Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2013


1.01 Izvirni znanstveni članek

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Prihodnost, načrtovanje in razvoj brezžičnih širokopasovnih omrežij", Elektrotehniški vestnik, letn. 80, št. 4, str. 165-170, 2013, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2013/Mlinar.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-2PGP10RC/.
[COBISS.SI-ID 10331476, SNIP, Scopus]

Boštjan Batagelj, "Deployment of fiber-to-the-home in the Slovenian telecommunications market", Fiber and Integrated Optics (Print), vol. 32, 1, str. 1-11, 2013.
[COBISS.SI-ID 9691732, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Urška Kavčič, Leon Pavlovič, Matej Pivar, Miloje Đokić, Boštjan Batagelj, Deja Muck, "Printed electronics on recycled paper and cardboards", Informacije MIDEM, vol. 43, št. 1, str. 50-57, mar. 2013, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_43%282013%291p50.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-RBLBI9GK/.
[COBISS.SI-ID 2869872, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Use of copper-coated fiber as a tunable optical time-delay line in precise timing systems", Optical and Quantum Electronics, vol. 45, št. 8, 7 str. , Aug. 2013.
[COBISS.SI-ID 10016596, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "Motenje GPS sprejemnikov na osnovi blokiranja ali prevare", Avtomatika, št. 118, str. 14-18, 2013.
[COBISS.SI-ID 10331220]

Boštjan Batagelj, "Komunikacijski postopki in varnost v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju", Avtomatika, št. 119, str. 14-21, 2013.
[COBISS.SI-ID 10423124]


1.05 Poljudni članek

Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Odmik od svetovnih tokov?: standardizacija in razvoj optičnega omrežja", Delo (Ljubljana), leto 55, št. 14, str. 16, 17. jan. 2013.
[COBISS.SI-ID 9665620]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Slovenija zgled pri gradnji sodobnih omrežij IKT?: uresničevanje digitalne agende", Delo (Ljubljana), leto 55, št. 117, str. 19, 23. maj 2013.
[COBISS.SI-ID 10169684]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Jurij Tratnik, Primož Lemut, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Distribution of RF-clock signal over single optical fiber with temperature-drift and vibration compensation", v: 2013 IEEE International Topical Meeting on Microwave Photonics (MWP), oktober 28-31, 2013, Alexandria, Virginia, USA, Piscataway, IEEE, cop. 2013, str. 162-165.
[COBISS.SI-ID 10231636, WoS, Scopus]

• Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, "Implementation of variable optical delay line using metal-coated optical fibers", v: CLEO-PR & OECC/PS 2013, The 10th Conference on Lasers and Electro-Optics Pacific Rim (CLEO-PR 2013) & The 18th OptoElectronics and Communications Conference (OECC2013) & International Conference on Photonics in Switching, junij 30 to July 4, 2013, Kyoto, Japan, S. l., Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, = IEICE, 2013, str. 1-2.
[COBISS.SI-ID 9960788, Scopus]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Brezžične alternative za premostitev širokopasovne vrzeli", v: Infrastruktura za izpolnitev Digitalne agende in kaj po tem - primer Slovenije: zbornik referatov, Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 27 in 28. maj 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2013, f. 62-65.
[COBISS.SI-ID 10168660]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Razvoj tehnologij za brezžični širokopasovni dostop", v: Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. A, str. 89-92.
[COBISS.SI-ID 10170196]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Boštjan Batagelj, "Kdo potrebuje točen prenos takta po optičnem vlaknu?", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 145-147.
[COBISS.SI-ID 21369062]

Jurij Tratnik, "Sistem za točen prenos takta po optičnem vlaknu", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 149-152.
[COBISS.SI-ID 21369318]

Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, "Konstantna zakasnitev signala v optičnem vlaknu na dolgih razdaljah", v: Zasejemo uspeh!, Ljubljana, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, 2013, str. 46.
[COBISS.SI-ID 21890790]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

• Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, "Microstructure and dielectric properties of solution-derived Basub](0.5)Srsub](0.5)TiOsub]3 thin film varactors for microwave patch antenna", v: MS&Tʼ13, Materials Science & Technology 2013, oktober 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada, S. l., The American Ceramic Society, 2013, http://www.matscitech.org/wp-content/uploads/2011/09/mst13_techprogram.pdf (nedelujoča povezava!).
[COBISS.SI-ID 27198759]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

Boštjan Batagelj, "Retrospektiva razvoja optičnega dostopovnega omrežja v Sloveniji", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 13-19.
[COBISS.SI-ID 10169940]

• Jernej Prek, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Optični razcepniki za pasivna optična omrežja", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 50.
[COBISS.SI-ID 10330452]

• Andrej Kurinčič, Boštjan Batagelj, "Komunikacije z vidno svetlobo", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 51.
[COBISS.SI-ID 10330196]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljševalniki PON dosega", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 52.
[COBISS.SI-ID 10329172]

• Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Luka Bogataj, "Fazni šum - trendi in dosežki", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 123-128.
[COBISS.SI-ID 10190932]

Tomi Mlinar, "MMDS", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 137-142.
[COBISS.SI-ID 10190676]

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Luka Naglič, Boštjan Batagelj, "Test odpornosti GPS sprejemnikov na namerno motenje", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 262.
[COBISS.SI-ID 10190420]

• Andrej Hrvatin, Boštjan Batagelj, "Meritve Galileo signalov", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 263.
[COBISS.SI-ID 10189908]

