Seznam objav

Vse     Izbrane     2018

2017     2016     2015     2014

2013     2012     2011     2010

Od 2000 do 2009    Do 1999


Svež izpis objav

COBISS+

SICRIS

Seznam objav 2012


1.01 Izvirni znanstveni članek

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "NG-PON1: tehnološka opredelitev, uvajanje v prakso in sobivanje s sistemom GPON", Elektrotehniški vestnik, letn. 79, št. 3, str. 117-122, 2012, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/SErzen.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EZKKMCG7/.
[COBISS.SI-ID 9664852, SNIP, Scopus]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "NG-PON1: technology presentation, implementation in practice and coexistence with the GPON system", Elektrotehniški vestnik, vol. 79, št. 3, str. 117-122, 2012, http://ev.fe.uni-lj.si/3-2012/Erzen.pdf.
[COBISS.SI-ID 9665108, SNIP]

• Leon Pavlovič, Matjaž Vidmar, Sašo Tomažič, "10 Gb/s 2^15-1 pseudo-random binary sequence generator", Informacije MIDEM, letn. 42, št. 2, str. 104-108, jun. 2012, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)2p104.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-0Q5UOBEX/.
[COBISS.SI-ID 9449812, JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Jurij Tratnik, Primož Lemut, Matjaž Vidmar, "Time-transfer and synchronization equipment for high-performance particle accelerators", Informacije MIDEM, letn. 42, št. 2, str. 115-122, jun. 2012, http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_42(2012)2p115.pdf in https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-YDP2IY0C/.
[COBISS.SI-ID 9443412, JCR, SNIP, WoS, Scopus]


1.04 Strokovni članek

• Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "MIMO - tehnologija za prihodnje generacije radijskih omrežij", Avtomatika, št. 110, str. 18-20, 2012.
[COBISS.SI-ID 9331284]

• Jernej Prek, Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Uporaba optičnih razcepnikov v pasivnih optičnih omrežjih", Avtomatika, št. 114, str. 12-15, 2012.
[COBISS.SI-ID 9665364]


1.05 Poljudni članek

Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Kako v Sloveniji graditi naprej?: optično dostopovno omrežje naslednje generacije", Delo (Ljubljana), leto 54, št. 21, str. 17, 26. jan. 2012.
[COBISS.SI-ID 8960852]

• Tomaž Korošec, Boštjan Batagelj, Jožko Budin, "Ko več anten izboljša radijsko zvezo: komunikacijski sistemi MIMO: nosilci prihodnjih radijskih stacionarnih in mobilnih omrežij", Delo (Ljubljana), leto 54, št. 212, str. 16, 13. sep. 2012.
[COBISS.SI-ID 9372500]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

• Deja Muck, Matej Pivar, Miloje Đokić, Diana Gregor-Svetec, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed UHF RFID antenna on coated cardboard", v: Advances in printing and media technology: proceedings of the 39th International Research Conference iarigai, Ljubljana, Slovenia, september 2012. Vol. 39, Nils Enlund, ur., Mladen Lovreček, ur., Darmstadt, International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries, 2012, str. 83-89.
[COBISS.SI-ID 2826352]

Boštjan Batagelj, Vesna Eržen, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Vitalii Bagan, Yury Ignatov, Maxim Antonenko, "Optical access network migration from GPON to XG-PON", v: InfoWare 2012: June 24-29, 2012, Venice, Italy, S. l., IARIA, cop. 2012, str. 62-67.
[COBISS.SI-ID 9276244]

• Deja Muck, Marica Starešinič, Diana Gregor-Svetec, Matej Pivar, Miloje Đokić, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed HF and UHF RFID antenna directly on cardboard and recycled paper", v: LOPE-C: Large-area, organic & printed electronics convention, 4th International Conference and Exhibition for the Organc and Printed Electronics Industry, 19 - 21 June, 2012, Messe München International, Germany, München, OE-A, Organic Electronic Association, 2012, str. 398-401.
[COBISS.SI-ID 2753648]

• Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Miha Leskovec, Jurij Tratnik, Sebastjan Zorzut, "Evaluation of short and long-term stability of the 2998 MHz reference-clock transfer system", v: Proceedings, Newport, Jefferson Lab, 2012, str. 1-3, http://www.toddsatogata.net/BIW12Prelim/papers/mopg009.pdf (nedelujoča povezava!).
[COBISS.SI-ID 2405883]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljševanje dosega zveze v pasivnem optičnem omrežju", v: Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 295-296.
[COBISS.SI-ID 9439060]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

• Primož Lemut, Boštjan Batagelj, Miha Leskovec, Jurij Tratnik, Sebastjan Zorzut, "Evalvacija sistema za točen prenos takta", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 80-83.
[COBISS.SI-ID 9275220]

• Marko Šajn, Boštjan Batagelj, Matjaž Vidmar, "Prostozračna optična zveza", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 86-89.
[COBISS.SI-ID 9275476]

• Vesna Eržen, Boštjan Batagelj, "Podaljšan doseg GPON-a", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 158-162.
[COBISS.SI-ID 9438036]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

