Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2017


1.01 Izvirni znanstveni članek

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Karakterizacija in kritično vrednotenje fluorimetrične sonde iz sedemjedrnega optičnega vlakna", Elektrotehniški vestnik, letn. 84, št. 4, str. 200-204, 2017, http://ev.fe.uni-lj.si/4-2017/Samir.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-HY5IZY6A/.
[COBISS.SI-ID 11882580, SNIP, Scopus]

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "Stack-and-draw manufacture process of a seven-core optical fiber for fluorescence measurements", Fiber and Integrated Optics (Print), vol. , št. , str. 1-11, 2017, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01468030.2017.1411542, doi: 10.1080/01468030.2017.1411542.
[COBISS.SI-ID 11912788, JCR, SNIP, Scopus]

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "A seven-core fibre for fluorescence spectroscopy", Informacije MIDEM, letn. 47, št. 1, str. 49-54, 2017, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_47(2017)1p49.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-3RZS2NSI/.
[COBISS.SI-ID 11759188, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Tadeja Saje, Matjaž Vidmar, "A compact radio telescope for the 21 cm neutral-hydrogen line", Informacije MIDEM, letn. 47, št. 2, str. 113-128, jun. 2017, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_47(2017)2p113.pdf.
[COBISS.SI-ID 1537639107, JCR, SNIP]

• Marko Šajn, Jaka Petelin, Vid Agrež, Matjaž Vidmar, Rok Petkovšek, "DFB diode seeded low repetition rate fiber laser system operating in burst mode", Optics & Laser Technology, vol. 88, str. 99-103, Feb. 2017, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030399216306247, doi: 10.1016/j.optlastec.2016.09.006.
[COBISS.SI-ID 14904091, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

• Ahmed Samir, Boštjan Batagelj, "A seven-core-fiber spectral filter based on LP01-LP01 mode coupling", Optoelectronics and Advanced Materials: Rapid Communications (Print), vol. 11, št. 11/12, str. 628-632, Nov.-Dec. 2017, https://oam-rc.inoe.ro/index.php?option=magazine&op=view&idu=3070&catid=105 (nedelujoča povezava).
[COBISS.SI-ID 11913044, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

Tomi Mlinar, "NR - nova radijska tehnika, ki jo bo uporabljal 5G", Avtomatika, št. 158, str. 39-43, 2017.
[COBISS.SI-ID 11952468]

Matjaž Vidmar, Tadeja Saje, "Radijsko opazovanje pulzarja B0329+54", Javorniški mesečnik, letn. 18, št. 210, str. 1-2, jul. 2017, http://www.adj.si/pmwiki/uploads/Mesecnik/HomePage/JaM-2017-07.pdf.
[COBISS.SI-ID 1537547715]


1.05 Poljudni članek

Tomi Mlinar, Ana Robnik, "Omrežja 5G za popolno digitalno preobrazbo", Delo (Ljubljana), leto 59, št. 112, str. 15, 18. maj 2017, http://www.delo.si/arhiv/omrezja-5g-za-popolno-digitalno-preobrazbo.html.
[COBISS.SI-ID 11748692]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

• Luka Bogataj, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Uroš Dragonja, "A highly stable OEO using a multi-purpose optical-delay stabilization system", v: 2017 Joint Conference of the European Frequency and Time Forum and IEEE International Frequency Control Symposium (EFTF/IFC), 31st European Frequency and Time Forum and International Frequency Control Symposium, julij 10th - July 13th 2017, Besançon, France, S. l., IEEE Xplore, cop. 2017, str. 486-488, http://ieeexplore.ieee.org/document/8088935/, doi: 10.1109/FCS.2017.8088935.
[COBISS.SI-ID 11896148, Scopus]

• Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Experimental presentation of the injection-locking phenomenon and measurement of its locking range", v: BalkanCom 2017: engaging the Balkan region through communication and networking, First International Balkan Conference on Communications and Networking, Tirana, Albania, maj 30-June 2, 2017, S. l., s. n., 2017, str. 1-5.
[COBISS.SI-ID 11760212]

• Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Comparison of the frequency responses of free-running and injection-locked Fabry-Pérot laser diodes up to 10 GHz", v: ICUMT 2017, The 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems, november 6-8, 2017, Munich, Germany, S. l., IEEE, cop. 2017, fOAN 2017, str. 63-68.
[COBISS.SI-ID 11897172]

