Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2015


1.01 Izvirni znanstveni članek

• Jure Sušin, Vesna Eržen, Maja Atanasovska, Jan Fišer, Blaž Lavrič, Aljaž Hrastar, Manca Gale, Aljaž Bešter Cerar, Katarina Čebela, Luka Perpar, Leon Kocijančič, Ahmed Samir, Luka Bogataj, Jurij Tratnik, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, "Prostorsko multipleksiranje v vlakenskih optičnih komunikacijah", Elektrotehniški vestnik, letn. 82, št. 4, str. 217-223, 2015, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2015/Susin.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-F7IS8OB7/.
[COBISS.SI-ID 11112788, SNIP, Scopus]

• Vladimir Furlan, Sebastjan Glinšek, Brigita Kmet, Tanja Pečnik, Barbara Malič, Matjaž Vidmar, "Influence of numerical method and geometry used by Maxwell's equation solvers on simulations of ferroelectric thin-film capacitors", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 63, št. 3, str. 891-896, 2015, doi: 10.1109/TMTT.2015.2388763.
[COBISS.SI-ID 28402983, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

Boštjan Batagelj, "2015 - leto svetlobe", Avtomatika, št. 130, str. 8-9, 2015.
[COBISS.SI-ID 10943572]

• Jure Sušin, Boštjan Batagelj, "Kaj prinaša prostorsko multipleksiranje v optičnih komunikacijah?", Avtomatika, št. 130, str. 10-12, 2015.
[COBISS.SI-ID 10943828]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Razvoj pasivnih optičnih omrežij", Avtomatika, št. 130, str. 13-14, 2015.
[COBISS.SI-ID 10944084]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Kako do nižjih zakasnitev v optičnem omrežju?", Avtomatika, št. 130, str. 15-17, 2015.
[COBISS.SI-ID 10944340]

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "5G: ali je na razpolago dovolj frekvenčnega spektra?", Avtomatika, št. 138, str. 25-27, 2015.
[COBISS.SI-ID 11224404]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Zakasnitev signala na fizični ravni optičnega omrežja", Elektrotehniški vestnik, letn. 82, št. 3, str. 111-116, 2015, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2015/Erzen.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-VM32GFCV/.
[COBISS.SI-ID 11113044, SNIP, Scopus]


1.05 Poljudni članek

Boštjan Batagelj, "Bomo trčili ob "vlakenski zid"?: optične komunikacije", Delo (Ljubljana), leto 57, št. 24, str. 14, 29. jan. 2015.
[COBISS.SI-ID 10937172]

Tomi Mlinar, "Če odpove informacijsko-komunikacijska podpora: kritična infrastruktura", Delo (Ljubljana), leto 57, št. 104, str. 14, 7. maj 2015.
[COBISS.SI-ID 11025236]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Boštjan Batagelj, "Slovenian FTTH deployments before and after the economic crisis", v: FOAN 2015 proceedings, 5th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, oktober 6, Brno, Czech Republic, Piscataway, IEEE, cop. 2015, str. 6-10.
[COBISS.SI-ID 11175764, WoS, Scopus]

• Vesna Eržen, Mitja Mikulič, Boštjan Batagelj, "Frequency-response measurements of an injection-locked Fabry-Pérot laser diode in a colorless WDM-PON", v: FOAN 2015 proceedings, 5th International Workshop on Fiber Optics in Access Network, oktober 6, Brno, Czech Republic, Piscataway, IEEE, cop. 2015, str. 26-30.
[COBISS.SI-ID 11176020]

Boštjan Batagelj, Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, "Key properties and design issues for an opto-electronic oscillator", v: ICTON 2015, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON 2015) and 7th Sub-Wavelength Photonics Conference (SWP 2015) and 13th Colloquiumon Microwave Communications (MICROCOLL 2015), Budapest, Hungary, julij 5-9, 2015, Marek Jaworski, ur., Marian Marciniak, ur., Warsaw, National Institute of Telecommunication, Department of Transmission and Optical Technologies, cop. 2015, str. 1-4.
[COBISS.SI-ID 11075924, WoS, Scopus]

Boštjan Batagelj, "Vdori v omrežje in prisluškovanje na fizični optični infrastrukturi", v: Kritična infrastruktura in IKT : zbornik referatov, Enaintrideseta delavnica o telekomunikacijah, 11. in 12. maja 2015, Brdo pri Kranju, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2015, f. 34-39.
[COBISS.SI-ID 11020628]

