Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2014


1.01 Izvirni znanstveni članek

Aljaž Blatnik, Kaja Jarm, Marko Meža, "Movie sentiment analysis based on public tweets", Elektrotehniški vestnik, letn. 81, št. 4, str. 160-166, 2014, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2014/Blatnik.pdf.
[COBISS.SI-ID 10880340, SNIP, Scopus]

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "A feedback control loop for frequency stabilization in an opto-electronic oscillator", Journal of Lightwave Technology (Print), vol. 32, št. 20, str. 3690-3694, Oct. 15, 2014, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6807672, doi: 10.1109/JLT.2014.2321023.
[COBISS.SI-ID 10566996, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.02 Pregledni znanstveni članek

Peter Miklavčič, "On the number of non-overlapping channels in the IEEE 802.11 WLANs operating in the 2.4 GHz band", Elektrotehniški vestnik, letn. 81, št. 3, str. 148-152, 2014, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2014/Miklavcic.pdf.
[COBISS.SI-ID 10736212, SNIP, Scopus]

Boštjan Batagelj, Vijay Janyani, Sašo Tomažič, "Research challenges in optical communications towards 2020 and beyond", Informacije MIDEM, letn. 44, št. 3, str. 177-184, sep. 2014, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_44(2014)3p177.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-K6CJNZKK/.
[COBISS.SI-ID 10798420, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

Boštjan Batagelj, "Kako izvajati meritve slabljenja in moči v pasivnem optičnem omrežju?", Avtomatika, št. 120, str. 16-21, 2014.
[COBISS.SI-ID 10422868]

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Ukrepi proti motilnikom GPS signala", Avtomatika, št. 125, str. 12-15, 2014.
[COBISS.SI-ID 10740308]

Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, "Kam po frekvence za naslednje generacije brezžičnih komunikacijskih tehnologij?", Avtomatika, št. 126, str. 10-12, 2014.
[COBISS.SI-ID 10800980]

Matjaž Vidmar, Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, "Intermodulacijsko popačenje radijskih signalov", Avtomatika, št. 126, str. 12-14, 2014.
[COBISS.SI-ID 10800724]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Naslednja generacija komunikacij - tehnološki in družbeni presežek?", Avtomatika, št. 126, str. 16-17, 2014.
[COBISS.SI-ID 10801492]

Tomi Mlinar, "Širokopasovne telekomunikacije", Življenje in tehnika, letn. 65, št. 6, str. 50-57, jun. 2014.
[COBISS.SI-ID 10649684]


1.05 Poljudni članek

Boštjan Batagelj, Gal Šmidovnik, "Kako povečati prenos podatkov?", Delo (Ljubljana), leto 56, št. 25, str. 15, 30. jan. 2014.
[COBISS.SI-ID 10425172]

Tomi Mlinar, Alojz Hudobivnik, "Kaj nam bodo omogočala omrežja prihodnosti", Delo (Ljubljana), leto 56, št. 105, str. 15, 8. maj 2014.
[COBISS.SI-ID 10585684]


1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Boštjan Batagelj, "FTTH solutions in the Slovenian telecommunications market", v: Networks 2014: program, 2014 16th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium (Networks), 17-19 September 2014, Madeira Island, Portugal, Piscataway, IEEE, cop. 2014, str. 1-6.
[COBISS.SI-ID 10825300, WoS, Scopus]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Multi-purpose constant-delay optical link", v: 2014 European Frequency and Time Forum (EFTF), 28th European Frequency and Time Forum, EFTF 2014, Neuchâtel, Switzerland, junij 23-26, 2014, S. l., IEEE Xplore, cop. 2014, str. 333-335, http://ieeexplore.ieee.org/document/7331502/.
[COBISS.SI-ID 11801940, WoS]

Tomi Mlinar, "Omrežja pete generacije mobilnih komunikacij", v: Omrežja prihodnosti: zbornik referatov, Trideseta delavnica o telekomunikacijah, 12. in 13. maj 2014, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2014, f. 53-57.
[COBISS.SI-ID 10591572]

Tomi Mlinar, "5G - omrežje prihodnosti", v: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. A, str. 45-48, http://erk.fe.uni-lj.si/2014/mlinar(5G)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 10806612]