• Deja Muck, Matej Pivar, Miloje Đokić, Diana Gregor-Svetec, Urška Kavčič, Marijan Maček, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, "Printed UHF RFID Antenna on coated cardboard", v: Advances in printing and media technology: graphic communication and beyond: compendium, 39th International Research Conference of Iarigai, 9 - 12 September, 2012, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, 2012, 5 str.
[COBISS.SI-ID 2775664]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

• Luka Naglič, Jurij Tratnik, "Fazni detektor in hitri širokopasovni tokovno-krmiljeni oscilator za optično fazno-sklenjeno zanko", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 50.
[COBISS.SI-ID 9437780]

• Miha Leskovec, Primož Lemut, Jurij Tratnik, "Merjenje femtosekundne dolgotrajne stabilnosti prenosa po optičnem vlaknu s faznim detektorjem", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 51.
[COBISS.SI-ID 9438292]

• Uroš Dragonja, Jurij Tratnik, Luka Naglič, Tomaž Korošec, "Meritve magneto-optičnih komponent", v: Optične komunikacije: zbornik : proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 53.
[COBISS.SI-ID 9438804]

Boštjan Batagelj, "GPON - splošne karakteristike in fizični nivo", v: Optične komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Boštjan Batagelj, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 131-139.
[COBISS.SI-ID 9274964]

• Urška Kavčič, Matej Pivar, Miloje Đokić, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Deja Muck, "UHF RFID tiskani papirni odzivniki", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 26.-28. september 2012 = Course on Radio Communications, Ljubljana, 26.-28. September 2012, Tomaž Korošec, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 77-80.
[COBISS.SI-ID 2777712]


1.25 Drugi sestavni deli

• Tomaž Korošec, Jurij Tratnik, Uroš Dragonja, Luka Naglič, "Slovar kratic s področja radijskih komunikacij", v: Radijske komunikacije: zbornik: proceedings, Strokovni seminar Radijske komunikacije, Ljubljana, 26.-28. september 2012 = Course on Radio Communications, Ljubljana, 26.-28. September 2012, Tomaž Korošec, ur., Jožko Budin, ur., 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012, str. 199-202.
[COBISS.SI-ID 9449044]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.02 Strokovna monografija

Boštjan Batagelj, Passivnaja optičeskaja set´ dostupa xPON, 1-e izd., Kranj, Iskratel, cop. 2012.
[COBISS.SI-ID 261277440]


2.05 Drugo učno gradivo

Boštjan Batagelj, Zbirka rešenih nalog iz satelitskih komunikacij, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za sevanje in optiko, 2012, http://lso.fe.uni-lj.si/studij/skn_vs/gradivo/nalogeSK_1_3.pdf.
[COBISS.SI-ID 10438996]


2.08 Doktorska disertacija

Tomi Mlinar, Metoda za ugotavljanje sobivanja digitalnih signalov na istem frekvenčnem območju: doktorska disertacija, Ljubljana, T. Mlinar, 2012, http://eprints.fri.uni-lj.si/1734/.
[COBISS.SI-ID 9340500]

Jurij Tratnik, Stabiliziran prenos radiofrekvenčnega takta po optičnem vlaknu s femtosekundno točnostjo: doktorska disertacija, Ljubljana, J. Tratnik, 2012.
[COBISS.SI-ID 9269588]


2.13 Elaborat, predštudija, študija

• Jožko Budin, Leopold Gregorač, Anton Umek, Boštjan Batagelj, Tehnične možnosti in vplivi na povečanje kapacitete in dosega v prenosu po omrežjih DSL Telekoma Slovenije: elaborat, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2012.
[COBISS.SI-ID 10576724]


2.24 Patent

Matjaž Vidmar, Jurij Tratnik, Leon Pavlovič, Boštjan Batagelj, Primož Lemut, Sebastjan Zorzut, Črt Valentinčič, Optični sistem za prenos signala časovne reference: SI 23523 A, 2012-04-30, Ljubljana, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2012.
[COBISS.SI-ID 10422100]

• Pierluigi Franco, Giorgio Grasso, Matjaž Vidmar, System and method of high-speed transmission and appropriate transmission apparatus: patent no. US 7010231 B1, 2006-03-07, Alexandria, United States Patent and Trademark Office, 2006.
[COBISS.SI-ID 9441364]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

Boštjan Batagelj, Vsestransko uporabno optično vlakno: predavanje dijakom v okviru COBIK-ove Dodatne šole za mlade naravoslovce na delavnici Vsestransko uporabno optično vlakno, Ljubljana, 11. april 2012.
[COBISS.SI-ID 10937428]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

• Igor Emri (urednik), Marjan Heričko (urednik), Mitjan Kalin (urednik), Marija Kosec (urednik), Andrijana Sever Škapin (urednik), Stanko Strmčnik (urednik), Danilo Suvorov (urednik), Brane Širok (urednik), Mojca Škerget (urednik), Gorazd Štumberger (urednik), Marko Topič (urednik), Matjaž Vidmar (urednik), Izjemni dosežki v letu 2011 na področju tehnike, Ljubljana, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, 2012.
[COBISS.SI-ID 9747540]