Boštjan Batagelj, Tomi Mlinar, Mehmet Alp Ilgaz, "Optoelektronske tehnologije v 5G (FiWiN5G)", v: Omrežja 5G za digitalno preobrazbo: zbornik referatov, (VITEL), Tomi Mlinar, ur., Nikolaj Simič, ur., Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, 2017, f. 61-64.
[COBISS.SI-ID 11746644]

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator in the mm-W range for 5G wireless and mobile networks: design challenges and possible solutions", v: ONDM 2017, 21th International Conference on Optical Network Design and Modeling, ONDM 2017, Budapest, Hungary, maj 15-18, 2017, Budapest, IFIP, 2017, str. 1-5, http://dl.ifip.org/db/conf/ondm/ondm2017/1570346460.pdf, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7958522&tag=1, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=97800.
[COBISS.SI-ID 11747924, WoS, Scopus]

• Andrej Lavrič, Gökhan Oruç, Boštjan Batagelj, "Automatic measurement of a laser's characteristics", v: Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26), Andrej Žemva, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 91-94.
[COBISS.SI-ID 11880276]

• Jakup Ratkoceri, Boštjan Batagelj, "Experimental presentation of the injection locking of a 1310- nm Fabry-Perot laser", v: Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26), Andrej Žemva, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 99-102.
[COBISS.SI-ID 11880532]

• Ahmed Samir, Andrej Lavrič, Žiga Gosar, Irena Drevenšek Olenik, Boštjan Batagelj, "Analysis of the transmission characteristics of the central core in a seven-core optical fiber based on silica glass", v: Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 26), Andrej Žemva, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE, Slovenska sekcija IEEE, 2017, str. 103-107, http://erk.fe.uni-lj.si/2017/papers/samir(analysis_of).pdf.
[COBISS.SI-ID 3147620]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

• Luka Bogataj, Jurij Tratnik, Boštjan Batagelj, Uroš Dragonja, "A highly stable OEO using a multi-purpose optical-delay stabilization system", v: EFTF-IFCS 2017, 31st European Frequency and Time Forum and] International Frequency Control Symposium, julij 10th - July 13th 2017, Besançon, France, S. l., EFTF-IFCS, cop. 2017, str. 1, http://www.epapers.org/eftf-ifcs2017/ESR/paper_details.php?PHPSESSID=s285b8mg8tnib5n4d69qeqipe1&paper_id=1119.
[COBISS.SI-ID 11802452]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Decreasing complexity and latency in 5G base-stations by optoelectronics", v: 5GPPP: the 5G Infrastructure Public Private Partnership, 5G PPP Phase 3 Information day and Stakeholders event, 17th October 2017, Ljubljana, S. l., 5gPPP, 2017, cop. 2014, 2 str. , https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2017/10/19-ILGAZ-InfoDay_Mehmet_05.pdf.
[COBISS.SI-ID 11895636]

Boštjan Batagelj, "Trendi v optičnih komunikacijah", v: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 11-19.
[COBISS.SI-ID 11720788]

Mehmet Alp Ilgaz, Boštjan Batagelj, "Opto-electronic oscillator for the millimeter wave range", v: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 224.
[COBISS.SI-ID 11720532]


1.20 Predgovor, spremna beseda

Tomi Mlinar, Boštjan Batagelj, "Predgovor", v: Zbornik, Tomi Mlinar, ur., Boštjan Batagelj, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017, str. 3-6.
[COBISS.SI-ID 11720276]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.09 Magistrsko delo

Peter Miklavčič, Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala: magistrsko delo, Ljubljana, P. Miklavčič, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94823.
[COBISS.SI-ID 11805524]

Aljaž Blatnik, Vrednotenje faznega šuma v ulomkovi fazno sklenjeni zanki: magistrsko delo, Ljubljana, A. Blatnik, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91113.
[COBISS.SI-ID 11715924]


2.24 Patent

• Luka Bogataj, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, Naprava za zmanjšanje stranskih rodov nihanja opto-elektronskega oscilatorja: SI25111 (A), 2017-06-30, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2017, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170630&CC=SI&NR=25111A&KC=A#.
[COBISS.SI-ID 11801428]

• Luka Bogataj, Matjaž Vidmar, Boštjan Batagelj, Jurij Tratnik, Method for the improvement of side-mode suppression in the spectrum of an optoelectronic oscillator: EP2890004 (B1) - 2016-11-30, Munich, European Patent Office, 2016, https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161130&DB=&locale=en_EP&CC=EP&NR=2890004B1&KC=B1&ND=4#.
[COBISS.SI-ID 11076180]