Aljaž Blatnik, Kaja Jarm, Urban Burnik, "Nizkocenovni USB OTG digitalni osciloskop", v: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. A, str. 235-238, http://erk.fe.uni-lj.si/2014/blatnik(nizkocenovni)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 10763092]

• Kaja Jarm, Aljaž Blatnik, Urban Burnik, "Uporabniški vmesnik digitalnega osciloskopa na platformi Android", v: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. A, str. 239-242, http://erk.fe.uni-lj.si/2014/jarm(uporabniski)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 10763348]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Boštjan Batagelj, "Raziskovalne novosti in dosežki v letu 2013 na področju optičnih komunikacij", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. 1-8.
[COBISS.SI-ID 10426708]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Multi-purpose constant-delay optical link", v: EFTF 2014, 28th European Frequency and Time Forum, Neuchâtel, Switzerland, junij 23-26, 2014, S. l., Printing House, 2014, str. 1.
[COBISS.SI-ID 10742612]

• Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, "Ba_0.5_Sr_0.5_TiO_3 thin film capacitors for microwave antenna", v: Electronic Materials and Applications 2014, EMA 2014, januar 22-24, 2014 Orlando, FL: conference program, S. l., The American Ceramic Society, 2014, str. 65.
[COBISS.SI-ID 27432231]

• Martin Cimerman, Zumret Topčagić, Luka Golinar, Žiga Rojec, Katja Suvajac, Peter Miklavčič, Miha Mencin, Robert Pavlovič, Sebastijan Mrak, Dora Domajnko, Marko Meža, Urban Burnik, Črt Valentinčič, Aleksander Sadikov, Janez Zaletelj, Dejan Križaj, "Laboratorijski merilni sistem na osnovi naprave Red Pitaya", v: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 215, http://erk.fe.uni-lj.si/2014/burnik(laboratorijski_merilni)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 10776404]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

Tomi Mlinar, "Peta generacija mobilnih komunikacij", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 32-36.
[COBISS.SI-ID 10806868]

• Andrej Štern, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, Blaž Luin, "COST akcija SaPPART - ocenjevanje učinkov delovanja satelitskega lociranja na cestni promet", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 226.
[COBISS.SI-ID 10799700]

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Pregled ukrepov proti motenju globalnega navigacijskega satelitskega sistema", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 228.
[COBISS.SI-ID 10799188]

• Blaž Drolc, Boštjan Batagelj, "Odstranjevanje nezaželenih odbojev pri meritvi dobitka antene", v: Radijske komunikacije: zbornik : proceedings, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014, str. 230.
[COBISS.SI-ID 10798932]

Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Optična povezava s stabilno zakasnitvijo", v: SOK 2014, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014.
[COBISS.SI-ID 10426452]

Boštjan Batagelj, "Raziskovalne novosti in dosežki v letu 2013 na področju optičnih komunikacij", v: SOK 2014, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014.
[COBISS.SI-ID 10426196]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Boštjan Batagelj, Tomaž Korošec, "Predgovor", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. I-V.
[COBISS.SI-ID 10427220]


1.25 Drugi sestavni deli

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Seminar radijskih komunikacij - SRK 2014", Avtomatika, št. 128, str. 22-23, 2014.
[COBISS.SI-ID 10936916]

Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij in širšega področja telekomunikacij", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., Tomaž Korošec, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, str. 213-221.
[COBISS.SI-ID 10426964]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

• Tomaž Korošec, Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Radijske komunikacije: laboratorijske vaje, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/rk_vs/gradivo/RK-VS_LaboratorijskeVaje.pdf.
[COBISS.SI-ID 10502740]

Boštjan Batagelj, Zbirka rešenih nalog iz optičnih komunikacij, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2014, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/optika_vs/nalogeOK_2_00.pdf.
[COBISS.SI-ID 10438740]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

Tomi Mlinar, Analiza primernosti RF pasov za širokopasovne linke za povezavo LTE infrastrukture pod cenovno ugodnimi pogoji : različica 1.1: ver. 1.1, Ljubljana, Inštitut za EMS, 2014.
[COBISS.SI-ID 10409812]

• Barbara Malič, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Sebastjan Glinšek, Georgia Basina, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: ESA-PECS FERROPATCH : 18-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11580), 2014.
[COBISS.SI-ID 27593767]