• Maja Atanasovska, Vesna Eržen, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija delovne točke Mach-Zenderjevega modulatorja", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 37-40, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/batagelj(stabilizacija_delovne)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11122260]

• Aljaž Bešter Cerar, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, "Uvajanje tehnologije večjedrnih optičnih vlaken v telekomunikacijska omrežja : argumenti, priložnosti in zadržki", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 41-44, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/cerar(uvajanje)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11122516]

• Manca Gale, Leon Kocjančič, Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Simulacije presluha v večjedrnem optičnem vlaknu", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 45-48, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/gale(simulacija)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11122772]

• Jan Fišer, Andraž Lenardič, Matej Mikanec, Janko Štajner, Luka Perpar, Borut Lenardič, Boštjan Batagelj, "Prvi poskus izdelave 7-jedrnega optičnega vlakna v podjetju Optacore", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 49-52, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/fiser(prvi_poskus)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11123028]

• Blaž Lavrič, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija optične moči pri laserski diodi", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 53-56, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/lavric(stabilizacija)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11123284]

• Aljaž Hrastar, Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, "Stabilizacija temperature DFB laserskega modula", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 57-60, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/batagelj(stabilizacija_temperature)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11123540]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Rodovno vklenjena FP-LD za brezbarvni WDM-PON", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. A, str. 61-64, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/erzen(rodovno_vklenjena)p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11123796]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "WDM-PON: pasivno optično omrežje z valovnodolžinskim multipleksiranjem", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 133-139.
[COBISS.SI-ID 10935636]

• Jure Sušin, Boštjan Batagelj, "Optične komunikacije s prostorskim multipleksiranjem signalov", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 197-204.
[COBISS.SI-ID 10935892]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

• S. Aceski, Uroš Dragonja, Julija Jakopin, Tadej Menegatti, Tanja Lukan, Andraž Mulej, Kristina Nemec, Leon Pavlovič, Matjaž Peterka, Aleš Podgornik, M. Poljanec, Jurij Tratnik, Aneja Tuljak, "Development of novel analytical method for in-situ determination of biomolecule adsorbed layer thickness", v: Zbornik referatov in povzetkov, Slovenski kemijski dnevi 2015, Ljubljana, 24. - 25. september 2015 = Slovenian Chemical Days 2015, Ljubljana, september 24 - 25, 2015, Venčeslav Kaučič, ur., et al, Ljubljana, Slovensko kemijsko društvo, 2015, str. 1.
[COBISS.SI-ID 1536563651]

• Aljaž Bešter Cerar, Aljaž Hrastar, Blaž Lavrič, Maja Atanasovska, Manca Gale, Jan Fišer, Matej Švigelj, Boštjan Batagelj, Leon Pavlovič, Borut Lenardič, Jurij Tratnik, "Kreativna pot do inovativnega večjedrnega optičnega vlakna", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. B, str. 194, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/ps14p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11124052]

Peter Miklavčič, Belma Šestan, Nikola Latković, Hana Lozej, Robert Magdič, Matevž Moljk, Miha Vardijan, Jakob Gajšek, Kristina Petelin, Tomaž Sindičič, Matej Bažec, Marko Gombač, Peter Gajšek, Boštjan Batagelj, Franc Dimc, "Measuring electromagnetic signals in traffic using software-defined radio", v: Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 24), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015, zv. B, str. 195, http://erk.fe.uni-lj.si/2015/papers/ps15p.pdf.
[COBISS.SI-ID 11124308]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Fiber-optic fluorometer probes", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 169-176.
[COBISS.SI-ID 10935380]

Boštjan Batagelj, "Večjedrna optična vlakna", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 205-213.
[COBISS.SI-ID 10935124]

• John Mitchell, Boštjan Batagelj, "Fiber-Wireless Integrated Networks for 5th Generation delivery", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 215-217.
[COBISS.SI-ID 10936148]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Boštjan Batagelj, "Seminar optične komunikacije ob letu svetlobe: predgovor", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 1-3.
[COBISS.SI-ID 10936404]


1.25 Drugi sestavni deli

• Vesna Eržen, Aleksandra Doroteja Rettinger, Boštjan Batagelj, "22. Seminar optičnih komunikacij 2015", Avtomatika, št. 132, str. 14-17, 2015.
[COBISS.SI-ID 11020372]

Boštjan Batagelj, "Slovar kratic s področja optičnih komunikacij in širšega področja telekomunikacij", v: Optične komunikacije : zbornik: proceedings, Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015, str. 229-235.
[COBISS.SI-ID 10936660]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, Laboratorijske vaje iz osnov tehnike, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2015, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/tehnika/gradivo/labOT2015.pdf.
[COBISS.SI-ID 11308884]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