Boštjan Batagelj (urednik), Jožko Budin (urednik), Strokovni seminar Optične komunikacije, Ljubljana, 1.-3. februar 2012 = Course on Optical Communications, Ljubljana, 1-3 February 2012, Optične komunikacije: zbornik: proceedings, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012.
[COBISS.SI-ID 259953664]

• Nikolaj Simič (urednik), Pavel Meše (urednik), Tomi Mlinar (urednik), Sedemindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 14. in 15. junij 2012, Brdo pri Kranju, Telekomunikacije in zasebnost: zbornik referatov, (VITEL), Ljubljana, Elektrotehniška zveza Slovenije, 2012.
[COBISS.SI-ID 2038853]


Mentor pri doktorskih disertacijah

• Adam Raspor, Raziskava možnosti povečanja smernosti in delovanja v poljubnem polarizacijskem oziroma v dvopolarizacijskem načinu votlinskih rezonatorskih anten: doktorska disertacija, Ljubljana, A. Raspor, 2012.
[COBISS.SI-ID 9463636]

• Jurij Tratnik, Stabiliziran prenos radiofrekvenčnega takta po optičnem vlaknu s femtosekundno točnostjo: doktorska disertacija, Ljubljana, J. Tratnik, 2012.
[COBISS.SI-ID 9269588]


Mentor pri magistrskih delih

• Primož Lemut, Zasnova in izvedba nadzornega sistema pri napravi za prenos visokostabilnega referenčnega signala: magistrsko delo, Ljubljana, P. Lemut, 2012.
[COBISS.SI-ID 9273684]


Mentor pri diplomskih delih

• Darijan Vidič, Dostop do interneta preko satelitskega sistema AVANTI Hylas: diplomsko delo, Ljubljana, D. Vidič, 2012.
[COBISS.SI-ID 9023828]

• Simon Zemljarič, Izgradnja in obratovanje odprtih širokopasovnih omrežij v Sloveniji: diplomsko delo, Ljubljana, S. Zemljarič, 2012.
[COBISS.SI-ID 9542484]

• Uroš Dragonja, Meritve lastnosti magnetooptičnih vlakenskih gradnikov: diplomsko delo, Ljubljana, U. Dragonja, 2012.
[COBISS.SI-ID 9170004]

• Uroš Zezula, Optično dostopovno omrežje v pasivni drevesni topologiji: diplomsko delo, Ljubljana, U. Zezula, 2012.
[COBISS.SI-ID 9331796]

• Jure Grjolj, Optimizacija brezžične komunikacijske zveze med vremensko postajo in njeno zunanjo enoto: diplomsko delo, Ljubljana, J. Grjolj, 2012.
[COBISS.SI-ID 9333844]

• Boštjan Čebulj, Plastično optično vlakno kot telekomunikacijski medij: diplomsko delo, Ljubljana, B. Čebulj, 2012.
[COBISS.SI-ID 9020244]

• Vesna Eržen, Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, V. Eržen, 2012.
[COBISS.SI-ID 9605204]

• Darko Atelšek, Posebni nanosi na optičnih vlaknih: diplomsko delo, Ljubljana, D. Atelšek, 2012.
[COBISS.SI-ID 9541972]

• Jernej Prek, Razcepniki za pasivno optično omrežje: diplomsko delo, Ljubljana, J. Prek, 2012.
[COBISS.SI-ID 9571924]

• Urban Kuhar, Razvoj merilnika za vrednotenje vpliva vremena na razširjanje satelitskih signalov: diplomsko delo, Ljubljana, U. Kuhar, 2012.
[COBISS.SI-ID 9467220]

• Andrej Kurinčič, Uporaba belih svetlečih diod v komunikacijske namene: diplomsko delo univerzitetnega študija, Ljubljana, A. Kurinčič, 2012.
[COBISS.SI-ID 9680724]

• Robert Zagorec, Visoko stabilni fazni popravki radiofrekvenčnega signala: diplomsko delo, Ljubljana, R. Zagorec, 2012.
[COBISS.SI-ID 9333588]

• Primož Ravbar, Vlakno do končnih uporabnikov s tehnologijo gigabitnega pasivnega optičnega omrežja: diplomsko delo, Ljubljana, P. Ravbar, 2012.
[COBISS.SI-ID 9093460]


Mentor - drugo

• Vesna Eržen, Podaljševanje dosega zveze in povečevanje števila uporabnikov v pasivnem optičnem dostopovnem omrežju: delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Batagelja, Ljubljana, V. Eržen, 2012.
[COBISS.SI-ID 9579348]


Somentor pri diplomskih delih

• Dejan Jurač, Svetlobni merilnik moči za neposredno vključitev v CWDM optično komunikacijsko zvezo: diplomsko delo, Ljubljana, D. Jurač, 2012.
[COBISS.SI-ID 9088596]

• Robert Zagorec, Visoko stabilni fazni popravki radiofrekvenčnega signala: diplomsko delo, Ljubljana, R. Zagorec, 2012.
[COBISS.SI-ID 9333588]