• Matej Božič, Patrik Ritoša, Boštjan Batagelj, "Sistem za brezžični prenos analognega video signala", v: Radijske komunikacije : zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 264.
[COBISS.SI-ID 10190164]

Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Boštjan Batagelj, "Mikrovalovna kasnilna linija", v: Radijske komunikacije: zbornik : proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Tomaž Korošec, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013, str. 265.
[COBISS.SI-ID 10189396]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Tomi Mlinar, "Uvodna beseda", v: Infrastruktura za izpolnitev Digitalne agende in kaj po tem - primer Slovenije: zbornik referatov, Devetindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 27 in 28. maj 2013, Brdo pri Kranju, Slovenija, (VITEL), Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2013, f. VI.
[COBISS.SI-ID 11317332]


1.25 Drugi sestavni deli

Boštjan Batagelj, "Prof. dr. Jožko Budin, 1928-2013", Delo (Ljubljana), leto 55, št. 96, str. 15, 25. apr. 2013.
[COBISS.SI-ID 268384768]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

• Bojan Stopar, Samo Stanič, Boštjan Batagelj, Andrej Štern, Roman Kamnik, Sandi Berk, Renato Filjar, Franc Dimc (avtor, urednik), Forum GNSS.SI: po prvem srečanju, Portorož, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, 2013.
[COBISS.SI-ID 270209280]


2.05 Drugo učno gradivo

Boštjan Batagelj, Satelitske komunikacije: študijsko gradivo, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2013.
[COBISS.SI-ID 10439252]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

Tomi Mlinar, Analiza dvosmernih širokopasovnih dostopovnih tehnologij v gigaherčnem frekvenčnem območju, Ljubljana, T. Mlinar, 2013.
[COBISS.SI-ID 10189140]

Tomi Mlinar, Analiza primernosti RF pasov pod 15 GHz za širokopasovno povezavo infrastrukture LTE: različica 1.1: ver. 1.1, Ljubljana, Inštitut za EMS, 2013.
[COBISS.SI-ID 10409556]

• Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: ESA-PECS FERROPATCH: 6-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11262), 2013.
[COBISS.SI-ID 26641703]

• Sebastjan Glinšek, Barbara Malič, Matjaž Vidmar, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: report on ferroelectric materials characteristics relevant for antenna design: ESA-PECS FERROPATCH, (IJS delovno poročilo, 11263), 2013.
[COBISS.SI-ID 26641959]

• Barbara Malič, Sebastjan Glinšek, Vladimir Furlan, Matjaž Vidmar, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Kostja Makarovič, Brigita Rožič, Vladimir Cindro, Igor Mandić, Georgia Basina, Jena Cilenšek, Frequency and polarisation agile microstrip patch antenna based on ferroelectric varactors: report on ferroelectric materials characteristics relevant for antenna design: ESA-PECS FERROPATCH: 12-month progress report, (IJS delovno poročilo, 11414), 2013.
[COBISS.SI-ID 27087399]

Boštjan Batagelj, Izdelava tehnične rešitve MMDS v frekvenčnem pasu 10 GHz, Ljubljana, B. Batagelj, 2013.
[COBISS.SI-ID 10188884]


2.23 Patentna prijava

• Radovan Grapulin, Aleš Podgornik, Boštjan Batagelj, Maja Ravnikar, Matjaž Peterka, Umetni vilka prijave P-201300454, 2013-12-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013.
[COBISS.SI-ID 10885972]


2.24 Patent

Jurij Tratnik, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Naprava za stabilizacijo dolžine optične poti: SI 24131 A, 2013-12-31, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2013.
[COBISS.SI-ID 10422356]

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Boštjan Batagelj, Optične zveze in njihovi elementi: predavanje na dvodnevnem intenzivnem tečaju Šola Optike na EZŽ 18. nov. 2013 v Ljubljani.
[COBISS.SI-ID 10332756]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Tomi Mlinar (urednik), Lions klub Ljubljana Tivoli: 20 let: 1993-2013, Ljubljana, Lions klub Ljubljana Tivoli, 2013.
[COBISS.SI-ID 267588352]

Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), 20. Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 30. januar - 1. februar 2013, Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013.
[COBISS.SI-ID 265242368]

• Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 25.-27. september 2013 = Seminar on Radio Communications, Ljubljana, 25.-27. September 2013, Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013.
[COBISS.SI-ID 268867328]

• Tomaž Korošec (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), SRK 2013, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2013.
[COBISS.SI-ID 268868096]


Mentor pri diplomskih delih

• Aleksandra Doroteja Rettinger, Motilniki globalnega navigacijskega satelitskega sistema: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, A. D. Rettinger, 2013.
[COBISS.SI-ID 9942612]

• Samo Jordan, Pregled reflektometrskih merilnih metod za določanje dolžine optičnega vlakna: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, S. Jordan, 2013.
[COBISS.SI-ID 9993556]

• Matej Božič, Radijska zveza za prenos analognega video signala iz brezpilotnega letala: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, M. Božič, 2013.
[COBISS.SI-ID 9976660]

• Andrej Hrvatin, Sprejem navigacijskih signalov sistema Galileo: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, A. Hrvatin, 2013.
[COBISS.SI-ID 9683540]


Oseba, ki intervjuva

• Izzat Darwazeh (intervjuvanec), "Omrežje omrežij", Moj mikro (Slov. izd.), letn. 29, št. 11/12, str. 10-11, nov.-dec. 2013.
[COBISS.SI-ID 10331988]