Boštjan Batagelj, Večjederna optična vlakna: končno poročilo o izvedenih projektnih aktivnostih, Ljubljana, B. Batagelj, 2015.
[COBISS.SI-ID 11081044]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

• Pauline Chetail, John Mitchell, Andreas Stöhr, Beatrice Cabon, Stavros Iezekiel, Boštjan Batagelj, Fibre-wireless integrated networks for 5th generation delivery: D1.4 progress report, S. l., s. n., 2015.
[COBISS.SI-ID 11309140]

Tomi Mlinar, Podlaga za srednjeročno širokopasovno strategijo Slovenije (2015-2020), Medvode, Inštitut za EMS, 2015.
[COBISS.SI-ID 11297620]


2.24 Patent

Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Monopulzni antenski sevalnik: SI-24732 2015-11-30, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2015.
[COBISS.SI-ID 11250004]

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Postopek regulacije in stabilizacije frekvence optoelektronskega oscilatorja: SI24591 (A) - 2015-06-30, Ljubljana, Urad za intelektualno lastnino, 2015, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150630&CC=SI&NR=24591A&KC=A#.
[COBISS.SI-ID 11880020]

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

Boštjan Batagelj, Aleš Berkopec, Drago Tacar, Dejan Križaj, Jože Guna, Nina Gržinič Frelih, Gregor Geršak, Tekmovanje v znanju tehnologij 2015: bilten, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2015.
[COBISS.SI-ID 11733588]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.11 Radijski ali TV dogodek

Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Laser proti laserju: oddaja Avtomobilnost, RTVSLO 2, Ljubljana, RTVSLO 2, 1. apr. 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/avtomobilnost/174328202.
[COBISS.SI-ID 10983508]

• Janez Martinčič (intervjuvanec), Robert Vehovec (intervjuvanec), Boštjan Batagelj (intervjuvanec), Motnje avtomobilskih in policijskih laserjev: oddaja Avtomobilnost, RTVSLO 2, Ljubljana, RTVSLO 2, 31. mar. 2015, http://4d.rtvslo.si/arhiv/avtomobilnost/174327396.
[COBISS.SI-ID 10983252]


3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

Boštjan Batagelj, Multicore fiber-optic probe for fluorometry: predavanje na 5th International Scientific Workshop for Egyptian PhD Students, Researchers and their Academic Supervisors, Wien, Egypt's Office for Cultural and Educational Relations, 31st Oct. 2015.
[COBISS.SI-ID 11193940]

Boštjan Batagelj, Optično vlakno v dostopovnih omrežjih: usposabljanje AKOS, Ljubljana, 24. marec 2015.
[COBISS.SI-ID 10982996]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Tomi Mlinar (urednik), Enaintrideseta delavnica o telekomunikacijah, 11. in 12. maja 2015, Brdo pri Kranju, Kritična infrastruktura in IKT: zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, cop. 2015.
[COBISS.SI-ID 33339229]

Boštjan Batagelj (urednik), Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015.
[COBISS.SI-ID 277732608]

Boštjan Batagelj (urednik), SOK 2015, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2015.
[COBISS.SI-ID 277733376]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

• Andrej Osterman, Vzporedno računanje vidnosti in Fresnelovih con na grafičnih procesnih enotah: doktorska disertacija, Ljubljana, A. Osterman, 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73398.
[COBISS.SI-ID 11202132]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

• Tatjana Ržarova, Verifikacija in validacija radijske enote na področju E-band: magistrsko delo, Ljubljana, T. Ržarova, 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30709.
[COBISS.SI-ID 11003476]


Mentor pri diplomskih delih

• Mitja Mikulič, Rodovno vklenjen laser za valovnodolžinsko multipleksiranje v pasivnem optičnem omrežju: diplomsko delo, Ljubljana, M. Mikulič, 2015.
[COBISS.SI-ID 11018580]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

• Admir Avdić, Prilagodljivo optično prenosno omrežje: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, A. Avdić, 2015, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30794.
[COBISS.SI-ID 11019092]


NERAZPOREJENO


Boštjan Batagelj, Manca Gale, Blaž Lavrič, Jan Fišer, Jurij Tratnik, Aljaž Bešter Cerar, Po kreativni poti do tehnologije za večjedrna optična vlakna, https://www.youtube.com/watch?v=U9VuW3OYHBA.
[COBISS.SI-ID 11095380]