2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

Peter Miklavčič, Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala: magistrsko delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Vidmarja, Ljubljana, P. Miklavčič, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94823.
[COBISS.SI-ID 11953236]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

Boštjan Batagelj, DWDM laboratorijski poskusi: interno izobraževanje, ELES, 20. februar 2017.
[COBISS.SI-ID 11721044]

• Žiga Gosar, Jure Novak, Jernej Brezovar, Natan Osterman, Boštjan Batagelj, Rok Petkovšek, Vid Agrež, Borut Lenardič, Luka Perpar, Rok Capuder, Damjana Panić, Andrej Lavrič, Ahme El Azerk, Ajda Tuševski, Jernej Jan Kočica, Uroš Radosavljević, Irena Drevenšek Olenik, PKP - sklopki za mikrostrukturirana optična vlakna: predstavitev na dogodku Mini Maker Faire Ljubljana, 13. 5. 2017.
[COBISS.SI-ID 3083620]

• Iztok Humar, Anton R. Sinigoj, Boštjan Batagelj, Rudi Zorko, Lojze Zupanc, Radomir Isaković, Uredba o elektromagnetnem polju v življenjskem okolju in Pravilnik o obratovalnem monitoringu elektromagnetnega polja v življenjskem okolju: Javna predstavitev osnutkov predpisov, ki urejajo obremenjevanje okolja z elektromagnetnim poljem, Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, 14. 12. 2017.
[COBISS.SI-ID 11913300]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

Tomi Mlinar (urednik), Nikolaj Simič (urednik), Omrežja 5G za digitalno preobrazbo: zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Slovensko društvo za elektronske komunikacije, 2017.
[COBISS.SI-ID 30516519]

Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Zbornik, 1. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017.
[COBISS.SI-ID 288672512]

Tomi Mlinar (urednik), Boštjan Batagelj (urednik), Zbornik, 2. izd., Ljubljana, Založba FE, 2017.
[COBISS.SI-ID 288672256]


Mentor pri doktorskih disertacijah

• Ahmed Samir Abdel Ghani Atia El Azerk, Multi-core fiber-optic fluorometer probes: PhD thesis, Ljubljana, A. S. A. G. A. El Azerk, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=95433.
[COBISS.SI-ID 11862356]


Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

• Marko Šajn, Močnostni podnanosekundni svetlobni vir: doktorska disertacija, Ljubljana, M. Šajn, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99025.
[COBISS.SI-ID 11925332]


Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

• Kaja Jarm, Avtomatsko usmerjanje prometa na primeru železniške makete: magistrsko delo, Ljubljana, K. Jarm, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94822.
[COBISS.SI-ID 11806036]

• Peter Miklavčič, Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala: magistrsko delo, Ljubljana, P. Miklavčič, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94823.
[COBISS.SI-ID 11805524]

• Tadeja Saje, Radioteleskop za vodikovo črto 21cm: magistrsko delo, Ljubljana, T. Saje, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88901.
[COBISS.SI-ID 11687252]

• Darko Šekuljica, Using the Moon as a calibrated noise source to measure the G/T figure-of-merit of an X-band satellite receiving station with a large antenna 200...400 wavelengths in diameter: master's thesis, Ljubljana, D. Šekuljica, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88902.
[COBISS.SI-ID 11686996]

• Aljaž Blatnik, Vrednotenje faznega šuma v ulomkovi fazno sklenjeni zanki: magistrsko delo, Ljubljana, A. Blatnik, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91113.
[COBISS.SI-ID 11715924]


Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

• Miha Bevk, Laserska optična vlakna in sistem za merjenje numerične odprtine: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, M. Bevk, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96377.
[COBISS.SI-ID 11845204]

• Blaž Lavrič, Optično vlakenske sonde za fluorimetrijo: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, B. Lavrič, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92822.
[COBISS.SI-ID 11788372]

• Aljaž Hrastar, Stabilizacija optične moči in temperature laserskega modula: diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, A. Hrastar, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96378.
[COBISS.SI-ID 11844436]


Mentor - drugo

• Peter Miklavčič, Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala: magistrsko delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Vidmarja, Ljubljana, P. Miklavčič, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=94823.
[COBISS.SI-ID 11953236]

• Darko Šekuljica, Using the Moon as a calibrated noise source to measure the G/T figure-of-merit of an X-band satellite receiving station with a large antenna 200-400 wavelengths in diameter, Ljubljana, D. Šekuljica, 2017, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=88902.
[COBISS.SI-ID 11954260]