• Barbara Malič, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Sebastjan Glinšek, Georgia Basina, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: ESA-PECS FERROPATCH : final report, (IJS delovno poročilo, 11697), 2014.
[COBISS.SI-ID 27973927]

• Tanja Pečnik, Brigita Kmet, Sebastjan Glinšek, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Barbara Malič, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: report on dielectric characterization (RF, MW, temperature dependences) of thin film ferroelectric capacitors: ESA-PECS FERROPATCH, (IJS delovno poročilo, 11582), 2014.
[COBISS.SI-ID 27594279]


2.24 Patent

Matjaž Vidmar, Robert Zagorec, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Fazni sukalnik z zmanjšanim vplivom napak: SI 24149 A, 2014-01-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2014.
[COBISS.SI-ID 10422612]

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

• Andrej Lakner, Ž. Dolajš, Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Zlatko Podgorski (intervjuvanec), Kaj se dogaja s projektom Galileo? : Prispevki in izjave - Prvi dnevnik, Ljubljana, RTV 4D, 25. sep. 2014, http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174296460.
[COBISS.SI-ID 10800212]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Boštjan Batagelj, Elementi in pojavi v optičnih zvezah: predavanje na Šoli optike 1 v organizaciji Družbe EZŽ, 19. maj 2014.
[COBISS.SI-ID 10603860]

Boštjan Batagelj, Optična širokopasovna omrežja: predavanje na Šoli optike II v organizaciji Družbe EZŽ, 1. december 2014.
[COBISS.SI-ID 10886228]


3.25 Druga izvedena dela

Boštjan Batagelj, Satelitske komunikacije: predavanje študentom v okviru iTECH IAESTE 2014, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 17. marec 2014.
[COBISS.SI-ID 10504532]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Boštjan Batagelj (urednik), Tomaž Korošec (urednik), Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014.
[COBISS.SI-ID 271672064]

• Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014.
[COBISS.SI-ID 275507712]

Tomi Mlinar (urednik), Slovensko-švedsko društvo: naših 20 let: 1994-2014, Ljubljana, Slovensko-švedsko društvo, 2014.
[COBISS.SI-ID 275197184]

Boštjan Batagelj (urednik), Tomaž Korošec (urednik), SOK 2014, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2014, http://sok.fe.uni-lj.si/2014/glavna.php?page=program.html.
[COBISS.SI-ID 271756032]

• Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), SRK 2014, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2014.
[COBISS.SI-ID 275507456]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

• Ana Marija Turšič, Sodoben frekvenčni števec za območje radijskih frekvenc: magistrsko delo, Ljubljana, A. M. Turšič, 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29543.
[COBISS.SI-ID 10816596]


Mentor pri diplomskih delih

• Peter Češnovar, Digitalna obdelava zvoka na radijski postaji: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, P. Češnovar, 2014.
[COBISS.SI-ID 10700116]

• Blaž Drolc, Odstranitev nezaželenih odbojev pri meritvi dobitka logaritmično-periodične antene: visokošolsko strokovno diplomsko delo, Ljubljana, B. Drolc, 2014.
[COBISS.SI-ID 10554196]

• Jure Sušin, Prostorsko multipleksiranje za komunikacije v optičnem vlaknu: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, J. Sušin, 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29542.
[COBISS.SI-ID 10841940]

• May Doušak, Simulacija radarskega dosega z uporabo kasnilnih linij iz optičnega vlakna: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, M. Doušak, 2014.
[COBISS.SI-ID 10662740]

• Gal Šmidovnik, Uporaba obodne vrtilne količine svetlobe za povečevanje zmogljivosti optičnih telekomunikacijskih zvez: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, G. Šmidovnik, 2014.
[COBISS.SI-ID 10479444]

• Aleš Cvelbar, Zakasnitve signala v optičnem omrežju: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, A. Cvelbar, 2014.
[COBISS.SI-ID 10700884]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

• Gašper Knavs, Meritve v pasivnem optičnem omrežju: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, G. Knavs, 2014.
[COBISS.SI-ID 10848084]

• Sandi Cvitkovič, Napredne satelitske komunikacijske tehnike za video prenos: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, S. Cvitkovič, 2014, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29598.
[COBISS.SI-ID 10847828]