletnem taboru inovativnih tehnologij 2016, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 22. 8. 2016.
[COBISS.SI-ID 11479892]


3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, Optoelectronic oscillator in the millimeter wave range: expected problems and possible solutions: vabljeno predavanje na 17th Belarusian-Lithuanian Workshop Microwave Devices and Systems, Minsk, Belarus, 9-10 Dec. 2016.
[COBISS.SI-ID 11647060]


3.25 Druga izvedena dela

Boštjan Batagelj, Tehnologija in omrežja DWDM: interno izobraževanje, ELES, 5. - 6. december 2016.
[COBISS.SI-ID 11646804]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Tomi Mlinar (urednik), Pametna omrežja informacijske družbe: zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2016.
[COBISS.SI-ID 1536940739]

Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), 22. strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 3.-5. februar 2016 = 22nd Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 3-5 February 2016, Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016.
[COBISS.SI-ID 283205888]

Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), SRK 2016, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2016.
[COBISS.SI-ID 283206144]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

• Vladimir Furlan, Frequency-agile, highly-efficient antenna on ferroelectric substrate: Ph. D. dissertation, Ljubljana, V. Furlan, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80185.
[COBISS.SI-ID 11284564]

• Luka Bogataj, Zasnova in izvedba visokostabilnega optoelektronskega oscilatorja: doktorska disertacija, Ljubljana, L. Bogataj, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87058.
[COBISS.SI-ID 11647572]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

• Aleš Celar, Daljinsko vodenje modela avtomobila z mobilnim telefonom: magistrsko delo, Ljubljana, A. Celar, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83454.
[COBISS.SI-ID 11386964]

• Boštjan Leben, Meritev barvne temperature svetlobe belih svetlečih diod: magistrsko delo, Ljubljana, B. Leben, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85734.
[COBISS.SI-ID 11640660]

• Sebastijan Mrak, Satelitski sprejemnik za spremljanje svetilniškega signala satelita Alphasat v frekvenčnem pasu Q (Ka): magistrsko delo, Ljubljana, S. Mrak, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81644.
[COBISS.SI-ID 11356500]


Mentor pri diplomskih delih

• Katarina Čebela, Frekvenčna odvisnost optičnih sklopnikov z dvema izhodoma: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, K. Čebela, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83610.
[COBISS.SI-ID 11442772]

• Janez Tisovec, Hibridna dostopovna omrežja na osnovi tehnologije G.fast: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, J. Tisovec, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83522.
[COBISS.SI-ID 11450196]

• Jure Makše, Izdelava večjedrnega optičnega vlakna: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, J. Makše, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83133.
[COBISS.SI-ID 11403604]

• Božidar Aljaž, Komunikacija z vesoljskimi plovili na neeliptični tirnici: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, B. Aljaž, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86440.
[COBISS.SI-ID 11593556]

• Marko Antonin, Metode preizkušanja optičnih vlaken in kablov: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, M. Antonin, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84209.
[COBISS.SI-ID 11455572]

• Emil Leban, Mikrovalovni detektor gibanja: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, E. Leban, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85823.
[COBISS.SI-ID 11554132]

• Leon Kocjančič, Načrtovanje in izdelava Vivaldi-jeve antene z večoktavnim frekvenčnim področjem delovanja: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, L. Kocjančič, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80186.
[COBISS.SI-ID 11287636]

• Aljoša Kalanj, Nadzor pasivnega optičnega dostopovnega omrežja z vgrajeno optično reflektometrijo: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, A. Kalanj, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81757.
[COBISS.SI-ID 11374676]

• Grega Lozinšek, Napredno mobilno omrežje LTE: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, G. Lozinšek, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83499.
[COBISS.SI-ID 11417684]

• Edi Bagar, Optični prenosni sistemi z zmogljivostjo 100 Gbit/s: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, E. Bagar, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83103.
[COBISS.SI-ID 11377748]

• Rok Kropej, Povečana dolžina optične zveze z rodovno vklenitvijo polprevodniške Fabry-Pérotove laserske diode: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, R. Kropej, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83208.
[COBISS.SI-ID 11406676]

• Peter Zalar, Pravilni postopki pri načrtovanju brezžičnih lokalnih omrežij za doseganje resnične pokritosti s signalom: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, P. Zalar, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84952.
[COBISS.SI-ID 11503188]

• Davor Žonta, Prenos satelitskega signala v frekvenčnem pasu Ka: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, D. Žonta, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82777.
[COBISS.SI-ID 11407956]

• Rok Remic, Prenosna pot satelitskih televizijskih vsebin s poudarkom na stiskanju podatkov: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, R. Remic, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82778.
[COBISS.SI-ID 11378516]

• Tomaž Rus, Prostozračna optična zveza za prenos zvoka z analogno modulacijo: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, T. Rus, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81532.
[COBISS.SI-ID 11314516]

• Zoran Ivanić, Radio-frekvenčni vir s slabilcem 35 MHz-4,4 GHz: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, Z. Ivanić, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85735.
[COBISS.SI-ID 11550036]

• Vasja Jarc, Telekomunikacijske storitve preko geostacionarnih satelitov: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, V. Jarc, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81543.
[COBISS.SI-ID 11314772]

• Jurij Lenko, Uvajanje digitalnega mobilnega radijskega telekomunikacijskega omrežja v podjetju Elektro Primorske d.d.: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, J. Lenko, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83797.
[COBISS.SI-ID 11428180]

• Boštjan Golob, Zasnova sistema za meritev antenskega sevalnega diagrama na prostem: visokošolsko strokovno diplomsko delo, Ljubljana, B. Golob, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83498.
[COBISS.SI-ID 11416148]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

• David Trček, Fiksni brezžični širokopasovni sistemi: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, D. Trček, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83710.
[COBISS.SI-ID 11457108]

• Domen Drnovšek, Frekvenčni standard nadzorovan z GPS navigacijskim sistemom: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, D. Drnovšek, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85509.
[COBISS.SI-ID 11518292]

• Anže Žvanut, Gigabitno pasivno optično omrežje in LTE: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, A. Žvanut, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85545.
[COBISS.SI-ID 11511892]

• Luka Grabar, Koncept mobilnega omrežja pete generacije: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, L. Grabar, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=80908.
[COBISS.SI-ID 11327572]

• Matej Mikanec, Lomni liki in disperzija optičnih valovodov: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, M. Mikanec, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85544.
[COBISS.SI-ID 11512660]

• Simon Culot, Optično dostopovno omrežje s tehnologijo DVB-C: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, S. Culot, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85897.
[COBISS.SI-ID 11586388]

• Andrej Lozar, Posledice in kompenzacija barvne disperzije v optičnih vlakenskih zvezah: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, A. Lozar, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83448.
[COBISS.SI-ID 11462484]

• David Boben, Simulacije porazdelitve brezžičnega signala z numeričnim programom HFSS: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, D. Boben, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85614.
[COBISS.SI-ID 11515988]

• Sanel Garibović, Temperaturna stabilizacija optičnega vlakna: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, S. Garibović, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85898.
[COBISS.SI-ID 11588436]


Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

• Luka Bogataj, Zasnova in izvedba visokostabilnega optoelektronskega oscilatorja: doktorska disertacija, Ljubljana, L. Bogataj, 2016, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87058.
[COBISS.SI-ID 11647572]